השבת את התיקייה 'קובצי התקנה' במהלך התקנה | Acrobat 9, Reader 9‏

כאשר מותקן Reader או Acrobat, הוא יוצר תיקיית קבצי התקנה:

  • Reader: C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Setup Files\...
  • Acrobat: C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Setup Files\...

תיקיה זו משמשת כמטמון מתקין המכיל את קובץ תוכנית ההתקנה עצמו. קובץ תוכנית ההתקנה משמש לתיקון התקנת Reader או Acrobat. עם זאת, חברות מסוימות שומרות את תוכנית ההתקנה בשיתוף רשת, ולכן אינן מעוניינות ביצירת מטמון תוכנית ההתקנה מכיוון שהיא תופסת מקום. 

באפשרותך להשבית תיקיה זו במהלך ההתקנה באמצעות אשף ההתאמה האישית של Adobe כדי לשנות את קובץ תוכנית ההתקנה הרגילה של MSI. השבת את האפשרות "הפעל מטמון של קבצי תוכנית ההתקנה בכונן קשיח מקומי" תחת אפשרויות התקנה.

כדי להוריד ולקבל מידע נוסף על אשף ההתאמה האישית, בקר בקישור זה:

ערכת כלים ארגונית למוצרי Acrobat.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון