תהליכי עבודה בתלת-ממד

 הפסקת תכונות התלת-ממד ב-Photoshop

תכונת תלת-ממד של Photoshop תוסר בעדכונים הבאים. משתמשים שעובדים עם תלת-ממד מוזמנים לחקור את אוסף ה-Substance 3D החדש של Adobe, המייצג את הדור הבא של כלי תלת-ממד של Adobe. פרטים נוספים על הפסקת תכונות התלת-ממד של Photoshop ניתן למצוא כאן: Photoshop 3D | שאלות נפוצות בנוגע לתכונות תלת-ממד שהופסקו.

הערה:

ב-Photoshop CS6 פונקציונליות תלת-ממד נכללה ב-Photoshop Extended. כל התכונות הקיימות ב-Photoshop Extended כלולות ב-Photoshop.‏ Photoshop אינו כולל הצעה נפרדת של גרסת Extended.

החל ב-Photoshop CS6‏, Photoshop כולל תהליכי עבודה אינטואיטיביים יותר בתלת-ממד עם כלים מאוחדים ובקרים לפי הקשר על-גבי התמונה.

תכונות תלת-ממד | Creative Cloud בלבד

למשתמשים חדשים ב-Creative Cloud, התכונות הבאות עודכנו ונוספו.

 • ניתן להשתמש כעת בדוגמי צבע של 32 סיביות בעת ציון צבעים עבור חומרים, קווים, משטחים או מקורות אור בחלונית Properties.
 • ניתן ליצור מפות רגילות ממפות Diffuse. בחלונית 3D, בחרו את עצם התלת-ממד שברצונכם להשפיע עליו ולחצו על הסמל Filter By Materials באזור העליון של החלונית. לאחר מכן, בחלונית Properties, לחצו על סמל התיקיה לצד Normal: ובחרו Generate Normals From Diffuse מהתפריט.
 • אם אתם משהים רינדור ובוחרים באפשרות אחת או יותר, חידוש הרינדור יוחל על הבחירות. חידוש רינדור פועל גם לאחר שמירת המסמך כ-PSD.
 • חתך רוחב פועל כעת עם משטחים מחזירי אור וסגנונות נוספים של פני שטח כגון Constant‏, Cartoon ו-Sketch.
 • כברירת מחדל Image-Based Light‏ (IBL) מתווסף לסביבת התלת-ממד שלכם. Adobe מציעה מקורות אור נוספים מסוג IBL להורדה מ-Adobe® Photoshop® Extended 3D Content.
 • באפשרותכם לשנות את גודל משבצת הרינדור Ray Trace מברירת המחדל שלו, שמוגדר בהתבסס על מספר הליבות שנמצאות במחשב שלכם. בחרו Edit‏ > Preferences‏ > 3D‏ (Windows) או Photoshop‏ > Preferences‏ > 3D‏ (Mac OS) ולאחר מכן בחרו גודל מהתפריט Render Tile Size במקטע Ray Tracer של תיבת הדו-שיח Preferences.
 • במהלך הרינדור, הן הזמן שנותר והן אחוז הרינדור שהושלם מוצגים ב-Status Bar בתחתית חלון המסמך.
 • Photoshop מציע כעת צללי OpenGL טובים יותר. כדי לציין את איכות הצללים המתאימה ביותר למחשב שלכם, בחרו Edit‏ > Preferences‏ > 3D‏ (Windows) או Photoshop‏ > Preferences‏ > 3D‏ (Mac OS). לאחר מכן, בחרו אפשרות מהתפריט Shadow Quality במקטע Interactive Rendering של תיבת הדו-שיח Preferences.
הערה:

דרושה כמות מינימלית של 512 MB זיכרון VRAM עבור תכונות התלת-ממד בגרסת Creative Cloud של Photoshop.

החלונית 3D מכוונת רכיבי סצנה

בחלונית 3D הפשוטה, בחרו את הרכיבים הספציפיים שברצונכם לערוך:

 1. בקצה העליון של החלונית 3D, בחר Scene ‏, Meshes ‏, Materials או Lights .

 2. בחרו רכיב בודד (כגון Current View במקטע Scene). לחלופין, בחרו מספר רכיבים כדי להחיל מאפיינים אחידים.

 3. התאימו הגדרות בחלונית Properties, או גררו בחלון המסמך. (אם תגררו עצם או מקור אור מסוימים, החלונית 3D תבחר ברכיב זה).

הערה:

כדי להוסיף מקורות אור חדשים, לחץ על סמל המסמך בתחתית המקטעים Scene ו-Lights. לחלופין, לחץ על תפריט החלונית כדי לשמור ולטעון קבוצות של מקורות אור כקביעה מוגדרת מראש.

החלונית Properties מספקת הגדרות הקשריות

לאחר בחירת רכיבים בודדים בחלונית 3D או בחלון המסמך, החלונית Properties תציג הגדרות קשורות. בתום ביצוע ההתאמות, לחצו על הסמל Render בתחתית החלונית.

הערה: לחצו על הסמל Coordinates בחלק העליון של החלונית כדי להזין מיקומים מספריים מדויקים עבור עצמים, מצלמות ומקורות אור. כדי לעבור במהירות בין מאפיינים וקואורדינטות, הקישו על המקש V.

הגדרות Environment כוללות מקורות אור מקיפים ומבוססי תמונה, וכן צללים והשתקפויות של מישור קרקע.

הגדרות Scene כוללות קביעות מוגדרת מראש של רינדור כגון Bounding Box ו-Wireframe, ואפשרויות רינדור מותאמות מראש עבור חתכי רוחב, משטחים ונקודות.

הגדרות Camera כוללות שדה ראייה (FOV), עומק שדה ואפשרויות סטריאו עבור תצוגת אנאגליף‬, תצוגת עדשה או תצוגה זה לצד זה.

הגדרות Mesh מאפשרות ללכוד ולהטיל צללים, להתאים הבלטות בתלת-מימד ולערוך טקסט מקור ונתיבים.


הערה: כדי להסתיר עצם, אך לשמור את הצללים שלו לצורך קומפוזיציה עם תמונות דו-ממדיות, בחרו באפשרות Invisible.

הגדרות Materials כוללות הגדרות מרקם ומפות תבליט, כגון האפשרות החדשה Roughness.

הגדרות Light מאפשרות לבחור בין הסוגים 'אינסופי', 'ספוט' ו'נקודה', ולהתאים את הצבע, העוצמה והצללים.

הכלי Move מאחד התאמות של עצמים ומצלמות

הכלי Move מאפשר להתאים את המיקום של עצמים ושל המצלמה:

 • בסרגל האפשרויות, בחרו בין המצבים Rotate ‏, Roll ‏, Drag ‏, Slide ו-Scale .
 • כדי לעבור במהירות בין המצבים, הקישו Shift + V.
 • כדי לעבור במהירות בין בקרה מצלמה ובקרי Enviroment, לחצו מחוץ לעצמים התלת-ממדיים.

הערה: בחלון המסמך, גבול מוזהב של מסמך מציין בקר מצלמה, גבול כחול מציין בקר Environment, גבול ירוק מציין בקר Scene והיעדר גבול מציין בקר Mesh.

בקרים על-גבי התמונה עורכים רכיבים באופן ישיר

בעזרת בקרים על-גבי התמונה, ניתן לעתים תכופות לערוך סצינה שלמה בתלת-ממד מבלי לגשת לאף חלונית של סביבת העבודה. כדי למקסם את התצוגה, הקשו על המקש F כדי לעבור בין מצבי מסך מלא ומסך רגיל.

בחלון המסמך, ניתן לטפל ברכיבים הבאים באופן ישיר:

הגדרות Scene, Mesh ו-Light  לקבלת גישה מהירה למאפייני Scene בחלון המסמך, לחצו לחיצה ימנית על בד הציור, מחוץ לעצמים התלת-ממדיים. לחלופין, לחצו לחיצה ימנית על רשתות שינוי ומקורות אור כדי לגשת למאפיינים שלהם.

צללים הקשו Shift תוך כדי לחיצה עליהם ולאחר מכן גררו אותם כדי למקם מחדש את מקור האור הקשור.

בקרים של תיבה תוחמת של עצם לחצו פעם אחת על עצם כדי להפעילו ולאחר מכן מקמו את מצביע העכבר מעל למישורים שונים; כאשר מתבצעת הצללה צהובה של המישור, גררו כדי להתאים את העצם לאורך ציר זה. לחלופין, גררו את הפינות כדי לסובב בציר X או בציר Y.

יצירה והתאמה של הבלטות תלת-ממדיות

הבלטה בתלת-ממד מאפשרת להרחיב שכבות של כתב, בחירות, נתיבים סגורים, צורות ותמונות לשלושה ממדים.

 1. בחרו נתיב, שכבת צורה, שכבת כתב, שכבת תמונה או אזור פיקסלים ספציפי.

 2. בחרו 3D >‏ New 3D Extrusion From Selected Path, Layer, או Current Selection.

  הערה:

  כדי להבליט במהירות כתב בעת עריכה בעזרת הכלי Type, לחץ על הלחצן 3D בסרגל האפשרויות.

 3. כאשר רשת השינוי מסומנת בחלונית 3D, בחר בסמלים Deform או Cap בקצה העליון של החלונית Properties.

 4. ערכו הגדרות מספריות בחלונית Properties, או גררו את בקרי ההבלטה האינטראקטיביים בחלון המסמך.

כדי לערוך את הנתיב המקורי או את שכבת התמונה, בחרו את רשת השינוי הקשורה בחלונית 3D ולחצו על האפשרות Edit Source בחלונית Properties.

הגדרת מישורי קרקע עבור עצמים מיובאים

צרו במהירות מישורים עם פרספקטיבה בעזרת המסנן Vanishing והצמידו אליהם עצם מיובא.

 1. בחרו שכבת תמונה ובחרו Filter >‏ Vanishing Point.

 2. בעזרת הכלים Create Plane ו-Edit Plane צרו רשת כדי להגדיר מישור קרקע. לאחר מכן לחצו על הלחצן OK.

 3. בחרו 3D >‏ New 3D Layer מ-File.

העצם המיובא ימוקם במישור הקרקע שהגדרתם.

יצירת נתיבים משכבות תלת-ממדיות


בחרו 3D >‏ Make Work Path from 3D Layer כדי להמיר את הרינדור הנוכחי אל Work Path. פקודה זו עוקבת אחר נתיב לאורך ערוץ האלפא של השכבה.

אם תבצעו רינדור במצב מסגרת תיל ותתאימו את ערך הסף של הקמטים לביטול קווים בלתי נחוצים, תוכלו ליצור רינדור שנראה כאילו הוא צויר ביד כאשר מקיפים אותו בעזרת מברשת Photoshop.

מיזוג מספר שכבות תלת-ממדיות

לשיפור הביצועים וליצירת אינטראקציות של הצללות והשתקפויות עבור אובייקטים מרובים, מזגו את מספר השכבות התלת-ממדיות הרצוי.

לפני מיזוג שכבות תלת-ממדיות, השתמשו בתצוגת המצלמה Orthographic כדי למקם רשתות שינוי עם דיוק מרבי:

 1. בראש החלונית 3D, לחצו על הסמל‏ Scene‏ , ובחרו Current View.

 2. בחלונית Properties, בחרו Orthographic.

עוד פריטים דומים

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט