הודעות Adobe Reader בנושא זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וצד שלישי

Adobe Acrobat Reader

© 2018. Adobe Incorporated ומעניקי הרישיונות שלה. כל הזכויות שמורות.

החלק של רכיב האיות במוצר זה מבוסס על טכנולוגיה של Proximity Linguistic. © זכויות יוצרים 1989, 2004 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1990 Merriam – Webster Inc. © Copyright 1990 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA‏.‎; © Copyright 2003 Franklin Electronic Publishers, Inc. © Copyright 2003 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA‏. ‎;Legal Supplement © Copyright 1990/1990, 1990/1994 Merriam – Webster Inc./Franklin Electronic Publishers, Inc. © Copyright 1990, 1994, 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA‏. ‎;Medical Supplement © Copyright 1990/1990, 1990/1994 Merriam – Webster Inc./Franklin Electronic Publishers, Inc. © Copyright 1990, 1994, 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA‏. ‎;Geo/Bio Supplement © Copyright 1990/1994 Merriam – Webster Inc./Franklin Electronic Publishers, Inc. © Copyright 1994, 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;Sci/Tech Supplement © Copyright 1990/1994 Merriam – Webster Inc./Franklin Electronic Publishers, Inc. © Copyright 1994, 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1984, 1990 William Collins Sons & Co. Ltd. © Copyright 1988, 1990 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA‏. ‎;© Copyright 1991 Dr. Lluis de Yzaguirre I Maura. ‎© Copyright 1991 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1990 Munksgaard International Publishers Ltd. © Copyright 1990 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1995, 1997 Van Dale Lexicografie bv ‎© Copyright 1996, 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה שלFranklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA‏. ‎;© Copyright 1989, 1990 IDE a.s. © Copyright 1989, 1990 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1992 Hachette © Copyright 1992 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1984 Editions Fernand Nathan© Copyright 1989 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1997 Bertelsmann Lexikon Verlag © Copyright 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1983 S. Fischer Verlag © Copyright 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1989 Zanichelli © Copyright 1989 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1997 MorphoLogic Inc. © Copyright 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1993-1995 Russicon Company Ltd. © Copyright 1995 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1990 Espasa-Calpe © Copyright 1990 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1989 C.A. Strombertg AB © Copyright 1989 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA

מוצר זה מכיל את תוכנת BSAFE ו/או TIPEM של RSA Security, Inc.‎‏.

מוצר זה מכיל תוכנות שפיתחה חברת Apache Software Foundation ‏(http://www.apache.org/‎). 

דחיסת וידאו ופריסת וידאו דחוס של Flash 10.3 ‏ מבוססות על טכנולוגיית וידאו של On2 TrueMotion‏. ‎©1992-2005 On2 Technologies, Inc.‎‏. כל הזכויות שמורות. http://www.on2.com.

המוצר מכיל קוד ברישיון מאת Nellymoser‏.  (www.nellymoser.com)

טכנולוגיית דחיסת וידאו ופריסת וידאו דחוס של Sorenson Spark tm‎ ברישיון של חברת Sorenson Media, Inc.‎.

טכנולוגיית קידוד שמע של MPEG Layer-3 ברישיון Fraunhofer IIS ו- Thomson.

Adobe Reader XI

‎© 2012 Adobe Systems Incorporated ומעניקי הרישיונות שלה. כל הזכויות שמורות.

Adobe, הלוגו של Adobe‏, Acrobat ו- Reader הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

Apple‏, Leopard‏, Macintosh ו- Mac OS הם סימנים מסחריים של Apple Inc.‎, הרשומים בארצות הברית ובמדינות אחרות. IBM ו- OS/2 הם סימנים מסחריים של International Business Machines Corporation בארצות הברית, במדינות אחרות או בשניהם. Linux הוא סימן מסחרי רשום של Linus Torvalds בארצות הברית ובמדינות אחרות. Microsoft‏, MS-DOS‏, OpenType‏, Windows‏ ו- Windows Vista הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Solaris הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Sun Microsystems, Inc.‎ בארצות הברית ובמדינות אחרות. UNIX הוא סימן מסחרי רשום של The Open Group בארה"ב ובמדינות אחרות. Helvetica ו- Times הם סימנים מסחריים של Heidelberger Druckmaschinen AG המוענקים ברישיון בלעדי דרך Linotype Library GmbH, וייתכן שהם סימנים מסחריים רשומים באזורי שיפוט מסוימים. ITC Zapf Dingbats הוא סימן מסחרי רשום של International Typeface Corporation. כל יתר הסימנים המסחריים הם הרכוש של בעליהם בהתאמה.

מידע מעודכן/מידע נוסף על קוד צד שלישי זמין בכתובת http://www.adobe.com/go/thirdparty_il.

חלקים מסוימים מכילים תוכנות בכפוף לתנאים הבאים:

מוצר זה מכיל את תוכנת BSAFE ו/או TIPEM של RSA Security, Inc.‎‏.

מוצר זה מכיל תוכנות שפיתחה חברת Apache Software Foundation ‏(http://www.apache.org)‏.

דחיסת וידאו ופריסת וידאו דחוס של Flash 11.4 מבוססות על טכנולוגיית וידאו של On2 TrueMotion.‏ ‎©1992-2005 On2 Technologies, Inc.‎‏. כל הזכויות שמורות. http://www.on2.com

מוצר זה מכיל קוד ברישיון מאת Nellymoser‏. www.nellymoser.com

טכנולוגיית דחיסת הווידאו ופריסת וידאו דחוס של Sorenson Spark™ ברישיון של חברת Sorenson Media, Inc.‎‏‏‏‎

RealDuplexTM Acoustic Echo Cancellation is Copyright (c) 1995-2004 SPIRIT.

טכנולוגיית קידוד שמע של MPEG Layer-3 ברישיון Fraunhofer IIS ו- Thomson.

Adobe Reader X

‎© 2011 Adobe Systems Incorporated ומעניקי הרישיונות שלה. כל הזכויות שמורות.

Apple‏, Leopard‏, Macintosh ו- Mac OS הם סימנים מסחריים של Apple Inc.‎, הרשומים בארצות הברית ובמדינות אחרות. IBM ו- OS/2 הם סימנים מסחריים של International Business Machines Corporation בארצות הברית, במדינות אחרות או בשניהם. Linux הוא סימן מסחרי רשום של Linus Torvalds בארצות הברית ובמדינות אחרות. Microsoft‏, MS-DOS‏, OpenType‏, Windows‏ ו- Windows Vista הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Solaris הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Sun Microsystems, Inc.‎ בארצות הברית ובמדינות אחרות. UNIX הוא סימן מסחרי רשום של The Open Group בארה"ב ובמדינות אחרות. Helvetica ו- Times הם סימנים מסחריים של Heidelberger Druckmaschinen AG המוענקים ברישיון בלעדי דרך Linotype Library GmbH, וייתכן שהם סימנים מסחריים רשומים באזורי שיפוט מסוימים. ITC Zapf Dingbats הוא סימן מסחרי רשום של International Typeface Corporation. כל יתר הסימנים המסחריים הם הרכוש של בעליהם בהתאמה.

מידע מעודכן/מידע נוסף על קוד צד שלישי זמין בכתובת http://www.adobe.com/go/thirdparty_il.

חלקים מסוימים מכילים תוכנות בכפוף לתנאים הבאים:

החלק של רכיב האיות במוצר זה מבוסס על טכנולוגיה של Proximity Linguistic. © זכויות יוצרים 1989, 2004 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1990 Merriam – Webster Inc. © Copyright 1990 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA‏.‎; © Copyright 2003 Franklin Electronic Publishers, Inc. © Copyright 2003 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA‏. ‎;Legal Supplement © Copyright 1990/1990, 1990/1994 Merriam – Webster Inc./Franklin Electronic Publishers, Inc. © Copyright 1990, 1994, 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA‏. ‎;Medical Supplement © Copyright 1990/1990, 1990/1994 Merriam – Webster Inc./Franklin Electronic Publishers, Inc. © Copyright 1990, 1994, 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA‏. ‎;Geo/Bio Supplement © Copyright 1990/1994 Merriam – Webster Inc./Franklin Electronic Publishers, Inc. © Copyright 1994, 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;Sci/Tech Supplement © Copyright 1990/1994 Merriam – Webster Inc./Franklin Electronic Publishers, Inc. © Copyright 1994, 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1984, 1990 William Collins Sons & Co. Ltd. © Copyright 1988, 1990 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA‏. ‎;© Copyright 1991 Dr. Lluis de Yzaguirre I Maura. ‎© Copyright 1991 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1990 Munksgaard International Publishers Ltd. © Copyright 1990 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1995, 1997 Van Dale Lexicografie bv © Copyright, 1996, 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1989, 1990 IDE a.s. © Copyright 1989, 1990 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1992 Hachette © Copyright 1992 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1984 Editions Fernand Nathan© Copyright 1989 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1997 Bertelsmann Lexikon Verlag © Copyright 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1983 S. Fischer Verlag © Copyright 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1989 Zanichelli © Copyright 1989 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1997 MorphoLogic Inc. © Copyright 1997 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1993-1995 Russicon Company Ltd. © Copyright 1995 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1990 Espasa-Calpe © Copyright 1990 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ‎;© Copyright 1989 C.A. Strombertg AB © Copyright 1989 כל הזכויות שמורות ל- Proximity Technology מחלקה של Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA.

מוצר זה מכיל את תוכנת BSAFE ו/או TIPEM של RSA Security, Inc.‎‏.

מוצר זה מכיל תוכנות שפיתחה חברת Apache Software Foundation ‏(http://www.apache.org‏)

ייתכן כי צבעי PANTONE®‎ המופיעים כאן אינם תואמים לתקנים המזוהים של PANTONE. לצבעים המדויקים, בדוק בפרסומי צבעים עדכניים של PANTONE. PANTONE®‎ וסימנים מסחריים אחרים של Pantone, Inc.‎ הם הרכוש של Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2012.‎‏.

מסד נתוני הצבעים שנלקח מתוך Sample Books © Dainippon Ink ו- Chemicals, Inc.‎, ברישיון Adobe Systems Incorporated.

דחיסת וידאו ופריסת וידאו דחוס של Adobe® Flash® CS6 מבוססות על טכנולוגיית וידאו של On2 TrueMotion‏. ‎©1992-2005 On2 Technologies, Inc.‎‏. כל הזכויות שמורות. http://www.on2.com

חלקים מקוד זה הם ברישיון Nellymoser ‏(www.nellymoser.com)‏

טכנולוגיית דחיסת הווידאו ופריסת וידאו דחוס של Sorenson Spark™ ברישיון של חברת Sorenson Media, Inc.‎‏‏‏‎

RealDuplexTM Acoustic Echo Cancellation is Copyright (c) 1995-2004 SPIRIT

טכנולוגיית קידוד שמע של MPEG Layer-3 ברישיון Fraunhofer IIS ו- Thomson. טכנולוגיית קידוד שמע של MP3 Surround ברישיון Fraunhofer IIS‏, Agere Systems ו- Thomson. טכנולוגיות קידוד שמע של MP3PRO ברישיון Coding Technologies‏, Fraunhofer IIS ו- Thomson Multimedia. ‏(http://www.iis.fhg.de/amm/)‏.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון