הערה:Sync Settings הוסרו מ-Illustrator CC החל מגירסת 2015 ואילך. השירות הקיים ב- Illustrator CC ו- CC 2014 יהפוך ללא זמין בעתיד הקרוב.

מהי התכונה Sync Settings‏?

Illustrator שומר הגדרות שקשורות ליישום במחשב המקומי. התכונה Sync Settings שומרת עותק של הגדרות אלה ב-Adobe Creative Cloud. אם תפעיל את Illustrator במחשב אחר, תוכל לבחור לסנכרן את ההגדרות מ-Creative Cloud עם המחשב החדש שהפעלת.

הערה:

ניתן להפעיל את Illustrator בו-זמנית בשני מחשבים בלבד.

אם לתמצת, כאשר אתה משתמש באותו שם משתמש ב-Adobe להפעלת Illustrator CC בשני מחשבים, תוכל לסנכרן הגדרות בין שני המחשבים כדי לעבוד עם אותן הגדרות ובאותה סביבת עבודה בשניהם.

דוגמאות להגדרות:

Preferences

הגדרות בתיבת הדו-שיח Preferences וכולי

Libraries

דוגמיות צבע, מברשות, סמלים וכולי

Presets

PDF, הדפסה, הגדרות שקשורות ל-SWF וכולי

Workspaces

מיקום של חלוניות שונות ורכיבי ממשק שונים בסביבות עבודה שמורות.

Other settings

גופנים מסוג Mojikumi‏, Kinsoku או גופנים ללא הפרדות צבע‬‏‫.

לאילו מטרות משמשת התכונה Sync Settings‏?

התכונה Sync Settings נועדה להתמודדות עם שני תרחישי משתמש בסיסיים:

 • מחשב יחיד. יש ברשותך מחשב אחד וברצונך לשמור גיבוי של הגדרות היישום הקיימות ב-Illustrator. אם תחליף את המחשב במחשב חדש, תוכל לסנכרן את ההגדרות הזמינות ב-Creative Cloud עם המחשב החדש.
 • מחשבים מרובים יש ברשותך מחשבים רבים ואתה זקוק להגדרות עבודה זהות בכל מחשב שבו אתה מפעיל את Illustrator.

הערה:

ניתן להפעיל את Illustrator בו-זמנית בשני מחשבים בלבד.

מהם התנאים המקדימים?

כאשר אתה מסנכרן הגדרות של Illustrator, נעשה שימוש ב-Creative Cloud כדי להעלות, לאחסן ולהוריד מידע. שימוש בתכונה Sync Settings מצריך:

 • חיבור לאינטרנט
 • מנוי ל-Adobe Creative Cloud או מנוי ליישום יחיד

שימוש בתכונה Sync Settings

האם התכונה Sync Settings אוטומטית?

לא. יש להפעיל את התכונה Sync Settings ידנית. לא ניתן לתזמן את הפעלת התכונה או להפעיל אותה באופן אוטומטי.

הסנכרון יתבצע בתדירות שבה תלחץ על האפשרות Sync Settings Now.

היכן נמצאת האפשרות Sync Settings‏?

 • [מומלץ] לחץ על הסמל בפינה השמאלית התחתונה של מסמך Illustrator ולחץ על Sync Settings Now.
 • לחץ על Edit (ב-Mac‏: Illustrator) ‏> {Adobe ID המחובר‏} ‏> Sync Settings Now‏.
 • לחץ על Ctrl/Cmd + K ‏> בחלוניתSync Settings ‏> לחץ על Sync Settings Now. כאשר אתה משתמש בשיטה זו, מתבצעת העלאה או הורדה של ההגדרות העדכניות ביותר. לא מתבצעת החלת שינויים.

הערה:

השיטה המומלצת לשימוש בתכונה Sync Settings היא לחיצה על הסמל בפינה השמאלית התחתונה של חלון המסמך ב-Illustrator ולאחר מכן לחיצה על Sync Settings Now.

בהפעלה הראשונה של Illustrator

כאשר אתה מפעיל את Illustrator בפעם הראשונה במחשב שבו מעולם לא נעשה שימוש בתכונה Sync Settings, בעת פתיחת המסמך תתבקש לבחור אם ברצונך להפעיל את התכונה Sync Settings.

הודעה בנושא סנכרון הגדרות בהפעלה הראשונה
הודעה בנושא סנכרון הגדרות בהפעלה הראשונה. לא קיימות הגדרות קודמות זמינות של Illustrator ב-Creative Cloud

הודעה בנושא סנכרון הגדרות בהפעלה הראשונה. קיימות הגדרות קודמות זמינות של Illustrator ב-Creative Cloud
הודעה בנושא סנכרון הגדרות בהפעלה הראשונה. קיימות הגדרות קודמות זמינות של Illustrator ב-Creative Cloud

 • לחץ על Sync Settings Now, כדי להעלות/להוריד הגדרות ל-Creative Cloud בפעם הראשונה.
 • לחץ על Disable Sync Settings כדי להשבית את התכונה.
 • לחץ על Advanced כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Preferences , שבה תוכל לבחור ולהתאים אישית את הפריטים המסונכרנים.

הערה:

ניתן לשנות כל אחת מהגדרות אלה על-ידי לחיצה על Edit‏ (ב-Mac‏: Illustrator‏) ‏> Preferences‏ ‏> הכרטיסייה Sync Settings .

שמירה על סנכרון בהגדרות של Illustrator

 1. לחץ על הסמל בפינה השמאלית התחתונה של מסמך Illustrator ואחר מכן לחץ על Sync Settings Now.

 2. התכונה Sync Settings מחפשת את המידע העדכני ביותר במחשב שלך וב-Creative Cloud ומציגה לך את אחת מתיבות הדו-שיח הבאות.

  בחר את הפעולה המתאימה למחשב שלך.

  תיבת הדו-שיח הנפתחת של התכונה Sync Settings מה המשמעות פעולה

  קיימות שתי אפשרויות:

  • Illustrator במחשב שבו אתה משתמש מסונכרן עם Creative Cloud.
  • בוצעה העלאת הגדרות / לא בוצעה הורדה של הגדרות
                                
  אין צורך לבצע כל פעולה.                               
  בוצעה הורדה של ההגדרות העדכניות ביותר. הגדרות ניתנות להעלאה, אם היו כאלה, נוספו ל-Creative Cloud. לחץ על Apply Now כדי להבטיח שההגדרות מסונכרנות.
  קיימות הגדרות עדכניות שונות במחשב שבו אתה עובד, ב-Creative Cloud ובמחשב הנוסף שמסתנכרן. עיין במקטע שעוסק בנושא פתרון התנגשויות בסנכרון הגדרות.
  בוצעה הורדה של ההגדרות העדכניות ביותר. אך החלת ההגדרות תצריך ביצוע אתחול של Illustrator כדי להטמיע את השינויים. אם אתה מעוניין בהגדרות עדכניות, לחץ על Restart Now. אך אם עליך להשלים משימות אחרות לפני האתחול, ניתן ללחוץ על Later.
 3. מתבצע עדכון של Illustrator ו-Creative Cloud בהתאם לפעולה שביצעת בשלב הקודם. עם זאת, אם ערכת שינויים בהגדרות או בהעדפות של Illustrator, עליך ליזום סנכרון לפני שתסגור את Illustrator. 

  מצב הסנכרון בסרגל המצב של המסמך
  מצב הסנכרון בסרגל המצב של המסמך

ניהול של סנכרון הגדרות

אפשרויות Sync Settings בחלונית Preferences
בחר אם להפעיל או להשבית סנכרון הגדרות, איזה הגדרות לסנכרן או איזה פעולה לבצע במקרה של התנגשות.

בחירת הגדרות לסנכרון

 1. כדי לבחור איזה הגדרות יסונכרנו, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • נווט אל Edit ‏> {Adobe ID המחובר‏} ‏> Manage Sync Settings.
  • נווט אל Edit (ב-Mac‏: Illustrator‏) ‏> Preferences‏ ‏> Sync Settings.
 2. כדי לבחור איזה הגדרות יסונכרנו, סמן תיבות סימון או נקה מהן את הסימון.

פתרון התנגשויות בסנכרון הגדרות

התנגשויות בסנכרון מתרחשות כאשר המערכת אינה יכולה לקבוע אם אתה מעוניין בשמירת ההגדרה מ-Creative Cloud או ההגדרה מהמחשב המקומי, שכן בשניהם נערך שינוי לאחר הפעלת הסנכרון האחרונה.

חשוב על התרחיש הבא. שינית העדפות ב-Illustrator במחשב בעבודה וסנכרנת את ההגדרות. מאוחר יותר, שינית העדפות ב-Illustrator במחשב הביתי. כעת קיימות שתי סדרות של העדפות שנערכו בהם שינויים - סדרה אחת ב-Creative Cloud (שסנכרנת מהמחשב בעבודה) וסדרה עדכנית יותר במחשב הביתי. אם תנסה לסנכרן הגדרות במצב זה, תתבקש לבחור איזה הגדרות ברצונך לשמור.

הודעה על התנגשות סנכרון
 • Sync Local: סנכרן הגדרות מקומיות ממחשב זה לענן; החלף את גרסת ההגדרות שקיימת בענן בגרסת ההגדרות המקומיות.
 • Sync Cloud: סנכרן מהענן למחשב מקומי זה; התעלם משינויים שבוצעו בהגדרות המקומיות והחלף אותן בהגדרות שקיימות בענן.
 • Keep Latest File: שמור את ההגדרה העדכנית ביותר בהתבסס על חותמת הזמן.

הפעלה או השבתה של סנכרון הגדרות

 1. כדי לבחור איזה הגדרות יסונכרנו, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • נווט אל Edit ‏> {Adobe ID המחובר‏} ‏> Manage Sync Settings.
  • נווט אל Edit (ב-Mac‏: Illustrator‏) ‏> Preferences‏ ‏> Sync Settings.
 2. באזור Sync Options, בחר אפשרות מתוך הרשימה הנפתחת Sync.

הוספת פריטים לסנכרון הגדרות

מתבצע סנכרון של הגדרות שנטענות ל-Illustrator או שנעשה בהם שימוש ב-Illustrator בלבד. אם תעתיק ערכה חדשה של דוגמיות צבע או מברשות לתיקיות התקנה/הגדרות של Illustrator בעזרת Explorer או Finder, לא יתבצע סנכרון של משאבים אלה. כדי להבטיח שפריטים מסוג זה יסונכרנו בהצלחה, יש לטעון אותם ולשמור אותם ב-Illustrator פעם אחת.

לדוגמה, אם ברצונך לסנכרן ספריית מברשות חדשה, בחר את המברשות בחלונית Brushes ושמור אותם מהתפריט הנפתח כספריית מברשות במיקום שמוגדר כברירת מחדל.

פריטים שמסונכרנים בעזרת התכונה Sync Settings

להלן רשימה של פריטים שמסונכרנים בעזרת התכונה Sync Settings:

 

# סוג המשאב
משאב
*נדרש אתחול
1 ספריה סגנונות גרפיים
לא
2 ספריה
דוגמיות צבע לא
3 ספריה מברשות לא
4 ספריה סמלים לא
5 קביעות מוגדרות מראש שיטוח שקיפות לא
6 קביעות מוגדרות מראש הדפסה לא
7 קביעות מוגדרות מראש PDF לא
8 קביעות מוגדרות מראש SWF לא
9 קביעות מוגדרות מראש רשת פרספקטיבה
לא
10 קביעות מוגדרות מראש מעקב אחר תמונות לא
11 קביעות מוגדרות מראש הגדרות צבע כן
12 קביעות מוגדרות מראש פרופילי רוחב משתנה לא
13 סביבות עבודה   כן
14 קיצורי מקשים**
  לא
15 העדפות תיבת הדו-שיח Preferences כן
16 העדפות פרופילי מסמכים לא
17 העדפות מילוני משתמש כן
18 הגדרות לשפות אסיאתיות Mojikumi לא
19 הגדרות לשפות אסיאתיות Kinsoku לא
20 הגדרות לשפות אסיאתיות גופנים ללא הפרדת צבע כן

*נדרש אתחולמציין שאם ההגדרות שאתה מוריד כוללות משאב שמצריך אתחול, יהיה עליך לאתחל את Illustrator כדי להחיל את ההגדרות שהורדת.

**קיצורי מקשים מסונכרנים עבור פלטפורמות זהות בלבד ולא בין פלטפורמות של Windows ו-Mac. רבים מקיצורי המקשים ב-Windows ו-Mac שונים.