סינכרון הגדרות בעזרת Adobe Creative Cloud

הערה: Sync Settings הוסר ב- Photoshop CC 2015.1. השירות הקיים ב- Photoshop CC וב- CC 2014 יהפוך ללא זמין בעתיד הקרוב. עיינו במידע הבא כדי להעביר את הקביעות המוגדרות מראש/ההגדרות שלכם מגרסה קודמת של Photoshop CC לגרסה העדכנית ביותר או ממחשב אחד למחשב אחר.

העברת הגדרות מגרסה מרכזית אחת לאחרת

כברירת מחדל, בעת התקנה של Photoshop CC, ‏Creative Cloud מעביר את הקביעות המוגדרות מראש וההעדפות שלך מגרסאות קודמות. כדי לבחור לא להעביר קביעות מוגדרות מראש והעדפות, בטלו את בחירת Advanced Options ‏> Import Previous Version Settings And Preferences בתיבת הדו-שיח לאישור שמופיעה לאחר הלחיצה על Update ביישום Creative Cloud למחשבים שולחניים.

אם תבחרו לא להעביר את ההגדרות שלכם בעת ההתקנה של Photoshop CC, או אם אתם משדרגים ל- Photoshop CC מגרסה קודמת של Photoshop, תוכלו לבחור Edit ‏> Presets ‏> Migrate Presets כדי לאפשר העברה של קביעות מוגדרות מראש והעדפות בכל עת.

לקבלת מידע נוסף, ראו העברה של קביעות מוגדרות מראש.

הערה: קובץ ההעדפות הראשי לא מועבר בעת הפעלת פקודת התפריט Migrate Presets.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון