שינוי צורה של גרפיקה

סקירה על הכלי מיקום

לחץ על הכלי Position‏  בארגז הכלים כדי לשנות גרפיקה קיימת: או באופן ישיר בעזרת הפקודה Transform command‏ (Object‏ ‏> Transform), באמצעות פקודה בתפריט הקשר, או באמצעות שימוש בקיצורי מקשים להזזת הגרפיקה בתוך המסגרת.

הכלי Position הוא דינמי, ומשתנה אוטומטית כדי לשקף מצבים שונים:

 • כשהוא ממוקם ישירות על מסגרת גרפיקה ריקה או מסגרת עם תוכן שאינו משויך לאחר שימוש בפקודה File‏ ‏> Place, הוא משתנה לסמל גרפיקה שנטענה  כדי לציין שניתן לייבא את הגרפיקה למסגרת זו.

 • כשהוא ממוקם ישירות על גרפיקה, הוא מתחלף בכלי יד, כדי לציין שניתן לבחור את הגרפיקה ולשנות אותה בתוך המסגרת.

 • כשהוא ממוקם על נקודת אחיזה של תיבה תוחמת של גרפיקה בתוך שורה, הוא משתנה לחץ שינוי הגודל כדי לציין שניתן לשנות את גודל הגרפיקה בגרירה.

 • כשהוא ממוקם על מסגרת גרפיקה או על מכל של מסגרות מקוננות ברמה העליונה, הוא מתחלף בסמל בחירת האובייקט  כדי לציין שניתן לבחור את הגרפיקה או את המסגרת המקוננת שמתחת למצביע. לא ניתן לבחור במסגרת עצמה.

 • כשהוא נמצא מעל מסגרת טקסט, הוא מתחלף לסימן I‏ , כדי לציין נקודת הוספה של טקסט.

הגדרת אפשרויות הכלי מיקום

כשמשתמשים בכלי מיקום להזזת גרפיקה, ניתן ללחוץ על לחצן העכבר במשך מספר שניות לקבלת תצוגה מקדימה דינמית (תמונת רקע מוצללת) של החלקים בתמונה הנמצאים מחוץ למסגרת. ניתן לשלוט בתצוגה ובהשהיה של התצוגה המקדימה.

 1. לחץ לחיצה כפולה על הכלי Position‏‏‏ בארגז הכלים.
 2. מתפריט Show Masked Portion of Image בחר את הקצב שבו תוצג כל התמונה בעת גרירה, או בחר לבטל לחלוטין את התצוגה המקדימה.

שינוי צורה של גרפיקה

ניתן להשתמש בפקודות להזזה, שינוי קנה מידה, סיבוב והטיה של גרפיקה.

הזזת גרפיקה

 1. ודא שהמסגרת הכוללת את האובייקט הרצוי הוצאה מאחסון בשבילך, ולאחר מכן בחר את האובייקט בעזרת הכלי Position‏  .
 2. בחר Object ‏> Transform ‏> Move.
 3. בתיבת הדו-שיח Move, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • הזן את ערכי מרחק ההזזה האופקי והאנכי הרצויים. ערכים חיוביים מזיזים את האובייקט למטה וימינה מציר X, ערכים שליליים מזיזים את האובייקט למעלה ושמאלה.

  • להזזת אובייקט במרחק ובזווית מדויקים, הזן את המרחק ואת הזווית בשדות המתאימים. הזווית שתזין מחושבת במעלות ביחס לציר X. ערכי זווית חיוביים מציינים תנועה נגד כיוון השעון, וערכים שליליים מציינים תנועה עם כיוון השעון. ניתן להזין גם ערכים בטווח שבין 180 ל-360 מעלות; ערכים אלה מומרים לערכים השליליים המתאימים (לדוגמה, ערך זווית של 270 מעלות מומר ל-90 מעלות).

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לצפות בתוצאה לפני החלת הפעולה, בחר באפשרות Preview.

  • להזזת האובייקט לחץ על OK.

שינוי קנה מידה של גרפיקה

 1. ודא שהמסגרת הכוללת את האובייקט הרצוי הוצאה מאחסון בשבילך, ולאחר מכן בחר את האובייקט בעזרת הכלי Position‏  .
 2. בחר Object ‏> Transform ‏> Scale.
 3. בתיבת הדו-שיח Scale, ודא שהסמל Constrain Proportions נבחר אם ברצונך לשמור על היחס בין הרוחב לגובה של האובייקט. בטל את הבחירה בסמל אם ברצונך לשנות את הגודל של ערכי X ו-Y בנפרד, דבר שעלול לגרום לעיוות התמונה.
 4. הזן את ערכי שינוי קנה המידה האופקי והאנכי באחוזים (לדוגמה, 90%) או בערכי מרחק (לדוגמה, 6 פיקה).

  ערכי שינוי קנה המידה אינם יכולים להיות מספרים שליליים.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לצפות בתוצאה לפני החלת הפעולה, בחר באפשרות Preview.

  • לשינוי קנה המידה של האובייקט לחץ על OK.

הערה:

לשינוי קנה מידה של גרפיקה בכיוון מסוים, השתמש בכלי מיקום לגרירת נקודת האחיזה של גרפיקה שנבחרה. הקשה על Shift מאלצת שינוי קנה מידה פרופורציונלי.

סיבוב גרפיקה

 1. ודא שהמסגרת הכוללת את האובייקט הרצוי הוצאה מאחסון בשבילך, ולאחר מכן בחר את האובייקט בעזרת הכלי Position‏  .
 2. בחר Object ‏> Transform ‏> Rotate.
 3. הזן את זווית הסיבוב במעלות בשדה Angle. הזן ערך זווית שלילי כדי לסובב את האובייקט עם כיוון השעון; הזן ערך זווית חיובי כדי לסובב את האובייקט נגד כיוון השעון.
 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לצפות בתוצאה לפני החלת הפעולה, בחר באפשרות Preview.

  • לסיבוב האובייקט לחץ על OK.

הטיית גרפיקה

 1. ודא שהמסגרת הכוללת את האובייקט הרצוי הוצאה מאחסון בשבילך, ולאחר מכן בחר את האובייקט בעזרת הכלי Position‏  .
 2. בחר Object ‏> Transform ‏> Shear.
 3. בתיבת הדו-שיח Shear, הזן את זווית ההטיה החדשה.

  זווית ההטיה היא מידת ההטיה שתוחל על האובייקט, ביחס לקו הניצב לציר ההטיה. ‏‏(זווית ההטיה מחושבת בכיוון השעון מהציר הנוכחי).

 4. הגדר ציר הטייה לאובייקט. ניתן להטות אובייקט לאורך ציר אופקי, אנכי או אלכסוני.

  אם ברצונך להטות אובייקט על ציר אלכסוני, עלייך להזין את זווית הציר במעלות, יחסית לציר ה-X.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לצפות בתוצאה לפני החלת הפעולה, בחר באפשרות Preview.

  • להטיית האובייקט לחץ על OK.

ניקוי שינויי צורה של גרפיקה

 1. ודא שהמסגרת הכוללת את האובייקט הרצוי הוצאה מאחסון בשבילך, ולאחר מכן בחר את האובייקט בעזרת הכלי Position‏  .
 2. בחר Object‏ ‏> Transform‏ ‏> Clear Transformations.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?