line_mnemonic_no_shadow_128px

Adobe Line ממציא מחדש את כלי הציור המסורתיים כגון סרגלים, סרגלי T ותבניות צורות עבור עולם המכשירים הניידים.


מידע כללי

קיומם של שלושה יישומי ציור עם פונקציונליות חופפת גרם לבלבול בקרב המשתמשים שלנו. באמצעות שילוב התכונות והכלים הייחודיים של Line בתוך Photoshop Sketch ו-Illustrator Draw קל יותר להפיק ציורים הבעתיים וליצור איורים וקטוריים יפים.

משתמשי Line הקיימים ימשיכו לקבל גישה ליישום. עם זאת, Line לא יקבל עדכונים חדשים או תמיכה, והוא יוסר מחנות היישומים ב-5 באוקטובר.

למידע נוסף על ציור הבעתי עם Photoshop Sketch והנחיות כיצד לקבל את היישום, לחץ כאן: https://www.adobe.com/il/products/sketch.html.

כדי ללמוד עוד על ציור וקטורי עם Adobe Draw, וכיצד לקבל את היישום, בקר באתר שלנו: https://www.adobe.com/il/products/draw.html .

Sketch תומך בתכונות האלה:

 • העיפרון מ-Line, וכן סמנים.
 • רשתות פרספקטיבה וגרף.
 • פרויקטים של Line (תוכלו לייבא אותם לתוך Sketch).

Draw תומך בתכונות האלה:

 • רשתות פרספקטיבה וגרף.

כן. משתמשים קיימים יוכלו להמשיך להתקין את Illustrator Line ולהשתמש בו.

כן, אם התקנת בעבר את Line, תוכל להמשיך השתמש בו, אך לא יסופקו עדכונים או תיקוני באגים נוספים. אם ברצונך להתקין את היישום במכשיר תואם אחר, עליך לבצע פעולות אלה:

 1. עבור אל חנות היישומים
 2. עבור אל Purchased
 3. בחר Not on this iPad

תוכל למצוא את line ברשימה ולהתקין אותו.

נדרשת חברות ב-Creative Cloud בחינם או בתשלום. אם אינך חבר עדיין, אתה יכול להירשם לחברות ב-Creative Cloud בחינם.

ניתן לקבל מידע נוסף על Line בדפי האינטרנט הבאים:

השימוש ב-Adobe Illustrator Line

כן. כל ציורי Line שלך זמינים ב-Sketch. ניתן לייבא אותם על ידי מעבר אל Settings ובחירה באפשרות 'Import Projects'.

ניתן לקבץ סקיצות בפרויקטים. בתוך פרויקט, תוכל לשנות את סדר הסקיצות או לשנות את שם הפרויקט.

 • כדי להוסיף פרויקט חדש, הקש על הסמל + הממוקם בסרגל השמאלי. פרוייקט חדש עם חמישה  ריקים
כדי לערוך פרויקט, הקש על הסמל Edit הממוקם בחלק העליון של סרגל הפרויקט.
 • הקש על השם כדי לשנות את שם הפרויקט.
 • גרור את הידיות כדי לשנות את סדר הציורים בתוך הפרויקט.

 1. בפרויקט, הקש על הסמל Edit.
 2. הקש על סקיצה כדי לבחור אותה. ניתן גם לבחור סקיצות מרובות.
 3. הקש על הסמל Delete.

 1. מכרזת הפרויקט, הקש על הסמל Share.
 2. הקש על Continue to Share. ציורים מהפרויקט הנוכחי מוצגים.
 3. הקש על Edit כדי להוסיף או להסיר ציורים. ניתן גם להוסיף קבצים אחרים מתוך Creative Cloud,‏ Camera Roll,‏ או אפילו לצלם תמונה באמצעות המצלמה. הקש על ‎Continue.
 4. בחר תמונת שער ולחץ על ‎Continue.
 5. הזן את המידע והקש על Publish.

ניתן להשתמש בערכות צבעים שנוצרו באמצעות היישום Adobe Color.

 1. הקש על סמל Adobe Color כדי לפתוח את המסך ‎Color Themes.
 2. הקש על + כדי להוסיף ערכות צבעים.
 3. הקש על My Color והקש על ערכות הצבעים כדי לבחור אותן.
 4. הקש על accept כדי להוסיף את ערכות הצבעים שנבחרו.

תוכל להשתמש בצורות שהוספת ל-Creative Cloud Libraries ב-Adobe Illustrator Line.

 1. בציור, הקש על הסמל Shapes הממוקם בסרגל העליון. החלונית Shapes נפתחת.
 2. הקש על My Library. הקש על Change Library כדי לבחור ספרייה אחרת.
 3. השתמש ב-Adobe Slide או ב-Touch Slide כדי לעבור בין הצורות בספרייה, והצב אותן על בד הציור.
 4. הקש פעמיים על הצורה כדי להוסיף אותה.

באפשרותך להוריד נכס מ-Creative Cloud Market, להוסיף אותו לספרייה ולהציב אותו בציור שלך.

 1. הקש על הסמל Add Layer ולאחר מכן בחר Market .
 2. אתר נכס באמצעות עיון ולאחר מכן הקש על Download.
 3. בחר ספריית Creative Cloud. באפשרותך גם ליצור ספרייה.
 4. הקש על Open. הנכס ימוקם בציור שלך.
 5. כוונן את אטימות השכבה, והקש על ‎Paste into Background.

במקרה הצורך, תוכל לשלוח ציור אל Photoshop CC או Illustrator CC לצורך עריכה או גימור נוספים.‏‎‏‎‎

 1. הקש על Share .
 2. הקש על Send to Photoshop אוֹ Send to Illustrator.
Photoshop או Illustrator יופעלו ויפתחו את הציור. עליך להיכנס אל יישום Creative Cloud למחשבים שולחניים, והיישום המתאים חייב להיות מותקן במחשב שלך.