אודות FXG

בעת יצירת גרפיקה מובנית ב- Illustrator לשימוש ב- Adobe Flex®‎, ניתן לשמור אותה בתבנית FXG. FXG היא תבנית קובץ גרפי המבוססת על תת-ערכה של MXML, שפת תכנות מבוססת XML המשמשת במערכות Flex. ניתן להשתמש בקובצי FXG ביישומים כגון Adobe Flash Builder/Adobe Flash Catalyst כדי לפתח יישומים וחוויות עשירים של אינטרנט. בעת שמירה בתבנית FXG, התמונות חייבות לכלול פחות מ- 16,777,216 פיקסלים בסך הכל, ופחות מ- 8192 פיקסלים לרוחב או לגובה.

לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בתבניות אלה, עיין באתר האינטרנט של Adobe Flex בכתובת www.adobe.com/products/flex.

ניתן לייבא באופן ישיר הן מסמכי Illustrator‏ (‎.ai) והן מסמכי FXG‏ (‎.fxg) ב- Flash Catalyst. כדי לייבא תוכן ספציפי ל- Flash Catalyst ב- Illustrator, השתמש באפשרות Edit in Illustrator הזמינה ב- Flash Catalyst. עם זאת, קיים הבדל באופן ההתייחסות לחלק מהעצמים או התכונות בין Illustrator ל- Flash Catalyst. באמצעות אפשרויות FXG, באפשרותך לשלוט על ההמרה של עצמים ותכונות אלה. בנוסף לאפשרות זו, באפשרותך גם להדביק תוכן של Illustrator ישירות לתוך Flash Catalyst.

בעת שמירת תוכן בתבנית FXG ב- Illustrator, כל עצם או תכונה שאינם תואמים למפרטי FXG מורחבים, נוסף להם רסטר, נוספים להם קווי מתאר או מושמטים בהתבסס על מורכבות התוכן ועל מיפוי ה- FXG. לדוגמה, כדי לשמור את הגרפיקה עם אפקט תלת-ממד, שאינו נתמך ב- FXG, נוסף רסטר לתוכן כדי לשמור אותו בתבנית FXG.

עבור רשימה של מיפוי עצמים ותכונות בין Illustrator ו- FXG, ראה מיפוי FXG של העצמים והתכונות של Illustrator.

שיטות העבודה המומלצות לשימוש ב- FXG

השתמש בקווים המנחים הבאים בעת שמירת קובצי Illustrator בתבנית FXG ועריכה שלהם ב- Flash Catalyst:

 • השתמש בפרופיל Flash Catalyst או Basic RGB ליצירת תוכן עבור FXG.

 • הימנע משימוש במברשות משום שהן עלולות לגרום לבעיות ביצועים בשל נתיבים מורחבים.

 • FXG מספק מיפוי רק עבור Drop Shadow‏, Inner/Outer Glow ו- Blur, ולכןהעדףאפקטים אלה על פני אחרים.

 • הימנע משינוי גודל אופקי או אנכי של טקסט כדי להימנע מהוספת קווי מתאר בעת שמירה בתבנית FXG.

 • תבנית FXG אינה תומכת במיזוגים או במסננים. אם עליך לשמור FXG עם מסננים ניתנים לעריכה או אפשרות שמירה אוטומטית, הקפד להגדיר מיזוג כ- Normal בעת החלת מסננים (Drop Shadow‏, inner/outer glow) על עצם כלשהו לצורך קבלת מראה מדויק.

 • ברוב המקרים, פריטים שנוצרו ב- Illustrator מעובדים כבעלי פיקסלים מוצמדים ב- Flash Catalyst כדי לגרום לקצוות המשיחות האופקיות או האנכיות להיראות חדים. כדי למנוע העברת תוכן בין Illustrator ל- Flash Catalyst, בחר את האפשרות Align to Pixel Grid במהלך העבודה ב- Illustrator. למידע נוסף אודות יישור עצמים בהתאם לרשת הפיקסלים, ראה ציור נתיבים ביישור פיקסלים עבור תהליכי עבודה לאינטרנט.

 • עצמים בעלי מצג מיזוג שאינו רגיל אשר מתמזגים עם רקע המסמך המהווה ברירת מחדל עשויים להיות מוצגים באופן שונה ב- Flash Catalyst. עצמים ללא מצב מיזוג רגיל צריכים תמיד עצם אחר מאחוריהם.

 • אין תמיכה בפריטים נטויים, וייתכן שהם יוצבו באופן שונה כאשר יתבצע ייבוא שלהם אל Flash Catalyst.

 • אין תמיכה ברשתות שינוי גודל של 9 פרוסות ב- Flash Catalyst.

 • אין תמיכה בתמונות Bitmap ובסמלים ב- Flash Catalyst.

 • אין תמיכה בצבעי ספוט ובצבעי פרוצס ב- Flash Catalyst.

 • אין תמיכה בטקסט אנכי ב- Flash Catalyst.

 • הודעות אזהרה מוצגות כדי לספק הדרכה בנוגע לשינויים ספציפיים בנתונים בעצם או בתכונות שנבחר. עם זאת, במקרים מסוימים ייתכן שהודעת האזהרה לא תהיה רלוונטית עבורך. לדוגמה, הודעת אזהרה כגון "Some open type properties are dropped" כאשר אתה מגדיר בכוונה את השפה לערך שאינוUSA. הודעות אזהרה אלה אודות יכולת עריכה של תוכן מוצגות רק אם האפשרות Save Illustrator Private Data נבחרה.

שמירת קובץ Illustrator בתבנית FXG

כדי למפות תוכן של Illustrator ב- FXG תוך שמירה על המראה ויכולת העריכה המרביים, באפשרותך לשמור מסמך בתבנית FXG. ניתן לפתוח מסמך זה ב- Illustrator או ב- Flash Catalyst.

 1. לחץ על File ‍‏> Save As או לחץ על File ‍‏> Save A Copy.

 2. הקלד שם קובץ ובחר מיקום לקובץ.

 3. בחר ‏Adobe FXG (*.FXG)‎ כתבנית הקובץ, ולחץ על Save. תיבת הדו-שיח FXG Options מוצגת.

  תיבת הדו-שיח FXG Options
  תיבת הדו-שיח FXG Options

 4. בתיבת הדו-שיח FXG Options, הגדר את האפשרויות הדרושות. האפשרויות הזמינות בתיבת דו-שיח זו הן:

  Save Illustrator Private Data

  אפשרות זו נבחרה כברירת מחדל. היא מאפשרת יכולת עריכה מחדש טובה יותר בעת ייבוא קובצי FXG ב- Illustrator:

  היא מאפשרת יכולת עריכה מרבית של קובצי FXG, אם תייבא קבצים אלה ב- Illustrator.

  הערה: אפשרות זו אינה מבטיחה שתהיה תמיכה בכל התוכן בתבנית Illustrator המקורית. לדוגמה, משיחות מברשת אינן נשמרות משום שאין תמיכה בשמירה של נתונים פרטיים של Illustrator עבור משיחות מברשת. עם זאת, האפקטים נשמרים חיים בייבוא FXG באמצעות נתונים פרטיים של Illustrator.

  Include Unused Symbols

  השתמש באפשרות זו כדי לשמור או לבטל סמלים שאינם בשימוש בקובץ FXG. שמירת סמלים שאינם בשימוש ב- FXG עשויה להגדיל את הקובץ.

  Downsample Linked Images (72 ppi)‎

  השתמש באפשרות זו כדי לבצע הפחתת דגימה של קובצי תמונות מקושרות ב-‎72 ppi - דרישת האינטרנט הרגילה.

  Filters

  יש תמיכה במסננים Drop Shadow‏, Inner Glow‏, Outer Glow ו- Gaussian Blur ב- FXG. Illustrator מתפשר לגבי המראה ויכולת העריכה של מסננים אלה כאשר מתבצע ייצוא שלהם. אם ברצונך לשמור על יכולת העריכה של מסננים אלה עם פגיעה מסוימת במראה, בחר Maintain Editability (Convert to FXG)‎. אם המראה חשוב לך יותר מיכולת העריכה, בחר את האפשרויות האחרות: Preserve Appearance (Expand)‎‏, Preserve Appearance (Rasterize)‎.

  Text

  כדי לשמור על המראה ועל יכולת העריכה, בחר את האפשרות Automatic Conversion. אם לא ניתן לשמור את יכולת העריכה עבור הגרפיקה שנבחרה, היא מורחבת או הופכת לרסטר כדי לשמור על המראה שלה. כדי לשמור על המראה החזותי של טקסט, בחר את האפשרות Preserve Appearance (Rasterize)‎ או Preserve Appearance (Create Outline)‎ כדי להמיר ל- Vector Outline עבור קובץ קטן יותר. ליכולת עריכה מרבית של טקסט, בחר Maintain Editability (Convert to FXG)‎. עם זאת, אפשרות זו עשויה לגרום לפגיעה במראה.

  Gradients

  מעברי צבע אינם בעלי תאימות מלאה ל- FXG כאשר למעבר הצבע יש יותר מ- 16 נקודות עצירה. נקודות אמצע של מעברי צבע שאינן שוות ל- 50% ממופות גם הן ישירות אל תוך FXG. Illustrator מנסה תחילה להפוך נקודות אמצע אלה לנקודות עצירה ממשיות, ואם לא ניתן ליצור אותן מחוץ לתחום הסופי, מתבצעת יצירת רסטר של מעברי הצבע.

  ל- Illustrator יש את היכולת לקבוע את העדיפות בעת ייצוא מעברי צבע ב- FXG. אם יכולת העריכה של התוכן היא בעלת עדיפות גבוהה, בחר Maintain Editability (Convert to FXG)‎. בחר את האפשרות Automatic Conversion כדי לשמור על המראה החזותי ועל יכולת העריכה. המרה אוטומטית מנתחת את התוכן וקובעת אם ניתן לשמור על יכולת העריכה שלו ועל המראה שלו בו-זמנית. אם שמירה על יכולת העריכה של התוכן פוגעת במראה שלו, מתבצע רסטר של הגרפיקה.

  Blend

  באפשרותך להוסיף רסטר כדי לשמור על המראה על-ידי בחירה ב-Preserve Appearance (Rasterize)‎ או בחירה ב- Automatic Conversion כדי לאפשר ל-Illustrator להרחיב באופן אוטומטי או להוסיף רסטר לאפשרויות המיזוג, בהתבסס על מורכבות המיזוג.

  Show Code

  לחץ על לחצן זה כדי להציג את קוד ה-FXG לפני הפקת קובץ ה-FXG.

  FXG נשמר תמיד עם האפשרות Use Artboards מופעלת. משטחי יצירה מיובאים כמצבים ב- Flash Catalyst.

  הערה:

  טווח משטח היצירה שצוין בעת שמירת תוכן FXG קובע את היצירה של עמודים או מצבים עבור Flash Catalyst. אם אתה שומר מסמך בעל משטחי יצירה מרובים בתבנית FXG, כל התוכן ששוכן מחוץ למשטח היצירה אינו נשמר.

  עבור משטחי יצירה חופפים, כל התוכן שמשותף בין משטחי יצירה נשמר בכל עמוד, בעת שמירה בתבנית FXG. לפיכך, עמודים מרובים בעלי אותו תוכן נשמרים.

 5. לחץ על OK. אם Illustrator מבצע שינויים כדי לשמור את התוכן ב- FXG, השינויים בתוכן מוצגים בתיבת הדו-שיח FXG Save Warning.

  תיבת הדו-שיח FXG Warning
  תיבת הדו-שיח FXG Warning

תהליכי עבודה של Illustrator ו- Flash Catalyst

כדי לייבא או לפתוח קובץ FXG ב- Illustrator, לחץ על File‏ ‍‏> Open ובחר את קובץ ה- ‎.fxg

באפשרותך לפתוח קובץ FXG ב- Illustrator על-ידי בחירת האפשרות Edit in Illustrator ב- Flash Catalyst. למידע נוסף, ראה עריכה הלוך ושוב של גרפיקה בתיעוד Adobe Flash Catalyst.

הערה:

אין באפשרותך לקשר תוכן FXG ב- Illustrator, אלא רק להטמיע אותו.

הוספה או עריכה של עצמי Flash Catalyst ב- Illustrator

כדי לערוך עצמים ותכונות של קובץ FXG ב- Flash Catalyst, השתמש באפשרות Edit in Illustrator ב- Flash Catalyst. העצמים שנבחר נפתחים ב- Illustrator. לאחר שתסיים לבצע עריכה ב- Illustrator, העצם יומר מחדש לתבנית FXG ויעבור בחזרה אל Flash Catalyst.

באפשרותך לערוך עצם קובץ FXG ב- Illustrator, תוך כדי העבודה על הקובץ ב- Flash Catalyst. כדי לערוך עצם ב- Illustrator:

 1. ב- Flash Catalyst, בחר את העצם שברצונך לערוך ב- Illustrator

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ לחיצה ימנית על העצם ולאחר מכן בחר את האפשרות Edit in Adobe Illustrator CS5.

  • בחר Modify‏ ‍‏> Edit in Adobe Illustrator CS5.

  Illustrator CS5 נפתח וקובץ ה- FXG המתאים נפתח באופן אוטומטי עבור עריכה. בפינה השמאלית העליונה של חלון Illustrator, האפשרויות Done ו- Cancel זמינות.

  האפשרויות Done ו- cancel עבור קובץ FXG נפתחות ב- Illustrator
  האפשרויות Done ו- cancel עבור קובץ FXG נפתחות ב- Illustrator

  הערה:

  ב- Illustrator, רק העצמים שנבחר זמינים לעריכה. כל העצמים האחרים גלויים, אבל לא ניתן לערוך אותם.

 3. שנה את העצם שנבחר או צור עצמים חדשים.

 4. צא ממצב זה על-ידי לחיצה על הלחצן Done בפינה הימנית העליונה ב- Illustrator.

  כאשר תלחץ על Done, העצם הערוך וכל העצמים החדשים יומרו מחדש לתבנית FXG ויחזרו ל- Flash Catalyst.

  אם תלחץ על Cancel, תוצג תיבת דו-שיח כדי לאשר שאינך רוצה לשמור את השינויים שהתבצעו בקובץ.

  תיבת דו-שיח לאישור ביטול עריכה ב-Illustrator
  תיבת דו-שיח לאישור ביטול עריכה ב-Illustrator

 5. ב- Flash Catalyst, הגדר את האפשרויות הדרושות בתיבת הדו-שיח FXG Options ולחץ על OK.

ייבוא תוכן Illustrator ב- Flash Catalyst

Flash Catalyst משתמש בקבצים בתבנית FXG‏ (‎.fxg) ליצירת יישומים וחוויות עשירים של אינטרנט. באפשרותך להשתמש בתוכן בין Illustrator ו- Flash Catalyst בשלוש דרכים:

 • ייבוא קובץ ‎.ai ישירות ב- Flash Catalyst.

 • ייבוא קובץ ‎.fxg ב- Flash Catalyst, שנשמר כ- ‎.fxg ב- Illustrator.

 • העתקת עצם מ- Illustrator והדבקתו במסמך Flash Catalyst.

למידע נוסף, ראה עריכה הלוך ושוב של גרפיקה בתיעוד Adobe Flash Catalyst.

בעת העתקה והדבקה של תוכן ב- Flash Catalyst, ייתכן שעצמים מסוימים והתכונות שלהם לא יהיו תואמים למפרט FXG. באפשרותך לציין הגדרות עבור שליטה ושמירה באופן ידני על מראה חזותי, יכולת עריכה או שניהם.

כדי להדביק עצם Illustrator ב- Flash Catalyst:

 1. בחר והעתק את העצם מקובץ CS5 פתוח של Adobe Illustrator.

 2. הדבק את העצם בקובץ Flash Catalyst פתוח.

 3. בתיבת הדו-שיח Import Options של Illustrator, ציין את האפשרויות הנכונות כפי שהן מצוינות בשלב 4 של שמירת קובץ Illustrator בתבנית FXG.

מיפוי FXG של עצמים ותכונות של Illustrator

להלן הרשימה של עצמים ותכונות שממופים ישירות ב- FXG:

עצם/תכונה של Illustrator

אזור משנה של עצם/תכונה

תג FXG

ייצוא ל- FXG

ייבוא FXG

תמיכה ב- Illustrator Private Data

התנהגות

Paths/Open

Move Segment

<Path>‎

Mapping Live

Mapping Live

לא

Line Segment

<Path>‎

Mapping Live

Mapping Live

לא

Cubic Bezier Segment

<Path>‎

Mapping Live

Mapping Live

לא

Line

Line

Mapping Live

Mapping Live

לא

Compound Paths

<Path>‎

Mapping Live

Mapping Live

לא

Shapes/Closed Paths

Ellipse

<Ellipse>

Mapping Live

Mapping Live

לא

Rectangle/Rounded Rectangle

<Rect>

Mapping Live

Mapping Live

לא

Star/Polygon

<Path>‎

Mapping Live

Mapping Live

לא

Flare

<Path>‎

Expansion

Expansion

לא

Compound Shape

<Group>‏<Path>

Expansion

Expansion

כן

Fill

Solid Fill

<Fill>‏<Solid Colors>

Mapping Live

Mapping Live

לא

צבעים אינם נשמרים עבור ספריות Swatch.

Process/Spot Color/Registration/Global Process

<Fill>‏<Solid Colors>

Convert to Solid

Convert to Solid

לא

צבעים אינם נשמרים עבור ספריות Swatch.

Linear Gradient Fill

<Fill><LinearGradient>‎

Mapping Live

Mapping Live

כן

באפשרותך לבחור Gradient export in FXG באמצעות FXG Save Options.

Radial Gradient Fill

<Fill><RadialGradient>‎

Mapping Live

Mapping Live

כן

באפשרותך לבחור Gradient export in FXG באמצעות FXG Save Options.

Pattern Fill

Rasterized

Rasterized

לא

Multiple Fills (החלונית Appearance)

Expansion

Expansion

כן

Stroke

Multiple Stroke (החלונית Appearance)

Expansion

Expansion

כן

Pattern Stroke

Rasterization

Rasterization

לא

Solid Color Stroke

<Stroke><SolidColorStroke>‎

Mapping Live

Mapping Live

לא

צבעים אינם נשמרים עבור ספריות Swatch.

Stroke Depth

Mapping Live

Mapping Live

לא

Line Joins/Line Caps

<Stroke>‎

<joints=””>

<caps=””>

Mapping Live

Mapping Live

לא

Dashed Line/Dotted Line/Stroke Align

Expansion

Expansion

לא

Transparency

Opacity ב- Objects/Layer/Groups/Fills/Strokes

<alpha>‎

Mapping Live

Mapping Live

לא

אפשרויות החלונית Transparency

Transparency

Knockout

Rasterization

Rasterization

כן

Isolate Blending

Rasterization

Rasterization

כן

אפשרויות החלונית Attribute

החלונית Attribute

Overprint Fill/Overprint/Stroke/Image Maps/URL

מושמט

מושמט

לא

שכבות ושכבות משנה

<Group>‎

Mapping Live

Mapping Live

לא

Hidden/Lock layers

Mapping Live

Mapping Live

לא

Group

<Group>‎

Mapping Live

Mapping Live

לא

Blend Group

Expansion

Expansion

לא

מיזוג מטופל בעזרת FXG Save Options:

Auto: זיהוי אוטומטי של מורכבות המיזוג, בהתבסס על שלבים, צורות והוספת רסטר אם הפלט מורכב מדי, או הרחבה שלו בכל מקרה אחר.

Rasterize: הוספת רסטר תמיד לפלט המיזוג.

Live Paint Group

Expansion

Expansion

לא

סמלים

<Graphic/Movie>

<Library><Definitions>‎

Mapping Live

Mapping Live

לא

Placed Images (Embedded/Linked)‎

Linked/Embedded Images

Rasterization

Rasterization

כן

נתונים פרטיים נכתבים רק כדי לשמור על גרפיקה מוטבעת ב- Illustrator בעריכה הלוך ושוב.

Raster Art

Rasterization

Rasterization

לא

Opacity Mask

<maskType=luminosity>‎

Mapping Live

Mapping Live

כן

אפקטים

תלת-ממד

Extrude & Bevel

Rasterization

Rasterization

כן

העיקרון המנחה עבור מיפוי אפקט וקטורי ב- FXG הוא הרחבת העצם בעזרת אפקט. עם זאת, לאפקט תלת-ממד מתווסף רסטר משום שהרחבת עצמים בעזרת אפקטי תלת-ממד מפיקה נתיבים רבים וגורמת לבעיות ביצועים ב- Flash Catalyst.

סיבוב על ציר

Rasterization

Rasterization

Rasterization

העיקרון המנחה עבור מיפוי אפקט וקטורי ב- FXG הוא הרחבת העצם בעזרת אפקט. עם זאת, לאפקט תלת-ממד מתווסף רסטר משום שהרחבת עצמים בעזרת אפקטי תלת-ממד מפיקה נתיבים רבים וגורמת לבעיות ביצועים ב- Flash Catalyst.

Rotate

Rasterization

Rasterization

כן

העיקרון המנחה עבור מיפוי אפקט וקטורי ב- FXG הוא הרחבת העצם בעזרת אפקט. עם זאת, לאפקט תלת-ממד מתווסף רסטר משום שהרחבת עצמים בעזרת אפקטי תלת-ממד מפיקה נתיבים רבים וגורמת לבעיות ביצועים ב- Flash Catalyst.

Effects Converts to shape

Rectangle/Rounded Rectangle/Ellipse

Expansion

Expansion

כן

Distort and Transform

Free Distort/ Pucker and Bloat/ Transform/ Twist/ Zigzag

Expansion

Expansion

כן

Roughen/Tweak

Expansion

Expansion

לא

Path

Offset Path/ Outline Object/ Outline Stroke

Expansion

Expansion

כן

Pathfinder

Add/ Intersect/ Exclude/ Subtract/ Minus Back/ Divide/ trim/ Merge/ Crop/ Outline/ Hard Mix/ Soft Mix/ Trap

Expansion

Expansion

כן

Rasterize

Rasterize

Rasterize

כן

Stylize

Add Arrowheads/Round Corners/Scribble

Expansion

Expansion

כן

Drop Shadow

<filters>‎

<DropShadowfilter>‎

Mapping Live

Mapping Live

כן

בעת שמירת תוכן כ- FXG, ה- "Mode" מוגדר תמיד ל- "Multiple" ו- "Darkness" מוחלף בצבע האחרון שהיה בשימוש באפקט Drop Shadow.

Inner Glow

<filters>‎

<GlowFilter inner=”true”

Mapping Live

Mapping Live

כן

בעת שמירת תוכן כ- FXG, ה- "Mode" מוגדר תמיד ל- "Normal" ו- "Center" מומר ל- Edge.

Outer Glow

<filters><GlowFilter>‎ או

<filters><GlowFilter inner="false">‎

Mapping Live

Mapping Live

כן

בעת שמירה כ- FXG‏, "Mode" מוגדר כ- "Normal".

Warp

Arc/ Arc Lower/ Arc Upper/ Arch/ Bulge/ Shell Lower/ Shell Upper/ Flag/ Wave/ Fisheye/ Rise/ Fish/ Inflate/ Squeeze/ Twist

Expansion

Expansion

כן

Blur

Gaussian Blur

<filters><BlurFilter>‎

Mapping Live

Mapping Live

כן

Smart/Radial Blur

Rasterization

Rasterization

כן

תרשימים

Column/ Stacked Column/ Bar/ Stacked/ Line/ Area/ Scatter/ Pie/ Radar Graph

Rasterization

Rasterization

לא

Graphic Style

Expansion

Expansion

לא

Tracing Objects

Expansion

Expansion

לא

Image Maps

מושמט

מושמט

לא

Envelope Distort

Expansion

Expansion

לא

Foreign Art

Rasterization

Rasterization

לא

Mesh Art

Rasterization

Rasterization

לא

Pattern

Rasterization

Rasterization

לא

Clipping Path ו- Clip Group

<Mask maskType="clip">‎

Mapping Live

Mapping Live

לא

עצמי המסיכה בעלי נתיב מסיכה מלא הופכים לרסטר בעת שמירה כ- FXG.

Gradient

Linear/Radial Gradient/Gradient Stops/Location/Angle

Mapping Live

Mapping Live

כן

מעבר צבע מטופל בעזרת FXG Save Options:

Auto: מזהה באופן אוטומטי אם מעבר צבע ניתן למיפוי ב- FXG. אם מעבר צבע ניתן למיפוי, מיפוי מעבר צבע נשמר בתוכן FXG, אחרת עצם מעבר הצבע הופך לרסטר.

Maintain Editability [Convert To FXG]‎: אפשרות זו שומרת על יכולת העריכה של מעבר צבע כאשר ל- FXG יש עדיפות על-פני מראה, ללא קשר לזמינות המיפוי.

Transformations on Image/Symbols/Gradients

Move/Scale

Mapping Live

Mapping Live

לא

<Through Transform Effect>

Rotate/Reflect/Scale

Expansion

Expansion

כן

Variables

מושמט

מושמט

Flash Text

מושמט

מושמט

SVG Interactivity

מושמט

מושמט

Plug-in Art Adobe

Expansion

Expansion

לא

Plug-in Art Third Party

Expansion

Expansion

לא

Blend Mode

Darken/ Multiply/ Color Burn/ Lighten/ Screen/ Color Dodge/ Overlay/ Soft Light/ Hard Light/ Difference/ Exclusion/ Hue/ Saturation/ Color/ Luminosity

Mapping Live

Mapping Live

לא

מברשות

Calligraphic/ Scatter/ Art/ Pattern/ Bristle

Expansion

Expansion

לא

יחידות

Points/Picas/Inches/Millimeters/Centimeters

Convert to Pixels

Convert to Illustrator Units as per Preferences

לא

Pixels

Mapping Live

Convert to Illustrator units as per Preferences

לא

פרופילי מסמכים

Convert to RGB profile

Convert to RGB profile

לא

כיוון המסמך

Portrait (Vertical) / Landscape (Horizontal)‎

מושמט

מושמט

כן

רשת פרספקטיבה

מושמט

מושמט

לא

Embed Color Profile

מושמט

מושמט

לא

אפקטים ב- Photoshop

Artistic

Color Pencil/ Cutout/ Dry Brush/ Film Grain/ Fresco/ Neon Glow/ Paint Daubs/ Panel Knife/ Plastic Wrap/ Poster Edges/ Rough Pastels/ Smudge Stick/ Sponge/ Underpainting/ Watercolor

Rasterization

Rasterization

כן

Blur

Gaussian Blur

Mapping Live

Mapping Live

כן

Radial/Smart Blur

Rasterization

Rasterization

כן

Brush Strokes

Accented Edges/ Angled Strokes/ Crosshatch/ Dark Strokes/ Ink Outlines/ Spatter/ Sprayed Strokes/ Sumi-e

Rasterization

Rasterization

כן

Distort

Diffuse Glow/ Glass/ Ocean Ripple

Rasterization

Rasterization

כן

Pixelate

Color Halftone/ Crystallize/ Mezzotint/ Pointillize

Rasterization

Rasterization

כן

Sharpen

הסר חידוד מסיכה

Rasterization

Rasterization

כן

Sketch

Bas Relief/ Chalk & Charcoal/ Charcoal/ Chrome/ Content Crayon/ Graphic Pen/ Halftone Pattern/ Note Paper/ Photocopy/ Plaster/ Reticulation/ Stamp/ Torn Edges/ Water Paper

Rasterization

Rasterization

כן

Stylize

Glowing Edges

Rasterization

Rasterization

כן

Texture

Craquelure/ grain/ Mosaic Tiles/ Patchwork/ Stained Glass/ Texturizer

Rasterization

Rasterization

כן

Video

De-Interlace / NTSC Colors

Rasterization

Rasterization

כן

Slices

מושמט

מושמט

לא

Guides

מושמט

מושמט

לא

קבוצת סמלים

<Group><Symbol>‎

Expansion

Expansion

לא

XMP

מושמט

מושמט

לא

Multiple Artboards

Single Artboard

<d:layerType=Page>‎

Mapping Live

Mapping Live

לא

העצמים מחוץ למשטחי היצירה מושמטים תמיד.

 • גודל ה- Main Graphic הוא:

  • Width: משטח יצירה בעל רוחב מרבי

  • Height: משטח יצירה בעל גובה מרבי

 • שימוש באפשרויות Artboards עבור FXG, הפקת קובץ FXG יחיד עם עמודים המתאימים למשטחי היצירה המתאימים:

  • Illustrator אינו מפיק קובץ FXG עבור כל משטח יצירה.

  • אם תבחר בכל משטחי היצירה, יופק קובץ FXG יחיד שכולל את כל משטחי היצירה.

  • אם תבחר טווח כגון 1, 3, 5, רק קובץ FXG יחיד המכיל עמוד המתאים למשטח היצירה 1, 3, 5 יופק.

תכונות הטקסט הבאות תואמות ל- FXG:

סוג תכונה

תכונת Illustrator

תג FXG

Map/Outline/Drop/Conversion/Partial

תכונות תווים

שם גופן

fontFamily

נשמר

גודל גופן

fontSize

נשמר

ריווח שורות

lineHeight

נשמר

קו תחתון

textDecoration

נשמר

קו חוצה

lineThrough

נשמר

ריווח טקסט

trackingRight

נשמר

צבע מילוי

color

נשמר

שקיפות

textAlpha

נשמר

צימוד אותיות

מושמט

הזחה מקו בסיס

baselineShift

נשמר

מאפייני יפנית (Aki‏, Tsume‏, Warichu‏, Tate-Chu -Yoko)

הטקסט כולל קווי מתאר עבור שפות CJK (עבור ערכים שאינם ברירת מחדל) ומושמט עבור אחרות.

מאפייני פסקה

יישור

textAlign

נשמר

יישור עם שורה אחרונה מיושרת (שמאלה, מרכז, ימינה או הכל)

textAlignLast

נשמר

כניסת שורה ראשונה משמאל

textIndent

נשמר

כניסה משמאל

paragraphstartindent

נשמר

כניסה מימין

paragraphendindent

נשמר

spaceBefore

paragraphspacebefore

Preserve

spaceAfter

paragraphspaceafter

Preserve

מסגרת טקסט אופקית/אנכית

blockProgression

נשמר

Rich Text Attributes

רוחב

width

גובה

height

x

x

y

y

Indent Spacing

paddingLeft

Indent Spacing

paddingRight

Indent Spacing

paddingTop

Indent Spacing

paddingBottom

Legacy Text

Expanded

Text on Path

Expanded

עצמי טקסט עם אפשרויות Area Type Options שאינן נתמכות

אפשרויות Area type options שאינן נתמכות מושמטות

עצמי טקסט עם גלישות

מורחב במצב אוטומטי

עצמי טקסט בעלי צורה שאינה מלבנית

תכונות אחרות

תכונות תווים שלא הוזכרו בטבלה קודם לכן

מושמט

תכונות פיסקה שלא הוזכרו קודם לכן

מושמט

סגנונות תווים

יושמט (המראה יישמר)

סגנונות פסקה

יושמט (המראה יישמר)

הגדרות טאב

tabStops

נשמר

תכונות OpenType

יישמר (חלקית)

גופנים מורכבים

מוחלף על-ידי גופן ברירת המחדל של הסקריפט.

Text Frame Fill

העצם מורחב

להלן רשימת תכונות שאינן נתמכות על-ידי Illustrator, אבל נתמכות על-ידי FXG:

שם תכונה

תג FXG

Illustrator Import: רמת תמיכה

התנהגות

LinearGradientstroke

<Stroke><LinearGradientstroke>‎

יישמר עד שלא יתבצע בו שינוי

Illustrator שומר נתוני FXG עבור תכונה זו עד אשר מתבצע בהם שינוי. אם עריכה כלשהי ב- Illustrator משפיעה על תכוונה זו באופן ישיר, Illustrator דורס נתונים אלה וגורם להשמטת התכונה.

RadialGradientstroke

<Stroke><RadialGradientstroke>‎

יישמר עד שלא יתבצע בו שינוי

Illustrator שומר נתוני FXG עבור תכונה זו עד אשר מתבצע בהם שינוי. אם עריכה כלשהי ב- Illustrator משפיעה על תכוונה זו באופן ישיר, Illustrator דורס נתונים אלה וגורם להשמטת התכונה.

ColorTransform

יישמר עד שלא יתבצע בו שינוי

Illustrator שומר נתוני FXG עבור תכונה זו עד אשר מתבצע בהם שינוי. אם עריכה כלשהי ב- Illustrator משפיעה על תכוונה זו באופן ישיר, Illustrator דורס נתונים אלה וגורם להשמטת התכונה.

Blend Modes:

Add/ alpha/ erase/ invert/ subtract

יישמר עד שלא יתבצע בו שינוי

Illustrator שומר נתוני FXG עבור תכונה זו עד אשר מתבצע בהם שינוי. אם עריכה כלשהי ב- Illustrator משפיעה על תכוונה זו באופן ישיר, Illustrator דורס נתונים אלה וגורם להשמטת התכונה.

‎9 Slicing Attributes on Groups

יישמר עד שלא יתבצע בו שינוי

Illustrator שומר נתוני FXG עבור תכונה זו עד אשר מתבצע בהם שינוי. אם עריכה כלשהי ב- Illustrator משפיעה על תכוונה זו באופן ישיר, Illustrator דורס נתונים אלה וגורם להשמטת התכונה.

אפקטים:

‎GradientBevel / Bevel/ GradientGlow/‎

יישמר עד שלא יתבצע בו שינוי

Illustrator שומר נתוני FXG עבור תכונה זו עד אשר מתבצע בהם שינוי. אם עריכה כלשהי ב- Illustrator משפיעה על תכוונה זו באופן ישיר, Illustrator דורס נתונים אלה וגורם להשמטת התכונה.

ColorMatrix/ Displacement Map/ Convolution/ AdjustColor Filters

יישמר עד שלא יתבצע בו שינוי

Illustrator שומר נתוני FXG עבור תכונה זו עד אשר מתבצע בהם שינוי. אם עריכה כלשהי ב- Illustrator משפיעה על תכוונה זו באופן ישיר, Illustrator דורס נתונים אלה וגורם להשמטת התכונה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת