הערות מוצר - InCopy CC 9.2.2

דרישות מערכת

לעיון בדרישות המערכת העדכניות ביותר, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/incopy_systemreqs_il.

לרשימה של דרישות המערכת העדכניות עבור מוצרים אחרים של Creative Cloud, ראה http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

בעיות שנפתרו

לקבלת מידע עדכני אודות בעיות ידועות עבור כל יישומי Creative Cloud, עיין בתמיכה של Adobe בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support_il.

InCopy

 • בעת פתיחת קובץ InDesign שכבר פתוח בתוכנה ב-InCopy, מתקבלת הודעת השגיאה "Cannot open the file as it is being used in some other application‏"‏.‏ (#3739577)
 • התמונה אינה ממוקדת ב-InCopy CC לאחר לחיצה על File‏->New במצב פריסה. (#3739619)

InDesign  

 • תמונות בתבנית PNG אינן מצוירות כהלכה. (#3704220)
 • חוסר התאמה בקיצורי המקשים ב-Mac OSX.‏ (#3712363)
 • התוכנה נסגרת בעת ניסיון לגרור ולשחרר עמוד אב בעמוד יחיד ולא בכפולה. (#3545728)
 • המיקוד אינו עובר לעמוד כאשר מנווטים אליו מסרגל המסמך. (#3600704)
 • בתיבת הדו-שיח Generate Index: תיבת הסימון "Include Book Documents" מושבתת אם שם הספר כולל תווים כפולי בתים.‬ (#3641328)
 • InDesign קורס בעת ניסיון לפתוח קובץ מסוים. (#3646282)
 • InDesign CC Mac קורס בעת הצבת קובץ EPS מסוים במסגרת. (#3626328)
 • SDK: התנגשות בעת שימוש ב-IToolTip עבור אובייקטים בדף EPS ב-InDesign CC.‏ (#3677624)
 • SDK‏: פרויקטים מסוג SpellingPanel.open.‎‏ כוללים תלות בכותרת פרטית. (#3708982)
 • InDesign קורס בעת ביצוע הפעולה Book export to PDF with ToC.‏ (#3690020)
 • קיצורי המקלדת לביצוע העתקה/הדבקה אינם פועלים בחלוניות מבוססות Flash ב-Windows.‏ (#3691598)
 • לחיצה על מקש Enter אינה סוגרת תיבות דו-שיח הכוללות כמות גדולה של טקסט. (#3721069)
 • InDesign קורס בעת פתיחה של קובצי ספרים מסוימים. (#3735269)
 • SDK: שינוי דינמי של גופנים אינו פועל בתיבת העריכה. (#3736981)
 • InDesign קורס ביצוע הגבהה של מסגרת טקסט. (#3739365)
 • InDesign משתהה בעת ביצוע שינוי גודל של מסגרות גרפיקה מעוגנות. (#3739369)  
 • תמונות שהוצבו בתוך השורה בהערות שוליים נעלמות לכמה שניות בעת הזנה של כמה תווים בהערת השוליים לאחר החלת הצללה פנימית באותה תמונה. (#3739547)  
 • מחיקה של פריסה גורמת לקריסת התוכנה, אם שם הפריסה נמצא במצב של עריכה בתוך השורה. (#3739612)  
 • מוצגת אזהרה על תוסף EBookExport חסר בעת פתיחה של מסמך InDesign.‏ (#3741658)
 • הדפים מיושרים שלא כהלכה בעת ביצוע יצוא של קובץ IDML.‏‏ (#3578118)  
 • תמונות אינן מותאמות על-פי פקודות התאמה למצב מסגרת אחר מסגרת אחרי שינוי גודל של מסגרת. (#3641659)  
 • לחיצה כפולה על הכלי Zoom אינה מבצעת הגדרה של התצוגה ל-Actual Size‏ (100%). (#3656264)
 • בחלק מהמקרים לחיצה על חץ אלכסוני אינה מסמנת את הטבלה כולה. (#3658903)  
 • האפשרות Indent here אינה פועלת כהלכה בעורכים בשפה היפנית. (#3660846)  
 • מאפיין יישור שנקבע בסגנון תא אינו מופץ הלאה בעת הוספת עמודה בסמוך לתא שעבורו נקבע המאפיין. (#3665314)  
 • התוכנה קורסת בעת מילוי טבלה במסגרות גרפיקה באמצעות GREP.‏ (#3671007)
 • קיצור המקשים Opt+Cmd+Tab המשמש להצגה/הסתרה של חלוניות אינו פועל. (#3673325)  
 • InDesign נסגר באופן בלתי צפוי בעת לחיצה על Undo במצב עריכה בתוך השורה. (#3676673)  
 • MAC: בעת פתיחה של מסמך שנוצר ב-CS6 ב-InDesign CC היישור של חלק מהטקסט משתבש. (#3683021)  
 • יצירת פריסה מסוג Alternate Layout גורמת לקריסה של המזהה בתרחישים מסוימים. (#3685235)  
 • InDesign קורס בעת יצוא של IDML לקובץ מסוים. (#3685444)
 • בכמה חלוניות הסימון & נעלם כאשר משתמשים בו במרכז שם של סגנון. (#3694076)  
 • האפשרות Find Format מספקת תוצאות שגויות בעת חיפוש סגנונות של תווים שהוחלו על הטקסט על-ידי בחירה ב-Nested Style.‏ (#3697862)  
 • תוצאות החיפוש המתקבלות בעקבות ביצוע פעולת חיפוש אחר סגנונות של תווים אינן מדויקות. (#3697866)  
 • תמונות שקובצו יקבלו מראה שונה ב-EPUB אם הן כוללות היפר-קישורים והאפשרות Use Original Image נבחרה. (#3700466)
 • פעולת גרירה ושחרור מיישומים חיצוניים אינה יוצרת אירועי גרירה ב-InDesign במחשבי MAC.‏ (#3710667)
 • בעת יצירת פלט IDML לא ניתן למחוק סגנון פסקה אם סגנון האב שעבר בירושה כולל הגדרות זהות. (#3718431)
 • אימות EPUB נכשל אם הטמעה של גופן נכשלת כיוון שעוד קיימת הפניה אליו ב-CSS.‏ (#3726073)
 • משך הזמן הנדרש ליצירה של גליון לא מקוון מקובצי InDesign בשולחן העבודה ארוך לפחות פי 10 ב-InDesign CC בהשוואה למשך הזמן הנדרש לכך ב-InDesign CS6.‏ (#3727633)  

משאבים מקוונים

‏‫לקבלת פורומים כלליים של Adobe, בקר בכתובת https://community.adobe.com.

לעזרה בנושאים הקשורים להורדה, להתקנה ולצעדים הראשונים בעבודה עם התוכנה, בקר בכתובת http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

לקבלת עזרה עם המוצר, כמו גם הכוונה, השראה ותמיכה מהקהילה, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_il.

שירות לקוחות

לקבלת סיוע בנושא מידע על מוצרים, מכירות, רישום ונושאים אחרים, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support_il.

ליצירת קשר עם שירות לקוחות, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/intlsupport_il/.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון