InCopy CS6 - הערות מוצר

דרישות מערכת

לעיון בדרישות המערכת העדכניות ביותר, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/incopy_systemreqs_il

הוראות התקנה

לקבלת הוראות התקנה מפורטות, בקר בדף ההתקנה http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_il

גרסת ניסיון

גרסאות הניסיון של Creative Suite 6 זמינות במסגרת גישת "נסה וקנה", והן מאפשרות לך להעריך מהדורות או מוצרים נפרדים ולאחר מכן להמיר את גרסת הניסיון המותקנת בגרסה מלאה. ניתן לבצע המרה מתוכנה לניסיון לגרסה מלאה בכל שלב, על-ידי רכישת עותק של המוצר או על-ידי הצטרפות למנוי. אם אתה רוכש עותק, הזן את המספר הסידורי שלו במסך המוצר כשתתבקש. אם אתה רוכש מנוי, תתבקש להתחבר לאינטרנט ולהיכנס באמצעות ה-Adobe ID כדי להתחיל להשתמש בגרסה המלאה.

הסכם רישיון

עליך לקבל את הסכם הרישיון ותנאי האחריות כדי להשתמש במוצר זה. לקבלת פרטים, בקר בכתובת www.adobe.com/go/eulas. מוצר זה לא יתפקד ללא הפעלה ורישום חובה דרך האינטרנט. הפעלה דרך הטלפון אינה זמינה. לקבלת פרטים, ראה www.adobe.com/go/activation .

הרישיון של Adobe למשתמש בודד מאפשר התקנה של רישיון מוצר יחיד בשני מחשבים (כגון מחשב אחד בעבודה ומחשב אחד בבית), בתנאי שהתוכנה נמצאת בשימוש אצל אותו אדם ולא נמצאת בשימוש באותו הזמן בשני מחשבים.

הערה: אם ברצונך להתקין את המוצר במחשב שלישי, עליך להשבית תחילת את התוכנה במחשב אחד. כדי להשבית, בחר Help > ‏Deactivate.

התקנת גופנים

תוכנית ההתקנה של Creative Suite 6 מתקינה גופנים בספריית גופנים של המערכת המהווה ברירת מחדל. אם תוכנית ההתקנה מוצאת גרסאות קודמות של גופנים אלה בספריית הגופנים של המערכת המהווה ברירת מחדל, היא תסיר את ההתקנה של הגרסאות הקודמות ותשמור אותן בספרייה חדשה. קבל מידע נוסף בכתובת http://www.adobe.com/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite6.html
גופנים המותקנים יחד עם מוצר Adobe זמינים גם ב-DVD של תוכנית ההתקנה. אם הורדת את התוכנה, עיין בקובץ התוכן של המוצר הנפרד.

למד להתקין גופנים נוספים http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_il

בעיות ידועות

לקבלת מידע עדכני אודות בעיות ידועות עבור כל יישומי Creative Suite 6, עיין בתמיכה של Adobe בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support_il.

  • לא ניתן לסמן טקסט במסמך פתוח בניסיון הראשון. (#3139006)
  • יפנית בלבד: תיבת הדו-שיח New Document לא מוצגת כראוי אם בוחרים ב-Text Frame מתוך הרשימה הנפתחת Text Area‏. (#3159571)
  • יפנית בלבד: ביצירת מסמך חדש ולאחר מכן סגירה שלו ללא ביצוע שינויים, מוצגת ב-InCopy בקשה לשמור את המסמך. (#3159644)

משאבים מקוונים

לקבלת פורומים כלליים של Adobe, בקר בכתובת https://community.adobe.com.

לקבלת עזרה בנושאים הקשורים להורדה, התקנה וצעדים ראשונים בעבודה עם התוכנה, בקר בכתובת http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

 

לקבלת עזרה עם המוצר, כמו גם הכוונה, השראה ותמיכה מהקהילה, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/learn_InCopy_support_il

שירות לקוחות

לפנייה לשירות הלקוחות של Adobe, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support_il , שם תוכל למצוא סיוע בקבלת מידע על המוצר, מכירות, רישום ונושאים נוספים.

מחוץ לצפון אמריקה, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/intlsupport_il/, ‎לחץ על התפריט הנפתח מתחת לשאלה "Need a different country or region?‎", בחר מדינה או אזור אחרים ולחץ על GO.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון