הפעלה במצב אתחול בטוח | Mac OS X

הפעל את המערכת במצב אתחול בטוח

  1. הפעל מחדש את ה-Macintosh. לחץ לחיצה ארוכה על מקש ה-Shift מיד לאחר שתשמע את צליל ההפעלה.
  2. שחרר את מקש Shift כשיופיע הלוגו של Apple. הכיתוב Safe Boot יופיע במסך ההפעלה של Mac OS X.

שים לב: Safe Boot מופיע רק במסך ההפעלה; הוא אינו מופיע בפינות של שולחן העבודה, כפי שנעשה ב-Windows.

שחזור המערכת למצבה הרגיל

  1. הפעל מחדש את ה-Macintosh מבלי להחזיק מקשים כלשהם לחוצים.

 

 

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון