Reader מאפשר לכם לחתום על קובצי PDF ולשלב את החתימה בקובץ. אם אתם מציגים PDF באינטרנט, עליכם להוריד תחילה את ה- PDF לפני שאתם חותמים עליו.

במסמכים מסוימים יש הגדרות אבטחה המונעות חתימות אלקטרוניות. מסמכים כאלה יש להדפיס ולחתום על העותק המודפס.

חתימה על קובץ PDF

כדי לחתום על מסמך PDF או טופס PDF, באפשרותכם להקליד, לצייר או להוסיף תמונה של חתימה בכתב יד. ניתן גם להוסיף מלל, כגון השם, החברה, התפקיד שלכם או התאריך. כשאתם שומרים את המסמך, החתימה והמלל הופכים לחלק מה- PDF.

שלבים לחתימה על PDF

 1. פתחו את מסמך ה- PDF או טופס ה- PDF שברצונכם לחתום עליו.

 2. לחצו על סמל החתימה  בסרגל הכלים. לחלופין, תוכלו לבחור Tools ‏> Fill & Sign או Fill & Sign בחלונית הימנית.

  הכלי Global sign
 3.  הכלי Fill & Sign מוצג. לחצו על Me.

  דף הבית של Fill & Sign
 4. שדות הטפסים מזוהים באופן אוטומטי. כשמרחפים עם העכבר מעל שדה, מופיעה תיבה כחולה. לחצו במקום כלשהו בתיבה הכחולה והסמן יוצב במקום הנכון באופן אוטומטי. הקלידו את הטקסט הרצוי כדי למלא את השדה.

  כשמרחפים עם העכבר מעל שדה, מוצג שדה הטופס שזוהה
  כשמרחפים עם העכבר, מוצג שדה הטקסט שזוהה

  הערה:

  לקבלת מידע נוסף על מילוי הטופס, ראו מילוי טופס PDF.

 5. לחצו על הסמל Sign בסרגל הכלים, ולאחר מכן בחרו אם ברצונכם להוסיף חתימה או ראשי תיבות בלבד.

  הוספת חתימה או ראשי תיבות

  אם כבר הוספתם את החתימה או את ראשי התיבות שלכם, הם מוצגים כאפשרויות לבחירה.

 6. אם כבר הוספתם את החתימה או את ראשי התיבות שלכם, פשוט בחרו אותם מהאפשרויות תחת Sign ולאחר מכן, ב- PDF, לחצו במיקום שבו ברצונכם להוסיף את החתימה. דלגו לשלב הבא.

  אם אתם חותמים בפעם הראשונה, תראו את הלוח Signature או Initials. להלן דוגמה של הלוח Signature.

  הקלדה, ציור או ייבוא של תמונת חתימה
  תוכלו לבחור להקליד, לצייר או לייבא תמונת חתימה. חתימות וראשי תיבות שנוספו נשמרים לצורך שימוש עתידי.
  • Type: הקלידו את שמכם בשדה. ניתן לבחור מתוך מספר סגנונות חתימה; לחצו על Change Style כדי להציג סגנון שונה.
  • Draw: ציירו את החתימה שלכם בשדה.
  • Image: אתרו ובחרו תמונה של החתימה.
  • Save Signature: כאשר תיבת סימון זו מסומנת ואתם מחוברים אל Acrobat Reader או Acrobat, החתימה שנוספת נשמרת באופן מאובטח ב- Adobe Document Cloud לצורך שימוש חוזר.

  לחצו על Apply ולאחר מכן, ב- PDF, לחצו במיקום שבו ברצונכם להוסיף את החתימה או את ראשי התיבות.

 7. כדי להזיז חתימה או ראשי תיבות שמוקמו כבר, לחצו על השדה כדי לסמן אותם והשתמשו במקשי החצים. כדי לשנות את גודל השדה או למחוק אותו, השתמשו באפשרויות בסרגל הכלים של השדה.

הערה:

אם ברצונכם להשתמש בתמונה כחתימה:

 • חתמו את שמכם בשחור על-גבי גליון נייר לבן נקי וריק. חתמו במרכז הנייר כדי שלא תצלמו או תסרקו את שולי הנייר.
 • צלמו או סרקו את החתימה. אם אתם מצלמים את החתימה, יש לוודא שהדף מואר ושלא נופלים צללים על החתימה.
 • העבירו את התמונה או סרקו למחשב. Acrobat/Reader מקבל קובצי JPG‏, JPEG‏, PNG,‏ GIF,‏ TIFF,‏ TIF ו- BMP. אין צורך לחתוך את התמונה. Acrobat/Reader מייבא את החתימה בלבד אם התמונה או הקובץ הסרוק מספיק נקיים.

 1. פתחו את מסמך ה- PDF או טופס ה- PDF שברצונכם לחתום עליו.

 2. לחצו על סמל החתימה  בסרגל הכלים. לחלופין, תוכלו לבחור Tools ‏> Fill & Sign או Fill & Sign בחלונית הימנית.

  הכלי Global sign
 3.  הכלי Fill & Sign מוצג. לחצו על Me.

  דף הבית של Fill & Sign
 4. שדות הטפסים מזוהים באופן אוטומטי. כשמרחפים עם העכבר מעל שדה, מופיעה תיבה כחולה. לחצו במקום כלשהו בתיבה הכחולה והסמן יוצב במקום הנכון באופן אוטומטי. הקלידו את הטקסט הרצוי כדי למלא את השדה.

  כשמרחפים עם העכבר מעל שדה, מוצג שדה הטופס שזוהה
  כשמרחפים עם העכבר, מוצג שדה הטקסט שזוהה

  הערה:

  לקבלת מידע נוסף על מילוי הטופס, ראו מילוי טופס PDF.

 5. לחצו על הסמל Sign בסרגל הכלים, ולאחר מכן בחרו אם ברצונכם להוסיף חתימה או ראשי תיבות בלבד.

  הוספת חתימה או ראשי תיבות

  אם כבר הוספתם את החתימה או את ראשי התיבות שלכם, הם מוצגים כאפשרויות לבחירה.

 6. אם כבר הוספתם את החתימה או את ראשי התיבות שלכם, פשוט בחרו אותם מהאפשרויות תחת Sign ולאחר מכן, ב- PDF, לחצו במיקום שבו ברצונכם להוסיף את החתימה. דלגו לשלב הבא.

  אם אתם חותמים בפעם הראשונה, תראו את הלוח Signature או Initials. להלן דוגמה של הלוח Signature.

  הקלדה, ציור או ייבוא של תמונת חתימה
  תוכלו לבחור להקליד, לצייר או לייבא תמונת חתימה. חתימות וראשי תיבות שנוספו נשמרים לצורך שימוש עתידי.
  • Type: הקלידו את שמכם בשדה. ניתן לבחור מתוך מספר סגנונות חתימה; לחצו על Change Style כדי להציג סגנון שונה.
  • Draw: ציירו את החתימה שלכם בשדה.
  • Image: אתרו ובחרו תמונה של החתימה.
  • Save Signature: כאשר תיבת סימון זו מסומנת ואתם מחוברים אל Acrobat Reader או Acrobat, החתימה שנוספת נשמרת באופן מאובטח ב- Adobe Document Cloud לצורך שימוש חוזר.

  לחצו על Apply ולאחר מכן, ב- PDF, לחצו במיקום שבו ברצונכם להוסיף את החתימה או את ראשי התיבות.

 7. כדי להזיז חתימה או ראשי תיבות שמוקמו כבר, לחצו על השדה כדי לסמן אותם והשתמשו במקשי החצים. כדי לשנות את גודל השדה או למחוק אותו, השתמשו באפשרויות בסרגל הכלים של השדה.

שליחת מסמכי PDF חתומים ומעקב אחריהם

לאחר החתימה על הטופס, ניתן לשתף אותו עם אחרים. כדי לשתף את הטופס, יש לפעול לפי השלבים המפורטים במאמר שליחת טופס.

בקשו מאחרים לחתום על קובצי PDF באמצעות Adobe Sign

ניתן לשלוח מסמכים לחתימה של משתמשים אחרים באמצעות הכלי Fill and Sign, שמסתמך על שירותי ענן המסופקים על-ידי Adobe Sign. הכלי מאפשר לחותמים לחתום במהירות על הסכמים מכל מקום באמצעות דפדפן אינטרנט או מכשיר נייד. החותמים אינם נדרשים להירשם או לרכוש מוצרים של Adobe כדי לחתום על ההסכמים.

לכל החותמים נשלחת הודעת דוא"ל עם בקשה לחתום על ההסכמים. לאחר החתימה, אתם והחותמים מקבלים את ה- PDF החתום בדואר אלקטרוני. תוכלו לעקוב אחר תהליך החתימה כולו ב- Acrobat DC או ב- Acrobat Reader DC דרך Home > For Signature.

 

לקבלת מידע נוסף, ראו שליחת מסמכי PDF לחתימה.

ניהול אישורים (קובצי PDF מאובטחים)

יוצר ה- PDF יכול להצפין את המסמך באמצעות אישור לצורך אימות חתימות דיגיטליות. אישורים שקיבלתם מאחרים נשמרים ברשימת זהויות אמינות. רשימה זו דומה לספר כתובות ומאפשרת לכם לאמת את החתימות של משתמשים אלה על כל מסמך שתקבלו מהם.

למידע נוסף, ראו את המאמרים הבאים בעזרה של Acrobat:

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת