התקנת Java (JRE)‎ | ‏Mac OS 10.7 ואילך

בעיה

השגיאה "you need to install the legacy Java SE 6 runtime" (עליך להתקין זמן ריצה של Java SE 6 מדור קודם) מופיעה בעת פתיחת יישום כלשהו של Adobe.

פתרון

במערכת Mac OS 10.7‏ (Lion) ואילך, Java Runtime כבר לא מותקן באופן אוטומטי כחלק מההתקנה של מערכת ההפעלה. בצע אחת מהשיטות להלן להתקנת Java Runtime.

שיטה 1

באפשרותך להוריד ולהתקין את זמן הריצה Java runtime מאתר האינטרנט של Java - ‏Download Free Java Software (הורדת תוכנות Java בחינם).

הערה:

במערכת Mac OS 10.10 ‏(Yosemite), בעת הפעלת מוצר כלשהו של Adobe, ייתכן שמוצגת האזהרה "The Application has been moved and its path has been changed..." (היישום הועבר והנתיב שלו השתנה).

לחץ על לחצן Repair Now (תקן כעת) או Update (עדכן) כדי לעדכן את המיקום ולפתור את הבעיה. כאשר תוצג לך הנחיה להזנת סיסמה , הזן את סיסמת המערכת לסיום.

הודעת אזהרה על יישום שהועבר

שיטה 2

אם Java runtime לא מותקן, תוצג לך הנחיה להתקין אותו כאשר תפעיל בפעם הראשונה מוצר כלשהו של Adobe. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך בתיבת הדו-שיח על ההודעה המציינת כי Java נדרש כדי לבצע את ההתקנה.

שיטה 3 (מערכות Mac OS 10.7 ו-Mac OS 10.8)

השתמש בשיטה הבאה להתחלת ההתקנה של Java runtime או לאישור אם היא כבר הותקנה.

  1. עבור אל Applications > Utilities > Java Preferences (יישומים > תוכניות עזר > העדפות Java).
  2. פתח את Java Preferences.
  3. אם Java לא מותקן, תוצג ההודעה: "To open “Java Preferences," you need a Java runtime. Would you like to install one now?" (לפתיחת העדפות Java, נדרש Java runtime). האם ברצונך להתקין אותו כעת?)

  4. לחץ על Install (התקן) וקבל את הסכם הרישיון. Java runtime יורד ויותקן.

מידע נוסף

יישומים רבים של Adobe תלויים ב-Oracle Java Runtime Environment ‏(JRE) כדי שתכונות מסוימות יפעלו. Apple שינתה לאחרונה את הדרך שבה היא כוללת את Java ב-Mac OS, ובמערכת Lion, ‏Java כבר לא מותקן מראש. כעת זוהי התקנה אופציונלית שעליך לבחור. 

מאחר שכלי ההתקנה והיישומים הנוכחיים של Adobe נבנו לפני ששינויים אלה בוצעו על-ידי Apple‏, תוכנת Adobe מצפה ש-Java יותקן. Adobe ו-Apple שיתפו פעולה כדי להבטיח שתוכל להתקין את Java בזמן ההתקנה של OS. לחלופין, תוכל להתקין אותו מאחור יותר, לאחר ההתקנה של יישומי Adobe. בזמן ריצה, כאשר תפעיל יישום של Adobe, תתבקש להתקין את Java אם הוא כבר לא הותקן. אם לא תתקין את Java לפני הפעלת יישום של Adobe, ייתכן שיחסרו תכונות או שהן לא יפעלו כראוי. אם תיתקל בבעיות כלשהן, התקן את Java כדי לפתור אותן. Adobe ממליצה שמנהלי IT ארגוניים יתקינו מראש את Java (או יוודאו שניתן להתקין את Java דרך חומת האש/האבטחה שלהם) כדי למנוע התנגשויות עם יישומי Adobe.

אם Java runtime לא מותקן, חלק מהבעיות שידוע כי הן עלולות להתרחש הן -

  • כשל בהפעלה.
  • הצגת הנחיה להתקנת Java runtime בעת ניסיון להשתמש ביישומים.
  • יישומים נתקעים או נסגרים.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט