שימוש באוצר המילים

אודות אוצר מילים

התכונה Thesaurus מאפשרת לך לחפש מילים נרדפות, מילים קשורות ומילים הופכיות למילים שציינת. לדוגמה, אם תציין את המילה "figment", אוצר המילים של InCopy יספק לך מילים נרדפות כגון "fiction" ו-"fable", מילים קשורות כגון "concoction" ו-"fantasy", ומילים הופכיות כגון "fact".

חיפוש מילה אינו חייב להסתיים בקבוצה הראשונה של מילים נרדפות, מילים קשורות ומיליות הופכיות שנמצאו. ניתן לחפש כל אחת מהמילים המוצעות ולהציג את המילים הנרדפות, המילים הקשורות והמילים ההופכיות שלהן. ניתן לחזור במהירות לכל אחת מ-10 המילים האחרונות שחיפשת.

החלונית Thesaurus

A. חיפוש B. שנה ל-‏ C. תפריט Language‏ D. . מילה נוכחית לחיפוש E. . התפריט Meanings‏ F. הגדרה G. תפריט Category‏ H. רשימת התוצאות I. טעינת מילה J. חיפוש מילה K. .שנה מילה 

InCopy כולל את הקטגוריות הבאות לחיפוש מילים:

Synonyms

מילים בעלות משמעות זהה או דומה למילת החיפוש.

Antonyms

מילים בעלות משמעות הפוכה או כמעט הפוכה למילת החיפוש.

See Also

מילים שיש להן קשר מושגי למילת החיפוש, למרות שהן אינן מילים נרדפות או מילים הופכיות.

Near Synonyms

מילים בעלות משמעות דומה למילת החיפוש.

Near Antonyms

מילים בעלות משמעות דומה למשמעות ההפוכה של מילת החיפוש.

חיפוש מילים באוצר המילים

ניתן להשתמש במילון אוצר המילים לחיפוש מילים נפרדות, מילים הופכיות ותיאורים קצרים של מילים.

חיפוש מילה גלויה בחלון המסמך

 1. בחר Window ‏> ‏Thesaurus כדי לפתוח את החלונית Thesaurus.
 2. השתמש בכלי Type‏ לבחירת המילה שברצונך לחפש, ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • העתק את המילה והדבק אותה בתיבת הטקסט Lookup.

  • לחץ על הלחצן Load Word‏ .

 3. בחר בשפה שבה ברצונך להשתמש.
 4. לחץ על הלחצן Lookup Word‏  או הקש Enter.

  הגדרה קצרה של המילה מוצגת באזור Definition של החלונית Thesaurus. רשימת התוצאות מציגה מילים קשורות בהתאם לאפשרויות שנבחרו בתפריטים Meanings ו-Category.

  הערה:

  ניתן לגרור את הפס האנכי שמפריד בין האזור Definition לרשימת התוצאות מצד לצד כדי להתאים את הרוחב היחסי של שני האזורים.

 5. בחר בסוג המילים שברצונך לחפש מהתפריט Meanings. לדוגמה, אם ברצונך לחפש שמות עצם, בחר noun. אם ברצונך לחפש את משמעות הפועל, בחר verb. לא כל המשמעויות זמינות לכל המילים.
 6. בחר בקטגוריה (לדוגמה, Synonyms או Antonyms) שברצונך לחפש מהתפריט Categories. לא כל הקטגוריות זמינות לכל המילים.
הערה:

להחלפת המילה המוצגת בשדה Lookup, הקש Alt‏ (‏Windows) או Option‏ (‏Mac OS) תוך כדי לחיצה על מילה ברשימת התוצאות, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Lookup Word. להחלפת המילה בשדה Change To, לחץ על מילה ברשימה Result.

חיפוש מילה שאינה גלויה בחלון המסמך

 1. בחר Window ‏> ‏Thesaurus כדי לפתוח את החלונית Thesaurus.
 2. הקלד את המילה שברצונך לחפש בתיבת הטקסט Lookup והקש Enter.

חיפוש חוזר של מילה

 1. בחר Window ‏> ‏Thesaurus כדי לפתוח את החלונית Thesaurus.
 2. בחר במילה מהתפריט הנפתח Lookup בחלונית Thesaurus. תפריט זה מציג את 10 המילים האחרונות שחיפשת.
 3. לחץ על הלחצן Lookup Word‏  .

הוספת מילה מהחלונית Thesaurus

ניתן להשתמש בחלונית Thesaurus להוספה או להחלפה של מילים במסמך. בעת החלפת מילה שנבחרה במסמך במילה מהחלונית Thesaurus, אתה מחליף רק המילה שנבחרה—ולא את כל המופעים של המילה. להחלפת כל המופעים, השתמש בפקודה Find/Change.

הערה:

אם אוצר המילים אינו מוצא ערכים מתאימים למחרוזת החיפוש שהזנת בתיבת הטקסט Lookup, כל שאר תיבות הטקסט בחלונית Thesaurus נותרות ריקות.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להוספת המילה, מקם את נקודת ההכנסה במקום שברצונך להוסיף בו את המילה במסמך.

  • להחלפת מילה במסמך, בחר במילה.

 2. בחר מילה מרשימת התוצאות בחלונית Thesaurus.
 3. לחץ על הלחצן Change Word‏ או לחץ לחיצה כפולה על מילה ברשימת התוצאות.

פריטים דומים נוספים

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?