Adobe Audience Manager | תיאור מוצר

עודכן לאחרונה: 1 בפברואר 2021

מהו Audience Manager?

‏‫Adobe Audience Manager‬ מספק פלטפורמה לניהול של נתונים צרכנים הניתנים לטיפול באופן דיגיטלי. היישום מאפשר ללקוח לצבור מקורות נתונים שונים ולשלב תכונות נפוצות של מבקרים על מנת להגדיר פלחי קהל יעד בעלי ערך גבוה שניתן להחיל על מקרי השימוש הרלוונטיים - כגון איחוד משתמשים בכל נקודות המגע, מידול נתונים דומים, מיקוד מודעות, או מיקוד לפי תוכן למיטוב מצד האתר.

מוצרים ושירותים

מד רישיון

פריסה

Adobe Audience Manager

פעילויות

שירות לפי דרישה

מגבלות המוצר:

להלן המגבלות של תכונות שונות ב-Adobe Audience Manager:

 • maxTraits = 100000
 • maxRuleBasedTraits = 100000
 • maxOnboardedTraits = 100000
 • maxAlgoTraits = 50
 • maxSegments = 20000
 • maxLookalikeModels = 20
 • maxDestinations = 1000
 • maxPushDestinations = 1000
 • maxS2SDestinations = 100
 • maxAdsDestinations = 1000
 • maxPredictiveAudiencesModels = 10
 • maxPredictiveBasePersonas לכל מודל קהל תחזיתי = 50

הערה: מגבלות היעד המופיעות לעיל נפרדות ממגבלות היעד של תוכנת התוסף People-Based Destinations. עיין בהזמנת המכירה לקבלת מגבלת היעד של תכונת התוסף People-Based Destinations.

הגדרות

פעילויות פירושן הכמות הכוללת של כל האינטראקציות באתר ומחוצה לו עם שירות לפני דרישה של Audience Manager, כולל בין השאר,

 • קריאות שרת - כל אירוע של איסוף או איחזור של נתונים נשלח ל- Audience Manager מאתרים, שרתים, כתובות דואר אלקטרוני, יישומים למכשירים ניידים או מערכת אחרות;
 • קריאות פיקסלים (בעבר 'קריאות לשרת של חשיפה') - נתונים שנאספו ממודעות (כמו נפח של חשיפה מפלטפורמת מיקוד), או קריאות חשיפה בדואר אלקטרוני שבוצעו ל-Audience Manager. נדרשת נוכחות של "d event" בסטרינג השאילתה;
 • רשומות שנקלטו- הרשומות הייחודיות שנלקחנו ממערכות ניהול קשרי לקוחות (CRM) או קובץ נתונים לא מקוון (כמו רשומות של מרכז שיחות, מזהים של התקנים או הזנות נתונים מותאמות אישית מספק נתונים חיצוני); וכן
 • רשומות של קובצי הרישום- הרשומות הייחודיות מקובצי הרישום שנלקחנו על-ידי השירות שלפי דרישה של Audience Manager מפלטפורמת מקוד. 

רשומה ייחודית פירושה כל רשומה ייחודית של נתונים בקובץ המאוחסן אצל Adobe בשם הלקוח. 

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון