ניצול גבוה של CPU

חלק מהמשתמשים חווים ניצול גבוה של CPU לאחר הפעלת מוצרי Adobe. אם אתה סבור שבעיה זו משפיעה עליך, בדוק את האפשרויות הבאות:

Mac OS: הפעל את Activity Monitor, גש אל כרטיסיית CPU ובדוק האם CEPHtmlEngine Helper גורם לניצול גבוה של CPU.

Windows:הפעל את 'מנהל המשימות', גש אל כרטיסיית 'מעבדים' ובדוק האם CEPHtmlEngine Helper גורם לניצול גבוה של CPU.

אם גילית שתהליך CEPHtmlEngine Helper גורם לניצול גבוה של CPU, נסה את אחד מן הפתרונות הבאים:

הערה:

אם בעיה זו מופיעה גם עם Dreamweaver CC 2015, התקן את העדכון האחרון על מנת לפתור את הבעיה.

פתרון מס. 1: בדוק את התיקייה של קבצי הרישום

הבעיה יכולה להתרחש כאשר מוצרי Adobe אינם מצליחים לגשת לתיקייה של קבצי רישום או לכתוב בה. בדוק את התיקייה המוזכרת בהמשך כדי לוודא שהיא קיימת ושהרשאות הכתיבה של חשבון המשתמש הנוכחי שלך מאפשרות לשנות את תוכנה.

 1. Windows:

  • גש אל %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\Creative Cloud Libraries\Logs משדה החיפוש בתפריט 'התחל' או מפקודת Run
  • ודא שהתיקייה קיימת ושיש לך הרשאות כתיבה.
 2. Mac OS:

  • בעזרת פקודת Go to Folder, גש אל Access ~/Library/Logs/Creative Cloud/Creative Cloud Libraries.
  • ודא שהתיקייה קיימת ושיש לך הרשאות כתיבה.

פתרון מס. 2: החלף את תוכן התיקייה הבאה

 1. סגור את כל מוצרי Adobe שפתוחים כגון Photoshop, ‏Illustrator, ‏Dreamweaver, או InDesign.

 2. העבר את התוכן מהתיקייה המוזכרת בהמשך למקום אחר לצורך גיבוי (למשל לתיקייה בשולחן העבודה שלך). בחר מבין האפשרויות הבאות את הנתיב המתאים למיקום התיקייה בהתאם למוצר .

  הערה:

  עליך לבחור ישירות את הקישור למוצר בעזרת לחיצה+Ctrl כדי להשתמש בפקודת 'הצג תוכן חבילה' ולגשת לספריות המוצר המוזכרות בהמשך.

  Mac:

  • Photoshop:‏/Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator:‏ /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/‏
  • InDesign:‏/Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver:‏ /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

   

  Windows:

  • Photoshop:‏C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator:‏C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign:‏ C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver:‏ C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro:‏ C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular

  הערה:

  לחיצה ממושכת על מקש Option תוך כדי גרירה, תאפשר ליצור עותק של תוכן התיקייה.

 3. אחרי יצירת העותק, מחק את התוכן של התיקייה המקורית.

 4. הורד את DL224.zip וחלץ את תוכנו אל התיקייה המוזכרת בהמשך (התוכן זהה לתוכן שגיבית ומחקת בשלב הקודם).

  הערה:

  עליך לבחור ישירות את הקישור למוצר בעזרת לחיצה+Ctrl כדי להשתמש בפקודת 'הצג תוכן חבילה' ולגשת לספריות המוצר המוזכרות בהמשך.

  עבור Mac:

  • Photoshop:‏ /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator:‏ /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/‏
  • InDesign:‏/Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver:‏ /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

   

  עבור Windows:

  • Photoshop: ‏C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator:‏C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign:‏ C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver:‏ C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro:‏ C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular

הערה:

מחלקת ההנדסה של Adobe מודעת לבעיה ומתכוונת לפתור אותה בעדכון עתידי.

הורד

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת