שחזור וביטול

שחזור מסמכים

InCopy מגן על הנתונים שלך מפני תקלה בלתי צפויה במערכת או באספקת החשמל באמצעות תכונה של שחזור אוטומטי. נתונים ששוחזרו אוטומטית נשמרים בקובץ זמני נפרד מהקובץ המקורי בדיסק. בנסיבות רגילות, אין צורך לחשוב על נתונים ששוחזרו אוטומטית מכיוון שכל עדכון מסמך שנשמר בקובץ השחזור האוטומטי נוסף אוטומטית למסמך המקורי כשבוחרים בפקודה Save או Save As או יוצאים מ-InCopy בצורה רגילה. נתונים ששוחזרו אוטומטית חשובים רק אם לא הצלחת לבצע שמירה לפני תקלה בלתי צפויה באספקת החשמל או במערכת.

למרות שתכונה זו קיימת, מומלץ לשמור את הקבצים לעתים קרובות וליצור קובצי גיבוי למקרה של תקלות בלתי צפויות במערכת או באספקת החשמל.

איתור מסמכים משוחזרים

 1. הפעל מחדש את המחשב.
 2. הפעל את InCopy.

  אם קיימים נתונים ששוחזרו אוטומטית, InCopy‏ מציג באופן אוטומטי את המסמך ששוחזר. המילה [Recovered] מופיעה אחרי שם הקובץ בסרגל הכותרת של חלון המסמך, כדי לציין שהמסמך מכיל שינויים לא-שמורים ששוחזרו אוטומטית.

  הערה:

  אם אירעה תקלה ב-InCopy לאחר שניסית לפתוח מסמך עם שינויים ששוחזרו אוטומטית, ייתכן שהנתונים ששוחזרו אוטומטית פגומים.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • עבור קובצי Adobe InCopy‎®‎‎ המקושרים לפרסום של InDesign, בחר File‏ ‏> Save.

  • עבור קובצי InCopy עצמאיים, בחר File >‏ Save As, ציין מיקום ושם קובץ חדש ולחץ על Save. הפקודה Save As יוצרת קובץ חדש שכולל את הנתונים ששוחזרו באופן אוטומטי.

  • כדי לבטל את כל השינויים ששוחזרו אוטומטית ולהשתמש בגרסה האחרונה שנשמרה של הקובץ, בחר File‏ ‏> Revert Content.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לשמירת הנתונים המשוחזרים, בחר File >‏ Save As, ציין מיקום ושם קובץ חדש ולחץ על Save. הפקודה Save As שומרת את הגרסה המשוחזרת שכוללת את הנתונים ששוחזרו באופן אוטומטי; המילה [Recovered] נעלמת משורת הכותרת.

  • לביטול השינויים ששוחזרו אוטומטית ושימוש בגרסה האחרונה של המסמך ששמרת בעצמך בדיסק לפני התקלה, סגור את הקובץ מבלי לשמור אותו, ופתח את הקובץ השמור בדיסק, או בחר File‏ ‏> Revert.

שינוי מיקומם של מסמכים משוחזרים

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏> File Handling (ב-Windows) או InCopy ‏> Preferences ‏> File Handling (ב-Mac OS)‏.
 2. תחת Document Recovery Data, לחץ על Browse ‏(Windows) או על Choose ‏(Mac OS).
 3. ציין את המיקום החדש למסמך ששוחזר, לחץ על Select ‏(Windows) או Choose‏ (Mac OS) ולחץ על הלחצן OK.

ביטול שגיאות

במקרה הצורך, ניתן לבטל פעולה מתמשכת לפני השלמתה, לבטל את השינויים האחרונים או לחזור לגרסה קודמת שנשמרה. ניתן לבטל או לבצע שוב מאות אחדות של פעולות אחרונות (הכמות מוגבלת על-ידי נפח זיכרון RAM הזמין וסוגי הפעולות שבוצעו). סדרת הפעולות נמחקת כשבוחרים בפקודה Save As, סוגרים מסמך או כאשר יוצאים מהתוכנית.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לביטול הפעולות האחרונות שבוצעו, בחר Edit ‏> Undo [פעולה]. ‏(לא ניתן לבטל פעולות מסוימות, למשל גלילה).

  • כדי לבצע פעולה מחדש, בחר Edit ‏> Redo [פעולה].

  • לביטול כל השינויים שבוצעו מאז שמירת הפרוייקט בפעם האחרונה, בחר File ‏> Revert ‏(InDesign) או File ‏> Revert (‏InCopy).

  • לסגירת תיבת דו-שיח מבלי לבצע שינויים, לחץ על Cancel.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?