מרכז העזרה של Adobe

תיקון בעיות הנוגעות לחשבון ולחיוב 

תיקון בעיות הנוגעות ליישום 

תיקון בעיות הנוגעות להורדה ולהתקנה 

קבלת עזרה נוספת

תמיכה בניהול ארגוני
קבלת עזרה

תמיכה בניהול צוות
קבלת עזרה

תמיכת Adobe ב-Twitter
יש לבקר ב-@AdobeCare

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון

[Feedback V2 Badge]