Reader מאפשר לכם לחתום על קובצי PDF ולשלב את החתימה בקובץ. אם אתם מציגים PDF באינטרנט, עליכם להוריד תחילה את ה- PDF לפני שאתם חותמים עליו.

במסמכים מסוימים יש הגדרות אבטחה המונעות חתימות אלקטרוניות. מסמכים כאלה יש להדפיס ולחתום על העותק המודפס.

חתימה על קובץ PDF

כדי לחתום על מסמך PDF או טופס PDF, באפשרותכם להקליד, לצייר או להוסיף תמונה של חתימה בכתב יד. ניתן גם להוסיף מלל, כגון השם, החברה, התפקיד שלכם או התאריך. כשאתם שומרים את המסמך, החתימה והמלל הופכים לחלק מה- PDF.

שליחת מסמכי PDF חתומים ומעקב אחריהם

לאחר החתימה על הטופס, ניתן לשתף אותו עם אחרים. כדי לשתף את הטופס, יש לפעול לפי השלבים המפורטים במאמר שליחת טופס.

בקשו מאחרים לחתום על קובצי PDF באמצעות Adobe Sign

ניתן לשלוח מסמכים לחתימה של משתמשים אחרים באמצעות הכלי Send for Signature, שמסתמך על שירותי ענן המסופקים על-ידי Adobe Sign. הכלי מאפשר לחותמים לחתום במהירות על הסכמים מכל מקום באמצעות דפדפן אינטרנט או מכשיר נייד. החותמים אינם נדרשים להירשם או לרכוש מוצרים של Adobe כדי לחתום על ההסכמים.

הכלי Send for Signature מסייע לכם גם במעקב אחר תהליך החתימה כולו. הכלי שולח דוא"ל לחותמים שבו הם מתבקשים לחתום על הסכם. לאחר החתימה, אתם והחותמים מקבלים את ה- PDF החתום בדואר אלקטרוני.

לקבלת מידע נוסף, ראו שליחת מסמכי PDF לחתימה.

ניהול אישורים (קובצי PDF מאובטחים)

יוצר ה- PDF יכול להצפין את המסמך באמצעות אישור לצורך אימות חתימות דיגיטליות. אישורים שקיבלתם מאחרים נשמרים ברשימת זהויות אמינות. רשימה זו דומה לספר כתובות ומאפשרת לכם לאמת את החתימות של משתמשים אלה על כל מסמך שתקבלו מהם.

למידע נוסף, ראו את המאמרים הבאים בעזרה של Acrobat:

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת