עבודה עם סגנונות

שכפול סגנונות או קבוצת סגנונות

 1. לחץ לחיצה ימנית (‏Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על סגנון או על קבוצת סגנונות בחלונית Styles, ובחר Duplicate Style.

  סגנון חדש או קבוצת סגנונות חדשה מופיעים בחלונית Styles עם אותו שם ולאחריו המילה copy. אם שכפלת קבוצת סגנונות, שמות הסגנונות בקבוצה החדשה יישארו ללא שינוי.

  ניתן גם לשכפל סגנונות על-ידי העתקתם לקבוצה אחרת.

קיבוץ סגנונות

ניתן לסדר סגנונות על-ידי קיבוץ הסגנונות בתיקיות נפרדות בחלוניות Character Styles, ‏Paragraph Styles, ‏Object Styles, ‏Table Styles ו-Cell Styles. ניתן גם לקנן קבוצות בתוך קבוצות. סגנונות אינם חייבים להיכלל בקבוצה. ניתן להוסיפם לקבוצה או לרמת השורש שבחלונית.

יצירת קבוצת סגנונות

 1. בחלונית Styles:
  • ליצירת קבוצה ברמת השורש, בטל את הבחירה בכל הסגנונות.

  • ליצירת קבוצה בתוך קבוצה, בחר קבוצה ופתח אותה.

  • להכללת סגנונות קיימים בקבוצה, בחר את הסגנונות.

 2. בחר New Style Group מתפריט החלונית Styles או בחר New Group From Styles להעברת הסגנונות שנבחרו לתוך הקבוצה החדשה.
 3. הזן את שם הקבוצה ולחץ על OK.
 4. להעברת סגנון לקבוצה, גרור את הסגנון לתוך קבוצת הסגנונות. כשקבוצת הסגנונות מודגשת, שחרר את לחצן העכבר.

העתקת סגנונות לקבוצה

בעת העתקת סגנון לקבוצה אחרת, הסגנונות אינם מקושרים. למרות שמם הזהה, עריכת סגנון אחד אינה משנה את התכונות של הסגנון האחר.

 1. בחר את הסגנון או הקבוצה שברצונך להעתיק.
 2. בחר Copy To Group מתפריט החלונית Styles.
 3. בחר את הקבוצה (או הרמה [Root]) שברצונך להעתיק אליה את הסגנונות או את הקבוצה ולחץ על OK.

  אם הקבוצה כבר כוללת שמות סגנונות הזהים לאלה שהועתקו, שמות הסגנונות הנכנסים ישתנו.

הרחבה או צמצום של קבוצות סגנונות

 • כדי להרחיב או לצמצם קבוצה אחת בלבד, לחץ על סמל המשולש שליד הקבוצה.
 • כדי להרחיב או לצמצם את הקבוצה ואת כל קבוצות המשנה שלה, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על סמל המשולש.

מחיקת קבוצות סגנונות

מחיקת קבוצת סגנונות מוחקת את הקבוצה וכל מה שהיא כוללת, כולל סגנונות וקבוצות אחרות.

 1. בחר את הקבוצה שברצונך למחוק.
 2. בחר Delete Style Group מתפריט החלונית Styles ולאחר מכן לחץ על Yes.
 3. לכל סגנון בקבוצה, ציין סגנון חלופי או בחר [None] ולאחר מכן לחץ על OK.
  הערה:

  אם ברצונך להשתמש באותו סגנון חלופי עבור כל הסגנונות, בחר Apply To All.

אם תבטל את הסגנון החלופי של סגנון כלשהו, הקבוצה לא תימחק. ניתן לשחזר סגנונות שנמחקו על-ידי בחירת Edit ‏> ‏Undo Delete Styles.

העברה וסידור מחדש של סגנונות

כברירת מחדל, סגנונות שאתה יוצר מופיעים בתחתית קבוצת הסגנונות או החלונית.

 • כדי למיין בסדר אלפביתי את כל הקבוצות והסגנונות בקבוצות, בחר Sort By Name מתפריט החלונית Styles.
 • להעברת סגנון יחיד, גרור אותו למיקום חדש. קו שחור מציין לאן הועבר הסגנון. תיקיית קבוצה מודגשת מציינת שהסגנון נוסף לקבוצה זו.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?