בעיה

בלשונית תמונות LR של סביבת העבודה הראשונית של Photoshop, בעת בחירה בתמונת Lightroom ולחיצה על Import Selected, התמונה לא תיובא וסמל של צלב  יופיע לפני שם הקובץ.

הייבוא נכשל
לא ניתן לייבא תמונות LR

פתרון

 1. צא מ-Photoshop.

 2. לחץ על אחד מקישורי ההורדה להלן ושמור את הקובץ במחשב.

 3. לחץ פעמיים על הקובץ שהורדת כדי לחלץ את התוכן שלו.

 4. לתחילת ההתקנה, בצע את אחת מהפעולות הבאות:

  Windows: לחץ פעמיים על Set-up.exe בתיקיה שחילצת.

  Mac: לחץ פעמיים על Install.app בתיקיה שחילצת.

 5. ההתקנה מתחילה. תוכל לראות את התקדמות ההתקנה.

  התקדמות ההתקנה
  התקדמות ההתקנה
 6. לאחר השלמת ההתקנה הפעל את Photoshop וייבא את התמונות בכרטיסיית תמונות LR. תמונות מיובאות בהצלחה יסומנו עם   לפני שם הקובץ.

  הייבוא הסתיים בהצלחה
  התמונות יובאו בהצלחה