יישומים או שירותים מסוימים גורמים לשגיאות מערכת או לקפיאה בעת הפעלה במקביל ליישומי Adobe. שירותים הם תוכניות מיוחדות המבצעות תפקודים התומכים בתוכניות אחרות. לפני הפעלת יישום Adobe שלך, השבת את היישומים האחרים, כולל פריטי 'אתחול' (פריטים המופעלים באופן אוטומטי בעת הפעלת Windows), ושירותים המשתמשים ב'אתחול סלקטיבי'.

חשוב: כשאתה מבטל את הבחירה באפשרות Load System Services (טען שירותי מערכת) באתחול הסלקטיבי או האבחוני, אתה מוחק באופן סופי את כל נקודות השחזור בתוכנית השירות של שחזור המערכת. אם אתה חושש ממחיקת נקודות השחזור, השאר את האפשרות מסומנת ובדוק האם הבעיה עדיין קיימת. לעתים יש לכבות את שירותי המערכת כדי לבדוק את הבעיה במלואה.

הערה: הפקודות בשלבים אלה עשויות להשתנות מעט, בתלות בתצורת המערכת. 

השבת פריטי אתחול ושירותים שאינם של Microsoft

 1. צא מכל היישומים.
 2. בחר התחל > הפעלה והקלד msconfig בתיבה פתיחה. לחץ על אישור.
 3. רשום את כל הריטים שביטלת את סימונם בכרטיסיות 'אתחול' ו'שירותים'.
 4. לחץ על הכרטיסייה General (כללי) ובחר Selective startup (אתחול סלקטיבי).
 5. לחץ על הכרטיסייה 'אתחול' ובחר את 'הפוך ללא זמין'.
 6. בחר פריטי אתחול כלהם החיוניים לבדיקת הבעיה. אם אינך בטוח האם פריט חיוני, השאר אותו לא מסומן (לא זמין).
 7. לחץ על הכרטיסייה Services (שירותים) וסמן את Hide All Microsoft Services (הסתר את כל שירותי Microsoft)
 8. לחץ על Disable All (השבת הכול).
 9. הפוך את כל השירותים שנדרשים לפתרון בעייתך לזמינים.

חשוב: הפעל מחדש את שירות הרישוי של FLEXnet אם אתה פותר בעיות במוצר Adobe CS2‏, CS3 או CS4. שירות הרישוי של FlexNET נדרש עבור מרבית מוצרי Adobe. כשהוא אינו זמין, לא תתאפשר הפעלה של מוצר Adobe שברשותך. מוצרי Adobe CS5 ואילך אינם משתמשים בשירות הרישוי של FLEXnet.

 1. לחץ על 'אישור' והפעל מחדש את Windows.
 2. בעת האתחול, תראה הודעה כי הכלי 'תצורת מערכת' שינה את הדרך בו מופעלת מערכת Windows. לחץ על אישור. כאשר יופיע הכלי 'תצורת מערכת', לחץ על 'ביטול'.
 3. לחץ לחיצה ימנית על הסמלים באזור ההודעות (שבגרסאות קודמות של Windows מכונה 'מגש המערכת') כדי לסגור או להשבית את כל פריטי האתחול שעדיין פעילים.

הערה: בעת הפעלה מחדש אתה מקבל הודעה שכלי תצורת המערכת שינה את אופן האתחול של Windows. לחץ על 'אישור' וכאשר הכלי 'תצורת מערכת' מופיע, לחץ על 'ביטול'.

שחזור פריטי אתחול ושירותים

 1. צא מכל היישומים
 2. בחר התחל > הפעלה והקלד msconfig בתיבה פתיחה. לחץ על אישור.
 3. בחר בכרטיסייה General (כללי) ואז בחר Normal Startup (אתחול רגיל).
 4. בטל את הבחירה בכל הפריטים שרשמת לפניך בשלב 3 לעיל.
 5. לחץ על OK (אישור) ואז הפעל מחדש את המחשב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף.

מידע נוסף 

לפרטים, חפש את הנושאים הבאים במערכת העזרה של Microsoft Windows:

 • (Windows XP) "כיצד לפתור בעיות של שגיאות תצורה באמצעות הכלי 'תצורת מערכת' של Windows XP" (מזהה מאמר: 310560)
 • (Windows Vista) "כיצד לפתור בעיות של שגיאות תצורה באמצעות הכלי 'תצורת מערכת' של Windows Vista" (מזהה מאמר: 950093)
 • (Windows 7) "הפעלה 'אתחול סלקטיבי' באמצעות 'תצורת מערכת'"