הגדר הגדרות ברירת מחדל עבור תמונות גולמיות

הוצג ב Adobe Camera Raw 12.2 (מהדורת פברואר 2020)

קבע הגדרות ברירת מחדל לתמונות בתבנית קובץ גולמי ב Adobe Camera Raw על בסיס ברירות מחדל של Adobe, ברירות מחדל ספציפיות למצלמה או הגדרות קבועות מראש. 

אם אתה משתמש ב Lightroom Classic, ראה קבע הגדרות ברירת מחדל עבור תמונות גולמיות ב Lightroom Classic.

הערה:

הגדרות ברירת מחדל שנוצרו באמצעות Camera Raw נגישות ב- Lightroom Classic ולהיפך.

הגדר הגדרות ברירת מחדל עבור תמונות גולמיות

כדי להגדיר הגדרות ברירת מחדל עבור תמונות גולמיות, בצעו את הפעולות הבאות:

 1. בתיבת הדו-שיח Camera Raw, לחץ על כפתור פתח תיבת דו-שיח העדפות . או, ב Photoshop, בחר ערוך > העדפות > Camera Raw Windows או Photoshop > העדפות > Camera Raw macOS.

 2. בחר ברירות מחדל גולמיות מתיבת הדו-שיח העדפות ב Camera Raw .

 3. מהרשימה הנפתחת מאסטר , בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  ברירת מחדל של Adobe

  בחר באפשרות זו כדי להחיל את הגדרות ברירת המחדל של Adobe על התמונות הגולמיות שלך.

  הגדרות מצלמה

  בחר באפשרות זו כדי לשמור על הגדרות המצלמה שממנה צולמה התמונה הגולמית.

  הגדרה קבועה מראש

  בחר באפשרות זו ובחר הגדרה קבועה מראש כדי להחיל על התמונות הגולמיות שלך.

  הערה:

  אם תבחר הגדרות מצלמה ואין הגדרות תואמות ב Camera Raw, הגדרות ברירת מחדל של Adobe יוחלו.

  קבע ברירות מחדל גולמיות
  הגדר הגדרות ברירת מחדל שיוחלו על תמונות גולמיות חדשות

הסדר בו מיושמות הגדרות ברירת המחדל

אם בחרת הגדרה קבועה מראש כהגדרת ברירת המחדל שלך, כל ההגדרות באותה הגדרה קבועה מראש יחולו על התמונה הגולמית. אם יש הגדרה שאינה כלולה בהגדרה מראש, Camera Raw יחפש את ההגדרה בהגדרות המצלמה ויחיל אותה על התמונה הגולמית שלך. אם לא נמצאה הגדרה כלשהי, Camera Raw תשתמש בהגדרת ברירות המחדל של Adobe.

לכן, אם ברירות מחדל גולמיות מוגדרות כהגדרה קבועה מראש, הגדרות ברירת המחדל יוחלו בסדר הבא:

 1. כל ההגדרות הקבועות מראש
 2. הגדרות המצלמה ישמשו לכל ההגדרות שאינן מוגדרות מראש
 3. הגדרות ברירת המחדל של Adobe ישמשו להגדרות שאינן מוגדרות גם בהגדרות מצלמה.

קבע ברירות מחדל גולמיות ספציפיות לדגם המצלמה

ניתן לקבוע הגדרות ברירת מחדל עבור תמונות גולמיות על בסיס דגם המצלמה. ניתן אפילו לציין הגדרות ברירת מחדל שונות עבור מצלמות מרובות מאותו דגם מצלמה על סמך המספר הסידורי שלהן.

יצירת הגדרות ברירת מחדל

כדי להגדיר הגדרות ברירת מחדל על בסיס דגם המצלמה, בצעו את הפעולות הבאות:

 1. בתיבת הדו-שיח Camera Raw, לחץ על כפתור פתח תיבת דו-שיח העדפות . או, ב Photoshop, בחר ערוך > העדפות > Camera Raw Windows או Photoshop > העדפות > Camera Raw macOS.

 2. בחר ברירות מחדל גולמיות מתיבת הדו-שיח העדפות ב Camera Raw .

 3. בחר הגדרות עוקפות מאסטר עבור מצלמות ספציפיות תחת ברירות מחדל גולמיות.

 4. בחירת דגם מצלמה מן התפריט הנפתח 'מצלמה'. הרשימה הנפתחת מכילה את השם של כל דגמי המצלמות שמהם ייבאת תמונות גולמיות.

 5. (אופציונלי) אם ברצונך ליצור הגדרות ברירת מחדל למצלמה על בסיס המספר הסידורי, בחר הצגת מספר סידורי. הרשימה הנפתחת 'מצלמה' מכילה כעת את שם דגמי המצלמות יחד עם המספרים הסידוריים שלהם.

  קבע ברירות מחדל גולמיות ספציפיות לדגם המצלמה
  קבע ברירות מחדל גולמיות ספציפיות לדגם המצלמה

 6. מהרשימה הנפתחת ברירת מחדל של Adobe , בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  ברירת מחדל של Adobe

  בחר באפשרות זו כדי להחיל את הגדרות ברירת המחדל של Adobe על התמונות הגולמיות שלך.

  הגדרות מצלמה

  בחר באפשרות זו כדי לשמור על הגדרות המצלמה שממנה צולמה התמונה הגולמית.

  הגדרה קבועה מראש

  בחר באפשרות זו ובחר קבוע מראש כדי להחיל על התמונות הגולמיות שלך במהלך הייבוא.

  הערה:

  אם תבחר הגדרות מצלמה ואין הגדרות תואמות ב Camera Raw, הגדרות ברירת מחדל של יוחלו.

 7. לחץ על צור ברירת מחדל.

שינוי הגדרות ברירת מחדל

כדי לשנות הגדרת ברירת מחדל שיצרת, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בתיבת הדו-שיח Camera Raw, לחץ על כפתור פתח תיבת דו-שיח העדפות . או, ב Photoshop, בחר ערוך > העדפות > Camera Raw Windows או Photoshop > העדפות > Camera Raw macOS.

 2. בחר ברירות מחדל גולמיות מתיבת הדו-שיח העדפות ב Camera Raw .

 3. בחר את הגדרת ברירת המחדל שברצונך לשנות ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על סמל התפריט לצד הגדרת ברירת המחדל.
  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני/שמאלי על הגדרת ברירת המחדל
 4. בחר את ההגדרות החדשות מהתפריט המוקפץ.

  שינוי הגדרות ברירת מחדל
  שינוי הגדרות ברירת מחדל

מחיקת הגדרות ברירת מחדל

כדי למחוק הגדרת ברירת מחדל שיצרת, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בתיבת הדו-שיח Camera Raw, לחץ על כפתור פתח תיבת דו-שיח העדפות . או, ב Photoshop, בחר ערוך > העדפות > Camera Raw Windows או Photoshop > העדפות > Camera Raw macOS.

 2. בחר ברירות מחדל גולמיות מתיבת הדו-שיח העדפות ב Camera Raw .

 3. בחר את הגדרת ברירת המחדל שברצונך למחוק ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על סמל התפריט לצד הגדרת ברירת המחדל.
  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני/שמאלי על הגדרת ברירת המחדל
 4. בחר את מחק מתוך התפריט הנפתח.

  מחיקת הגדרות ברירת מחדל
  מחיקת הגדרות ברירת מחדל

קבע ברירות מחדל גולמיות ספציפיות לערכי ISO

עודכן במהדורת יוני 2020 (גרסה 12.3)

ניתן לקבוע ברירות מחדל גולמיות, על סמך ערכי ISO של התמונות הגולמיות שלך. אם תתחיל עם מהדורה 12.3 של Adobe Camera Raw, תוכל ליצור במהרה הגדרה מסתגלת מוגדרת מראש של ISO ולהגדיר אותה כברירת המחדל עבור התמונות הגולמיות שלך.

ניתן להגדיר הגדרות שונות לערכי ISO מגוונים, בהגדרותיך הקבועות מראש. אם לתמונה יש ערך ISO השונה מזה שציינת בהגדרה הקבועה מראש שלך, הערך המתאים של ההגדרה מחושב על סמך הערכים שהגדרת בהגדרה הקבועה מראש. לדוגמה, אם אתה יוצר הגדרה קבועה מראש עם הערכים הבאים -

 • ISO 400   'הפחתת רעשי בהיקות': 0
 • ISO 1600   'הפחתת רעשי בהיקות': 10

ומייבא תמונה עם ISO 800, 'הפחתת רעשי הבהיקות' תוגדר ל-5.

הגדרת ברירות מחדל גולמיות על בסיס ערכי ISO:

צור הגדרה מסתגלת מוגדרת מראש של ISO

 1. פתח לפחות שתי תמונות גולמיות עם ערכי ISO שונים. 

 2. ציין את ההגדרות בכל אחת מהתמונות.

 3. בחר את שתי התמונות ברצועת הסרט, ולחץ על הסמל הגדרות קבועות מראש. באפשרותך גם להקיש על Shift + P.

  לחץ על סמל ההגדרות הקבועות מראש או הקש על Shift + P, כדי להציג את החלונית 'הגדרות קבועות מראש'
  לחץ על סמל ההגדרות הקבועות מראש או הקש על Shift + P

 4. לחץ על סמל שלוש הנקודות כדי להציג אפשרויות מוגדרות מראש נוספות, ובחר יצירת קביעה מוגדרת מראש.

  אפשרויות הגדרה קבועה מראש

 5. ציין את שם, הקבוצה והגדרות ההגדרה הקבועה מראש שברצונך לכלול בה. ודא שבחרת את יצירת הגדרה מסתגלת מוגדרת מראש של ISO. לחץ על OK (אישור).

  צור הגדרה קבועה מראש
  תיבת הדו-שיח החדשה להגדרה קבועה מראש, ליצירת הגדרה קבועה מראש

  באפשרותך למצוא את ההגדרה הקבועה מראש שיצרת, בקבוצת ההגדרות הקבועות מראש שציינת. 

קבע הגדרה מסתגלת מוגדרת מראש של ISO כברירת מחדל גולמית

  • בתיבת הדו-שיח Camera Raw, לחץ על הסמל פתיחת תיבת הדו-שיח Preferences (העדפות) שבפינה העליונה. באפשרותך גם להקיש על Command + K (macOS)/Control + K (Windows).
  • ב-Photoshop, בחר Photoshop > Preferences (העדפות) > Camera Raw (macOS) or Edit > Preferences (העדפות) > Camera Raw (Windows).
 1. בחר ברירות מחדל גולמיות בתיבת הדו-שיח העדפות Camera Raw .

 2. בצע אחד מהצעדים הבאים:

  • בתפריט הנפתח מאסטר, סמן בחר הגדרה הקבועה מראש > קביעות מוגדרות מראש של משתמשים ובחר את הגדרה מסתגלת מוגדרת מראש של ISO.
  • בחר עקוף את הגדרת המאסטר למצלמות ספציפיות, בחר דגם מצלמה, ומתוך תפריט ברירת מחדל הנפתח בחר הגדרה הקבועה מראש > הגדרות קבועות מראש של משתמשים ולאחר מכן בחר הגדרה מסתגלת מוגדרת מראש של ISO.

מיקום של הגדרות ברירת מחדל גולמיות

אם ברצונך להעביר את הגדרות ברירת המחדל הגולמיות שלך ממחשב למחשב או ברצונך לקחת את הגיבוי של ההגדרות שלך, תוכל למצוא את הגדרות ברירת המחדל הגולמיות במיקום הבא:

 • macOS: /Users/<username>/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Defaults
 • Windows: ‏C:/Users/<username>/AppData/Roaming/Adobe/CameraRaw/Settings\
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון