לשיפור האבטחה, Acrobat Reader DC כולל מצב מוגן ותצוגה מוגנת כדי להגן על המחשב שלכם. כאשר Protected Mode מופעל, כל הפעולות ש- Acrobat Reader DC דורש כדי להציג את קובץ ה- PDF מתבצעות באופן מוגבל בלבד בתוך סביבה מבודדת שנקראת "Sandbox".

מצב מוגן

כברירת מחדל, Adobe Reader DC פועל במצב מוגן כדי לספק שכבת אבטחה נוספת. במצב מוגן, מסמכי PDF זדוניים לא יכולים להפעיל קובצי הפעלה שרירותיים או לכתוב בספריות המערכת או במערכת הרישום של Windows.

כדי לבדוק את הסטטוס של המצב המוגן, בחרו File ‏> Properties ‏> Advanced ‏> Protected Mode.

מצב מוגן מופעל כברירת מחדל. כדי לציין את הקביעות, בצעו את הפעולות הבאות:

 1. בחרו Edit ‏> Preferences.

 2. ברשימה Categories משמאל, בחרו Security (Enhanced)‎‏.

 3. במקטע Sandbox Protections סמנו או בטלו את הסימון באפשרות Enable Protected Mode At Startup.

  • הפעילו את Create Protected Mode Log File כדי לתעד אירועים. השינויים ייכנסו לתוקף בפעם הבאה שתפעילו את היישום.
  • לחצו על View Log כדי לפתוח את קובץ הרישום.

תצוגה מוגנת

לשיפור האבטחה וכדי להימנע מסיכוני אבטחה פוטנציאליים הקשורים לקבצים ממיקומים העלולים להיות לא בטוחים, השתמשו במצב Protected View. במצב Protected View, רוב התכונות מושבתות. ניתן להציג את ה- PDF, אך לא הרבה מעבר לכך.

במצב Protected View, מוצג סרגל צהוב בחלקו העליון של החלון של Reader DC. לחצו על Enable All Features כדי לצאת מתצוגה מוגנת.  

שורת המידע של התצוגה המוגנת
שורת המידע של התצוגה המוגנת

כדי לשנות את התנאים הקובעים מתי משתמשים בתצוגה מוגנת, בצעו את הפעולות הבאות:

 1. בחרו Edit ‏> Preferences.
 2. ברשימה Categories משמאל, בחרו Security (Enhanced)‎‏.
 3. באזור Sandbox Protections, בחרו אפשרות עבור Protected View:
  • Off
  • Files From Potentially Unsafe Locations
  • All Files

Privileged Locations

ניתן להוסיף קבצים, תיקיות ומארחים ספציפיים למיקומים בעלי הזכויות המיוחדות כדי לתת אמון בקובצי PDF באופן סלקטיבי ולעקוף את מגבלות האבטחה.

פתחו את תיבת הדו-שיח Preferences, בחרו בקטגוריה Security (Enhanced)‎ ולאחר מכן, באזור Privileged Locations, בצעו את הפעולות הבאות:

 • כדי להגדיר כמהימנים מסמכים הכוללים אישור אבטחה חוקי, בחרו באפשרות Automatically Trust Documents With Valid Certification.
 • כדי להגדיר כמהימנים אתרים שכבר הוגדרו כאתרים מהימנים ב-Internet Explorer, בחרו באפשרות Automatically Trust Sites From My Win OS Security Zones‏.
 • כדי להוסיף רק קובץ PDF אחד או שניים מתוך מיקום מסוים, לחצו על Add File.
 • כדי ליצור תיקייה מהימנה מקובצי PDF מרובים, לחצו על Add Folder Path או על Add Host.
 • כדי לאפשר טעינת נתונים מאתר, הזינו את שם כתובת הבסיס. לדוגמה, הזינו את הכתובת www.adobe.com, אך לא את הכתובת www.adobe.com/products. כדי להגדיר כמהימנים קבצים מחיבורים מאובטחים בלבד, בחרו באפשרות Secure Connections Only (https:)‎‏‏‎.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת