הערות מוצר עבור InDesign CC Server

ברוך הבא ל- Adobe® InDesign® CC Server. מסמך זה מכיל תוספות מאוחרות של מידע מוצר, עדכונים ועצות לפתרון בעיות שלא מופיעים בתיעוד של InDesign Server. 

דרישות מערכת מינימליות

לרשימה מעודכנת של דרישות מערכת: http://www.adobe.com/in/products/indesignserver/tech-specs.html.

מה חדש

תמיכה ב- 64 סיביות ב- Mac ו- Windows

InDesign CC Server הינו כעת יישום של 64 סיביות כדי למנף את זיכרון ה- RAM מעבר ל- ‎3 GB ב- Mac וב- Windows. עם תמיכה בארכיטקטורה של 64 סיביות, העיבוד הכללי הופך למהיר יותר וניתן להקצות יותר זיכרון RAM ליישום.

תמיכה בהפעלה ללא חסימות

ב- InDesign CS6 Server, כאשר לקוח שולח בקשה לשרת להתחיל הפעלה חדשה, ההפעלה נחסמת אם לשרת אין כרגע הליך משנה פנוי של רכיב עובד במאגר הליכי המשנה. הלקוח נשאר חסום עד שההפעלה מתחילה, מצב שעלול לגרום לבעיה עבור לקוחות מסוימים בהתאם לזרימת העבודה שלהם. ברגע שהליך משנה מוחזר למאגר על-ידי מודול כלשהו ביישום, הליך המשנה החדש נבחר וההפעלה מתחילה.

כעת ב- InDesign CC Server, הלקוח יכול לתקשר באופן דינאמי עם השרת, בין אם הלקוח מעוניין להיחסם או לא. בנוסף, הלקוח יכול לציין מגבלת זמן מקסימלי שבמהלכו הוא מוכן להיחסם.

לתצורה של תמיכה בהפעלה, באפשרותך לספק את שני הארגומנטים (אופציונלי) של שורת הפקודה בזמן הפעלת השרת:

 • '‎-noblockss' או '‎/noblockss': אם הארגומנט מסופק, בקשת BeginSession תהיה לא-חוסמת מטבעה. אם ארגומנט זה אינו מסופק, השרת ימשיך לעבור בהתאם ליישום CS6 הישן יותר. בנוסף, לתמיכה בהפעלות לא חוסמות, אם לא ניתן להתחיל הפעלה, הלקוח יקבל הודעת שגיאה מתאימה.
 • '‎-maxwaitss' או '‎/maxwaitss' (בשניות): מציין את הזמן שבמהלכו לקוח מוכן לחכות להתחלת הפעלה. זמן ההמתנה המוגדר כברירת מחדל הוא 3 שניות. אם הפעלה מתחילה לפני זמן ההמתנה המקסימלי בקצה השרת, הקריאה תוחזר ללקוח. לכן, זמן זה מייצג את הזמן המקסימלי שבמהלכו יהיה על הלקוח להמתין.

אין מגבלה על נתיב במהלך ייצוא HTML

ב- CS6 או גרסאות קודמות, השם של קובץ משאב מוגבל ל- 31 תווים והתווים החורגים ממגבלה זו נחתכים מהשם. כעת מגבלה זו הוסרה מ- InDesign CC Server.

תאימות ל- IPv6 עבור כל הרכיבים

ב- CS6, חלק מהרכיבים או המודולים של השרת לא תומכים ב- IPv6‏. רכיבים אלה הפכו לרכיבים התומכים ב- IPv6‏. InDesign CC Server כעת עומד לחלוטין בדרישות IPv6.

הסכם רשיון

כדי להתקין מוצר זה ולהשתמש בו, נדרשים חיבור לאינטרנט, שם משתמש ב- Adobe וקבלת התנאים של הסכם הרישיון. מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מתארחים של Adobe או של צד שלישי או לאפשר גישה לשירותים אלה. שירותים של Adobe זמינים למשתמשים שגילם 13 ומעלה בלבד וכדי להשתמש בהם יש לקבל תנאי שימוש נוספים ואת מדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe‏ (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). יישומים ושירותים עשויים לא להיות זמינים בכל המדינות או בכל השפות והם כפופים לשינויים וייתכן שיופסקו ללא התרעה מראש. ייתכן שיחולו חיובים או דמי חברות נוספים.

התקנת גופנים

תוכנת ההתקנה של InDesign CC Server מתקינה גופנים בתיקיית ברירת המחדל של המערכת עבור גופנים. רבים מגופנים אלה הם גרסאות חדשות יותר של גופנים שהותקנו על-ידי InDesign CS6 Server. אם תוכנית ההתקנה מוצאת גרסאות קודמות של גופנים אלה בספריית הגופנים של המערכת המהווה ברירת מחדל, היא תסיר את ההתקנה של הגרסאות הקודמות ותשמור אותן בספרייה חדשה.

תיקיית ברירת המחדל של המערכת עבור גופנים היא:

Mac‏: ‎/Library/Fonts

Windows‏: ‎\Windows\Fonts

גרסאות הגופנים הישנות יישמרו בתיקייה החדשה:

Mac‏: ‎/Library/Application Support/Adobe/SavedFonts/current

Windows‏: ‎\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

תיקייה חדשה זו תכיל גם קובץ בשם "Read Me.html" ובו רשימה של הגופנים השמורים, ומספרי הגרסאות של קובצי הגופנים החדשים והישנים.

באפשרותך להתקין מחדש את הגופנים הישנים על-ידי מחיקה של קובצי הגופנים החדשים מתיקיית ברירת המחדל של המערכת עבור גופנים, והעברת הקבצים הישנים בחזרה לתיקייה זו.

לקבלת מידע אודות אופן ההתקנה של גופנים נוספים, בקר בדף ההתקנה http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_il.

תרחישי התקנה/הסרת התקנה נוספים

יש להפעיל מחדש את InDesign CC Server לפני השימוש בו. אם המחשב מחובר לאינטרנט, ההפעלה מתבצעת באופן אוטומטי בזמן ההתקנה. כאשר תתבקש לכך על-ידי תוכנת ההתקנה, הזן את מזהה Adobe ואת המספר הסידורי. אם התוכנה אינה מופעלת, תופיע השגיאה "Adobe InDesign Server’ is not properly licensed and will now quit."

אם המחשב אינו מחובר לאינטרנט, הורד והתקן את ה- Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition ‏(APTEE). באפשרותך לרשום מספרים סידוריים ולהפעיל את התוכנה באמצעות APTEE. באפשרותך להוריד את APTEE מהדף Creative Suite Enterprise Deployment.

הערה:

הפעלת התוכנה לא תבוטל בזמן התקנה לא מקוונת. כדי לבטל את הפעלת התוכנה על המחשב להיות מקוון, אחרת יאבד חשבון ההפעלה.

הפעל גרסת ניסיון באמצעות APTEE

כדי להפעיל את גרסת הניסיון, הורד והתקן את ה- Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition ‏(APTEE). באפשרותך להשתמש בגרסת הניסיון במשך 90 יום.

 1. במסוף או בחלון מסוף, הזן:
  • Windows‏: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS7-Win-GM
  • Mac OS‏: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM
 2. אם גרסת הניסיון הופעלה בהצלחה, תופיע ההודעה הבאה:

StartTrial Successful

Return Code = 0

רשום מספר סידורי באמצעות APTEE (מקוון)

על המחשב להיות מקוון בעת ביצוע הליך זה.

 1. במסוף או בחלון מסוף, הזן:
  • Windows‏: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS7-Win-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>
  • Mac OS‏: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>

 2. אם רישום המספר הסידורי התבצע בהצלחה, תופיע ההודעה הבאה:

Return Code = 0

  רשום מספר סידורי באמצעות APTEE (לא מקוון)

  אם המחשב אינו מקוון, תוכל לרשום את המספר הסידורי ולהפעיל את התוכנה באמצעות ההליך הבא. תזדקק לגישה להתקן המחובר לאינטרנט. צור קוד בקשה ולאחר מכן שלח אותו כדי לקבל קוד תגובה. הזן את קוד התגובה כדי לרשום את המספר הסידורי ולהפעיל את התוכנה

  1. במסוף או בחלון מסוף, הזן: adobe_prtk --tool=Type1Exception --generate --serial=<serialNumber>. שים לב כי קוד הבקשה נוצר.
  2. בהתקן המחובר לאינטרנט, עבור אל www.adobe.com/go/getactivated, ולחץ על Generate a Response Code.
   1. היכנס עם ה- AdobeID שלך
   2. הזן את קוד הבקשה שנוצר בשלב 1
   3. הזן מספר סידורי
   4. לחץ על Generate Response Code. רשום את קוד התגובה.
  3. חזור למחשב הראשי, והזן במסוף/חלון המסוף:
   • Windows‏: ‎adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<serialNumber> --responsecode=<responseCode> --leid=InDesignServer-CS7-Win-GM
   • Mac OS‏: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<serialNumber> --responsecode=<responseCode> --leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM
  4. אם רישום המספר הסידורי וההפעלה התבצעו בהצלחה, תופיע ההודעה הבאה:

  Return Code = 0

  בעיות ידועות

  עיין בתמיכה של Adobe בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support_il לקבלת מידע עדכני אודות בעיות ידועות עבור כל יישומי Creative Cloud.

  • Mac 10.6 מציג דליפות במהלך הפעלת InDesign Server‏. (#3535491)
  • פונקציונליות מופע ה- Kill לא עובדת בכתובות IP מסוג IPv6. (#3139916)
  • עדכון קישור חיצוני לא מעדכנת באופן אוטומטי אובייקטים שמוקמו. (#3142118)
  • InDesign Server קורס בעת טעינת פריטי עמוד באוסף התוכן. (#3492892)
  • לא נעשה שימוש בתיקיית IOR אם הנתיב שלה מכיל תווים בשפה מקומית. (#3494531)
  • InDesign Server קורס בעת עדכון קישורים לאחר שינוי קנה מידה אופקי של רכיב אב (מסגרת הכוללת תמונה). (#3490304)
  • בעת שימוש בפקודה '‎-help', תפריט העזרה מודפס פעמיים במסוף. (#3576587)

  שירות לקוחות

  שירות לקוחות

  שירות הלקוחות של Adobe מספק סיוע במידע על מוצרים, מכירות, רישום ונושאים אחרים שאינם טכניים. למידע על יצירת קשר עם שירות לקוחות של Adobe, יש לעבור לאתר Adobe.com המתאים לאזור או למדינה שלך וללחוץ על Contact.

  אפשרויות תוכנית תמיכה ומשאבים טכניים 

  אם אתה זקוק לסיוע טכני עם המוצר, כולל מידע על תוכניות תמיכה ומשאבי פתרון בעיות בתשלום, תוכל לקבל פרטים נוספים בכתובת _ilhttp://www.adobe.com/go/support_il‎. ניתן לפנות לשירות לקוחות בכתובת http://www.adobe.com/go/intlsupport/.

  משאבי פתרון הבעיות הזמינים ללא תשלום כוללים את מאגר הידע של התמיכה של Adobe, פורומי המשתמשים של Adobe,‏ Adobe Support Advisor ועוד.  האתר מתעדכן כל הזמן בכלים ומידע חדשים כדי להעניק לך גמישות באפשרויות פתרון הבעיות במהירות האפשרית.

   Adobe

  קבל עזרה במהירות ובקלות

  משתמש חדש?