הערה:

כלי הצורות מאפשרים ליצור בקלות לחצנים, סרגלי ניווט ופריטים אחרים שמיועדים לעמודי אינטרנט. לקבלת סקירה על כל תכונות הציור ב- Photoshop, ראו אודות ציור.

ראו גם:

קישור אל illustrator/using

קישור אל creative cloud/kb/heading

קישור אל mobile apps/how-to

ציור צורות ב- Photoshop

ציור צורות ב- Photoshop
ג'וליאן קוסט

יצירת צורה בשכבת צורה

 1. בחרו כלי צורה או בכלי עט. ודאו שהאפשרות Shape נבחרת מהתפריט בסרגל האפשרויות.

 2. לבחירת צבע לצורה, לחצו על דוגמית הצבע בסרגל האפשרויות, ולאחר מכן בחרו צבע מ- Color Picker.
 3. (אופציונלי) קבעו אפשרויות כלי בסרגל האפשרויות. לחצו על החץ ההפוך שלצד לחצני הצורה כדי להציג אפשרויות נוספות לכל כלי. (ראו אפשרויות הכלי צורה.)

 4. (אופציונלי) להחלת סגנון על הצורה, בחרו קביעת סגנון מוגדרת מראש מהתפריט הנפתח Style בסרגל האפשרויות. (ראו החלת קביעות סגנון מוגדרות מראש.)

 5. גררו בתמונה כדי לצייר צורה:
  • להגבלת מלבן או מלבן מעוגל לריבוע, להגבלת אליפסה לעיגול, או להגבלת זווית קו לכפולה של 45 מעלות, הקישו Shift תוך כדי הגרירה.
  • לציור מהמרכז כלפי חוץ, מקמו את המצביע במיקום הרצוי עבור מרכז הצורה, הקישו Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) וגררו באלכסון לפינה או לקצה כלשהם עד אשר הצורה תהיה בגודל הרצוי.
  ציור מהפינה (משמאל) וציור מהמרכז (מימין)
  ציור מהפינה (משמאל) וציור מהמרכז (מימין)

  הערה:

  ציור מהמרכז החוצה הוא התנהגות ברירת המחדל של הכלי כוכב ב- Illustrator ושל הכלי Polygon ב- Illustrator וב- Photoshop.

סרטוני וידאו | יצירה, עריכה ועבודה

חברת צוות Photoshop ג'ין רובו מראה לכם כיצד ליצור, לערוך ולעבוד עם שכבות צורות בסדרת סרטוני וידאו המספקים מידע. למדו כיצד:

למידע נוסף, ראו ציור וגלריית כלי הסוג.

ציור צורות מרובות בשכבה

ניתן לצייר על שכבה צורות נפרדות, או להשתמש באפשרויות Add, ‏Subtract, ‏Intersect, או Exclude כדי לשנות את הצורה הנוכחית בשכבה.

 1. בחרו בשכבה שברצונכם להוסיף לה את הצורות.
 2. בחרו בכלי ציור וקבעו אפשרויות מיוחדות לכלי (ראו אפשרויות הכלי צורה).

 3. בחרו אחת מהאפשרויות הבאות בסרגל האפשרויות:

  ‏Add To Shape Area 

  הוספת האזור החדש לצורות או לנתיב הקיימים.

  Subtract From Shape Area 

  הסרת האזור החופף מהצורות או מהנתיב הקיימים.

  ‏Intersect Shape Areas 

  הגבלת האזור להצטלבות של האזור החדש והצורות או הנתיב הקיימים.

  ‏Exclude Overlapping Shape Areas 

  התעלמות מהאזור החופף בשילוב הנוצר של אזורים חדשים וקיימים.

 4. ציירו בתמונה. ניתן להחליף בקלות בין כלי הציור בלחיצה על לחצן כלי בסרגל האפשרויות.

ציור צורת גלגל

ניתן לגזור צורה מתוך צורה קיימת כך שהשכבות שמתחתיה יוצגו. סעיף זה מתאר יצירה של צורת כעך, אך ניתן להשתמש בשיטה זו בכל שילוב של כלי הצורה, כולל צורות מותאמות אישית.

 1. בחרו בכלי Ellipse  בארגז הכלים. ייתכן שהוא מוסתר על-ידי אחד מכלי הצורה האחרים או על-ידי הכלי Line .

 2. ודאו שהאפשרות Shape נבחרת מהתפריט בסרגל האפשרויות.

 3. גררו בחלון המסמך כדי לצייר את הצורה. הקישו Shift תוך כדי הגרירה כדי להגביל את האליפסה לעיגול.
 4. בסרגל האפשרויות, לחצו על הלחצן Subtract From Shape Area .

 5. גררו בתוך הצורה החדשה כדי לסמן את אזור החיתוך. לאחר שחרור העכבר, ניתן לראות את התמונה שמתחת לצורה החדשה.
 6. כדי למקם מחדש את אחת מהצורות, לחצו על הכלי Path Selection  בתיבת הכלים (ייתכן שהיא מוסתרת על-ידי הכלי Direct Selection ) ובחרו את הנתיב. גררו אותו למיקומו החדש או השתמשו במקשי החצים במקלדת כדי להזיז אותו פיקסל אחר פיקסל.

  הערה:

  הקישו Shift תוך כדי לחיצה כדי לבחור יותר מנתיב אחד.

ציור צורה מותאמת אישית

ניתן לצייר צורות מותאמות אישית בעזרת צורות מהחלונית הנפתחת Custom Shape, או לשמור צורה או נתיב שישמשו כצורה מותאמת אישית.

 1. בחרו בכלי Custom Shape . (אם הכלי אינו זמין, לחצו לחיצה ממושכת על הכלי Rectangle שליד החלק התחתון של ארגז הכלים.)

 2. בחרו צורה מהחלונית הנפתחת Custom Shape בסרגל האפשרויות.

  אם לא מצאתם את הצורה הרצויה בחלונית, לחצו על החץ בפינה הימנית העליונה של החלונית, ובחרו קטגוריה אחרת של צורות. כשתישאלו אם ברצונכם להחליף את הצורות הנוכחיות,לחצו על Replace כדי להציג רק את הצורות מהקטגוריה החדשה, או לחצו על Append כדי להוסיף אותן לצורות שכבר מוצגות.

 3. גררו בתמונה כדי לצייר את הצורה.

שמירת צורה או נתיב כצורה מותאמת אישית

 1. בחלונית Paths, בחרו נתיב - מסיכה וקטורית לשכבת צורה, נתיב עבודה, או נתיב שנשמר.
 2. בחרו Define‏ > Define Custom Shape, והזינו שם לצורה המותאמת אישית החדשה בתיבת הדו-שיח Shape Name. הצורה החדשה מופיעה בחלונית הנפתחת Shape שבסרגל האפשרויות.
 3. לשמירת הצורה המותאמת אישית החדשה כחלק מספרייה חדשה, בחרו Save Shapes מהתפריט הנפתח של החלונית.

למידע נוסף, ראו עבודה עם Preset Manager.

יצירת צורה עם רסטר

בשעת יצירת צורה עם רסטר, מציירים צורה, מוסיפים לה רסטר וממלאים אותה בצבע החזית. לא ניתן לערוך צורה עם רסטר כעצם וקטורי. צורות עם רסטר נוצרות בצבע החזית הנוכחי.

 1. בחרו שכבה. לא ניתן ליצור צורה עם רסטר בשכבה וקטורית (לדוגמה, שכבת כתב).
 2. בחרו כלי צורה, ולחצו על הלחצן Fill Pixels  בסרגל האפשרויות.
 3. קבעו את האפשרויות הבאות בסרגל האפשרויות:

  Mode

  שליטה בהשפעת הצורה על הפיקסלים הקיימים בתמונה. (ראו מצבי מיזוג.)

  Opacity

  קביעת המידה שבה הצורה תסתיר או תחשוף את הפיקסלים שמתחתיה. צורה עם 1% אטימות נראית כמעט שקופה לגמרי, וצורה עם 100% אטימות נראית אטומה לגמרי.

  Anti-Aliased

  החלקה ומיזוג של הפיקסלים בקצוות עם הפיקסלים שסביבם.

 4. קבעו אפשרויות נוספות מיוחדות לכלי. ראו אפשרויות הכלי צורה.

 5. ציירו את הצורה.

אפשרויות הכלי Shape

כל אחד מכלי Shape מספק ערכת משנה ייחודית של האפשרויות להלן. כדי לגשת לאפשרויות אלו, לחצו על החץ שמימין לשורת לחצני הצורות בסרגל האפשרויות.

גישה לאפשרויות הכלי Shape בסרגל האפשרויות (אפשרויות Line מוצגות)
גישה לאפשרויות הכלי Shape בסרגל האפשרויות (אפשרויות Line מוצגות)

Arrowheads Start And End

הוספת ראשי חצים לקו. בחרו בכלי Line ולאחר מכן בחרו באפשרות Start כדי להוסיף חץ בתחילת הקו; בחרו באפשרות End כדי להוסיף חץ בסוף הקו. בחרו בשתי האפשרויות כדי להוסיף חצים בשני הצדדים. אפשרויות הצורה מופיעות בתיבת הדו-שיח הנפתחת. הזינו ערכים בתיבות Width ו- Length כדי להגדיר את יחסי הגודל של ראש החץ באחוזים לעומת רוחב הקו (10% עד 1000% עבור Width, ו- 10% עד 5000% עבור Length). הזינו ערך לשקערורית ראש החץ (מ- ‎-‎50% עד ‎+50%). ערך השקערורית מגדיר את מידת העקמומיות של החלק הרחב ביותר בראש החץ, במקום שבו ראש החץ מתחבר לקו.

הערה:

ניתן גם לערוך ראש חץ ישירות בעזרת כלי הבחירה הווקטורית וכלי הציור.

Circle

הגבלת אליפסה לעיגול.

Defined Proportions

רינדור צורה מותאמת אישית לפי יחס הגודל שבו היא נוצרה.

Defined Size

רינדור צורה מותאמת אישית לפי הגודל שבו היא נוצרה.

Fixed Size

רינדור מלבן, מלבן מעוגל, אליפסה או צורה מותאמת אישית כצורה קבועה, לפי הערכים שהזנתם בתיבות Width ו- Height.

From Center

רינדור מלבן, מלבן מעוגל, אליפסה או צורה מותאמת אישית מהמרכז.

Indent Sides By

רינדור מצולע ככוכב. הזינו ערך באחוזים בתיבה כדי להגדיר את החלק של רדיוס הכוכב שימולא בנקודות. קביעה של 50% יוצרת נקודות המכסות חצי מהרדיוס הכולל של הכוכב; ערך גדול יותר יוצר נקודות חדות ודקות יותר; ערך קטן יותר יוצר נקודות מלאות יותר.

Proportional

רינדור מלבן, מלבן מעוגל או אליפסה כצורה פרופורציונלית, לפי הערכים שהזנתם בתיבות Width ו- Height.

Radius

למלבנים מעוגלים, הגדרת רדיוס הפינה. למצולעים, הגדרת המרחק ממרכז המצולע לנקודות החיצוניות.

Sides

הגדרת מספר הפיאות במצולע.

Smooth Corners or Smooth Indents

רינדור מצולע עם פינות או כניסות חלקות.

Snap To Pixels

הצמדת קצוות של מלבן או מלבן מעוגל לגבולות הפיקסל.

Square

הגבלת מלבן או מלבן מעוגל לריבוע.

Unconstrained

אפשרות לקבוע באמצעות גרירה את הרוחב והגובה של מלבן, מלבן מעוגל, אליפסה או צורה מותאמת אישית.

Weight

קביעת רוחב, בפיקסלים, עבור הכלי Line.

הערה:

לשינוי רוחב המשיחה עבור כלי Shape אחרים, בחרו Layer ‏> ‏Layer Style ‏> ‏Stroke. (ראו החלה או עריכה של סגנון שכבה מותאם אישית

עריכת צורות

צורה היא שכבת מילוי המקושרת למסיכה וקטורית. ניתן להחליף בקלות את צבע המילוי לצבע אחר, למעבר צבע, או לדוגמת מילוי באמצעות עריכת שכבת המילוי של הצורה. ניתן גם לערוך את המסיכה הווקטורית של הצורה כדי לשנות את קו המתאר של הצורה, ולהחיל סגנון על השכבה.

 • לשינוי צבע של צורה, לחצו פעמיים על התמונה הממוזערת של שכבת הצורה בחלונית Layers, ובחרו צבע אחר בעזרת דוגם הצבע.
 • למילוי צורה בדוגמת מילוי או במעבר צבע, בחרו בשכבת הצורה בחלונית Layers ובחרו Layer ‏> ‏Layer Style ‏> ‏Gradient Overlay.
 • כדי לשנות את רוחב המשיחה, בחרו בשכבת הצורה בחלונית Layers ובחרו Layer >‏Layer Style ‏> ‏Stroke.
 • לשינוי קו המתאר של צורה, לחצו על תמונת המסיכה הווקטורית הממוזערת של שכבת הצורה בחלונית Layers או בחלונית Paths. לאחר מכן שנו את הצורה בעזרת הכלי Direct Selection ואחד מכלי העט.
 • להזזת צורה מבלי לשנות את הגודל או את יחסי הגודל שלה, השתמשו בכלי Move.

לקבלת מידע נוסף, ראו התאמת רכיבי נתיב ושינוי באופן חופשי.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת