השבתת פריטי הפעלה, שירותים | Windows

יישומים או שירותים מסוימים גורמים לשגיאות מערכת או לקפיאה בעת הפעלה במקביל ליישומי Adobe. שירותים הם תוכניות מיוחדות המבצעות תפקודים התומכים בתוכניות אחרות. לפני הפעלת יישום Adobe שלך, השבת את היישומים האחרים, כולל פריטי 'אתחול' (פריטים המופעלים באופן אוטומטי בעת הפעלת Windows), ושירותים המשתמשים ב'אתחול סלקטיבי'.

חשוב: כשאתה מבטל את הבחירה באפשרות Load System Services (טען שירותי מערכת) באתחול הסלקטיבי או האבחוני, אתה מוחק באופן סופי את כל נקודות השחזור בתוכנית השירות של שחזור המערכת. אם אתה חושש ממחיקת נקודות השחזור, השאר את האפשרות מסומנת ובדוק האם הבעיה עדיין קיימת. לעתים יש לכבות את שירותי המערכת כדי לבדוק את הבעיה במלואה.

הערה: הפקודות בשלבים אלה עשויות להשתנות מעט, בתלות בתצורת המערכת. 

השבת פריטי אתחול ושירותים שאינם של Microsoft

התראה:

היזהר בעת השבתת שירותים. ודא שאתה לא משבית שירותים קריטיים שהכרחיים לפעולה תקינה של המכשיר שלך. השבתת שירותים כאלה עלולה גם לגרום לנעילת המכשיר שלך.

 1. יציאה מכל היישומים.
 2. בחר התחל > הפעלה, והקלד msconfig בתיבה פתיחה. לאחר מכן לחץ על אישור.

 3. רשום את כל הפריטים שביטלת את סימונם בכרטיסיות 'אתחול' ו'שירותים'.

 4. לחץ על הכרטיסייה General (כללי), ולאחר מכן בחר Selective Startup (אתחול סלקטיבי).

 5. לחץ על הכרטיסייה אתחול ולאחר מכן בחר השבת הכול.

 6. בחר פריטי אתחול כלהם החיוניים לבדיקת הבעיה. אם אינך בטוח האם פריט חיוני, השאר אותו לא מסומן (לא זמין).
 7. לחץ על הכרטיסייה שירותים ולאחר מכן בחר הסתר את כל שירותי Microsoft.

 8. בחר השבת הכול.

 9. הפוך את כל השירותים שנדרשים לפתרון בעייתך לזמינים.
 10. לחץ על אישור והפעל מחדש את Windows.

 11. בעת האתחול, תראה הודעה כי הכלי 'תצורת מערכת' שינה את הדרך בו מופעלת מערכת Windows. לחץ על אישור. כאשר יופיע הכלי System Configuration (תצורת מערכת), בחר ביטול.

 12. לחץ לחיצה ימנית על הסמלים באזור ההודעות (שבגרסאות קודמות של Windows מכונה 'מגש המערכת') כדי לסגור או להשבית את כל פריטי האתחול שעדיין פעילים.

שחזור פריטי אתחול ושירותים

 1. צא מכל היישומים
 2. בחר התחל > הפעלה, והקלד msconfig בתיבה פתיחה. לאחר מכן לחץ על אישור.

 3. בחר בכרטיסייה General (כללי) ולאחר מכן בחר Normal Startup (אתחול רגיל).

 4. בטל את הבחירה בכל הפריטים שרשמת לפניך בשלב 3 לעיל.
 5. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב להחלת השינויים.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט