פתרון בעיות ועזרה

מנהלי מערכת

כדי לקבל גרסת ניסיון של Captivate Prime, צור Adobe ID. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול Adobe ID שלך. באפשרותך להיכנס ל-Captivate Prime באמצעות Adobe ID שלך ולהתחיל להשתמש בגרסת הניסיון.

השתמש במדריך קנייה זה לקבלת מידע הקשורלהמרתהחשבון שלך מגרסת ניסיון למינוי.

מנהלי מערכת יכולים לנהל את החיוב של חשבונות. למידע נוסף, ראה ניהול החיוב.

מנהלי מערכת יכולים לבטל מינויים ל-Captivate Prime. השבת את החשבון שלך באמצעות האפשרות שמופיעה במקטע Billing (חיוב). לאחר ההשבתה, כל ההזמנות הקיימות בחשבון ממחזור החיוב הבא של המנוי יבוטלו. שים לב, Captivate Prime פועל בהתאם למודל מינוי שנתי ואנו ממליצים לא לבטל את המינוי באמצע השנה. במקרה שתרצה לבטל את המינוי לפני סיום התקופה השנתית, תחויב בדמי סיום מוקדם. למידע נוסף, צור קשר איתנו.

 

משתמשים

כמשתמש של Captivate Prime, איש הקשר הראשוני שלך הוא מנהל מערכת ניהול הלמידה בארגון שלך.

היכנס אל דף חשבונות Adobe שלך עם ה-Adobe ID והסיסמה הנוכחיים שלך. שם, לחץ על הכרטיסייה Security & Privacy, ולאחר מכן לחץ על Change תחת Password. שכחת את הסיסמה? ברר כיצד לאפס ולשנות אותה.

כן, תוכל ללמוד את הקורסים של Captivate Prime ב-iPad ובמכשירים ניידים. למידע נוסף, ראה אפליקציית Learner למכשירים ניידים וטאבלטים.

משימות נפוצות

למידע על הגישה המומלצת להגדרה וקביעת תצורה של Adobe Captivate Prime, ראה מדריך לשיטות עבודה מומלצות.

כתלמידבאפשרותך להשתמש במסמך תחילת העבודה עבור תלמידים כדי להבין כיצד להתחיל להשתמש ב-Captivate Prime כ-LMS.

אם אתה מנהל, השתמש בדף תחילת העבודה עבור מנהלים, שיסייע לך בניווט בין התכונות המרכזיות של האפליקציה.

לקבלת מידע על תחילת העבודה עם מודולים וניהולם כמדריך, ראה תחילת העבודה כמדריך.

לקבלת מידע על תחילת העבודה כמחבר, ראה תחילת העבודה כמחבר

שאלות נפוצות

כדי לדעת מהן התשובות לשאלות הנפוצות ביותר עבור מנהלי מערכת, ראה שאלות נפוצות עבור מנהלי מערכת.

כדי לדעת מהן התשובות לשאלות הנפוצות ביותר עבור מנהלי מערכת, ראה שאלות נפוצות עבור מחברים.

כדי לדעת מהן התשובות לשאלות הנפוצות ביותר עבור מדריכים, ראה שאלות נפוצות עבור מדריכים.

יישומים ושירותים קשורים