העתקת מלל ותמונות מקובצי PDF

ניתן להעתיק בקלות תוכן ב- Acrobat Reader DC, אלא אם כן מחבר ה- PDF החיל הגדרות אבטחה שאינן מאפשרות העתקה.

אימות האפשרות להעתיק תוכן

  1. לחצו לחיצה ימנית על המסמך ובחרו Document Properties.

  2. לחצו על הכרטיסיה Security ועיינו ב- Document Restrictions Summary.

העתקת תוכן ספציפי מ- PDF

  1. לחצו לחיצה ימנית על המסמך ובחרו Select Tool בתפריט הנפתח.

  2. גררו לבחירת מלל או לחצו לבחירת תמונה.

  3. לחצו לחיצה ימנית על הפריט שנבחר ובחרו Copy.

העתקת PDF שלם (ביישום Windows Reader DC בלבד, לא בדפדפן)

  1. בחרו Edit >‏ Copy File to Clipboard.

העתקת אזור ב- PDF (ביישום Reader DC בלבד, לא בדפדפן)

הכלי Snapshot מעתיק אזור כתמונה שניתן להדביק ביישומים אחרים.

  1. בחרו Edit >‏ Take a Snapshot.

  2. גררו מלבן סביב האזור שברצונכם להעתיק ושחררו את לחצן העכבר.

  3. הקישו Esc כדי לצאת ממצב Snapshot.

ביישום אחר, בחרו Edit >‏ Paste כדי להדביק את התמונה שהעתקתם.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת