בחירת אובייקט באמצעות הכלי Magic Wand

השתמש בכלי Magic Wand כדי לבחור במהירות אובייקט שברצונך לבודד.

הכלי Magic Wand

  1. בחר את הכלי Magic Wand (W).

  2. בסרגל האפשרויות של הכלי, ציין אפשרות בחירה: New Selection‏, Add to Selection‏, Subtract from Selection, או Intersect with Selection.

  3. הזז את המצביע בבד הציור ולחץ על הצבע בתמונה שברצונך לבחור.

  4. בסרגל האפשרויות, הגדר את האפשרויות הבאות  - Tolerance‏, Anti-aliased, ו-Sample All Layers.

  5. בטל את הסימון של האפשרות Contiguous אם ברצונך לבחור אזורים לא סמוכים בעלי צבע דומה.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון