בתוקף החל מ-8 באפריל 2019.

תיאור המוצר עבור רישוי לקוחות של 'שירותים מנוהלים של Adobe Experience Manager' גרסה 6.3 או רישוי לפני 4 באפריל, 2018, זמין כאן.  

שירותים מנוהלים של Adobe Experience Manager ‏("שירותים מנוהלים של AEM")

מה זה Adobe Experience Manager Sites 6.5 ‏("AEM Sites")?

AEM Sites הוא פלטפורמה לניהול תוכן וחוויה המספקת חוויות לקוח דיגיטליות מרובות ערוצים. פלטפורמת AEM Sites מאפשרת לארגונים ליצור ולנהל חוויות דיגיטליות בקנה המידה המתאים בכל הערוצים.

מוצרים ושירותים

מד רישיון

שירותים מנוהלים של AEM אתרים - בסיסי

לכל חבילת בסיס של 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - בסיסי'

שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים

לכל חבילת בסיס של 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים‬'

'שירותים מנוהלים של AEM אתרים': מגבלות המוצר

1.  שירותים מנוהלים של AEM אתרים - בסיסי

רישיון. יש להעניק רישיון נפרד לכל חבילת בסיס של 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - בסיסי' עבור כל פריסת AEM של 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - בסיסי'. 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - בסיסי' כולל את הפונקציונליות 'ספריית מדיה' של 'AEM נכסים'.

חבילת הבסיס של 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - בסיסי' פירושה אחת מהתצורות הבאות, כפי שאלה זוהו בהזמנת המכירה הרלוונטית:

(א)    AEM אתרים: MS בסיסי 99.5%. כולל:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.5% עבור מופע Author אחד, מופע Publish אחד, ומופע Dispatcher אחד לשימוש בסביבת הייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author ו-Publish בסביבת הייצור:
  • אחסון: 500 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 1 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 1.5 טרהבייט.
 • 3 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Stage:
  • אחסון: 300 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 150 ג'יגהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 300 ג'יגהבייט.
 • עד 10 משתמשים בו-זמנית;
 • עד 3 מיליון פעילויות בחודש;
 • רמת שירות 1; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל אתר לקוח המנוהל על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - בסיסי'; וכן
  • שימוש בקוד המופץ של Adobe Experience Targeting בכל אתר לקוח המנוהל על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - בסיסי'.

(ב)    ‏AEM אתרים: MS בסיסי HR‏ 99.5%. כולל:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.5% עבור מופע Author אחד, 2 מופעי Publish, ו-2 מופעי Dispatcher לשימוש בסביבת הייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author ו-Publish בסביבת הייצור:
  • אחסון: 750 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 1.5 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 2.25 טרהבייט.
 • 5 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Stage:
  • אחסון: 500 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 250 ג'יגהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 500 ג'יגהבייט.
 • עד 20 משתמשים בו-זמנית;
 • עד 5 מיליון פעילויות בחודש;
 • רמת שירות 1; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל אתר לקוח המנוהל על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - בסיסי HR'; וכן
  • שימוש בקוד המופץ של Adobe Experience Targeting בכל אתר לקוח המנוהל על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - בסיסי HR'.

2.‎  שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים

רישיון. ‬‏‫יש להעניק רישיון נפרד לכל חבילת בסיס של 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים' עבור כל פריסת AEM של 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים'.‬ 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים' כולל את הפונקציונליות 'ספריית מדיה' של 'AEM נכסים'.

חבילת הבסיס של 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים' פירושה אחת מהתצורות הבאות, כפי שאלה זוהו בהזמנת המכירה הרלוונטית:

(א)    AEM אתרים: MS לארגונים 99.5%. כולל:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.5% עבור מופע Author אחד, מופע Publish אחד, ומופע Dispatcher אחד לשימוש בסביבת הייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author ו-Publish בסביבת הייצור:
  • אחסון: 500 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 1 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 1.5 טרהבייט.
 • 3 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Stage:
  • אחסון: 300 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 150 ג'יגהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 300 ג'יגהבייט.
 • עד 40 משתמשים בו-זמנית;
 • עד 20 מיליון פעילויות בחודש;
 • רמת שירות 2; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל אתר לקוח המנוהל על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים'; וכן
  • שימוש בקוד המופץ של Adobe Experience Targeting בכל אתר לקוח המנוהל על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים'.

(ב)    AEM אתרים: MS לארגונים HR‏ 99.5%. כולל:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.5% עבור מופע Author אחד, 2 מופעי Publish, ו-2 מופעי Dispatcher לשימוש בסביבת הייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author ו-Publish בסביבת הייצור:
  • אחסון: 750 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 1.5 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 2.25 טרהבייט.
 • 5 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Stage:
  • אחסון: 500 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 250 ג'יגהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 500 ג'יגהבייט.
 • עד 40 משתמשים בו-זמנית;
 • עד 40 מיליון פעילויות בחודש;
 • רמת שירות 2; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל אתר לקוח המנוהל על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים HR'; וכן
  • שימוש בקוד המופץ של Adobe Experience Targeting בכל אתר לקוח המנוהל על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים HR'.

(ג)    AEM אתרים: MS לארגונים 99.9%. כולל:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.9% עבור 2 מופעי Publish ו-2 מופעי Dispatcher לשימוש בסביבת הייצור;
 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.5% עבור מופע Author אחד לשימוש בסביבת הייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author ו-Publish בסביבת הייצור:
  • אחסון: 750 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 1.5 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 2.25 טרהבייט.
 • 5 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Stage:
  • אחסון: 500 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 250 ג'יגהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 500 ג'יגהבייט.
 • עד 40 משתמשים בו-זמנית;
 • עד 40 מיליון פעילויות בחודש;
 • רמת שירות 2; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל אתר לקוח המנוהל על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים'; וכן
  • שימוש בקוד המופץ של Adobe Experience Targeting בכל אתר לקוח המנוהל על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים'.

(ד)    AEM אתרים: MS לארגונים 99.95%. כולל:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.95% עבור 4 מופעי Publish ו-4 מופעי Dispatcher לשימוש בסביבת הייצור;
 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.9% עבור 2 מופעי Author לשימוש בסביבת הייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author ו-Publish בסביבת הייצור:
  • אחסון: 1.5 טרהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 3 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 4.5 טרהבייט.
 • 10 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Stage:
  • אחסון: 1 טרהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 500 ג'יגהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 1 טרהבייט.
 • עד 40 משתמשים בו-זמנית;
 • עד 80 מיליון פעילויות בחודש;
 • רמת שירות 2; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל אתר לקוח המנוהל על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים'; וכן
  • שימוש בקוד המופץ של Adobe Experience Targeting בכל אתר לקוח המנוהל על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים'.

(ה)    AEM אתרים: MS לארגונים 99.99%. כולל:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.99% עבור 4 מופעי Publish ו-4 מופעי Dispatcher לשימוש בסביבת הייצור;
 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.9% עבור 2 מופעי Author לשימוש בסביבת הייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author ו-Publish בסביבת הייצור:
  • אחסון: 1.5 טרהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 3 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 4.5 טרהבייט.
 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.0% עבור 2 מופעי Author,‏ 4 מופעי Publish, ו-4 מופעי Dispatcher לשימוש בסביבת קדם-ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author ו-Publish בסביבת קדם-ייצור:
  • אחסון: 1.5 טרהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 3 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 4.5 טרהבייט.
 • 10 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Stage:
  • אחסון: 1 טרהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 500 ג'יגהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 1 טרהבייט.
 • עד 40 משתמשים בו-זמנית;
 • עד 80 מיליון פעילויות בחודש;
 • רמת שירות 2; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל אתר לקוח המנוהל על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים'; וכן
  • שימוש בקוד המופץ של Adobe Experience Targeting בכל אתר לקוח המנוהל על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים'.

מה זה Adobe Experience Manager Assets 6.5‏ ("AEM Assets")?

AEM Assets הוא כלי לניהול נכסים דיגיטליים שמשולב בפלטפורמה של Adobe Experience Manager ומאפשר ללקוח לשתף ולהפיץ נכסים דיגיטליים. משתמשים יכולים לנהל ולאחסן תמונות, וידאו, מסמכים, קטעי שמע ומדיה עשירה, ולגשת אליהם כדי להשתמש בהם באינטרנט, באופן מודפס ולהפצה דיגיטלית.

מוצרים ושירותים

מד רישיון

שירותים מנוהלים של AEM נכסים - בסיסי

לכל חבילת בסיס של 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - בסיסי'

שירותים מנוהלים של AEM נכסים - לארגונים

לכל חבילת בסיס של 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - לארגונים'

'שירותים מנוהלים של AEM נכסים': מגבלות המוצר

1.‎  שירותים מנוהלים של AEM נכסים - בסיסי

רישיון. יש להעניק רישיון נפרד לכל חבילת בסיס של 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - בסיסי' עבור כל פריסת AEM של 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - בסיסי'. AEM Assets Managed Services Basic אינו כולל מקטעי תוכן, מקטעי חוויה ושירותי תוכן.‬

חבילת הבסיס של 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - בסיסי' פירושה אחת מהתצורות הבאות, כפי שאלה זוהו בהזמנת המכירה הרלוונטית:

(א)    AEM נכסים: MS בסיסי 99.5% - ‎1 TB. כולל:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.5% עבור מופע Extra-Large Author אחד ומופע Dispatcher אחד לשימוש בסביבת הייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author בסביבת הייצור:
  • אחסון: 1 טרהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 1 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 3 טרהבייט.
 • 2 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Stage:
  • אחסון: 200 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 100 ג'יגהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 200 ג'יגהבייט.
 • עד 10 משתמשים בו-זמנית;
 • רמת שירות 1; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • שימוש בפורטל Brand למספר של עד 200 משתמשי פורטל Brand ועד 1 טרהבייט של אחסון לפי דרישה;
  • שימוש ב‏‫שירותי תוכן חכמים‬; וכן
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל אתר לקוח למטרה היחידה של ניטור השימוש של תוכן לקוח המנוהל בתוך 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - בסיסי'.

(ב)   ‏AEM נכסים: MS בסיסי 99.5% - 2.5TB. כולל:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.5% עבור מופע Extra-Large Author אחד ומופע Dispatcher אחד לשימוש בסביבת הייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author בסביבת הייצור:
  • אחסון: 2.5 טרהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 1 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 7.5 טרהבייט.
 • 2 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Stage:
  • אחסון: 200 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 100 ג'יגהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 200 ג'יגהבייט.
 • עד 15 משתמשים בו-זמנית;
 • רמת שירות 1; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • שימוש בפורטל Brand למספר של עד 500 משתמשי פורטל Brand ועד 2.5 טרהבייט של אחסון לפי דרישה;
  • שימוש ב‏‫שירותי תוכן חכמים‬; וכן
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל אתר לקוח למטרה היחידה של ניטור השימוש של תוכן לקוח המנוהל בתוך 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - בסיסי'.

(ג)    ‏AEM נכסים: MS בסיסי 99.5% - ‎5 TB.כולל:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.5% עבור מופע Extra-Large Author אחד ומופע Dispatcher אחד לשימוש בסביבת הייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author בסביבת הייצור:
  • אחסון: 5 טרהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 1 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 1.5 טרהבייט.
 • 2 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Stage:
  • אחסון: 200 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 100 ג'יגהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 200 ג'יגהבייט.
 • עד 20 משתמשים בו-זמנית;
 • רמת שירות 1; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • שימוש בפורטל Brand למספר של עד 1000 משתמשי פורטל Brand ועד 5 טרהבייט של אחסון לפי דרישה;
  • שימוש ב‏‫שירותי תוכן חכמים‬; וכן
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל אתר לקוח למטרה היחידה של ניטור השימוש של תוכן לקוח המנוהל בתוך 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - בסיסי'.

2.  שירותים מנוהלים של AEM נכסים - לארגונים

רישיון. ‬‏‫יש להעניק רישיון נפרד לכל חבילת בסיס של 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - לארגונים' עבור כל פריסת AEM של 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - לארגונים'.‬ AEM Assets Managed Services Enterprise אינו כולל מקטעי תוכן, מקטעי חוויה ושירותי תוכן.‬

חבילת הבסיס של 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - לארגונים' פירושה אחת מהתצורות הבאות, כפי שאלה זוהו בהזמנת המכירה הרלוונטית:

(א)    AEM נכסים: MS לארגונים 99.5%. כולל:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.5% עבור מופע Extra-Large Author אחד ומופע Dispatcher אחד לשימוש בסביבת הייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author בסביבת הייצור:
  • אחסון: עד לכמות הטרהבייט של אחסון הנכסים של 'שירותים מנוהלים' המפורט בתיאור ה-SKU של 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - לארגונים' בהזמנת המכירה;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 1 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: פי 3 אחסון בסביבת הייצור.
 • 2 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Stage:
  • אחסון: 200 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 100 ג'יגהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 200 ג'יגהבייט.
 • עד 40 משתמשים בו-זמנית;
 • רמת שירות 2; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • שימוש בפורטל Brand למספר של עד 1000 משתמשי פורטל Brand ועד 10 טרהבייט של אחסון לפי דרישה;
  • שימוש ב‏‫שירותי תוכן חכמים‬; וכן
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל אתר לקוח למטרה היחידה של ניטור השימוש של תוכן לקוח המנוהל בתוך AEM Asset Managed Services Enterprise.

(ב)    AEM נכסים: MS לארגונים 99.9%. כולל:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.9% עבור 2 מופעי Extra-Large Author ו-2 מופעי Dispatcher לשימוש בסביבת הייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author בסביבת הייצור:
  • אחסון: עד לכמות הטרהבייט של אחסון הנכסים של 'שירותים מנוהלים' המפורט בתיאור ה-SKU של 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - לארגונים' בהזמנת המכירה;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 2 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: פי 3 אחסון בסביבת הייצור.
 • 4 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Stage:
  • אחסון: 400 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 200 ג'יגהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 400 ג'יגהבייט.
 • עד 40 משתמשים בו-זמנית;
 • רמת שירות 2; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • שימוש בפורטל Brand למספר של עד 1000 משתמשי פורטל Brand ועד 10 טרהבייט של אחסון לפי דרישה;
  • שימוש ב‏‫שירותי תוכן חכמים‬; וכן
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל אתר לקוח למטרה היחידה של ניטור השימוש של תוכן לקוח המנוהל בתוך AEM Asset Managed Services Enterprise.

מה זה Adobe Experience Manager Forms 6.5‏ ("‏AEM Forms‏")?

AEM Forms הוא פלטפורמה ארגונית ופלטפורמת טפסים שמאפשרת ללקוח ללכוד ולעבד מידע, לספק תקשורת מותאמת אישית, להגן על מידע ולעקוב אחריו. פלטפורמת AEM Forms מרחיבה את התהליכים העסקיים לכוח עבודה ולקוחות ניידים על-ידי הרחבה של שירותי הגישה למשתמשים שיש להם מחשב שולחני, מחשב נייד, טלפון חכם או מחשב לוח.

מוצרים ושירותים

מד רישיון

שירותים מנוהלים של AEM טפסים - בסיסי

לכל חבילת בסיס של 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - בסיסי'

שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים

לכל חבילת בסיס של 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים‬'

'שירותים מנוהלים של AEM טפסים': מגבלות המוצר

1.  שירותים מנוהלים של AEM טפסים - בסיסי

רישיון. יש להעניק רישיון נפרד לכל חבילת בסיס של 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - בסיסי' עבור כל פריסת AEM של 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - בסיסי'. 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - בסיסי' כולל את הפונקציונליות 'ספריית מדיה' של 'AEM נכסים'. AEM Forms Managed Services Basic כפוף למגבלות הרישוי של AEM Forms.

חבילת הבסיס של 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - בסיסי' פירושה אחת משתי התצורות הבאות, כפי שאלה זוהו בהזמנת המכירה הרלוונטית:

(א)    AEM טפסים: MS בסיסי 99.5%. כולל:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.5% עבור מופע Author אחד, מופע Publish אחד, ומופע Dispatcher אחד לשימוש בסביבת הייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author ו-Publish בסביבת הייצור:
  • אחסון: 500 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 1 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 1.5 טרהבייט.
 • 3 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Stage:
  • אחסון: 300 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 150 ג'יגהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 300 ג'יגהבייט.
 • עד 100,000 הגשות טפסים בשנה;
 • עד 1,000,000 עיבודי מסמכים בשנה;
 • רמת שירות 1; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל הטפסים הניתנים להתאמה או התקשורת האינטראקטיבית (כלומר, עיבודי HTML ללכידה או להצגה של נתונים המגיבה לפריסת המכשיר ומשרתת באופן אוטומטי את החלקים הרלוונטיים של הטופס/המסמך לפי הצורך) שנוצרים ומנוהלים על-ידי AEM Forms Managed Services Basic, העונה להגדרה של 'אתרי לקוח'; וכן
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Experience Targeting בכל הטפסים או המסמכים הניתנים להתאמה (כלומר, עיבודי HTML ללכידה או להצגה של נתונים המגיבה לפריסת המכשיר ומשרתת באופן אוטומטי את החלקים הרלוונטיים של הטופס/המסמך לפי הצורך) שנוצרים ומנוהלים על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - בסיסי', העונה להגדרה של 'אתר לקוח'.

(ב)    ‏AEM טפסים: MS בסיסי HR‏ 99.5%. כולל:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.5% עבור מופע Author אחד, 2 מופעי Publish, ו-2 מופעי Dispatcher לשימוש בסביבת הייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author ו-Publish בסביבת הייצור:
  • אחסון: 750 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 1.5 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 2.25 טרהבייט.
 • 5 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Stage:
  • אחסון: 500 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 250 ג'יגהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 500 ג'יגהבייט.
 • עד 300,000 הגשות טפסים בשנה;
 • עד 3,000,000 עיבודי מסמכים בשנה;
 • רמת שירות 1; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל הטפסים הניתנים להתאמה או התקשורת האינטראקטיבית (כלומר, עיבודי HTML ללכידה או להצגה של נתונים המגיבה לפריסת המכשיר ומשרתת באופן אוטומטי את החלקים הרלוונטיים של הטופס/המסמך לפי הצורך) שנוצרים ומנוהלים על-ידי AEM Forms Managed Services Basic HR, העונה להגדרה של 'אתרי לקוח'; וכן
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Experience Targeting בכל הטפסים או המסמכים הניתנים להתאמה (כלומר, עיבודי HTML ללכידה או להצגה של נתונים המגיבה לפריסת המכשיר ומשרתת באופן אוטומטי את החלקים הרלוונטיים של הטופס/המסמך לפי הצורך) שנוצרים ומנוהלים על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - בסיסי HR', העונה להגדרה של 'אתר לקוח'.

2.  שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים

רישיון. ‬‏‫יש להעניק רישיון נפרד לכל חבילת בסיס של 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים' עבור כל פריסת AEM של 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים'.‬ 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים' כולל את הפונקציונליות 'ספריית מדיה' של 'AEM נכסים'. 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים' כפוף למגבלות הרישוי של AEM Forms.

חבילת הבסיס של 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים' פירושה אחת מהתצורות הבאות, כפי שאלה זוהו בהזמנת המכירה הרלוונטית:

(א)    AEM טפסים: MS לארגונים 99.5%. כולל:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.5% עבור מופע Author אחד, מופע Publish אחד, ומופע Dispatcher אחד לשימוש בסביבת הייצור;
 •  קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author ו-Publish בסביבת הייצור:‬
  • אחסון: 500 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 1 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 1.5 טרהבייט.
 • 3 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Stage:
  • אחסון: 300 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 150 ג'יגהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 300 ג'יגהבייט.
 •  עד 750,000 הגשות טפסים בשנה;
 •  עד 10,000,000 עיבודי מסמכים בשנה;
 •  רמת שירות 2; וכן
 •  השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל הטפסים הניתנים להתאמה או התקשורת האינטראקטיבית (כלומר, עיבודי HTML ללכידה או להצגה של נתונים המגיבה לפריסת המכשיר ומשרתת באופן אוטומטי את החלקים הרלוונטיים של הטופס/המסמך לפי הצורך) שנוצרים ומנוהלים על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים', העונה להגדרה של 'אתרי לקוח'; וכן
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Experience Targeting בכל הטפסים או המסמכים הניתנים להתאמה (כלומר, עיבודי HTML ללכידה או להצגה של נתונים המגיבה לפריסת המכשיר ומשרתת באופן אוטומטי את החלקים הרלוונטיים של הטופס/המסמך לפי הצורך) שנוצרים ומנוהלים על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים', העונה להגדרה של 'אתר לקוח'.

(ב)    AEM טפסים: MS לארגונים HR‏ 99.5%. כולל:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.5% עבור מופע Author אחד, 2 מופעי Publish, ו-2 מופעי Dispatcher לשימוש בסביבת הייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author ו-Publish בסביבת הייצור:
  • אחסון: 750 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 1.5 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 2.25 טרהבייט.
 • 5 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Stage:
  • אחסון: 500 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 250 ג'יגהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 500 ג'יגהבייט.
 • עד 1,000,000 הגשות טפסים בשנה;
 • עד 15,000,000 עיבודי מסמכים;
 • רמת שירות 2; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל הטפסים הניתנים להתאמה או התקשורת האינטראקטיבית (כלומר, עיבודי HTML ללכידה או להצגה של נתונים המגיבה לפריסת המכשיר ומשרתת באופן אוטומטי את החלקים הרלוונטיים של הטופס/המסמך לפי הצורך) שנוצרים ומנוהלים על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים HR', העונה להגדרה של 'אתרי לקוח'; וכן
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Experience Targeting בכל הטפסים או המסמכים הניתנים להתאמה (כלומר, עיבודי HTML ללכידה או להצגה של נתונים המגיבה לפריסת המכשיר ומשרתת באופן אוטומטי את החלקים הרלוונטיים של הטופס/המסמך לפי הצורך) שנוצרים ומנוהלים על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים HR', העונה להגדרה של 'אתר לקוח'.

(ג)    AEM טפסים: MS לארגונים 99.9%. כולל:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.9% עבור 2 מופעי Publish ו-2 מופעי Dispatcher לשימוש בסביבת הייצור;
 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.5% עבור מופע Author אחד לשימוש בסביבת הייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author ו-Publish בסביבת הייצור:
  • אחסון: 750 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 1.5 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 2.25 טרהבייט.
 • 5 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Stage:
  • אחסון: 500 ג'יגהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 250 ג'יגהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 500 ג'יגהבייט.
 • עד 2,000,000 הגשות טפסים בשנה;
 • עד 30,000,000 עיבודי מסמכים בשנה;
 • רמת שירות 2; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל הטפסים הניתנים להתאמה או התקשורת האינטראקטיבית (כלומר, עיבודי HTML ללכידה או להצגה של נתונים המגיבה לפריסת המכשיר ומשרתת באופן אוטומטי את החלקים הרלוונטיים של הטופס/המסמך לפי הצורך) שנוצרים ומנוהלים על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים', העונה להגדרה של 'אתרי לקוח'; וכן
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Experience Targeting בכל הטפסים או המסמכים הניתנים להתאמה (כלומר, עיבודי HTML ללכידה או להצגה של נתונים המגיבה לפריסת המכשיר ומשרתת באופן אוטומטי את החלקים הרלוונטיים של הטופס/המסמך לפי הצורך) שנוצרים ומנוהלים על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים', העונה להגדרה של 'אתר לקוח'.

(ד)    AEM טפסים: MS לארגונים 99.95%. כולל:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.95% עבור 4 מופעי Publish ו-4 מופעי Dispatcher לשימוש בסביבת הייצור;
 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.9% עבור 2 מופעי Author לשימוש בסביבת הייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author ו-Publish בסביבת הייצור:
  • אחסון: 1.5 טרהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 3 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 4.5 טרהבייט.
 • 10 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Stage:
  • אחסון: 1 טרהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 500 ג'יגהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 1 טרהבייט.
 • עד 5,000,000 הגשות טפסים בשנה;
 • עד 90,000,000 עיבודי מסמכים בשנה;
 • רמת שירות 2; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל הטפסים הניתנים להתאמה או התקשורת האינטראקטיבית (כלומר, עיבודי HTML ללכידה או להצגה של נתונים המגיבה לפריסת המכשיר ומשרתת באופן אוטומטי את החלקים הרלוונטיים של הטופס/המסמך לפי הצורך) שנוצרים ומנוהלים על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים', העונה להגדרה של 'אתרי לקוח'; וכן
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Experience Targeting בכל הטפסים או המסמכים הניתנים להתאמה (כלומר, עיבודי HTML ללכידה או להצגה של נתונים המגיבה לפריסת המכשיר ומשרתת באופן אוטומטי את החלקים הרלוונטיים של הטופס/המסמך לפי הצורך) שנוצרים ומנוהלים על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים', העונה להגדרה של 'אתר לקוח'.

(ה)    AEM טפסים: MS לארגונים 99.99%. כולל:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.99% עבור 4 מופעי Publish ו-4 מופעי Dispatcher לשימוש בסביבת הייצור;
 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.9% עבור 2 מופעי Author לשימוש בסביבת הייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author ו-Publish בסביבת הייצור:
  • אחסון: 1.5 טרהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 3 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 4.5 טרהבייט.
 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי 99.0% עבור 2 מופעי Author,‏ 4 מופעי Publish, ו-4 מופעי Dispatcher לשימוש בסביבת קדם-ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Author ו-Publish בסביבת קדם-ייצור:
  • אחסון: 1.5 טרהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 3 טרהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 4.5 טרהבייט.
 • 10 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור;
 • קיבולת מצטברת כוללת בכל מופעי Stage:
  • אחסון: 1 טרהבייט;
  • כניסה אל/יציאה מהרשת: 500 ג'יגהבייט לחודש; וכן
  • גיבוי: 1 טרהבייט.
 • עד 10,000,000 הגשות טפסים בשנה;
 • עד 200,000,000 עיבודי מסמכים בשנה;
 • רמת שירות 2; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל הטפסים הניתנים להתאמה או התקשורת האינטראקטיבית (כלומר, עיבודי HTML ללכידה או להצגה של נתונים המגיבה לפריסת המכשיר ומשרתת באופן אוטומטי את החלקים הרלוונטיים של הטופס/המסמך לפי הצורך) שנוצרים ומנוהלים על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים', העונה להגדרה של 'אתרי לקוח'; וכן
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Experience Targeting בכל הטפסים או המסמכים הניתנים להתאמה (כלומר, עיבודי HTML ללכידה או להצגה של נתונים המגיבה לפריסת המכשיר ומשרתת באופן אוטומטי את החלקים הרלוונטיים של הטופס/המסמך לפי הצורך) שנוצרים ומנוהלים על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים', העונה להגדרה של 'אתר לקוח'.

תוספים

מוצרים ושירותים

מד רישיון

ישימות מוצרים ושירותים בתוסף

תוסף 'AEM נכסים'

לכל פריסה

'AEM אתרים' או AEM Forms

שיתוף נכסים

לכל חבילה AEM נכסים - לארגונים

תוסף AEM Forms

לכל פריסה

'AEM אתרים' או 'AEM נכסים'

קיבולת רישיון נוסף AEM Forms

לכל חבילה

AEM טפסים - לארגונים

AEM Screens Standard 

לכל נגן

'AEM אתרים - לארגונים' או 'AEM נכסים - לארגונים'

AEM Screens Premium 

לכל נגן

'AEM אתרים - לארגונים' או 'AEM נכסים - לארגונים'

תוסף 'AEM אתרים'

לכל פריסה

'AEM נכסים' או AEM Forms

מסחר

לכל פריסה

'AEM אתרים' (למעט 99.5% הסכם SLA) או 'AEM נכסים - לארגונים' 99.9% הסכם SLA

משתמש בו-זמנית

לכל פריסה

'AEM אתרים - לארגונים' או 'AEM נכסים - לארגונים'

מופע פיתוח (QA) לכל פריסה AEM Sites,‏ AEM Assets או AEM Forms

אבטחת מסמכים

לכל נמען

AEM טפסים - לארגונים

מדיה ווידאו דינמיים
שירותים לפי דרישה‬

תנועה שנתית של הצגת דף

'AEM נכסים' או תוסף 'AEM נכסים'

'תובנות משופרות' של Analytics        ‏‫שירותים לפי דרישה‬ לכל חבילה AEM Sites
'התאמה אישית משופרת' של Target שירותים לפי דרישה לכל חבילה AEM Sites

אבטחה משופרת

לכל הזמנה

'AEM אתרים - לארגונים'‏,‏ 'AEM נכסים - לארגונים' או 'AEM טפסים - לארגונים'

תחנת עבודה של עריכת תמונות
תוכנה מקומית

לכל מופע

AEM נכסים

תהליכי עבודה JEE

לכל פריסה

AEM טפסים - לארגונים

מדיה מותאמת אישית
שירותים לפי דרישה

תנועה שנתית של הצגת דף

'AEM נכסים' או תוסף 'AEM נכסים'

קיבולת ייצור מנוהלת

לכל חבילה

AEM Sites,‏ AEM Assets Enterprise או AEM Forms Enterprise

אחסון מנוהל

לכל חבילה של 250 ג'יגהבייט

'AEM אתרים', AEM Forms או תוסף 'AEM נכסים'

מופע Stage לכל מופע 'AEM אתרים', 'AEM נכסים' או AEM Forms

רשת להעברת תוכן

לכל חבילה של 500 ג'יגהבייט

שירותים מנוהלים

תוספים: מגבלות המוצר

תוסף 'AEM נכסים'. ניתן להוסיף 'פריסות של התוסף AEM נכסים' רק לפריסת AEM שבה חבילת בסיס AEM Sites Managed Services Basic או Enterprise או חבילת בסיס AEM Forms Managed Services Basic או Enterprise מורשות.  פריסות של התוסף 'AEM נכסים' כוללות:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי שווה ערך לאחוז זמן פעולה תקינה מינימלי של סביבת הייצור של חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים' או של חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים' שאליהן נוסף 'AEM נכסים';
 • גידול של 2 vCPU בסביבת הייצור מופע Author וגידול של 2 vCPU בסביבה שאינה למטרות ייצור מופע Author של חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים' או של חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים' שאליהן נוסף 'AEM נכסים';‬
 • עד למספר הכולל של משתמשים בו-זמנית המורשה בחבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים' שאליה נוסף 'AEM נכסים' או עד 40 משתמשים בו-זמנית אם 'AEM נכסים' נוסף לחבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים';
 • עד 1 טרהבייט של אחסון נכסים ב'שירותים מנוהלים';
 • עד 3 טרהבייט גיבוי;
 • רמת שירות שוות ערך לרמת השירות של סביבת הייצור של חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים' או של חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים' שאליהן נוסף 'AEM נכסים'; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • שימוש בפורטל Brand למספר של עד 200 משתמשי פורטל Brand ועד 1 טרהבייט של אחסון לפי דרישה;
  • שימוש ב‏‫שירותי תוכן חכמים‬; וכן
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל אתר לקוח למטרה היחידה של ניטור השימוש של תוכן לקוח המנוהל בתוך 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים'.

שיתוף נכסים. ניתן להוסיף 'חבילות שיתוף נכסים' רק לפריסת AEM שבה חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - לארגונים' מורשית. ‏‫ניתן להשתמש בפונקציונליות של AEM Sites הכלולה לשימוש עם 'שיתוף נכסים' רק כדי להקל על הלקוח את השימוש ב'שיתוף נכסים', לרבות ‏‫יצירה של 'דף שיתוף נכסים' (כלומר, דף המשמש לחיפוש נכסים על סמך מטה-נתונים קשורים) כדי הקל על הפצת הנכסים הדיגיטליים של הלקוח המאוחסנים ב-AEM Assets לקבוצות פנימיות וחיצוניות (הגישה ל'דף שיתוף נכסים' אינה מוגבלת למשתמשים).

חבילות שיתוף הנכסים כוללות:

 • מופע Publish אחד מסוג Extra-Large ובמידת הצורך, מופע Dispatcher אחד לשימוש בסביבת הייצור; וכן
 • מופע Stage אחד מסוג Extra-Large ובמידת הצורך, מופע Stage אחד לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור.‬

תוסף AEM Forms. ניתן להוסיף 'פריסות של התוסף AEM טפסים' רק לפריסת AEM שבה חבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - בסיסי' או 'לארגונים' או חבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - בסיסי' או 'לארגונים' מורשות. הפריסות של תוסף AEM Forms כפופות למגבלות הרישוי של AEM Forms. הפריסות של התוסף AEM Forms כוללות:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי שווה ערך לאחוז זמן פעולה תקינה מינימלי של סביבת הייצור של חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים' או של חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים' שאליהן נוסף AEM Forms;
 • מופע Publish אחד נוסף לשימוש בסביבת הייצור ומופע Stage אחד נוסף לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור, בעת הוספה לחבילת הבסיס AEM Assets Managed Services או Enterprise;
 • עד למספר הכולל של משתמשים בו-זמנית המורשה בחבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים' או בחבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים' שאליהן נוסף AEM Forms;
 • עד 100,000 הגשות טפסים בשנה;
 • עד 1,000,000 עיבודי מסמכים בשנה;
 • רמת שירות שוות ערך לרמת השירות של סביבת הייצור של חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים' או של חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים' שאליהן נוסף AEM Forms; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל הטפסים הניתנים להתאמה או התקשורת האינטראקטיבית (כלומר, עיבודי HTML ללכידה או להצגה של נתונים המגיבה לפריסת המכשיר ומשרתת באופן אוטומטי את החלקים הרלוונטיים של הטופס/המסמך לפי הצורך) שנוצרים ומנוהלים על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים', העונה להגדרה של 'אתרי לקוח'; וכן
  • ‏‫שימוש בקוד המופץ של Adobe Experience Targeting בכל הטפסים או המסמכים הניתנים להתאמה (כלומר, עיבודי HTML ללכידה או להצגה של נתונים המגיבה לפריסת המכשיר ומשרתת באופן אוטומטי את החלקים הרלוונטיים של הטופס/המסמך לפי הצורך) שנוצרים ומנוהלים על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים', העונה להגדרה של 'אתר לקוח'.

קיבולת רישיון נוסף AEM Forms. ניתן להוסיף 'חבילות קיבולת רישיון נוסף של AEM טפסים' רק לפריסת AEM שבה חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים' מורשית. חבילות קיבולת רישיון נוסף AEM Forms כוללות:

 • 1 מיליון הגשות טפסים נוספות לשנה; וכן
 • 15 מיליון עיבודי מסמכים נוספים בשנה.

AEM Screens Standard. ניתן להוסיף את AEM Screens Standard רק לפריסת AEM שבה חבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים' או חבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - לארגונים'‬ מורשית. יש להשתמש ב-AEM Screens Standard רק לניהול תוכן וידאו ותמונות שנדחף מ-AEM Screens לנגן בשעות ותאריכים מתוזמנים. AEM Screens Standard אינו כולל זכויות לניהול תוכן חכם, אינטראקטיבי, מותאם אישית ודינמי. AEM Screens Standard מקבל רישיון דרך הנגן ויש להעניק לו רישיון בכמות שווה למספר הנגנים הכולל שבהם הפונקציונליות של AEM Screens Standard, או כל חלק אחר שלה, נמצאת בשימוש או הופעלה בעבר (גם אם אינה בשימוש באופן עקבי). AEM Screens Standard אינו כולל נגנים. כאשר AEM Screens Standard נוסף לחבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - לארגונים', AEM Screens Standard כולל את הפונקציונליות של 'AEM אתרים' שניתן להשתמש בה רק כדי להקל על הלקוח את השימוש ב-AEM Screens Standard. AEM Screens Standard שנוסף ל'‏‫שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים' או ל'‏‫שירותים מנוהלים של AEM נכסים - לארגונים‬' כולל אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי של 99.5%. Adobe רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפעיל את AEM Screens Standard בפריסת AEM נפרדת בסביבת השירותים המנוהלים.

AEM Screens Premium. ניתן להוסיף את AEM Screens Premium רק לפריסת AEM שבה חבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים' או חבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - לארגונים'‬ מורשית. AEM Screens Premium כולל את כל היכולות של AEM Screens Standard ובנוסף לכך ניתן להשתמש בו לניהול של תוכן חכם, אינטראקטיבי, מותאם אישית או דינמי שעשוי לדרוש קביעה אוטומטית או להציג תוכן דינמי או לא. AEM Screens Premium מקבל רישיון דרך הנגן ויש להעניק רישיון לכמות שתהיה שווה הנגנים הכולל בהם הפונקציונליות AEM Screens Premium, או כל חלק אחר שלה, נמצא בשימוש או הופעל בעבר, (גם אם לא נמצא בשימוש באופן עקבי). AEM Screens Premium אינו כולל נגנים. כאשר AEM Screens Premium נוסף לחבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - לארגונים', AEM Screens Premium כולל את הפונקציונליות של 'AEM אתרים' שניתן להשתמש בה רק כדי להקל על הלקוח את השימוש ב-AEM Screens Premium. AEM Screens Premium כולל פונקציונליות שמפעילה נגנים ביישומים אינטראקטיביים או ביישומי מגע. AEM Screens Premium שנוסף ל'‏‫שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים' או ל'‏‫שירותים מנוהלים של AEM נכסים - לארגונים‬' כולל אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי של 99.5%. Adobe רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפעיל את AEM Screens Enterprise בפריסת AEM נפרדת בסביבת השירותים המנוהלים.

תוסף 'AEM אתרים'. ניתן להוסיף פריסות של תוסף AEM Sites רק לפריסת AEM שבה חבילת בסיס AEM Assets Managed Services Basic או Enterprise או חבילת בסיס AEM Forms Managed Services Basic או Enterprise מורשות. הפריסות של התוסף 'AEM אתרים' כוללות:

 • אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי שווה ערך לאחוז זמן פעולה תקינה מינימלי של סביבת הייצור של חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים' או של חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים' שאליהן נוסף 'AEM אתרים';
 • מופע Publish אחד נוסף לשימוש בסביבת הייצור ומופע Stage אחד נוסף לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור, בעת הוספה לחבילת הבסיס AEM Assets Managed Services או Enterprise;
 • עד למספר הכולל של משתמשים בו-זמנית המורשה בחבילת הבסיס AEM Assets Managed Services שאליה נוסף AEM Sites או עד 40 משתמשים בו-זמנית אם AEM Sites נוסף לחבילת בסיס AEM Forms Managed Services;
 • עד 3 מיליון פעילויות בחודש;
 • רמת שירות שוות ערך לרמת השירות של סביבת הייצור של חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים' או של חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים' שאליהן נוסף 'AEM אתרים'; וכן
 • השירותים הארוזים לפי דרישה הבאים:
  • שימוש בקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials בכל אתר לקוח המנוהל על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים'; וכן
  • שימוש בקוד המופץ של Adobe Experience Targeting בכל אתר לקוח המנוהל על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים'.

מסחר. ניתן להוסיף 'פריסות מסחר' רק לפריסת AEM שבה חבילת בסיס AEM Sites Managed Services Basic (למעט תצורה עבור AEM Sites Managed Services Basic‏ 99.5%), חבילת בסיס AEM Sites Managed Services Enterprise (למעט תצורה עבור AEM Sites Managed Services Enterprise‏ 99.5%), או חבילת בסיס AEM Assets Managed Services Enterprise‏ 99.9% מורשות.

משתמש בו-זמנית. ניתן להוסיף 'פריסות של משתמש בו-זמנית' רק לפריסת AEM שבה חבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים' או חבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - לארגונים'‬ מורשית.  פריסות של משתמש בו-זמנית כוללות:

 • 2 vCPUs נוספו למופע Author של סביבת הייצור של חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים' או של חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - לארגונים' שאליהן נוסף המופע Concurrent User; וכן
 • גידול של עד 40 משתמשים נוספים בו-זמנית למספר המשתמשים בו-זמנית המורשה בחבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - לארגונים' או בחבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - לארגונים' שאליהן נוספת הפריסה של משתמש בו-זמנית.

רשת להעברת תוכן. ניתן להוסיף שירותי 'רשת להעברת תוכן' רק לחבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM לארגונים‬' הפרוסה ב-Amazon Web Services.

מופע פיתוח (QA). ניתן להוסיף מופעי פיתוח (QA) רק לסביבה שאינה למטרות ייצור של פריסת AEM שבה חבילת בסיס AEM Sites/Assets/Forms Managed Services מורשית ולא ניתן להשתמש בהם באופן עצמאי כדי לבצע מאפיינים או תכונות של AEM Managed Services.

אבטחת מסמכים. ניתן להוסיף 'אבטחת מסמכים' רק לפריסת AEM שבה חבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים' מורשית.  כל נמען נרשם לפריסת AEM אחת. אין על הלקוח להשבית או להפריע להודעות אלקטרוניות או לתיבות דו-שיח הקשורות לנושאי פרטיות או מעקב שמופיעות בתוכנה המשמשת להצגת קבצים אלקטרוניים אשר עובדו על-ידי 'אבטחת מסמכים'. יש להעניק רישיון ל'אבטחת מסמכים'‬ בכמות של לפחות 1000 נמענים. 'אבטחת מסמכים' כולל מופע Processing אחד לשימוש בסביבת הייצור. 'אבטחת מסמכים' שנוסף ל'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים' כולל אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי של 99.5%.

מדיה ווידאו דינמיים. ‬‏‫ניתן להוסיף 'מדיה ווידאו דינמיים' רק לפריסת AEM שבה חבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - בסיסי' או 'לארגונים' או התוסף 'AEM נכסים' מורשים. השימוש בתבניות של כרזות דינמיות מוגבל לשימוש מקוטע בלבד, ולא בשימוש מותאם אישית 1:1. הבקשות של שרת המקור לכרזות אינן יכולות לעלות על 30% מכמות הבקשות הכוללת עבור החשבון.  אם בקשות שרת המקור עולות על 30% מכמות הבקשות הכוללת, על הלקוח לרכוש את התוסף 'מדיה מותאמת אישית'. התוסף 'מדיה ווידאו דינמיים' מסופק יחד עם 60 ג'יגהבייט של מקום אחסון מצטבר לפי דרישה. גישה לתכונות ומאפייני פונקציונליות מסוימים שכלולים ב-Dynamic Media and Video יסופקו באמצעות ממשקים חלופיים שעשויים להיות ממותג Adobe Scene7 או Dynamic Media Classic. Adobe רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן את המיתוג של הממשקים החלופיים ולאחד את התכונות ואת מאפייני הפונקציונליות לממשק גישה יחיד.

חברי הפעלה. ניתן להוסיף 'חברי הפעלה' רק לפריסת AEM שבה AEM Communities מורשה. לא ניתן להשתמש ברישיון 'חבר הפעלה' בו-זמנית (כלומר, יותר מחבר הפעלה אחד או יותר ממחשב אחד אינם יכולים להשתמש באותו מזהה כניסה באותו זמן נתון) או על-ידי משתמשים מרובים.

‏‫'תובנות משופרות' של Analytics. ניתן להוסיף 'תובנות משופרות' של Analytics רק לפריסת AEM שבה AEM Sites מורשה. 'תובנות משופרות' של Analytics כוללות מספר כולל של עד 10 מיליון קריאות לשרת הראשי וקריאות לשרת המשני בחודש. לקוחות שאין ברשותם רישיון של Adobe Analytics או שלא הרשו פריסה מוכנה ל-HIPAA של AEM Managed Services לא יוכלו להשתמש ב‬‏‫‏‫'תובנות משופרות' של Analytics. ‬‏‫‏‫'תובנות משופרות' של Analytics כפופות למגבלות הרישוי של ‬‏‫‏‫'תובנות משופרות'.

נתוני הלקוח שנאספים על-ידי ‬‏‫‏‫'תובנות משופרות' של Analytics מאוחסנים מחוץ ל-AEM Managed Services בסביבת שירותים לפי דרישה. עם זאת, ייתכן שנתוני הלקוח ישוכפלו ויאוחסנו בתוך AEM Managed Services כדי לייעל את הדיווח בתוך AEM Managed Services.

'התאמה אישית משופרת' של Target. ניתן להוסיף 'התאמה אישית משופרת' של Target רק לפריסת AEM שבה AEM Sites מורשה. 'התאמה אישית משופרת' של Target כוללת את המרכיבים והפונקציונליות הבאים שזמינים במקטע Target של ממשק המשתמש של Adobe Experience Cloud: בדיקה של A/B עם שיפורים של הקצאה אוטומטית, בדיקות ריבוי משתנים, מיקוד מבוסס על כללים, מיקוד גאוגרפי ומיטוב צד של שרת (שמוכר גם כמיטוב באמצעות ממשקי API). ניתן להשתמש ביכולות אלה למיטוב של ערוצים מבוססי דפדפן (אתרי אינטרנט במחשב שולחני ואתר אינטרנט במכשירים ניידים) עד ל-10 מיליון הצגות דף בשנה. לקוחות שאין ברשותם רישיון של Adobe Target או שלא הרשו פריסה מוכנה ל-HIPAA של AEM Managed Services לא יוכלו להשתמש ב'‬‏‫‏‫התאמה אישית משופרת' של Target.

נתוני הלקוח שנאספו על-ידי 'התאמה אישית משופרת' של Target מאוחסנים מחוץ ל-AEM Managed Services בסביבת שירותים לפי דרישה.

אבטחה משופרת. ניתן להוסיף 'אבטחה משופרת' רק לפריסת AEM שבה חבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים/טפסים/נכסים - לארגונים' מורשית.

Image Authoring Workstation. ‬‏‫ניתן להוסיף מופעי Image Authoring Workstation רק לפריסת AEM שבה חבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - בסיסי' או 'לארגונים' או התוסף 'AEM נכסים' מורשים. חל איסור על הלקוח להתקין את Image Authoring Workstation על מערכת שרת, מערכת משותפת או מערכת מתארחת שמאפשרת גישה של מחשבים מרובים ושימוש של משתמשים מרובים ב-Image Authoring Workstation.

תהליכי עבודה JEE.  ניתן להוסיף 'פריסות של תהליכי עבודה JEE‬' רק לפריסת AEM שבה חבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים' מורשית.  'תהליכי עבודה JEE' תומך רק ביכולות סביבת העבודה של HTML ותהליכי עבודה JEE של AEM Forms המופיעות כאן: https://helpx.adobe.com/experience-manager/6-3/forms/using/capabilities-osgi-jee-workflows.html. לקוח יכול להשתמש בעותקים של Adobe AEM Workbench הכלולים בתוסף 'תהליכי עבודה JEE' רק במחשבים שולחניים או במחשבים ניידים לשימוש בשילוב עם התוסף 'תהליכי עבודה JEE'. כל שימוש כזה לא ייספר כפריסה נוספת. ‏‫פריסות של 'תהליכי עבודה JEE' כוללות מופע Processing אחד לשימוש בסביבת הייצור ומופע Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור.‬ פריסות של 'תהליכי עבודה JEE' שנוספו ל'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים' כוללות אחוז זמן פעולה תקינה מינימלי של 99.5%.

מדיה מותאמת אישית. ‬‏‫ניתן להוסיף 'מדיה מותאמת אישית' רק לפריסת AEM שבה חבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - בסיסי' או 'לארגונים' או התוסף 'AEM נכסים' מורשים. 'מדיה מותאמת אישית' מסופקת עם 60 ג'יגהבייט של מקום אחסון מצטבר לפי דרישה. ניתן להשתמש בפונקציונליות 'מדיה ווידאו דינמיים' הכלולה ב'מדיה מותאמת אישית' (כשהיא ברישיון נפרד מ'מדיה ווידאו דינמיים'), רק כדי לאפשר שימוש לקוח ברכיבים Visual Configurator ו-‎1:1 Templates של 'מדיה מותאמת אישית'. ‏‫ניתן לספק את הגישה לתכונות ומאפייני פונקציונליות מסוימים הכלולים ב'מדיה ווידאו דינמיים' באמצעות ממשקים חלופיים, שעשויים להיות ממותגים כ-Adobe Scene7 או Dynamic Media Classic. Adobe רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן את המיתוג של הממשקים החלופיים ולאחד את התכונות ואת מאפייני הפונקציונליות לממשק גישה יחיד.

קיבולת ייצור מנוהלת. חבילות 'קיבולת ייצור מנוהלת‬' כוללות:

 • עבור פריסות AEM של AEM Sites Managed Services Basic:
  • עד 1 מיליון פעילויות בחודש. המספר הכולל של חבילות 'קיבולת ייצור מנוהלת‬' שהורשו על-ידי הלקוח עבור פריסות AEM של AEM Sites Managed Services Basic מוגבלת ל-17 חבילות עבור AEM Sites: MS Basic 99.5% (מספר כולל של 17 מיליון פעילויות נוספות) ו-15 חבילות עבור AEM Sites: MS Basic HR 99.5% (מספר כולל של 15 מיליון פעילויות נוספות).
 • ‏‫עבור פריסות AEM של AEM Sites Managed Services Enterprise עם תצורה מוגדרת עבור AEM Sites: MS Enterprise 99.5%,‏ AEM Sites: MS Enterprise HR 99.5%,‏ AEM Sites: MS Enterprise 99.9% ו- AEM Sites: MS Enterprise 99.95%:
  • עד 20 מיליון פעילויות בחודש;
  • מופע Publish אחד ומופע Dispatcher אחד לשימוש בסביבת הייצור; וכן
  • 2 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור.
 • עבור פריסות AEM של AEM Sites Managed Services עם תצורה מוגדרת עבור AEM Sites: MS Enterprise 99.99%:
  • עד 20 מיליון פעילויות בחודש;
  • מופע Publish אחד ומופע Dispatcher אחד לשימוש בסביבת הייצור; 
  • מופע Publish אחד ומופע Dispatcher אחד לשימוש בסביבת קדם-ייצור; וכן
  • 2 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור.
 • עבור פריסות AEM של 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - לארגונים': 
  • מופע Publish אחד ומופע Dispatcher אחד לשימוש בסביבת הייצור; וכן
  • 2 מופעי Stage לשימוש בסביבה שאינה למטרות ייצור.
 • עבור פריסות AEM של 'שירותים מנוהלים של AEM נכסים - לארגונים':
  • גידול של 4 vCPU בסביבת הייצור מופע Author וגידול של 4 vCPU בסביבה שאינה למטרות ייצור מופע Author.

אחסון מנוהל. ניתן להוסיף 'אחסון מנוהל' רק לפריסת AEM שבה חבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים - בסיסי' או 'לארגונים', חבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - בסיסי' או 'לארגונים', או את התוסף 'AEM נכסים' לפלטפורמות 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים' או 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים' מורשות. האחסון המנוהל מוגבל ל -1.5 טרה-בתים בעת הוספה לתוספת נכסי AEM לשירותים מנוהלים של AEM או לשירותים מנוהלים של AEM.

מופע Stage. ניתן להוסיף מופעי Stage רק לסביבה שאינה למטרות ייצור של פריסת AEM שבה חבילת בסיס AEM Sites/Assets/Forms Managed Services מורשית ולא ניתן להשתמש בהם באופן עצמאי כדי לבצע מאפיינים או תכונות של AEM Managed Services. בעת הוספת מופעי Stage לפריסת AEM שבה מורשית חבילת בסיס של AEM Sites/Assets/Forms Managed Services Basic, יש להרשות כמות שווה של מופעי Stage למספר הכולל של מופעי Author, מופעי Publish ומופעי Dispatcher שנפרסו כחלק מחבילת הבסיס AEM Sites Managed Services Basic, חבילת הבסיס AEM Assets Managed Services Basic או חבילת הבסיס AEM Forms Managed Services Basic.

הגדרות

המונח פעילויות פירושו כל קריאה שמבוצעת ל'שירותים המנוהלים של AEM אתרים' (כולל, בין היתר, הצגות דפים, קישורי יציאה, הורדות, קישורי לקוחות, קריאות API או כל אירוע אחרי באתרי הלקוח) כדי לספק תוכן או נתונים לאתר הלקוח. כל קריאה תיספר כפעילות אחת. הפעילויות אינן כוללות קריאות לרשת להעברת תוכן‬.

המונח פעילויות בחודש פירושו סיכום הפעילויות בפרק זמן של חודש אחד.  'השירותים המנוהלים של AEM אתרים' המוכנים לשימוש, שאינם מותאמים אישית, נועדו לתמוך במספר מסוים של פעילויות בחודש (כמפורט בתיאור של המוצרים והשירותים) בהתבסס על דפוסי תעבורה מנורמלים (כלומר, דפוסי תעבורה עם שיבושי תעבורה בשיעור של פחות מ-25% בממוצע החודשי). אם הפעילויות גדלות מעבר לדפוסי תעבורה מנורמלים באופן המאיים על ביצועי המערכת, Adobe תעשה מאמצים סבירים כדי לתמוך בפעילות היתר עבור הלקוח למשך עד שבועיים ברבעון, ללא תשלום נוסף ללקוח. לקוחות יכולים לחרוג מ'כמות הפעילויות בחודש' אם אין השפעה לרעה על ביצועי המערכת.

המונח Adobe Analytics Essentials פירושו - עבור לקוחות ללא רישיון ל-Adobe Analytics שלא רכשו רישיון לפריסה מוכן ל-HIPAA של 'שירותים מנוהלים של AEM' - שימוש בפריטים הבאים: (i) הקוד המופץ של Adobe Analytics Essentials כמפורט בהגדרה של חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM' הרלוונטית וכן (ii) פונקציונליות הדיווח הזמינה בחבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM' הרלוונטית. השימוש ב-Adobe Analytics Essentials ב'שירותים מנוהלים של AEM' וב'שירותים לפי דרישה של AEM Mobile' מוגבל ל-150 מיליון קריאות לשרת הראשי בחודש (כלומר, אם ללקוח יש פריסות מרובות של Adobe Analytics Essentials ב-AEM (לדוגמה, 'שירותים מנוהלים של אתרים', 'שירותים מנוהלים של נכסים', 'שירותים מנוהלים של טפסים' ו'שירותים לפי דרישה של AEM Mobile') הלקוח מוגבל ל-150 מיליון קריאות לשרת הראשי בחודש בכל הפריסות (לדוגמה, 150 מיליון קריאות לשרת הראשי בפריסות הלקוח של Adobe Analytics Essentials: 'שירותים מנוהלים של אתרים', 'שירותים מנוהלים של נכסים', 'שירותים מנוהלים של טפסים' ו'שירותים לפי דרישה של AEM Mobile')). הגישה לממשק המשתמש של Adobe Experience Cloud או השימוש בפונקציונליות קשורה כלשהי אינם כלולים ב-Adobe Analytics Essentials.

נתוני הלקוח שנאספים על-ידי Adobe Analytics Essentials מאוחסנים מחוץ לשירותים המנוהלים של AEM בסביבת שירותים לפי דרישה. עם זאת, ייתכן שנתוני הלקוח ישוכפלו ויאוחסנו בתוך השירותים המנוהלים של AEM כדי לייעל את הדיווח בתוך 'שירותים מנוהלים של AEM'.

המונח Adobe Experience Targeting פירושו, עבור לקוחות ללא רישיון ל-Adobe Target, שלא רכשו רישיון לפריסה תואמת HIPAA של 'שירותים מנוהלים של AEM', שימוש בקוד המופץ של Adobe Experience Targeting כמפורט בהגדרה של חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM' הרלוונטית ובפונקציונליות המיקוד מבוססת הכללים של Adobe Experience Targeting הזמינה בחבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM' הרלוונטית, עד 150 מיליון הצגות דף בחודש (כלומר, אם ללקוח יש פריסות מרובות של Adobe Experience Targeting ב'שירותים מנוהלים של AEM אתרים' ושל AEM Forms, הלקוח מוגבל ל-150 מיליון הצגות דף בחודש בכל הפריסות הללו (לדוגמה, 150 מיליון הצגות דף בחודש בכל פריסות הלקוח של Adobe Experience Targeting: 'שירותים מנוהלים של AEM אתרים' ו'שירותים מנוהלים של AEM טפסים')). הגישה לממשק המשתמש של Adobe Experience Cloud, או השימוש בפונקציונליות קשורה כלשהי, ופונקציונליות בדיקה של A/B אינם כלולים ב-Adobe Experience Targeting.

נתוני הלקוח שנאספו על-ידי Adobe Experience Targeting מאוחסנים מחוץ ל'שירותים מנוהלים של AEM' בסביבת שירותים לפי דרישה.

המונח פריסת AEM פירושו מופע Author עצמאי או אשכול מקושר של מופעי Author, עם מספר כלשהו של מופעי Publish מחוברים.

המונח מגבלות הרישוי של AEM Forms פירושו מגבלות הרישיון הבאות:

 • AEM Forms Portal
  • ניתן להשתמש בפונקציונליות 'AEM אתרים' הכלולה ב-AEM Forms Portal רק לצורך יצירה, ניהול, אספקה ומסירה של טפסים ומסמכים באתר אינטרנט, למשל יצירה והתאמה אישית של דף אינטרנט הקשורים לחיפוש, להצגה, לאחזור ולעיבוד של טפסים ומסמכים, ולצורך עריכה של הודעות דוא"ל המספקות קישור חזרה למסמכים שסופקו באתר אינטרנט. הלקוח אינו רשאי להשתמש בפונקציונליות 'AEM אתרים' הכלולה ב-AEM Forms Portal כדי לפרסם תוכן אינטרנט או לנהל אתרי אינטרנט שאינם קשורים לעיבוד טפסים או להצגת מסמכים.
  • ניתן להשתמש ב'ספריית מדיה' רק לשם יצירת טפסים, מסמכים ותכתובות, ודפי אינטרנט שקשורים ל-AEM Forms Portal, אך לא ניתן להשתמש בה לאחסון וניהול של נכסים כלליים.
 • Reader Extensions. עבור כל חבילת בסיס 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים - בסיסי' או 'לארגונים' המורשית על-ידי הלקוח:
  • לקוח רשאי להשתמש ב-Reader Extensions ב-100 מסמכים ייחודיים לכל היותר ולפרוס מסמכים אלה במספר בלתי מוגבל של נמענים.
  • הלקוח רשאי להשתמש ב-Reader Extensions במספר בלתי מוגבל של מסמכים אם המסמכים עובדו באמצעות מנוע העיבוד של PDF Forms בסמוך לפריסה לנמען.בתרחיש של שימוש בלתי מוגבל, לא ניתן לפרסם את המסמך המורחב של ה-Reader לאתר אינטרנט או לפרוס אותו בכל דרך אחרת ליותר מנמען אחד מבלי לעבד את המסמך מחדש באמצעות מנוע העיבוד של PDF Forms.‬
 • גופנים.  עבור גופנים המזוהים כ"מורשים להטמעת הדפסה ותצוגה מקדימה" כאן: http://www.adobe.com/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html, הלקוח רשאי להטמיע עותקים של תוכנת הגופנים המופצת ללקוח לשימוש עם AEM Forms במסמכי הלקוח רק למטרת הדפסה והצגה של מסמכים.
 • AEM Forms Designer. לקוח יכול להשתמש בעותקים של AEM Forms Designer רק במחשבים שולחניים או במחשבים ניידים לשימוש בשילוב עם AEM Forms Managed Services. כל שימוש כזה לא ייספר כמופע נוסף.
 • אישורים דיגיטליים. כל רכישה, שימוש, או הסתמכות על אישורים דיגיטליים שהונפקו על-ידי גופי אישור חיצוניים בנוגע לשימוש של הלקוח ב-AEM Forms Managed Services‬, יבוצעו אך ורק לפי קביעת הלקוח, סיכונו הבלעדי ואחריותו הבלעדית.
 • Adobe Acrobat Professional. ניתן להתקין כל Adobe Acrobat Professional המסופק ללקוח בשילוב עם AEM Forms Managed Services רק במחשבים שבהם הותקן AEM Forms Managed Services וניתן להשתמש בו באופן בלתי ישיר רק במידה שיוצרי קובצי ה-PDF של AEM Forms נועד לגשת אל Adobe Acrobat Professional באופן תוכניתי, כמתואר בתיעוד.
 • משתמשים בו-זמנית.  ההצעות המוכנות לשימוש, שאינן מותאמות אישית, של 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים' נועדו לתמוך ב-40 משתמשים בו זמנית לכל היותר.

המונח AEM Forms Portal פירושו מודול של 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים' המאפשר גישה מוגבלת לפונקציונליות של 'AEM אתרים' ול'ספריית מדיה' לשימוש בשילוב עם 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים'. מספר סביר של רישיונות משתמש כלול ב-AEM Forms Portal, אך משתמשים אלה רשאים להשתמש בפונקציונליות של 'AEM אתרים' וב'ספריית מדיה' רק בכפוף למגבלות של AEM Forms Portal והם אינם רשאים לגשת לפונקציונליות המלאה של 'AEM אתרים' ושל 'AEM נכסים'.

המונח שירותים לפי דרישה של AEM Mobile פירושו השירות מרובה הדיירים שניגשים אליו דרך ממשק המשתמש של 'שירותים לפי דרישה של AEM Mobile'.

המונח ‏‫תנועה שנתית של הצגות דף‬ פירושה המספר הכולל של הצגות הדף בפרק זמן של 12 חודשים.

המונח מופע Author פירושו הסביבה שבה משתמשים יכולים להזין ולנהל את תוכן אתר האינטרנט של הלקוח. כל מופעי Author הם מופעים מסוג Large אלא אם צוין כי הם מופעים מסוג Extra-Large.

המונח גיבוי פירושו שטח הגיבוי המשולב הכולל הזמין עבור כל פריסה של AEM.

המונח פורטל Brand פירושו השירות לפי דרישה פורטל Brand. האחסון מבוסס השירותים לפי דרישה של פורטל Brand נחשב לחלק מהאחסון הכולל של הלקוח.

המונח משתמש של פורטל Brand פירושו אדם שיכול להשתמש בממשק המשתמש של פורטל Brand או לגשת אליו. לא ניתן להשתמש ברישיונות של משתמשי פורטל Brand בו-זמנית (כלומר, יותר ממשתמש אחד או יותר ממחשב אחד אינם יכולים להשתמש באותו מזהה כניסה באותו זמן נתון) או על-ידי משתמשים מרובים.

המונח שירותים ארוזים לפי דרישה פירושו כל אחד מהמוצרים הבאים, או כל שילוב שלהם, כמפורט בתיאור של חבילת הבסיס 'שירותים מנוהלים של AEM' הרלוונטית:

 • Analytics Essentials;
 • פורטל Brand;
 • Experience Targeting; או
 • שירותי תוכן חכמים.

שירותים ארוזים לפי דרישה פועלים בסביבות מרובות דיירים מחוץ לסביבת השירותים המנוהלים.  כתוצאה מכך, השירותים הארוזים לפי דרישה אינם מסופקים תחת 'אחוז זמן הפעולה התקינה המינימלי' של השירותים המנוהלים הקשורים ואינם כפופים לחובות אחרות הקשורות לתשתית, לגיבוי, לאחסון, להצפנה, לשמירת נתונים או לתמיכה של השירותים המנוהלים, כפי שהוגדר בהסכם זה.  שירותים ארוזים לפי דרישה אינם מוכנים ל-HIPAA או מוכנים ל-FedRAMP ואין להשתמש בהם בשילוב עם נתונים או תהליכים המחייבים הגנות HIPAA או FedRAMP.

המונח משתמשים בו זמנית פירושו מספר המשתמשים שניגשים בו-זמנית לסביבת הייצור מופעי Author של השירותים המנוהלים. השירותים המנוהלים של AEM המוכנים לשימוש, שאינם מותאמים אישית, נועדו לתמוך במספר מסוים של משתמשים בו-זמנית (כמפורט בתיאור המוצרים והשירותים) בהתבסס על העומס הממוצע המונחה על-ידי המשתמש הקיים בסביבת הייצור מופעי Author של השירותים המנוהלים. אם מספר המשתמשים בו-זמנית עולה בנקודת זמן כלשהי על מספר המשתמשים בו-זמנית שצוין בתיאור המוצרים והשירותים הרלוונטיים, או אם העומס הממוצע המונחה על-ידי המשתמש עבור הלקוח, הקיים בסביבת הייצור מופעי Author של השירותים המנוהלים, עולה על הממוצע שהוגדר מראש על-ידי Adobe, הלקוח עשוי להיתקל במגבלות ביצועים. אם העומס הממוצע המונחה על-ידי המשתמש עבור הלקוח, הקיים בסביבת הייצור מופעי Author של השירותים המנוהלים, נמוך מן הממוצע שהוגדר מראש על-ידי Adobe, פריסת 'השירותים המנוהלים של AEM' עבור הלקוח עשויה לתמוך במספר רב יותר של משתמשים בו-זמנית מזה שצוין (כמפורט בתיאור המוצרים והשירותים).

המונח מהנדס הפעלת הלקוח פירושו משאב משולב שעשוי להשיב לשאלות בנוגע לשיטות עבודה מומלצות של 'שירותים מנוהלים', ממספר מרבי של עד 10 אנשי תמיכה טכנית עבור הלקוח, למשך עד 90 שעות מזמנו של מהנדס הפעלת לקוחות בשנה, אלא אם צוין אחרת בהזמנת מכירות. Adobe אינה מספקת זמני תגובה ספציפיים בנוגע למהנדס הפעלת הלקוח.

המונח מהנדס הצלחת הלקוח פירושו משאב שעשוי להשיב לשאלות ממספר מרבי של עד 10 אנשי תמיכה טכנית עבור הלקוח בנוגע ליישום הראשוני של 'השירותים המנוהלים', תהליך השידרוג ושיטות עבודה מומלצות של 'השירותים המנוהלים'. מהנדס הצלחת הלקוח יהיה זמין בין השעות 09:00 עד 17:00, ימים שני עד שישי, באזור הזמן שבו נמצא מהנדס הצלחת הלקוח של הלקוח. Adobe אינה מספקת זמני תגובה ספציפיים בנוגע למהנדס הצלחת הלקוח.

המונח פריסה פירושו אספקה של מסמך או הפיכתו לזמין בכל דרך אחרת, ישירה או עקיפה, לאדם או לישות אחת או יותר, כולל נמענים. מסמך שנפרס יישאר במצב זה עד שהוא כבר לא יהיה זמין להפצה.

המונח במופע פיתוח (QA) פירושו סביבה שאינה למטרות ייצור לביצוע פונקציות פיתוח כמו עיצוב, כתיבת קוד, בדיקות והבטחת איכות. כל מופעי הפיתוח (QA) ומופעים מסוג Large.

מופע Dispatcher פירושו סביבה עבור כלי אחסון במטמון ואיזון עומס לסביבת עריכת אינטרנט דינמית. במקרה של אחסון במטמון, מופע Dispatcher פועל כחלק משרת HTTP שמאחסן במטמון תוכן סטטי של אתר אינטרנט ככל האפשר וניגש למנוע הפריסה של האתר בתדירות גבוהה ככל האפשר. כשהוא בתפקיד של איזון עומסים, המופע Dispatcher מפזר את העומס בין אשכולות מופעים שונים. כל מופעי ה-Dispatcher הם מופעים מסוג Large.

המונח מסמך פירושו קובץ אלקטרוני או מודפס ש-AEM Forms עיבד או יצר אותו, כולל מסמכים המכילים שדות נתונים שניתן להזין בהם נתונים ולשמור עליהם. מסמך ייחשב ל"ייחודי" אלא אם מדובר בעותק זהה של מסמך שנפרס, אם מדובר בתרגום שפה ישיר של מסמך שנפרס, אם הוא שונה ממסמכים אחרים שנפרסו רק בתיקון של שגיאות הקלדה, או אם הוא מכיל התאמות אישיות של מידע בנוגע לנמענים לפני הפריסה (לדוגמה, שם, כתובת, מספר חשבון וכדומה) והבדלים דומים שאינם משנים את המטרה העסקית המהותית של המסמך.

המונח עיבוד מסמכים פירושו עיבוד של מסמך על-ידי שילוב של תבנית ונתונים, חתימה דיגיטלית או אישור מסמך או המרה של מסמך מתבנית אחת לתבנית אחרת ללא קשר לאורך המסמך או לתבנית הסופית של המסמך. AEM Forms Managed Services המוכנים לשימוש, שאינם מותאמים אישית, נועדו לתמוך במספר מסוים של עיבודי מסמכים בשנה (כמפורט בתיאור של המוצרים והשירותים) בהתבסס על דפוסי עיבוד מסמכים מנורמלים (כלומר, דפוסי עיבוד מסמכים עם שיבושי עיבודי מסמכים בשיעור של פחות מ-25% בממוצע השעתי). אם היקף עיבודי המסמכים גדל מעבר לדפוסי עיבוד מסמכים מנורמלים באופן המאיים על ביצועי המערכת, Adobe תעשה מאמצים סבירים כדי לתמוך בעיבודי מסמכים עודפים עבור הלקוח למשך עד שבועיים ברבעון, ללא תשלום נוסף ללקוח.

המונח מגבלות הרישוי של 'תובנות משופרות' פירושו מגבלות הרישיון הבאות:

 • דוחות בסייסים ו-Analytics.
  • דוחות. כל דוח יכול להכיל עד 500,000 ערכים ייחודיים או מרכיבי נתונים מדי חודש.
  • סיכום מרובה אתרים של ערכות דיווח. סיכום מרובה אתרים של ערכות דיווח יכול להכיל עד 200 ערכות דיווח שמעודכנות מדי יום.
  • אביזרים. תכונה זו מוגבלת ל-75 אביזרים לכל ערכת דיווח. כל אביזר מכיל עד 500,000 ערכים ייחודיים או מרכיבי נתונים מדי חודש.
  • eVars. תכונה זו מוגבלת ל-200 יחידות eVar לכל ערכת דיווח. כל יחידת eVar מכילה עד 500,000 ערכים ייחודיים או מרכיבי נתונים מדי חודש.
  • אירועים. תכונה זו מוגבלת ל-1000 אירועים לכל ערכת דיווח.
  • כללי עיבוד. תכונה זו מוגבלת ל-150 כללי עיבוד לכל ערכת דיווח.
  • מדדים מחושבים. תכונה זו מוגבלת למדדים מחושבים בסיסיים, לרבות סוגי תבניות (עשרוני, זמן, אחוזים ומטבע), שינוי הקצאה (ברירת מחדל, לינארי, ההשתתפות וכדומה) סוגי מדדים (רגיל וכולל) ופעולות בסיסיות (החיבור, חיסור, כפל וחילוק).
 • זיהוי סטייה. תכונה זו מוגבלת לגרעיניות יומיומית.
 • מגבלת שימוש נוספת. 'תובנות משופרות' של Analytics אינו כולל רישיון גישה או שימוש בניתוח אד הוק, יצירת דוחות, ניתוח תרומה, מאפייני לקוח, תכונות הזרמה בזמן אמת כלשהן (למעט כללים שמתבססים על גורמים מפעילים מ-Analytics ל-Campaign), ממשק משתמש של שירותים למכשירים ניידים, יכולות שיווק ביישומים למכשירים ניידים, הזרמות וידאו, ניתוח פרסומות, או תכונות, פונקציונליות, שירותים או שיפורים נוספים שלא מהווים חלק מהצעות או תוספים של Adobe Analytics.

המונח מופעים מסוג Extra-Large פירושו הקצאה של 4 vCPUs.

המונח הגשת טופס פירושו הגשת נתונים מכל צורה ומכל סוג שהוא, שנערכו על-ידי AEM Forms, המובילה לשליחת נתונים למסד נתונים או למאגר אחסון אחר, ללא תלות במיקום. כאשר טופס מכיל דפים או לוחות מרובים, הגשת הטופס נחשבת להגשת טופס יחידה. טפסים שהושלמו באופן חלקי אינם נחשבים להגשות טופס: רק הגשה סופית של הטופס נחשבת להגשת טופס. כל טופס בקבוצת טפסים נחשב להגשת טופס יחידה. 'השירותים המנוהלים של AEM טפסים' המוכנים לשימוש, שאינם מותאמים אישית, נועדו לתמוך במספר מסוים של הגשות טפסים בשנה (כמפורט בתיאור של המוצרים והשירותים) בהתבסס על דפוסי הגשת טפסים מנורמלים (כלומר, דפוסי הגשת טפסים עם שיבושי הגשת טפסים בשיעור של פחות מ-25% בממוצע השעתי). אם היקף הגשות הטפסים גדל מעבר לדפוסי הגשת טפסים מנורמלים באופן המאיים על ביצועי המערכת, Adobe תעשה מאמצים סבירים כדי לתמוך בהגשות טפסים עודפים עבור הלקוח למשך עד שבועיים ברבעון, ללא תשלום נוסף ללקוח.

המונח מופע פירושו:

(א)    כאשר מדובר בפריסות של שירותים מנוהלים, עותק אחד של 'שירותים מנוהלים של AEM' שפועל במחשב אחד; וכן

(ב)    כאשר מדובר בפריסות של תוכנה מקומית, עותק אחד של תוכנה מקומית מומחשת ופועלת בתהליך Java של מכונה וירטואלית במחשב פיזי אחד או בסביבה וירטואלית אחת.

כל מופע יכול להיות מופע Author או מופע Publish, אך כל אחד מהם ייספר כמופע אחד.

המונח מופע מסוג Large פירושו הקצאה של 2vCPUs.

המונח ספריית מדיה פירושו הפונקציונליות הבאה הזמינה ב-'AEM נכסים' לשימוש ברמת נכס דיגיטלי אחד: אחסון של נכסים דיגיטליים לתמיכה במערכת לניהול תוכן האינטרנט של הלקוח; ניהול של מאפייני מטה-נתונים תחת הלשונית Properties Basic; גישה לתכונות ציר הזמן (כולל הצגת הערות, ניהול גרסאות של נכסים, התחלה של תהליכי עבודה והצגת פעילויות); הוספת הערות באמצעות הסמל Annotate; ניהול ביצועים סטטיים; ושיתוף קבצים ב-Creative Cloud דרך Share Link. השימוש בתכונות אחרות של 'AEM נכסים' דורש רישיון מלא ל-'AEM נכסים'.

המונח כניסה אל/יציאה מהרשת פירושו התנועה המשולבת של קלט ופלט, לאזור ענן נתון וממנו, עבור כל פריסה של AEM. אין הגבלה על העברת מידע שאינו יוצא מהענן האזורי ובמקום זאת מסתיים בשרת אחר בענן האזורי.

המונח הצגת דף פירושו הצגה יחידה של הודעת דוא"ל או דף אינטרנט של אתר אינטרנט, כולל הצגת מסכי יישומים, מצבים של מסכי יישומים, דפי אינטרנט במכשירים ניידים ודפים של רשתות חברתיות. הצגות דף מתרחשות בכל טעינה או רענון של אתר אינטרנט, בכל טעינה של יישום, או בעת עיבוד תוכן או הצגתו באמצעות הודעת דוא"ל שנפתחה או שהוצגה.

המונח מנוע העיבוד של PDF Forms פירושו הרכיב מבוסס השרת של AEM Forms שמעבד ופורס באופן דינמי טופס PDF למילוי, לשמירה ולהגשה.

המונח נגן פירושו מחשב מדיה דיגיטלי שבו מותקן היישום 'AEM Screens' כדי לנהל תוכן וחוויות בלוח תצוגה מחובר. נגן אחד יכול להפעיל עד 25 תצוגות ולא ניתן להשתמש בו כדי לשדר מחדש תוכן לתצוגות נוספות.

המונח קריאת שרת ראשי פירושו כל הצגת דף, קישור יציאה, הורדה, קישור לקוח או כל אירוע אחר שבאתרי הלקוח, ככל שהלקוח מתייג, מאפשר תיוג, או גורם לתיוג של תצוגות דף, קישורי יציאה, הורדות, קישורי לקוח ואירועים אחרים על מנת לגשת ל-Adobe Analytics Essentials ולהשתמש בו. כל הצגת, דף, קישור יציאה, בקשת הכלת קמפיין, הורדה קישור לקוח או אירוע מתויג ייספר כקריאת שירות אחת. במקרים המתאימים, כל שורת נתונים שמיובאת ממקורות לא מקוונים תיספר כקריאת שרת ראשי אחת.‬

המונח מופע Processing פירושו הסביבה שבה מתבצעות פעולות עיבוד זמן ריצה שלא מתבצעות במופעי Publish.

המונח מופע Publish פירושו הסביבה שהופכת תוכן לזמין עבור קהל היעד של הלקוח. כל מופעי Publish הם מופעים מסוג Large אלא אם צוין כי הם מופעים מסוג Extra-Large.

המונח Reader Extensions פירושו מודול של 'שירותים מנוהלים של AEM Forms' שכאשר משתמשים בו במסמכים, הוא מאפשר ללקוח להפעיל תכונות Reader נוספות ב-Adobe Acrobat Reader.

המונח תכונות Reader פירושו:

(א)    טכנולוגיה מסוימת שמוטמעת בקבצי PDF על-ידי 'שירותים מנוהלים של AEM טפסים' שמפעיל תכונות בתוכנת Adobe Acrobat Reader שלא היו זמינות בכל דרך אחרת (לדוגמה, היכולת לשמור מסמכים באופן מקומי או היכולת להוסיף ביאורים); וכן

(ב)    מטה-נתונים (שמורים במחשב ו/או מוטמעים בקובץ אלקטרוני בתבנית קובץ נתמכת) שמכילים זכויות גישה ושימוש - או מפנים אליהן - שנועדו לאכיפה על-ידי Adobe Forms Rights Management באופן ישיר או באמצעות יישומי תוכנה נתמכים.

המונח נמען פירושו אדם שאליו הלקוח פורס מסמכים באופן ישיר או עקיף. לא ניתן לשתף רישיונות נמען או לאפשר ליותר מנמען אחד להשתמש בהם, אך ניתן להקצות אותם מחדש:

(א)    כאשר נמען חדש מחליף נמען ישן לאחר סיום המעורבות שלו עם הלקוח; או

(ב)    לאחר קבלת אישור בכתב מ-Adobe.

המונח קריאה לשרת משני פירושו כל תצוגת דף, קישור יצאה, הורדה, קישור מותאם אישית או אירוע אחר באתרים של הלקוח, שהלקוח מאפשר תיוג מרובה ערכות או סגמנטציה בזמן אמת של נתוני לקוח באמצעות כללי VISTA (זיהוי מבקרים, סגמנטציה וארכיטקטורת שינוי) באתרי הלקוח.

המונח רמת שירות פירושה

תכונות

רמה 1

רמה 2

גישה למהנדס הפעלת הלקוח

עד 90 שעות/בשנה

 

גישה למהנדס הצלחת הלקוח

 

X

אוטומציה בשירות עצמי

X

X

תמיכה במשתמש וניטור 24/7

X

X

תיקונים ושידרוגים

X

X

גיבוי, שחזור והתאוששות מאסון

X

X

התקנה מוגדרת מראש

X

X

קריאת הצטרפות ללקוחות ולשותפים

X

X

הדרכה בנוגע לשיטות עבודה מומלצות

 

X

הדרכה לשידרוג ולמוכנות לתחילת שידור

 

X

תמיכה ייעודית ליום ההשקה

כנדרש

X

ניטור מותאם אישית

 

X

תמיכה בהתאמה אישית של ארכיטקטורת מערכת

 

X

פריסת קוד מתמשכת עם מאגר קוד מנוהל

 

X

כוונון ביצועים מתמשך ותמיכה בהתאמה אישית בשלב הייצור

 

X

תחזוקה מתוזמנת מנוהלת

 

X

ניהול הייצור

 

X

המונח שירותי תוכן חכמים פירושו השירות לפי דרישה 'שירותי תוכן חכמים'. הלקוח רשאי לבחור לשלוח את התמונות המתויגות ל'‏‫שירותי תוכן חכמים‬' לעיבוד. הלקוח מאשר כי עיבוד מסוג זה יאפשר ל'שירותי תוכן חכמים' ללמוד את מתודולוגיית התיוג של הלקוח ולחקות אותה באופן מדויק יותר בעיבוד של תמונות בעתיד.

המונח מופע Stage פירושו סביבה שאינה למטרות ייצור שמשמשת לאימות שינויי תוכן לפני החלתם על סביבה ייצור. כל מופעי Stage הם מופעים מסוג Large אלא אם צוין כי הם מופעים מסוג Extra-Large.

המונח אחסון פירושו האחסון הכולל המשולב הזמין, בכל זמן נתון, עבור כל הנתונים הפעילים בכל פריסה של AEM. אחסון עשוי לכלול אחסון אובייקטים ואחסון מסוג כונן זיכרון מוצק, לפי הצורך, להפעלה יעילה של 'השירותים המנוהלים' בהיקף המוגדר אך ורק במסגרת נוהל הפעלה סטנדרטי של 'שירותים מנוהלים'.

המונח משתמש מוגדר בתנאים הכלליים, אך הוא גם כולל משתמשים פרטיים שעשויים לגשת למוצרים ולשירותים באופן תוכניתי (למשל דרך השימוש ב-API) לכל מטרה.

Visual Configurator פירושו טכנולוגיה ומסגרת לעיבוד תמונה בזמן אמת להפעלת פתרונות להגדרה מקוונת ויזואלית שמיועדים להתאמה אישית של אפקטים, כמו עיבוד בזמן אמת של צבעים, מרקמים, משטחים, תבניות, מונוגרמות, חריטות אל תוך תמונות או סצינות של מוצרים. רישיון Visual Configurator של הלקוח כולל 10 מופעים ל-Scene7 Image Authoring.

1:1 Templates פירושם כרזות מדיה עשירה מותאמות אישית 1:1, שמורכבות ומסופקות באופן דינמי ומיועדות למבקרי האתר. ‎1:1 Templates נדרש לכרזות דינמיות 1:1 מותאמות במיוחד או הודעות דואר אלקטרוני 1:1 שבהן הבקשות של שרת המקור עולות בשיעור של 30% על מספר הבקשות הכולל של החשבון.‬

 

 

 

 

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת