מה חדש ב-CS5.5

לקבלת ערכות הלימוד האחרונות של InDesign, בקר בדף ערכות לימוד בווידאו של InDesign.

קובצי EPUB

מאמרים

מאמרים מספקים דרך קלה ליצירת קשרים בין פריטים בעמוד. קשרים אלה משמשים להגדרת התוכן שיש לייצא אל EPUB‏, HTML או קובצי Accessible PDF ולהגדרת הסדר של התוכן.

החלונית Articles עם תפריט האפשרויות

לפרטים נוספים, ראה מאמרים (CS5.5)

כתבות מקושרות

הכתבות המקושרות של Adobe InDesign CS5.5 מאפשרות לנהל בקלות רבה יותר מספר גרסאות של אותו תוכן כתבה או טקסט באותו מסמך.

לקבלת פרטים נוספים, ראה תוכן מקושר.

אפשרויות Object Export

אפשרויות Object Export משמשות לציון פרמטרי ייצוא הדרושים כאשר אתה מייצא אל תבניות שונות, כגון EPUB‏, HTML או קובצי Accessible PDF. אפשרויות Object Export מוחלות הן על מסגרות טקסט והן על מסגרות גרפיות, וכן על קבוצות. אפשרויות Object Export מצוינות עבור אובייקטים או קבוצות נפרדים ויכולות לדרוס את הגדרות הייצוא הגלובלי. בחר Object‏ > Object Export Options.

תיבת הדו-שיח Object של אפשרויות הייצוא

לפרטים נוספים, ראה Object export options‎‏ (CS5.5)

מיפוי סגנונות לייצוא תגים

לסגנונות Paragraph ו- Character יש תכונת משנה חדשה—Export Tagging. האפשרות Export Tagging מאפשרת לך להגדיר את האופן שבו יש לסמן טקסט עם סגנונות InDesign ב- HTML/EPUB או בפלט ה- PDF המתויג.

תיבת הדו-שיח Paragraph Style עם אפשרויות Export Tagging

שילוב עם Adobe Digital Publishing Suite

כדי ליצור פרסומים אינטראקטיביים בעלי עיצוב עשיר עבור התקני לוח, InDesign כולל את החלוניות Folio Builder ו- Overlay Creator. באפשרותך להשתמש בחלוניות אלה ליצירת פרסומים דיגיטליים המכונים גיליונות פוליו.

תהליכי העבודה של InDesign ו-Digital Publishing Suite

ראה סקירת Digital Publishing Suite לקבלת תיאור כללי של הפתרון. למידע על יצירת פרסומים דיגיטליים עבור התקנים ניידים, ראה www.adobe.com/go/learn_dps_help_il.

ייצוא EPUB ו- HTML משופר

InDesign CS5.5 מכיל פתרון ייצוא מהונדס מחדש של EPUB ו- HTML שמציע מספר שיפורים לתהליכי העבודה של ייצוא EPUB.

ראה ייצוא תוכן עבור EPUB וייצוא תוכן ל-HTML.

חלק מהתכונות מצוינות להלן:

 • אפשרויות ייצוא כללי: הגדרת שולי ספר, שימוש בסדר מאמרים כדי לציין סדר קריאה.

 • אפשרויות ייצוא תמונות: קביעת הגדרות PPI של רזולוציה של תמונה, גודל ותמיכה נוספת עבור תמונות PNG. באפשרותך גם לציין הגדרות יישור תמונה, רווח לפני תמונות ואחריהן והוספת מעברי עמוד.

 • אפשרויות ייצוא תוכן: חלוקת מסמך לפי סגנונות פסקאות, שיפורים בהערות שוליים, הסרת מעברי שורה רכים.

EPUB Export Options

 • תגי שמע ווידאו ב- HTML: קובצי שמע ווידאו של h.264 שהוצבו תחומים בין תגי HTML5‏ <audio> ו- <video>. מספר הולך וגדל של ספקי חומרה ותוכנה תומכים כבר בתגי שמע ווידאו מסוג HTML5.

 • תכונות שפת-J: תמיכה בטקסט אנכי ותווי Ruby.

 • נוספה תמיכה ברשימות משנה: רשימות משנה שעוצבו באמצעות תכונות התבליט האוטומטי והמספור האוטומטי של InDesign מיוצגות כרשימות מקוננות מסודרות ולא מסודרות.

 • כותרות עליונות וכותרות תחתונות של טבלה: כותרות עליונות וכותרות תחתונות של טבלה מיוצאות אל EPUB ו- HTML.

 • תוכן עניינים: תוכן העניינים של InDesign כלול כעת בייצוא EPUB במקום ב- NCX manifest.

 • תאריך פרסום: ערך המטא-נתונים של תאריך הפרסום מוזן באופן אוטומטי. נתונים אחרים כגון מחבר ומילות מפתח, אשר אתה מספק באמצעות האפשרויות ‏File > File Info מיוצאים גם כן אל קובץ ה- EPUB.

שימושיות ופרודוקטיביות

שיפורים ב- PDF

נוספה תמיכה ב- PDF/X-4:2010. PDF/X-4:2010 זהה לגרסת PDF/X-4:2008 הקודמת, למעט ההקלות שנוספו בו למגבלות מסוימות בנוגע לאופן הציון של שכבות ב- PDF. שינוי זה מאפשר ל- InDesign CS5.5 לאפשר יצירת שכבות ב- PDF המיוצא, ומספק תאימות ל- PDF 1.6. מלבד תמיכה בשכבות, PDF 1.6 גם מאפשר דחיסת JPEG2000 כאפשרות עבור תמונות בצבע ובגווני אפור.

אם השתמשת קודם לכן ב- PDF/X-4:2008 כדי לאשר קבצים ששלחת למדפסות, אל תצפה שתהליכי העבודה שלך ישתנו.

הערה:

קביעת ה- PDF המוגדרת מראש של Adobe‏ [PDF/X-4:2008] המוגדרת כברירת מחדל נשמרה, אבל התעדכנה כדי לאפשר שימוש במפרט PDF/X-4:2010, כדי למנוע קטיעה של תהליכי העבודה הקיימים שלך.

גרירה ושחרור של אובייקטים מעוגנים

באפשרותך לגרור כעת אובייקט קיים אל תוך מסגרת טקסט כדי לעגן אותו. גרור את הריבוע הכחול לצד הפינה הימנית העליונה אל המיקום שאליו ברצונך לעגן אותו.

גרירת הריבוע הכחול כדי לעגן את האובייקט

תמיכה טובה יותר בתגי PDF

צור קובצי Accessible PDF עבור Adobe Acrobat‏, Adobe Reader או תוכנה אחרת כגון קוראי מסך. InDesign מוסיף באופן אוטומטי תגים עבור הפריטים הבאים:

 • טבלאות וטבלאות מקוננות


  תגי טבלה ב- PDF מיוצא

 • רשימות ורשימות מקוננות


  תגי רשימה ב- PDF מיוצא

 • הערות שוליים


  תגי הערות שוליים ב- PDF מיוצא

 • היפר-קישורים


  תגי היפר-קישור ב- PDF מיוצא

הערה:

ניתן לכבד תגי THead‏, TBody ו- TFoot רק אם אתה מייצא אל PDF גרסה 1.5 ואילך

שיפורים ב- PDF

נוספה תמיכה ב- PDF/X-4:2010. PDF/X-4:2010 זהה לגרסת PDF/X-4:2008 הקודמת, למעט ההקלות שנוספו בו למגבלות מסוימות בנוגע לאופן הציון של שכבות ב- PDF. שינוי זה מאפשר ל- InDesign CS5.5 לאפשר יצירת שכבות ב- PDF המיוצא, ומספק תאימות ל- PDF 1.6. מלבד תמיכה בשכבות, PDF 1.6 גם מאפשר דחיסת JPEG2000 כאפשרות עבור תמונות בצבע ובגווני אפור.

אם השתמשת קודם לכן ב- PDF/X-4:2008 כדי לאשר קבצים ששלחת למדפסות, אל תצפה שתהליכי העבודה שלך ישתנו.

הערה:

קביעת ה- PDF המוגדרת מראש של Adobe‏ [PDF/X-4:2008] המוגדרת כברירת מחדל נשמרה, אבל התעדכנה כדי לאפשר שימוש במפרט PDF/X-4:2010, כדי למנוע קטיעה של תהליכי העבודה הקיימים שלך.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון