שחזור חלקים מתמונה בעזרת הכלי History Brush

הכלי History Brush מאפשר לך לשחזר חלקים מתמונה למצב מוקדם יותר בהיסטוריה על-ידי צביעה מעליהם.

הכלי History Brush ב-Photoshop

  1. בחר Window >‏ History כדי לפתוח את החלונית History.  

  2. בחלונית History, לחץ על העמודה השמאלית ביותר של המצב שברצונך להשתמש בו כמקור לכלי History Brush. סמל מברשת יופיע לצד מצב ההיסטוריה שנבחר.

  3. בחר בכלי History Brush‏ (Y)

  4. השתמש בסרגל האפשרויות כדי להתאים אישית את הגדרות הכלי, כגון Size ו-Hardness, לצורך קבלת ההשפעה הרצויה.

  5. גרור מעל לחלקים בתמונה שברצונך לשחזר.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון