שליטה בתצוגת גרפיקה

שליטה בביצועי התצוגה של הגרפיקה

ניתן לשלוט ברזולוציה של גרפיקה הממוקמת במסמך. ניתן לשנות את הגדרות התצוגה לכל המסמך או לפריטי גרפיקה נפרדים. ניתן גם לשנות הגדרה המאפשרת או דורסת את הגדרות התצוגה עבור מסמכים בודדים.

שינוי ביצועי התצוגה של מסמך

מסמכים נפתחים תמיד באמצעות העדפות ברירת המחדל של Display Performance. ניתן לשנות את ביצועי התצוגה של המסמך כאשר הוא פתוח, אך ההגדרה לא תישמר עם המסמך.

אם הגדרת את ביצועי התצוגה של תמונות בנפרד, תוכל לדרוס את ההגדרות כך שכל האובייקטים ישתמשו באותן הגדרות.

 1. בחר View ‏> ‏Layout View.
 2. בחר View ‏> ‏Display Performance, ולאחר מכן בחר אפשרות מתפריט המשנה.
 3. כדי לכפות את הגדרות התצוגה של המסמך על אובייקטים שהוגדרו בנפרד, בטל את הסימון באפשרות View ‏> ‏Display Performance ‏> ‏Allow Object-Level Display Settings. ‏(סימן אישור מציין שהאפשרות נבחרה.)

שינוי ביצועי התצוגה של אובייקט

 1. בחר View ‏> ‏Layout View.
 2. כדי לשמור על ביצועי התצוגה של אובייקטים בודדים לאחר סגירת המסמך ופתיחתו מחדש, ודא שהאפשרות Preserve Object-Level Display Settings נבחרה בהעדפות Display Performance.
 3. בחר View ‏> ‏Display Performance וודא שהאפשרות Allow Object-Level Display Settings נבחרה.
 4. בעזרת הכלי Selection או Direct Selection , בחר גרפיקה מיובאת.
 5. בחר גרפיקה מיובאת בעזרת הכלי Position  .
 6. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Object ‏> ‏Display Performance ובחר בהגדרת תצוגה.

  • לחץ לחיצה ימנית (‏Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על התמונה, ובחר הגדרת תצוגה מתפריט המשנה Display Performance.

הערה:

להסרת הגדרת התצוגה המקומית של אובייקט, בחר Use View Setting בתפריט המשנה Display Performance. להסרת הגדרות תצוגה מקומיות של כל הגרפיקה במסמך, בטל את הבחירה באפשרות Clear Object-Level Display Settings בתפריט המשנה View ‏> ‏Display Performance.

אפשרויות ביצועי התצוגה

אפשרויות אלה קובעות את אופן תצוגת הגרפיקה על המסך, אך הן אינן משפיעות על איכות ההדפסה או על הפלט המיוצא.

השתמש בהעדפות Display Performance כדי להגדיר את אפשרות ברירת המחדל שתשמש לפתיחת כל המסמכים, וכן כדי להתאים אישית את ההגדרות של אפשרויות אלה. כל אפשרות תצוגה כוללת הגדרות נפרדות להצגת תמונות רסטר, גרפיקה וקטורית ושקיפויות.

Fast

מצייר תמונת רסטר או גרפיקה וקטורית בתור תיבה אפורה (ברירת המחדל). השתמש באפשרות זו אם ברצונך לעבור במהירות בין פריסות הכוללות תמונות רבות או אפקטי שקיפות רבים.

Typical

מצייר תצוגה מקדימה של תמונה ברזולוציה נמוכה (ברירת המחדל), המתאימה לזיהוי ולמיקום של תמונה או גרפיקה וקטורית. זוהי אפשרות ברירת המחדל והיא מאפשרת להציג תמונה הניתנת לזיהוי במהירות הגבוהה ביותר.

High Quality

מצייר תמונת רסטר או גרפיקה וקטורית ברזולוציה גבוהה (ברירת המחדל). אפשרות זו מספקת את האיכות הגבוהה ביותר, אך עם הביצועים האיטיים ביותר. השתמש באפשרות זו כשברצונך לבצע כוונון עדין של תמונה.

הערה:

אפשרויות הצגת התמונות לא משפיעות על רזולוציית הפלט בעת ייצוא או הדפסה של תמונות במסמך. בעת הדפסה בהתקן PostScript, ייצוא ל-XHTML או ייצוא לקובץ EPS או PDF, רזולוציית התמונה הסופית תלויה באפשרויות הפלט שנבחרו בעת ההדפסה או הייצוא של הקובץ.

הגדרת ביצועי תצוגה המהווים ברירת מחדל

העדפות Display Performance מאפשרות להגדיר את אפשרות ברירת המחדל של התצוגה ש-InCopy ישתמש בה בכל מסמך. ניתן לשנות את ביצועי התצוגה של מסמכים מתפריט View, או לשנות את ההגדרה של אובייקטים בודדים מתפריט Object. לדוגמה, בעת עבודה על פרוייקט שכולל תצלומים רבים ברזולוציה גבוהה (כמו קטלוג), ייתכן שתעדיף לפתוח מסמכים במהירות. במקרה כזה, בחר באפשרות Fast כהגדרת ברירת המחדל. כדי להציג תמונות עם פרטים רבים יותר, שנה את הגדרת תצוגת המסמך ל-Typical או ל-High Quality (מבלי לשנות את הגדרת ההעדפה Fast.)

כמו כן, ניתן להציג או לדרוס הגדרות תצוגה שהוחלו על אובייקטים בודדים. בעת בחירה באפשרות Preserve Object-Level Display Settings, כל ההגדרות שהוחלו על האובייקטים נשמרות עם המסמך.

 1. בחר Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> Display Performance‏ (ב-Windows) או InCopy ‏> Preferences‏ ‏> Display Performance‏ (ב-Mac OS).
 2. עבור Default View, בחר Typical, ‏Fast או High Quality. אפשרות התצוגה שנבחרה תחול על כל המסמכים שתפתח או תיצור.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לשמור את הגדרות התצוגה שהוחלו על אובייקטים בודדים, בחר Preserve Object-Level Display Settings.

  • כדי להציג את כל הגרפיקה באמצעות אפשרות ברירת המחדל, בטל את הבחירה באפשרות Preserve Object-Level Display Settings.

 4. באפשרות Adjust View Settings, בחר באפשרות התצוגה שברצונך להתאים אישית, ולאחר מכן הזז את המחוון של Raster Images או Vector Graphics להגדרה הרצויה.
 5. לחץ על OK.

כל אחת מאפשרויות התצוגה כוללת הגדרות נפרדות לתמונות רגילות (bitmap), לגרפיקה וקטורית ולאפקטי שקיפות.

התאמה אישית של אפשרויות ביצועי התצוגה

ניתן להתאים אישית את ההגדרות של כל אחת מאפשרויות ביצועי התצוגה (תצוגה מהירה, תצוגה רגילה או תצוגה באיכות גבוהה). כל אחת מאפשרויות התצוגה כוללת הגדרות נפרדות לתמונות רגילות (bitmap), לגרפיקה וקטורית ולאפקטי שקיפות.

כתבות מנוהלות (מקושרות) של InCopy כוללות נתוני רזולוציה נמוכה לתמונות, כך שאין צורך להוריד את התמונה ברזולוציה המלאה מהרשת בכל פעם שמוציאים את הקובץ מאחסון.

 1. בחר Edit > Preferences > Display Performance (‏Windows) או InCopy > Preferences > Display Performance (‏Mac OS).
 2. באזור Adjust View Settings, בחר באפשרות התצוגה שברצונך להתאים אישית.
 3. הזז את המחוון של Raster Images או Vector Graphics להגדרה הרצויה:

  Gray Out

  מצייר תמונה כתיבה אפורה.

  Proxy

  מצייר תמונה ברזולוציה נמוכה (‎72 dpi).

  High Resolution

  מצייר תמונה ברזולוציה המרבית שנתמכת על-ידי הצג והגדרות התצוגה הנוכחיות.

 4. לכל אחת מאפשרויות התצוגה, הזז את המחוון Transparency להגדרה הרצויה:

  Off

  מבטל את תצוגת אפקטי השקיפות.

  Low Quality

  מציג שקיפות בסיסית (אטימות ומצבי מיזוג). אפקטי שקיפות (הצללה וריכוך קצוות) יוצגו בקירוב, ברזולוציה נמוכה.

  הערה:

  במצב זה, תוכן העמוד אינו מופרד מהרקע, כך שאובייקטים שמצב המיזוג שלהם אינו Normal עלולים להיראות אחרת ביישומים אחרים ובפלט הסופי.

  Medium Quality

  מציג הצללות וריכוך קצוות ברזולוציה בינונית. מצב זה מומלץ למרבית העבודות, אלא אם כן המסמך כולל שקיפויות רבות במיוחד או אפקטי שקיפות רבים.

  High Quality

  מציג הצללות, ריכוך קצוות, צבעי CMYK מאט ובידוד כפולות ברזולוציה גבוהה (‎144 dpi).

  הערה:

  כשמרחב המיזוג של מסמך הוא צבעי CMYK ותצוגה מקדימה של אוברפרינט או תצוגת הגהה על המסך מופעלות, האטימות מתבצעת בצבעי CMYK במקום בצבעי RGB. פירושו של דבר, שצבעי CMYK שקופים חלקית יוצגו כצבעי CMYK עם רשת צבע.  

 5. לתצוגת החלקת טקסט, קו, מילוי ופריטים אחרים בעמוד בחר באפשרות Enable Anti-aliasing. כשהטקסט מומר לקווי מתאר, ניתן להחליק את קווי המתאר שנוצרו (Mac OS בלבד).
 6. להגדרת גודל האות המינימלי שמתחתיו יוצג טקסט כפס אפור, הקלד ערך בתיבה Greek Type Below.
 7. לחץ על OK.
הערה:

להחזרת כל ההגדרות להגדרות ברירת המחדל המקוריות, לחץ על Use Defaults.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט