הוספת טקסט בעזרת הכלי Horizontal Type

הכלי Horizontal Type מאפשר לך להוסיף טקסט אופקי לתמונות שלך.

הכלי Photoshop Horizontal Type ב-Photoshop

  1. בחר בכלי Horizontal Type‏ (T) .    

  2. השתמש בסרגל האפשרויות כדי להתאים אישית את הגדרות הכלי, כגון Font Style‏, Font Size ו-Text Color, לצורך קבלת ההשפעה הרצויה.

  3. הוסף טקסט נקודה (כדי להוסיף מספר מילים כגון כותרת עליונה או כותרת) או טקסט פסקה.

    • Point text: לחץ במקום כלשהו בבד הציור והקלד את המלל.
    • Paragraph text: גרור את הסמן בבד הציור כדי ליצור תיבה תוחמת והקלד את הפסקה שלך. 
  4. לחץ על  בסרגל האפשרויות או הקש Control+Enter‏ (Windows) או Command+Return‏ (Mac) כדי לשמור את השינויים שלך. 

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?