Adobe Marketo Engage | תיאור מוצר
עדכון אחרון: 23 באוגוסט 2022

מה זה Adobe Marketo Engage?

Adobe Marketo Engage הוא פתרון פלטפורמה לניהול לידים שיווקיים B2B ו-B2C דרך כל שלבי מסעות הקניה בשיקול דעת, שתומך מקורית באסטרטגיות שיווק המבוססות גם על דרישה וגם על חשבון. Adobe Marketo Engage כולל אפשרויות התאמה אישית ויכולות שילוב של צד שלישי, כדי לאפשר למשתמשים לתכנן חוויות מותאמות אישית, למטב תוכן ולמדוד את ההשפעה העסקית לרוחב כל ערוץ.

מוצרים ושירותים

מד רישיון

פריסה

Marketo Engage - Select

לכל 1,000 אנשי קשר

שירותים לפי דרישה

Marketo Engage - Prime

לכל 1,000 אנשי קשר

שירותים לפי דרישה

Marketo Engage - Ultimate

לכל 1,000 אנשי קשר

שירותים לפי דרישה

Marketo Engage – Prime Performance  לכל 1,000 אנשי קשר
שירותים לפי דרישה
Marketo Engage – Ultimate Performance
לכל 1,000 אנשי קשר
שירותים לפי דרישה
Marketo Engage – Prime Performance Plus
לכל 1,000 אנשי קשר
שירותים לפי דרישה
Marketo Engage – Ultimate Performance Plus
לכל 1,000 אנשי קשר
שירותים לפי דרישה

תוספים

מד רישיון

פריסה

Predictive Content

לכל 1,000 אנשי קשר

שירותים לפי דרישה

ארגז חול

לכל 1,000 אנשי קשר

שירותים לפי דרישה

מיקוד מחדש של אתר אינטרנט

לכל 1,000 אנשי קשר

שירותים לפי דרישה

חבילת כוח לבדיקה של יכולת מסירה של דוא"ל

לכל אחד

שירותים לפי דרישה

בונה דוחות מתקדם (ARB)

לכל 1,000 אנשי קשר

שירותים לפי דרישה

סביבות עבודה ומחיצות

לכל 1,000 אנשי קשר

שירותים לפי דרישה

מודלים של מחזור חיים

לכל 1,000 אנשי קשר

שירותים לפי דרישה

התאמה אישית של אתר אינטרנט

לכל 1,000 אנשי קשר

שירותים לפי דרישה

Marketo Measure, שהיה ידוע בעבר בשם Bizible Attribution

לכל אחד

שירותים לפי דרישה

Sales Insight

לחבילה של 5 משתמשים

שירותים לפי דרישה

כתובות IP ייעודיות

לכל אחד

שירותים לפי דרישה

שמירת נתונים מורחבת פרימיום

לכל אחד

שירותים לפי דרישה

Sales Connect

לחבילה של 5 משתמשים

שירותים לפי דרישה

משתמשים שיווקיים נוספים

לחבילה של 5 משתמשים שיווקיים

שירותים לפי דרישה

שיחות API נוספות

לחבילה של 10,000 שיחות API

שירותים לפי דרישה

רשומות אובייקט מותאמות אישית

לכל אחד

שירותים לפי דרישה

Account-Based Marketing (‏ABM)

לכל אחד

שירותים לפי דרישה

צ'אט דינמי

לכל אחד

שירותים לפי דרישה

Performance

לכל אחד

שירותים לפי דרישה

Performance Plus

לכל אחד

שירותים לפי דרישה

Marketo Engage CET Head

לכל אחד

שירותים מקצועיים

Adobe Marketo Engage | הגבלות מוצר

זכאויות

1. זכאויות עבור Adobe Marketo Engage

א. חבילות. שירותי על-פי דרישה של Adobe Marketo Engage כוללים את הזכאויות הבאות, ככל שרלוונטי על בסיס החבילה שרכש הלקוח:

חבילות מוצרים ושירותים של Adobe Marketo Engage
 

Select

Prime

Ultimate

Predictive Content

לא כלול

50 נכסים

50 נכסים

Lifecycle Modeler

לא כלול

דגם 1

דגם 1

ארגז חול

לא כלול

1 ארגז חול

1 ארגז חול

מיקוד מחדש של אתר אינטרנט

לא כלול

כלול

כלול

בונה דוחות מתקדם (‏ARB)

לא כלול

לא כלול

כלול

סביבות עבודה ומחיצות

לא כלול

לא כלול

כלול

Marketo Measure

לא כלול

לא כלול

כלול*

צ'אט דינמי כלול כלול כלול

*רמת הזכאות עבור Marketo Measure תלויה בהיקף הרישיון שרכש הלקוח ושנקבע בהזמנת לקוח הרלוונטית שבה הוענק רישיון השימוש בחבילה Adobe Marketo Engage: Ultimate.

ב. הלקוח אחראי לניטור והגבלה של מספר אנשי הקשר במסד הנתונים של Marketo Engage, כך שזה לא יעבור את מספר אנשי הקשר שזוהו בהזמנת לקוח.

c. החבילה Performance והחבילה Performance Plus: שירותי לפי-דרישה של Adobe Marketo Engage את הזכאויות הבאות, אם הלקוח רכש את החבילה Performance או Performance Plus כפי שזוהה בהזמנת לקוח. חבילת Prime Performance או Prime Performance Plus, או חבילת Ultimate Performance או Ultimate Performance Plus, כוללת גם את כל הזכאויות לחבילת Prime או Ultimate המפורטות בטבלה שלעיל. 

זכאויות מוצרים ושירותים של Adobe Marketo Engage
  Standard
Performance
Performance Plus
כתובות IP ייעודיות
לא כלול
5 כתובות IP ייעודיות
5 כתובות IP ייעודיות
IP-Send מרובות
לא כלול
כלול
כלול
שמירת נתונים מורחבת
לא כלול
לא כלול
כלול

2. זכאויות עבור תוספים.

א. Account-Based Marketing (‏ABM). הלקוח רשאי לאפשר עד 25 משתמשי שיווק עבור תוסף זה.

ב. Sales Connect. הלקוח רשאי לאפשר גישה של 5 משתמשים לכל היותר גישה לכל רכיבי תוסף זה ושימוש בהם.

ג. Sales Insight. הלקוח רשאי לאפשר גישה לרכיבים של תוסף דפדפן האינטרנט ושל Microsoft Outlook רק למספר המשתמשים המורשים בהזמנת לקוח רלוונטית.

ד. צ'אט דינמי.

1. הלקוח יכול להפעיל או להציג עד 25,000 שיחות צ'אט ליום למבקרים באינטרנט. מבקרי אינטרנט כאלה עשויים להיות מעורבים ב-1,000 שיחות צ'אט כאלה ביום.

2. הלקוח רשאי להרשות ל-50 משתמשים לכל היותר את הגישה לפונקציונליות הצ'אט הדינמי הניתנת כחלק משירותי לפי-דרישה של Marketo Engage, והשימוש בה.

3. הלקוח רשאי לנהל עד 100 שיחות צ'אט במקביל בכל זמן נתון.

פרמטרי תיחום

  1. Adobe Marketo Engage
פרמטרי תיחום של מוצרי ושירותי Adobe Marketo Engage
 

Standard

Performance

Performance Plus

מספר פעילויות מרבי – ממוצע מתגלגל של שבעה ימים

28,000,000 לשבוע

70,000,000 לשבוע

175,000,000 לשבוע

מספר פעילויות מרבי – שיא ליום

20,000,000 ליום

50,000,000 ליום 

100,000,000 ליום

מספר רשומות מרבי של חברות בתוכנית

200,000,000

600,000,000

1,000,000,000

2. התאמה אישית של אתר אינטרנט. תוסף זה מאפשר ללקוח להציג את הפרטים של עד 100,000 מבקרים ייחודיים בחודש עבור אתר אינטרנט ייעודי ללקוח. ניתן לרכוש ניתוח ופרטים של מבקרים ייחודים חודשיים נוספים תמורת תשלום נוסף.

תיחום ביצועים

1. Adobe Marketo Engage

תיחום ביצועים של מוצרי ושירותי Adobe Marketo Engage
  Standard
Performance
Performance Plus
שיא קצב השליחה של אצוות דוא"ל

1,000,000 לשעה;

4,000,000 ליום

16,000,000 לשבוע

3,000,000 לשעה;

12,000,000 ליום;

48,000,000 לשבוע

5,000,000 לשעה;

20,000,000 ליום;

80,000,000 לשבוע

מספר מרבי של רשומות דיווח דוא"ל
עד 250,000,000 רשומות
עד 10 מיליארד רשומות
עד 10 מיליארד רשומות
תפוקה מרבית של פילוח והפעלת קמפיין
אין שיפור תפוקה או ביצוע
פי עשרה (10) מהתפוקה האפשרית באותו זמן של שירות לפי-דרישה סטנדרטי 
פי חמישה עשר (15) מהתפוקה האפשרית באותו זמן של שירות לפי-דרישה סטנדרטי
תפוקה מרבית של קמפיין אצווה
אין שיפור תפוקה או ביצוע
פי שמונה (8) מהתפוקה האפשרית באותו זמן של שירות לפי-דרישה סטנדרטי
פי עשרה (10) מהתפוקה האפשרית באותו זמן של שירות לפי-דרישה סטנדרטי
קצב סנכרון שיא עם מערכת CRM – ‏Salesforce
10,000 רשומות לשעה;
100,000 רשומות ליום 

60,000 רשומות לשעה;
600,000 רשומות ליום

 

200,000 רשומות לשעה;
2,000,000 רשומות ליום
קצב סנכרון שיא עם מערכת CRM – ‏Veeva‎
10,000 רשומות לשעה;
100,000 רשומות ליום
60,000 רשומות לשעה;
600,000 רשומות ליום
200,000 רשומות לשעה;
2,000,000 רשומות ליום
קצב סנכרון שיא עם מערכת CRM – ‏Microsoft Dynamics
10,000 רשומות לשעה;
100,000 רשומות ליום
40,000 רשומות לשעה;
400,000 רשומות ליום
40,000 רשומות לשעה;
400,000 רשומות ליום
המספר המרבי של ביקורים בדף אינטרנט שעובדו
4,000,000 ליום
10,000,000 ליום
25,000,000 ליום
מספר מרבי של הגשות טופס שעובדו
500,000 ליום
500,000 ליום
5,000,000 ליום

א. המספר המרבי של רשומות שניתן לייבא בפעם אחת (באמצעות ייבוא רשימה או ייבוא API) הוא 100,000.

2. התאמה אישית של אתר אינטרנט. תוסף זה (או התכונה הכלולה, כפי שישימה) נועד לטפל באספקת הפרטים עבור המספר המסוים של מבקרים ייחודיים חודשיים הכלולים בתוסף ו/או חבילת Adobe Marketo Engage שהלקוח רכש בהזמנות המכירה הישימות.

גבולות סטטיים

1. Adobe Marketo Engage

מגבלות סטטיות למוצרים ושירותים של Adobe Marketo Engage
  Standard
Performance
Performance Plus

מספר מרבי לרכישה של שיחות API

200,000 ליום;
100 ל-20 שניות;
10 במקביל
400,000 ליום;
100 ל-20 שניות;
10 במקביל
1,200,000 ליום;
300 ל-20 שניות;
30 במקביל
מגבלת גודל מרבי לרכישה עבור עבודות חילוץ בכמויות גדולות
5 GB ליום
 10 GB ליום
10 GB ליום
מספר מרבי של רשומות אובייקט מותאמות אישית
50,000,000
150,000,000
250,000,000
מספר מרבי של אובייקטים מותאמים אישית
10
20
50
מספר מרבי של שדות לאובייקט מותאם אישית
50
75
100
מספר מרבי של פעילויות מותאמות אישית
10
20
30
מספר שדרות מרבי של פעילויות מותאמות אישית
20
30 40
מספר מרבי של שדות לאיש קשר
700
1,400
2,100
מספר מרבי של תוכניות מעורבות
100
250
250

מספר מרבי של פילוחים

20

40

40

א. תוכניות מעורבות: כל תוכנית מעורבות יכולה לתמוך ב 25 הזרמות. כל הזרמה כזאת יכולה לתמוך בכת 125 פריטי תוכן.

ב. פילוח: כל פילוח יכול לכלול עד 100 פלחים ספציפיים.

ג. תוכן דינמי: בלוקים של תוכן דינמי בדף נחיתה או בדוא"ל יכולים לתמוך בעד 10,000 פרמוטציות שונות של תוכן המוצג כתוצאה מתנאי קלט-לקוח.

ד. גודל תמונות וקבצים להעלאה: הגודל המרבי של כל תמונה או קובץ שניתן להעלות לשירותי לפי-דרישה הוא 100MB.

ה. גודל קבצים מיובאים: הגודל המרבי של כל נתוני אובייקט מותאם אישית או נתוני אנשי קשר שניתן לייבוא לשירותי לפי-דרישה הוא 100MB.

ו. ייצוא תוצאות קמפיין: תכונה זו מוגבלת לייצוא של 30,000 שורות (כלומר סוגי פעילויות/פעילות בקמפיין חכם) בפעם אחת.

ז. גודל דפי נחיתה ודוא"ל: הגודל המרבי של כל דף נחיתה או דוא"ל הוא 65 KB.

ח. בדיקות A/B: תכונה זו מוגבלת להפעלה בו-זמנית של עד 10 תרחישי מבחן.

ט. מינויים של רשימה חכמה: תכונה זו מוגבלת ל-100 מינויים של רשימה חכמה לכל מופע של שירותי לפי-דרישה, בהם 100,000 אנשי קשר כלולים בכל מינוי כזה. אם רשימה חכמה מכילה מעל 100,000 אנשי קשר, רק 100,000 אנשי הקשר הראשונים שמופיעים בראש הרשימה נכללים במינוי כזה.

י. Webhooks: תכונה זו מוגבלת לקמפיינים בהפעלה. לא ניתן להשתמש ב-Webhooks בקמפיינים של אצווה.

י"א. Veeva CRM Sync: נתוני Veeva Call יסונכרנו על בסיס מתגלגל של שישה (6) חודשים.

י"ב. תוספים: כל התוספים המפורטים בתיאור מוצר זה (בין אם תוספים אלה נכללים בחבילת Adobe Marketo Engage Select, ‏Prime או Ultimate) לא תומכים במצב מוכן-HIPAA, ואין להשתמש בהם יחד עם נתונים או תהליכים שדורשים HIPAA או הגנות נוספות.

2. שיחות API. 

י"ג. גודל אצווה: שיחות API בהקשר אל מסד נתונים אנשי הקשר של הלקוח יכולות לכלול עד 300 רשומות אנשי קשר לכל שיחת API. שיחות API ביחס לנכסים השיווקיים והארגונים של הלקוח יכולות לכלול עד 200 רשומות נכסים לכל שיחת API.

י"ד. גודל מטען: מטעני שיחות REST API לא יכולים להעלות מעל 1MB.

ט"ו. גודל קובץ ייבוא בכמות גדולה: קבצים שיובאו באמצעות שיחת API בייבוא בכמות גדולה לא יכולים להעלות מעל 10MB.

ט"ז. גודל אצווה מרבי של SOAP: שיחות SOAP API יכולות לכלול עד 300 רשומות לכל שיחת API.

י"ז. עבודות חילוץ בכמויות גדולות: ניתן לבצע במקביל עד 2 עבודות חילוץ בכמויות גדולות. ניתן להגדיר תור לביצוע של עד 10 עבודות חילוץ בכמויות גדולות (כולל עבודות חילוץ בכמויות גדולות שמתבצעות באותה עת). כשמושגת מכסת הנתונים המוגדרת בטבלה לעיל (עבור כל רמה של חבילה), הלקוח לא יכול ליצור או להעמיד עבודה נוספת לחילוץ בכמות גדולה עד שמכסה כזו מאופסת בחצות לפי זמן מרכז ארה"ב.

3. תוסף אובייקט מותאם אישית. תוסף זה כולל 10 אובייקטים מותאמים אישית. כל אובייקט מותאם אישית יכול לכלול כמות של שדות נפרדים כמפורט בטבלה לעיל.

4. סביבות עבודה ומחיצות. תכונה זו כוללת 100 סביבות עבודה ו-100 מחיצות.

5. ארגז חול. קמפיין אצווה שהופעל בארגז חול מוגבל לשליחת 25 הודעות דוא"ל בקמפיין.

הגדרות

תוספים פירושו מוצרים ושירותים נוספים שניתנים לרישוי על-ידי לקוח ומזוהים בהזמנת המכירה.

פעילות פירושו כל פיסת מידע או נקודת נתונים בודדת שמזהה מעורבות או חוויה של אדם באמצעות קמפיין שיווקי, כגון, אך לא רק, פתיחת דוא"ל, פתיחת דף אינטרנט או מילוי טופס.

שיחת API פירושו כל בקשה ממופע לקוח של שירותי לפי-דרישה של Adobe Marketo Engage משרת חיצוני ליצירה, אחזור והסרה של נתונים ממופע זה, אחזור של ואינטראקציה עם רשומות אנשי קשר וסוגי אובייקטים משויכים, ואינטראקציה עם רשומות חומרים שיווקיים ותהליכי עבודה קשורים של הלקוח.

נכס פירושו, ביחס אל Predictive Content, יחידה אחת מתוכן הלקוח (כגון וידאו, ספר אלקטרוני, פוסט בבלוג וכו') על הלקוח להחליט מתי המערכת מוכנה, מאושרת ומאופשרת עבור תוצאות של Predictive Content.

קמפיין אצווה פירושו קמפיין שיווקי שמושק בזמן מסוים ומשפיע על קבוצה מסוימת של אנשים בבת אחת, כגון שליחת דוא"ל לכל האנשים בקליפורניה.

עבודה חילוץ בכמויות גדולות פירושה תהליך הביצוע של שיחת API לאחזור קבוצה גדולה של אנשי קשר ו/או מידע הקשור לאנשי קשר.

איש קשרפירושו רשומה יחידה של אדם במסד הנתונים של הלקוח ב-Adobe Marketo Engage אשר ללקוח קיים עבורו נקודת קשר (דוא"ל, Facebook, טוויטר, כתובת דיוור פיזית וכו').

אובייקט מותאם אישית פירושו תכונה או מזהה שנוצר על ידי הלקוח אשר ניתן להקצות לאיש קשר, המורכב משם, תיאור ושדות.

רשומת אובייקט מותאם אישית פירושה כל רשומה במסד הנתונים של Adobe Marketo Engage שאליה יוחסה אובייקט מותאם אישית לאיש קשר.

תוכנית מעורבות פירושו תוכנית שנוצרה על ידי הלקוח ב-Adobe Marketo Engage ומשמשת לביצוע טיפוח אדם מורכב.

זכאויות פירושו מגבלות שימוש שמנוטרות ונאכפות בקפדנות על ידי Adobe.  אם הלקוח חורג מזכאות, הלקוח עשוי להיות מחויב בתשלום נוסף או להרחיב את הרישיון לקיבולת נוספת.

משתמש שיווקי פירושו משתמש ב-Adobe Marketo Engage שיכול לגשת ולהשתמש בכל הפונקציות הלא-ניהוליות של השירותים לפי דרישה (למעט, אם ישים, התוספים לשיווק מבוסס-חשבון, Sales Connect, ו-Sales Insight).

דגם פירושו מפה אחת מותאמת אישית של מסע אנשים של הלקוח דרך שלבי הכנסות מוגדרים.

מחיצה פירושו חלוקה של אנשים באופן נבדל, הפועלת כמאגרי מידע נפרדים שבהם כל חלוקה כוללת אנשים שלא כלולים או מעורבים בחלוקות אחרות.

תיחום ביצועים פירושו מגבלות שימוש שמתייחסות להיקף מקרי השימוש המוצעים של הלקוח. לקוח שחורג מתיחום הביצועים עשוי לחוות ירידה ברמת הביצועים; Adobe לא תהיה אחראית לירידה כזו בביצועים.

שמירת נתונים מוארכת פירושו 37 חודשים של שמירת נתונים עבור נתוני לקוחות שמיוחסת לתקופה של שמירת נתונים בת 25 חודשים בתיעוד.

Performance או Performance Plus פירושם הצעה של שירותי לפי-דרישה של Adobe Marketo Engage המזוהים בתור Performance או Performance Plus, בהתאמה, בהזמנת הלקוח.

תוכנית פירושו יוזמה שיווקית אחת.

תיעוד חברות בתוכנית פירושו נקודת נתונים שמייצגת את הסטטוס של אדם בתוך תוכנית מסוימת.

ארגז חול פירושו סביבת תוכנה בה הלקוח יכול להשתמש לצורך פיתוח והתנסות עם תכונות Adobe Marketo Engage ללא תלות בפעילויות השיווק האמיתיות של הלקוח, הדרכה, אבטחת איכות ובדיקות.

פרמטרי תיחום פירושו מגבלות שימוש הקשורות לתיחום מקרה שימוש ברישיון הלקוח.  אם לקוח חורג מפרמטר תיחום, Adobe תעבוד עם הלקוח לתיקון הבעיה שהובילה לשימוש יתר זה. אם לקוח חורג באופן עקבי מפרמטר תיחום, הלקוח עשוי להידרש לרכוש רישיון לקיבולת נוספת.

Standard‎ פירושו שירות לפי-דרישה של Adobe Marketo Engage (חבילת Select, ‏Prime ו-Ultimate) שאינה חבילת Performance או Performance Plus.

גבול סטטי פירושו גבול שימוש הקשור לגבולות הטכניים של Adobe Marketo Engage.  לקוח לא רשאי לשנות גבולות סטטיים.

זרם פירושו מאגר של תכנים מועדפים בהם תוכנית מעורבות משתמשת לטיפוח לידים.

בדיקה פירושו, ביחס למסירת דוא"ל ובדיקה, סקירה אוטומטית יחידה של תוכן הלקוח, כדי (א) לקבוע אם תוכן זה עלול לגרום לבעיות במסנני דוא"ל זבל או משלוח לתיבות דוא"ל של אנשים, (ב) לאמת שהקישורים וההפניות מחדש של אתר האינטרנט של הלקוח עובדים וממזערים את זמני הטעינה, ו-(ג) לבדוק בתצוגה מקדימה איך קמפיין הלקוח יוצג לרוחב תוכנות דוא"ל שונות, דפדפני אינטרנט ומכשירים ניידים שונים.

קמפיין בהפעלה פירושו קמפיין חכם שמשפיע על אדם אחד בכל פעם על סמך אירוע שהופעל. דוגמה אפשרית לאירוע שהופעל היא לחיצה על קישור בדוא"ל.

Veeva Call פירושו רשומה של דיווח שיחות שנגזרת מתוך Veeva CRM, המשמשת ללכידת כל היבט של אינטראקציה של משתמש עם ספק שירותי בריאות.

Webhook פירושו בקשה ממופע של לקוח של שירותי לפי-דרישה של Adobe Marketo Engage לשרת חיצוני לשלוח ו/או לאחזר נתונים ולקיים אינטראקציה עם רשומות אנשי קשר במקרה כזה.

סביבות עבודה פירושו סביבות עבודה נפרדות במסד הנתונים של Adobe Marketo Engage עם נכסי שיווק משלהם.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון