יצירת חשבון מנהל מקומי חדש | Windows

במקרים מסוימים, חשבון משתמש עלול להיפגם ולמנוע מתוכנית ההתקנה של Adobe גישה או יצירה של קבצים ותיקיות נחוצים. כדי לפתור את הבעיה, צור חשבון משתמש אחר, היכנס לחשבון החדש, ואז נסה להתקין או להפעיל את היישום של Adobe מהחשבון החדש.

משתמש ב-Mac OS X?

לקבלת מידע על יצירת חשבון מנהל מקומי חדש ב-Mac OS X, ראה התקנה או הפעלה של יישומי Adobe בחשבון משתמש חדש | Mac OS X.

צור חשבון מנהל מקומי חדש.

עיין באחד מדפי העזרה הבאים של Microsoft לקבלת הוראות על הגדרת חשבון מנהל מקומי חדש:

Windows 8.1

יצירת חשבון משתמש (פעל בהתאם להוראות תחת Create a local account (יצירת חשבון מקומי))

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון