בידוד אובייקטים באמצעות הכלי Quick Selection

הכלי Quick Selection יכול לעזור לך לבודד אובייקט שברצונך לערוך או לשמר.

הכלי Quick Selection ב-Photoshop

  1. בחר בכלי Quick Selection‏ (W) .

  2. השתמש בסרגל האפשרויות כדי להתאים אישית את הגדרות הכלי, כגון Add to Selection או Subtract from Selection, כדי לקבל את הבחירה הרצויה.

  3. לחץ וגרור את המברשת לרוחב האזור שברצונך לבחור. בעת הגרירה, הכלי מזהה אוטומטית קצוות תמונה כדי ליצור בחירה עבורך.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון