התקנה או הפעלה של יישומי Adobe בחשבון משתמש חדש | Mac OS X

במקרים מסוימים, חשבון משתמש עלול להיפגם ולמנוע מתוכנית ההתקנה גישה או יצירה של קבצים ותיקיות נחוצים. צור חשבון אחר, היכנס לחשבון החדש ונסה להתקין ולהפעיל את יישום Adobe מחשבון זה.

משתמש ב-Windows?

לקבלת מידע על יצירת חשבון מנהל מקומי חדש ב-Windows, ראה יצירת חשבון מנהל מקומי חדש | Windows.

Mac OS 10.7 ‏(Lion) ואילך

 1. מתפריט Apple, בחר System Preferences.

 2. לחץ על Users & Groups.

 3. לחץ על סמל המנעול והזן את השם והסיסמה של המנהל.

 4. לחץ על סימן הפלוס בפינה השמאלית התחתונה של החלון.

 5. בחר סוג חשבון מהתפריט הקופץ New Account.

 6. הזן שם מלא עבור החשבון (לדוגמה, הקלד test). שם החשבון נוצר באופן אוטומטי.

 7. הזן סיסמה שתוכל לזכור בקלות (כגון test) בתיבות Password ו-Verify.

 8. הזן רמז לסיסמה תחת Password hint. רמז לסיסמה עוזר לך לזכור את הסיסמה.

 9. לחץ על Create User.

 10. ודא שהאפשרות Allow user to administer this computer נבחרה.

 11. לחץ על סמל המנעול כדי למנוע שינויים נוספים.

 12. סגור את Users & Groups.

 13. מתפריט Apple, בחר Log Out.

 14. היכנס שוב באמצעות חשבון המשתמש החדש שיצרת ונסה להתקין את היישום של Adobe.

Mac OS 10.5 ‏(Leopard) ו-10.6 (Snow Leopard)‏

 1. מתפריט Apple, בחר System Preferences.

 2. לחץ על Accounts.

 3. אם חלק מהאפשרויות מעומעמות, לחץ על סמל המנעול והזן את השם והסיסמה של המנהל.

 4. לחץ על סימן הפלוס בפינה השמאלית התחתונה של החלון.

 5. הזן את שם המשתמש (לדוגמה, הקלד test). הקפד להזין סיסמה שתוכל לזכור בקלות (כגון test) בתיבות Password ו-Verify.

 6. לחץ על Create Account.

 7. בחר Allow user to administer this computer. אפשרות זו הופכת את משתמש המבחן למנהל.

 8. מתפריט Apple, בחר Log Out.

 9. כאשר מוצג מסך הכניסה, בחר את משתמש המבחן.

 10. נסה להתקין את היישום של Adobe.

Mac OS 10.4 ‏(Tiger)

 1. מתפריט Apple, בחר System Preferences.

 2. לחץ על Accounts.

 3. אם חלק מהאפשרויות מעומעמות, לחץ על סמל המנעול והקלד את השם והסיסמה של המנהל.

 4. לחץ על סימן הפלוס בפינה השמאלית התחתונה של החלון.

 5. הזן את שם המשתמש (לדוגמה, הקלד test). הקפד להזין סיסמה שתוכל לזכור בקלות (כגון test) בתיבות Password ו-Verify.

 6. בחר Allow user to administer this computer. אפשרות זו הופכת את משתמש המבחן למנהל.

 7. לחץ על Create Account.

 8. מתפריט Apple, בחר Log Out.

 9. כאשר מוצג מסך הכניסה, בחר את משתמש המבחן.

 10. נסה להתקין את היישום של Adobe.

Mac OS 10.3 ‏(Panther)

 1. מתפריט Apple, בחר System Preferences.

 2. לחץ על Accounts.

 3. לחץ על סמל המנעול והזן את השם והסיסמה של המנהל.

 4. לחץ על סימן הפלוס בפינה השמאלית התחתונה של החלון.

 5. הזן שם משתמש (לדוגמה, הקלד test) וסיסמה. הקפד להזין סיסמה שתוכל לזכור בקלות, כגון test.

 6. לחץ על הלחצן Security בחלק העליון ובחר את האפשרות Allow user to administer this computer. אפשרות זו הופכת את משתמש המבחן למנהל.

 7. סגור את החלון Accounts.

 8. מתפריט Apple, בחר Log Out.

 9. כאשר מוצג מסך הכניסה, בחר את משתמש המבחן.

 10. נסה להתקין את היישום של Adobe.

Mac OS 10.2 ‏(Jaguar)

 1. מתפריט Apple, בחר System Preferences.

 2. מתפריט View, בחר Users ולאחר מכן לחץ על New User.

 3. הזן שם משתמש (לדוגמה, הקלד test).

 4. לחץ על הכרטיסייה Password והזן סיסמה שתוכל לזכור בקלות, כגון test.

 5. בחר Allow user to administer this computer. אפשרות זו הופכת את משתמש המבחן למנהל.

 6. לחץ על OK וסגור את החלון Accounts.

 7. מתפריט Apple, בחר Log Out.

 8. כאשר מוצג מסך הכניסה, בחר את משתמש המבחן.

 9. נסה להתקין את היישום של Adobe.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?