התאמת אפשרויות צבע דפוס להשמנה

התאמת ערכים של דחיסות צבע דפוס נייטרלית

ניתן להתאים את ערכי הדחיסות הנייטרלית (ND) של צבעי דפוס שמשמשים את מנגנון ההשמנה שבחרת לקביעת המיקום המדויק של ההשמנות. ערכי דחיסות נייטרלית של ברירת המחדל לצבעי פרוצס מבוססים על קריאות הדחיסות הנייטרלית של דוגמיות צבעי פרוצס שתואמות תקנים המקובלים בתעשייה באזורים שונים בעולם. גרסת השפה קובעת מהו התקן שבו מדובר. לדוגמה, ערכי דחיסות נייטרלית של גרסאות באנגלית של ארה"ב וקנדה תואמים את המפרטים לערכי דחיסות צבעי דפוס אחידים של Specifications for Web Offset Publications ‏(SWOP) המפורסמים על ידי Graphic Arts Technical Foundation of North America. ניתן להתאים דחיסות נייטרלית של צבע פרוצס כדי שתתאים לתקני הדפוס המקובלים בתעשייה באזורים אחרים בעולם.

מנגנון ההשמנה מפיק את ערכי הדחיסות הנייטרלית לצבע ספוט מהמקבילה שלו בצבעי CMYK. לקובץ צבעי בספוט, ערכי הדחיסות הנייטרלית של הצבע המקביל CMYK מדויקים מספיק ליצירת השמנות נכונות. צבעי ספוט שאינם מדומים בקלות על-ידי צבעי פרוצס, כגון צבע דפוס מתכתי או מבריק, עלולים לחייב התאמה של ערכי הדחיסות הנייטרלית כך שמנגנון ההשמנה יוכל לטפל בהם כהלכה. אם תקליד ערכים חדשים, תוכל להבטיח שצבע דפוס כהה יותר או בהיר יותר בבירור יזוהה ככזה על-ידי מנגנון ההשמנה, ואז יוחל אוטומטית מיקום ההשמנה המתאים.

את ערך הדחיסות הנייטרלית המתאים לצבע דפוס נתון ניתן לברר בבית דפוס מסחרי. השיטה המדויקת ביותר לקביעת ערך דחיסות נייטרליתD של צבע דפוס היא מדידת דוגמית הצבע עם מד דחיסות מסחרי. קרא את V או את הערך הדחיסות החזותית של צבע הדפוס (אל תשתמש במסנני פרוצס). אם הערך שונה מהגדרת ברירת המחדל, הקלד את הערך החדש בתיבת הטקסט ND.

הערה:

שינוי הדחיסות הנייטרלית של צבע ספוט משפיע רק על אופן ביצוע ההשמנה של צבע זה. הדבר אינו משנה את המראה של צבע זה במסמך.

פעל לפי ההנחיות הבאות בשעת שינוי ערכי דחיסות נייטרלית:

צבעי דפוס מתכתיים וצבעי דפוס אטומים

צבעי דפוס מתכתיים הם בדרך כלל כהים יותר מהמקבילות שלהם בצבעי CMYK, ואילו צבעי דפוס אטומים מסתירים לחלוטין את צבעי הדפוס שמתחתם. באופן כללי, יש להגדיר את ערכי הדחיסות הנייטרלית של צבעי ספוט מתכתיים ואטומים לערכים גבוהים יותר מערכי ברירת המחדל כדי להבטיח שצבעי ספוט אלה לא יתפשטו.

הערה:

הגדרת צבע דפוס ל-Opaque או ל-Opaque Ignore בתפריט Type של מנהל צבעי הדפוס מונעת מצבע דפוס אטום להתפשט לתוך צבעים אחרים, אלא אם כן לצבע דפוס אטום אחר יש ערך דחיסות נייטרלית גבוה יותר.

צבעי פסטל

סוגי צבעי דפוס אלה הם בדרך כלל בהירים יותר מצבעי פרוצס המקבילים להם. כדאי לשקול להגדיר ערכי דחיסות נייטרלית של צבעי דפוס אלה לערך נמוך יותר מברירת המחדל שלהם כדי להבטיח שהם יתפשטו לתוך צבעים סמוכים כהים יותר.

צבעי ספוט אחרים

צבעי ספוט אחרים, כגון טורקיז או כתום ניאון, הם כהים או בהירים הרבה יותר מהמקבילות שלהם בצבעי CMYK. ניתן לקבוע אם זה המקרה בעזרת השוואת דוגמיות מודפסות של צבע הספוט לדוגמיות מודפסות של צבעי CMYK המקבילים. ניתן לשנות את ערך הדחיסות הנייטרלית של צבע ספוט ולהגדיל או להקטין אותו לפי הצורך.

התאמה אישית של השמנה לסוגים מיוחדים של צבעי דפוס

שימוש בצבעי דפוס מסוימים כרוך בשיקולים מיוחדים בנושא השמנה. לדוגמה, אם אתה משתמש בציפוי מבריק למסמך, לא תרצה שהציפוי המבריק ישפיע על ההשמנה. עם זאת, אם אתה מבצע הדפסת אוברפרינט מעל אזורים עם צבע דפוס אטום לחלוטין, אין צורך ליצור השמנה לפריטים הנמצאים מתחתיו. אפשרויות צבעי דפוס זמינות למצבים אלה. בדרך כלל רצוי שלא לשנות את הגדרות ברירת המחדל, אלא אם כן ספק שירותי הדפוס ממליץ לשנותן.

הערה:

ייתכן שסוגי צבעי דפוס וציפויים מיוחדים המשמשים במסמך נוצרו על ידי ערבוב שני צבעי ספוט או ערבוב צבע ספוט עם צבע פרוצס אחד או יותר.

 1. פתח את מנהל צבעי הדפוס ובחר צבע דפוס הדורש טיפול מיוחד.
 2. באפשרות Type, בחר אחת מהאפשרויות הבאות, ולחץ על OK:

  Normal

  בחר לצבעי פרוצס רגילים ולרוב צבעי הספוט.

  Transparent

  השתמש לצבעי דפוס שקופים כדי להבטיח השמנה של פריטים שנמצאים מתחתם. השתמש באפשרות זו לציפויים ולצבעי dieline.

  Opaque

  השתמש לצבעי דפוס כבדים ושאינם שקופים למניעת השמנה של צבעים שנמצאים מתחתם, תוך כדי אפשרות להשמנה לאורך קצות הצבע. השתמש באפשרות זו לצבעי דפוס מתכתיים.

  Opaque Ignore

  השתמש לצבעי דפוס כבדים שאינם שקופים כדי למנוע השמנה של צבעים שנמצאים מתחתם והשמנה לאורך קצות הצבע. השתמש באפשרות זו לצבעי דפוס מסוימים, כגון צבעים מתכתיים וציפויים מבריקים, הבאים במגע לא רצוי עם צבעי דפוס אחרים.

התאמת רצף ההשמנה

רצף ההשמנה (הנקרא גם סדר ההשמנה) תואם את הסדר שבו מודפסים צבעי הדפוס במכונת הדפוס, אך הוא אינו תואם את הסדר שבו מופקות הפרדות הצבע בהתקן הפלט.

רצף ההשמנה חשוב במיוחד כשמדפיסים עם מספר רב של צבעים אטומים, כגון צבעי דפוס מתכתיים. צבעי דפוס אטומים עם מספרי רצף נמוכים יותר מתפשטים מתחת לצבעי דפוס אטומים עם מספרי רצף גבוהים יותר. תהליך זה מונע התפשטות של צבע הדפוס האחרון שהודפס, אך עדיין יוצר השמנות טובות.

הערה:

אל תשנה את רצף ההשמנה של ברירת המחדל בלי להתייעץ תחילה עם ספק שירותי הדפוס שלך.

 1. פתח את מנהל צבעי הדפוס. סדר ההשמנה הנוכחי מוצג בעמודה Sequence ברשימת צבעי הדפוס.
 2. בחר צבע דפוס, הקלד ערך חדש באפשרות Trapping Sequence, והקש Tab. המספר ברצף של צבע הדפוס שנבחר ישתנה, ושאר המספרים ברצף ישתנו בהתאם.
 3. חזור על הצעד הקודם לצבעי דפוס נוספים לפי הצורך, ולחץ על OK.
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון