הערה:

  Typekit is now called Adobe Fonts and is included with Creative Cloud and other subscriptions. Learn more.

להלן ההבדלים בין התוכניות:

תכונה תוכנית Creative Cloud Photography מינוי ל-Photoshop Single App
Photoshop עדכונים כלולים ועתידיים
עדכונים כלולים ועתידיים
Lightroom עדכונים כלולים ועתידיים לא כלול
Lightroom Classic עדכונים כלולים ועתידיים לא כלול
Lightroom Mobile* כלול לא כלול
אחסון מקוון של Creative Cloud ‎20 GB ‎100 GB
Adobe Portfolio כלול כלול
Adobe Fonts כלול כלול
Creative Cloud Market** לא כלול כלול
Adobe Bridge כלול כלול

* השימוש ב-Lightroom mobile אינו גורע מהאחסון המקוון שלך ב-Creative Cloud. באפשרותך לסנכרן אל Lightroom Mobile כמה קבצים שתרצה, כל עוד שההתקן הנייד יכול לנהל אותם. למידע על אחסון מקוון של Creative Cloud, ראה עיון, סנכרון וניהול של נכסים.

**  Creative Cloud Market הוא הטבה שנוספה לתוכניות מסוימות בתשלום של Creative Cloud, ואינו כלול בזכויות של לקוחות תוכנית Photography. חלק משירותי Creative Cloud, למשל Creative Cloud Market, זמינים רק בתוכניות יישום יחיד או כל היישומים. כדי להוריד תוכן של Creative Cloud Market ולהשתמש בו, שדרג לתוכניתCreative Cloud Single App (יישום יחיד) או לתוכנית All Apps (כל היישומים).

*** בכנס Photoshop World West שהתקיים בספטמבר 2013, הכריזה Adobe על תוכנית Photoshop Photography (PPP), מבצע היכרות מיוחד המבוסס על בקשות הלקוחות לחבילת Creative Cloud המיועדת במיוחד לצלמים. זה היה אמור להיות מבצע זמני, והיה זמין בתחילה רק כשדרוג למי שהיו ברשותם גרסאות קודמות של Photoshop או Creative Suite. בשל הפופולריות של התוכנית, הרחבנו אותה כך שכולם יכולים להירשם אליה, אפילו לקוחות המשתמשים ב-Adobe לראשונה.

התוכנית עדיין פופולרית, אבל רצינו בכל זאת ליצור הצעה קבועה. עם יציאתו לשוק של Creative Cloud 2014, הכרזנו על תוכנית Creative Cloud Photography (CCPP), שמחליפה את התוכנית Photoshop Photography.

בעוד שהמחיר נותר זהה, המשתמשים הראשונים יהיו זכאים להטבות נוספות. התוכנית Photoshop Photography הייתה גרסה מיוחדת של המינוי ל-Creative Cloud Single App. תוכנית Creative Cloud Photography היא הרחבה של החשבון החינמי Creative Cloud. אלו שנרשמו לתוכנית Photoshop Photography ימשיכו ליהנות מגישה לכל מה שנרשמו אליו.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת