ייצוא ל-Adobe PDF

ייצוא מסמך של InCopy ל-Adobe PDF

ניתן לייצא מסמכים של InCopy ישירות ל-Adobe PDF. ניתן לייצא בתצוגות Galley,‏ Story או Layout.‏ אם מבצעים ייצוא בתצוגת Layout, נוצר מסמך PDF הכולל את כל רכיבי הפריסה והעיצוב. לעומת זאת, מראה של מסמך שמיוצא בתצוגת Galley או Story דומה למראה 'טקסט בלבד' של תצוגת Galley או Story ב-InCopy. ייתכן שתרצה לייצא ל-PDF את תצוגת Galley או את תצוגת Story של כתבת InCopy למען כתבים, עורכים וחברי צוות אחרים העוסקים בעריכת תוכן, שייתכן ש- InCopy אינו מותקן במחשבים שלהם. מסמך PDF מציע יתרונות זהים לאלה של התצוגות Galley וStory של InCopy, כולל תצוגה מיטבית של טקסט והוספת ביאורים.

הערה:

קובצי Adobe PDF שיוצאו ממסמכי Adobe InDesign‎®‎‎ שכוללים אוברפרינט או אפקטי שקיפות מוצגים בצורה הטובה ביותר ב-Acrobat 6.0 ומעלה, כשהאפשרות Overprint Preview מסומנת.

 1. בחר File >‏ Export.
 2. באפשרות Save As‏ Type ‏(Windows) או Format ‏(Mac OS), בחר Adobe PDF. הקלד שם קובץ, ציין מיקום לקובץ, ולחץ על Save.
 3. בחר Galley & Story או Layout מתפריט View.
 4. שנה את ההגדרות לפי הצורך.

  ההגדרות שתציין יישמרו יחד עם היישום, ויוחלו על כל מסמך חדש של InCopy שתייצא ל-PDF עד שתבחר הגדרות חדשות.

 5. לחץ על Export.
הערה:

בעת ייצוא ל-PDF, ‏InCopy שומר על קישורים מהערות של Open Prepress Interface ‏(OPI) לתמונות במסמך InDesign. קישורי OPI מאפשרים למשתמש InDesign לכלול גרסאות מהירות ברזולוציה נמוכה (proxies) של התמונות למיקום בעמוד. להפקת הפלט הסופי, InDesign או ספק שירותי הדפוס יכולים להחליף אוטומטית גרסאות אלה בגרסאות ברזולוציה גבוהה.

אפשרויות Adobe PDF נפוצות

קיימות כמה אפשרויות הנפוצות לשימוש בתצוגות Galley‏, Story ו-Layout בעת ייצוא מסמך ל-PDF.

Compatibility

הגדרת רמת התאימות של קובץ Adobe PDF. למסמכים שמיועדים להפצה נרחבת, מומלץ לבחור באפשרות Acrobat 5 ‏(PDF 1.4) כדי לוודא שכל המשתמשים יוכלו להציג ולהדפיס את המסמך. אם אתה יוצר קבצים עם תאימות ל-Acrobat 8/9 ‏(PDF 1.7), ייתכן שקובצי ה-PDF שתיצור לא יהיו תואמים לגרסאות קודמות של Acrobat.

Subset Fonts When Percent Of Characters Used Is Less Than

קביעת הסף להטבעת גופנים שלמים לפי מספר תווי הגופן שנעשה בהם שימוש במסמך. אם אחוז תווי הגופן שנעשה בהם שימוש במסמך חורג מערך זה, הגופן יוטבע בשלמותו. אחרת, הגופן יצורף לתת-ערכה. הטבעת גופנים שלמים מגדילה את קובץ PDF, אך כדי לוודא שכל הגופנים יוטבעו בשלמותם, הזן את הערך 0 (אפס).

Include Page Information

כלילת שם המסמך, מספר העמוד והתאריך והשעה של ייצוא הקובץ.

View PDF After Exporting

פתיחת קובץ PDF בגרסה העדכנית ביותר של Acrobat שמותקנת במחשב. לתוצאות מדויקות, ודא שאפשרות התאימות מתאימה לגרסה העדכנית ביותר של Acrobat שמותקנת במחשב.

אפשרויות Adobe PDF לתצוגות Galley ו-Story

תיבת הדו-שיח PDF Export כוללת אפשרויות מיוחדות לתצוגות Galley ו-Story.

Stories

ייצוא כתבה בודדת או כתבות מרובות.

Fonts

כלילת הגדרות למשפחת גופנים וסגנון, גודל גופן וריווח שורות לקובץ המיוצא. הגדרות אלה אינן משנות את הגדרות התצוגה על המסך בהעדפות Galley & Story Display.

Include Story Information

כותרת המסמך, שם המחבר והתיאור מופיעים בקובץ ה-PDF המיוצא.

Include Paragraph Styles

נתוני סגנון פסקה מעמודת המידע שמוצגת בתצוגות Galley ו-Story מופיעים בקובץ ה-PDF המיוצא.

Include Inline Notes

ייצוא כל ההערות בתוך שורה (או רק ההערות הגלויות) שכלולות במסמך. כדי לכלול את צבעי ההערות שמשויכים לאנשים מסוימים המשתתפים בפרוייקט, בחר Show Notes Backgrounds In Color.

Include Tracked Changes

ייצוא כל השינויים שבוצע עליהם מעקב (או רק השינויים הגלויים) הנכללים במסמך. כדי לכלול את צבעי העריכה שמשויכים לאנשים מסוימים המשתתפים בפרוייקט, בחר Show Tracked Changes Backgrounds In Color.

Include Accurate Line Endings

ייצוא סיומות השורה כפי שהן מופיעות בכתבה. אם האפשרות אינה מסומנת, שורות הטקסט גולשות בהתאם לרוחב ולכיוון של חלון הכתבה הרחב ביותר.

Include Line Numbers

ייצוא עם מספרי השורות שמוצגים בעמודת המידע. אפשרות זו זמינה רק בעת בחירה באפשרות Include Accurate Line Endings.

Fill Page (Use Multiple Columns)

ייצוא הכתבה עם מספר הטורים ורוחב הטורים שתציין. אפשרות זו זמינה רק בעת בחירה באפשרות Include Accurate Line Endings.

הערה:

בחירת רוחב טורים קטן וגודל גופן גדול (בחלק Fonts שבאזור זה) עלולה לגרום לחפיפות בפלט המיוצא.

אפשרויות Adobe PDF לתצוגת Layout

האפשרויות הבאות זמינות רק בעת ייצוא מתצוגת Layout:

All

ייצוא כל העמודים במסמך הנוכחי או בספר הנוכחי. זוהי הגדרת ברירת המחדל.

Range

הגדרת טווח העמודים לייצוא מהמסמך הנוכחי. ניתן להקליד טווח עמודים המופרדים במקף, ולהפריד עמודים או טווחי עמודים מרובים בפסיקים. אפשרות זו אינה זמינה בעת ייצוא ספרים.

Spreads

ייצוא של כמה עמודים יחד, כאילו היו כרוכים, או מודפסים על אותו גיליון.

הערה:

אין לבחור באפשרות Spreads להדפסה מסחרית. אחרת, ספק שירותי הדפוס לא יוכל לסדר את העמודים.

Include Notes As Annotation

ייצוא כל ההערות כביאורי PDF.

Interactive Elements

בחר Include Appearance כדי לכלול פריטים כגון לחצנים וכרזות סרטים ב-PDF.

Optimize For Fast Web View

הקטנת גודל של קובץ PDF וביצוע מיטוב לקובץ PDF שמאפשר תצוגה מהירה יותר בדפדפנים על-ידי בנייה מחדש של הקובץ, להורדה בקצב של עמוד אחד בכל פעם (שליחה בבתים).

Embed Page Thumbnails

יצירת תמונות ממוזערות בקובץ ה-PDF המיוצא.

יצירת מסמכי PDF מאובטחים

ניתן להגביל את הגישה לקובץ Adobe PDF בעת ייצואו. כשקבצים משתמשים בהגבלות אבטחה, כל הכלים ופריטי התפריט שקשורים לתכונות אלה מוצגים באפור.

ניתן לאבטח קובץ PDF כך שפתיחתו תדרוש הזנת סיסמת משתמש ושינוי הגדרות האבטחה ידרוש הזנת סיסמת מאסטר. כשקובעים הגבלות אבטחה לקובץ, מומלץ לקבוע גם סיסמת מאסטר. אחרת, כל מי שיפתח את הקובץ יוכל להסיר את ההגבלות. בעת פתיחת קובץ בעזרת סיסמת המאסטר, הגבלות האבטחה מבוטלות באופן זמני. אם קובץ כולל את שתי הסיסמאות, ניתן לפתוח אותו בעזרת כל אחת מהן.

הערה:

ההגדרה Compatibility קובעת את רמת ההצפנה. האפשרות Acrobat 4 ‏(PDF 1.3) משתמשת ברמת הצפנה נמוכה (RC4 של 40 סיביות), והאפשרויות האחרות משתמשות ברמת הצפנה גבוהה (RC4 או AES של 128 סיביות).

 1. בחר File ‏> Export.
 2. באפשרות Save As‏ Type ‏(Windows) או Format ‏(Mac OS), בחר Adobe PDF. ציין שם ומיקום לקובץ, ולחץ על הלחצן Save.
 3. לחץ על Security Settings.
 4. בחלק Passwords, ציין את הגנת הסיסמה הרצויה:
  • בחר Password Required To Open Document והזן את הסיסמה שיהיה על המשתמשים להזין כדי לפתוח קובץ PDF זה בתיבת הטקסט Document Open Password.

  • בחר Password Required To Change Permissions And Passwords והזן את הסיסמה שיהיה על המשתמשים להזין כדי להגדיר או לשנות את אפשרויות האבטחה של קובץ PDF זה בתיבת הטקסט Permissions Password.

  הערה:

  לא ניתן להשתמש באותה סיסמה בשתי תיבות הטקסט.

 5. באזור Permissions, הגדר את רמת פעולות המשתמש המותרת:

  No Printing

  מונע ממשתמשים להדפיס את הקובץ מסוג Adobe PDF.

  No Changing The Document

  מונע ממשתמשים למלא טפסים או לבצע שינויים אחרים בקובץ מסוג Adobe PDF.

  No Content Copying Or Extraction, Disable Accessibility

  מונע ממשתמשים לבחור טקסט או גרפיקה.

  No Adding Or Changing Comments And Form Fields

  מונע ממשתמשים להוסיף או לשנות הערות ושדות טופס בעת פתיחת קובץ PDF זה ב-Adobe Acrobat או בעורך PDF אחר.

 6. לחץ על Save ולאחר מכן לחץ על Export.
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון