פתרון בעיות של שגיאות מערכת ב-Windows

תופעות של שגיאות מערכת ב-Windows כוללות תיבות דו-שיח ריקות או מהבהבות, מסך כחול, הפעלה מחדש לא-צפויה או הודעת שגיאה של Windows.

הערה:

מקבל שגיאה ספציפית בעת שימוש ביישום Adobe? בצע חיפוש בעזרה של Adobe Community או בקרב ב-Adobe Forums כדי לקבל עזרה ממומחי הקהילה.

לפני שתתחיל

בדוק את דרישות המערכת

אם המערכת אינה עומדת בדרישות המינימום של מוצר Adobe, המוצר עשוי שלא לפעול כהלכה. בקר בדף דרישות המערכת של Adobe כדי לוודא שהמערכת עומדת בדרישות המינימום של המוצר שלך.

דרישות מערכת

גבה את הקבצים

גבה את כל הקבצים האישיים (לדוגמה, קובצי Photoshop או InDesign שיצרת).

הגדר את אפשרויות לוח הבקרה והקבצים

משימות פתרון הבעיות להלן משקפות את ממשק ברירת המחדל של Windows ואת התצוגה הקלאסית של "לוח הבקרה". משימות מסוימות דורשות ממך לאתר קבצים, תיקיות או הרחבות המוסתרים לפי ברירת המחדל.

הצג את "לוח הבקרה" בתצוגה קלאסית

פתח את לוח הבקרה.

2. לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

 • (Windows Vista) תצוגה קלאסית
 • (Windows 7‏, Windows 8 ו-Windows 10) הצג לפי > סמלים קטנים

הצג קבצים, תיקיות או הרחבות מוסתרים

עיין בנושאי העזרה הבאים של Windows:

 • (Windows Vista ו-Windows 7) "הצגת קבצים מוסתרים" ו"הצגה או הסתרה של סיומות שמות קבצים"
 • (Windows ו-Windows 10) "הצגת קבצים מוסתרים" ו"הצגה או הסתרה של סיומות שמות קבצים"
הצג קבצים, תיקיות או הרחבות מוסתרים

אפשרויות תיקייה ב-Windows 7‏, WIndows 8 ו-Widnows 10

פתרון בעיות מערכת בסיסיות

עדכן את יישום Adobe

הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת Adobe עשויה להיות תואמת יותר למערכת ההפעלה ומנהלי ההתקן. לפני התקנה של עדכון, ודא שהמערכת עומדת בדרישות.

בקר בדף עדכוני המוצר של Adobe להצגת העדכונים הזמינים למוצר שלך.

דף עדכוני מוצר

Update Windows (עדכון Windows)

עדכונים למערכת ההפעלה Windows משפרים את הביצועים והתאימות שלה ליישומים.

כדי לקבל חבילות שירות ועדכונים של Windows, בקר באתר www.windowsupdate.com. לקבלת עזרה בהתקנת חבילות השירות והעדכונים, פנה לתמיכה הטכנית של Microsoft.

מסך עדכוני Windows

צור מחדש את העדפות יישום Adobe

צור מחדש את קובץ ההעדפות של יישום Adobe כדי למנוע בעיות העלולות להיגרם בגלל קובץ העדפות פגום.

קובץ ההעדפות הראשי נקרא Adobe [Product Name] [Product Version] Prefs.psp.

ב-Windows גרסאות Vista‏, 7, 8, או 10 קובץ ההעדפות נמצא ב:

Users\[User name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe [Product Name] [Product Version]\Adobe [Product Name] [Product Version] Settings\Adobe [Product Name] [Product Version]Prefs.psp

אם אתה צריך דרך מהירה לאפס את ההעדפות שלך, באפשרותך לעשות זאת ברבים מיישומי Adobe באמצעות קיצור מקשים בעת הפעלת המוצר. החזק את המקשים CTRL-SHIFT-ALT לחוצים מיד לאחר שתלחץ לחיצה כפולה על סמל היישום.

צפה בסרטון זה לקבלת הדרכה על איפוס ההעדפות של Photoshop: כיצד לאפס את קובץ ההעדפות של Photoshop CS6

לקבלת הוראות נוספות חפש את הביטוי restore preferences ("שחזור העדפות") במערכת העזרה של המוצר שלך.

חיפוש מידע על שחזור העדפות

הפעל את יישום Windows במצב פשוט

יישומים או שירותים מסוימים עלולים לגרום לשגיאות מערכת או לקפיאה בעת הפעלה-בו זמנית עם יישומי Adobe. שירותים הם תוכניות מיוחדות המבצעות תפקודים התומכים בתוכניות אחרות.

לפני שתפעיל את יישום Adobe שלך, השבת את היישומים והשירותים האחרים באמצעות אתחול סלקטיבי.

למידע נוסף, חפש את הנושאים הבאים במערכת העזרה של Microsoft Windows:

 • Windows Vista "כיצד לפתור בעיות של שגיאות תצורה באמצעות הכלי 'תצורת מערכת' של Windows Vista" (מזהה מאמר: 950093)
 • Windows 7, 8, 10  "הפעלת אתחול סלקטיבי באמצעות תצורת מערכת" 

כדי להשבית פריטי אתחול ושירותים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. צא מכל היישומים.
 2. ב-Windows 7: לחץ על Start (התחל), הקלד msconfig בתיבה Search (חיפוש), והקש Enter.

  ב-Windows 8 ו-Windows 10: לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלחצן Start (התחל) ואז לחץ על Run (הפעלה), הקלד msconfig בתיבה Run (הפעלה), והקש Enter.

 3. לחץ על הכרטיסייה כללי ובחר את אתחול סלקטיבי.

  בחר אתחול סלקטיבי
 4. ב-Windows 7, לחץ על הכרטיסייה Startup (אתחול) ובחר באפשרות Disable All (הפוך הכל ללא זמין).

  לחץ על Disable All (הפוך הכל ללא זמין).

  ב-Windows 8 ו-Windows 10, פתח את מנהל המשימות על-ידי לחיצה ימנית על Taskbar (שורת המשימות), עבור לכרטיסייה Startup (אתחול) ולחץ על הלחצן Disable (הפוך ללא זמין).

  לחץ על Disable (הפוך ללא זמין)
 5. בחר פריטי אתחול כלהם החיוניים לבדיקת הבעיה. אם אינך בטוח האם פריט חיוני, השאר אותו לא מסומן (לא זמין).
 6. לחץ על הכרטיסייה שירותים וסמן את הסתר את כל שירותי Microsoft.

  בחר באפשרות Hide all Microsoft services (הסתר את כל שירותי Microsoft)
 7. בחר את הפוך ללא זמין, בחר שוב את FLEXnet Licensing Service ובחר שוב את כל השירותים החיוניים לבדיקת הבעיה. אם אינך בטוח האם פריט חיוני, השאר אותו לא מסומן (לא זמין).

  הערה:

  כאשר תבטל בחירה של טען שירותי מערכת באתחול סלקטיבי, אתה תמחק באופן סופי את כל נקודות השחזור בכלי 'שחזור המערכת'. אם אתה חושש ממחיקה של נקודות השחזור שלך, השאר את האפשרות טען שירותי מערכת מסומנת.

 8. לחץ על החל, והפעל מחדש את Windows.

 9. בעת אתחול Windows, תראה הודעה כי הכלי 'תצורת מערכת' שינה את הדרך בו מופעלת מערכת Windows. לחץ על אישור.

 10. כאשר יופיע הכלי תצורת מערכת, לחץ על ביטול.

 11. לחץ לחיצה ימנית על הסמלים באזור ההודעות וסגור או השבת כל פריט אתחול שעדיין פעיל.

 12. הפעל את יישום Adobe ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם היישום עדיין אינו פועל כהלכה, אפשר מחדש את פריטי האתחול והשירותים:
  1. בחר התחל > הפעלה, הקלד msconfig, ולחץ על אישור.
  2. בחר אתחול רגיל בכרטיסייה כללי, לחץ על אישור, והפעל מחדש את המחשב.
  • אם היישום אינו פועל כהלכה, אפשר מחדש את פריטי האתחול והשירותים בזה אחר זה כדי לאתר את הגורם לבעיה:
  1. בחר התחל > הפעלה, הקלד msconfig, ולחץ על אישור.
  2. בחר מחדש את פריטי האתחול והשירותים באופן סלקטיבי והפעל מחדש את המחשב.
  3. נסה להפעיל שוב את היישום. אם עדיין מתרחשות בעיות, סביר כי פריט האתחול או השירות שאופשרו לאחרונה גורמים לבעיה.

התקן מחדש את יישום Adobe

התקנה משולחן העבודה

רכיבי מערכת מסוימים—לדוגמה, מנהלי התקן וכלים להגנה מפני וירוסים—עשויים להתנגש במתקין ולגרום להתקנה שאינה מושלמת או לכישלון בהתקנה. כדי למנוע התנגשויות כאלה, התקן את היישום משולחן העבודה או ממצב פשוט.

 1. העתק את תיקיית יישום Adobe מהתקליטור לשולחן העבודה.
 2. פתח את תיקיית יישום Adobe בשולחן העבודה.
 3. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ Setup.exe, ופעל לפי ההוראות במסך.

 4. הפעל מחדש את Windows. 

התקנה מחדש במצב פשוט

 1. העתק את תיקיית יישום Adobe מהתקליטור לשולחן העבודה.
 2. השבת פריטי אתחול והפעל מחדש את Windows. ראה הפעל את יישום Windows במצב פשוט, לעיל.

 3. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ Setup.exe, ופעל לפי ההוראות במסך.

 4. הפעל מחדש את Windows. 

 5. כאשר נפתח חלון הכלי תצורת מערכת, בחר את אתחול רגיל.

התקן את יישום Adobe בכונן קשיח אחר

אם התקנה מחדש משולחן העבודה או ממצב פשוט אינה פותרת את הבעיה, נסה להתקין ולהפעיל את יישום Adobe מכונן קשיח אחר.

פתרונות למוצר מסוים

מוצרים ופתרונות

פתרון מוצרים
הסר תוספי צד שלישי

 

Acrobat | Adobe Audition | Adobe Bridge | Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Adobe Reader | AfterEffects | Fireworks | FrameMaker | Illustrator |  InDesign |  Lightroom |  Photoshop | Photoshop Elements | Soundbooth

 

הפחת את מספר הגופנים הפעילים

 

Acrobat | Adobe Premiere Pro | AfterEffects | Encore | Fireworks | FrameMaker | Illustrator |  InDesign | Photoshop | Photoshop Elements

 

עדכון או התקנה מחדש של QuickTime

 

Adobe Audition | Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Elements Organizer | Soundbooth

 

השבת או הסר הרחבות

 

Adobe Bridge | Contribute | Dreamweaver | Fireworks |Flash | Illustrator |  InDesign | Photoshop

 

בצע מיטוב של כונני טיוטה

 

Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Photoshop | Photoshop Elements

 

פתרון בעיות במקודדים/מפענחים

 

Adobe Premiere Pro | Adobe Premiere Elements | AfterEffects

 

הסר תוספי צד שלישי

 1. הסר תוספי צד שלישי מתיקיית plug-ins של היישום(Program Files\Adobe\[application version]\Plug-Ins).

  תיקיית תוספי Photoshop CS6 ב-Windows 7

  תיקיית plug-ins של Photoshop CS6 ב-Windows 7

 2. הפעל מחדש את היישום:

  • אם הבעיה לא נעלמה, החזר את תוספי לתיקיית plug-ins של היישום ונסה פתרון אחר.
  • אם הבעיה אינה חוזרת, המשך לשלב הבא.
 3. העבר תוסף צד שלישי אחד, בחזרה לתוך תיקיית התוספים של היישום.

 4. הפעל מחדש את היישום ושחזר את הפעולות שגרמו לבעיה להופיע.
 5. בצע אחד מהצעדים הבאים:

  • אם הבעיה אינה חוזרת, התחל שוב בצעד 2.
  • אם הבעיה מופיעה שוב, צור קשר עם מפתח התוסף שאותו העברת אחרון, כדי לבדוק אם קיים עדכון של התוסף.

הפחת את מספר הגופנים הפעילים

גופנים המותקנים עם Windows יכולים לגרום לעתים לבעיות ביישומי Adobe.

להוראות, ראה:

תיקיית גופנים ב-Windows 7

התיקייה 'גופנים' ב-Windows 7


עדכון או התקנה מחדש של QuickTime

גרסה מיושנת או פגומה של Apple QuickTime עלולה למנוע הפעלה או פעולה תקינים של יישומי שמע או וידיאו דיגיטליים של Adobe. 

עדכן את QuickTime: כדי לעדכן את QuickTime, התקן את הגרסה החדשה ביותר מהכתובת www.apple.com/quicktime/download.

התקן מחדש את QuickTime: הסר את QuickTime, מחק את הקבצים והתיקיות הנותרים במערכת של QuickTime, והתקן מחדש את QuickTime. לקבלת עזרה ראה הסרה והתקנה מחדש של iTunes ורכיבי תוכנה אחרים במערכות Windows Vista‏, Windows 7 או Windows 8.

עדכון או התקנה מחדש של QuickTime

השבת או הסר הרחבות

ההרחבות משפרות את התפקודיות של יישומי Adobe המפורטים לעיל. לקבלת מידע נוסף על הרחבות עיין בעזרה של מנהל ההרחבות של Adobe

השבת הרחבות כדי לפתור בעיות הנגרמות על-ידי הרחבה פגומה או שאינה תואמת.

 1. הפעל את Adobe Extension Manager. (אם מנהל ההרחבות לא מותקן, הורד אותו מכאן.)
 2. בחר את יישום Adobe בו מתרחשת הבעיה.

  בחר את היישום המושפע
 3. השבת או הפסק את כל ההרחבות

  השבת הרחבות
 4. אם הבעיה נעלמת, הפעל הרחבה אחת בכל פעם ונסה לעבוד שוב ביישום Adobe בו התרחשה הבעיה. אם זיהית את ההרחבה הבעייתית, הסר אותה.

  כדי להסיר הרחבה:

  1. ב-Extension Manager, בחר את ההרחבה.
  2. בחר File (קובץ) > Remove Extension (הסר הרחבה).


בצע מיטוב של כונני טיוטה

כאשר לא זמין די זיכרון RAM לעריכת תמונה, יישומים אלה משתמשים בקובץ כונן טיוטה. קובץ כונן טיוטה הוא נפח דיסק זמני לאחסון נתונים ולביצוע חישובים.

הגדלה למקסימום של ביצועי קובץ כונן טיוטה יכולה לפתור שגיאות מערכת וקפיאות מערכת. למידע נוסף, חפש את המילים “scratch disk” (כונן טיוטה) במערכת העזרה של יישום Adobe.

הגדרות כונן טיוטה ב-Photoshop CS6

הגדרות כונן טיוטה ב-Photoshop CS6


פתרון בעיות במקודדים/מפענחים

מקודדים/מפענחים שאינם תואמים למערכת ההפעלה או ליישומים גורמים לבעיות הפעלה ולקפיאת יישומים. פתור בעיות במקודדים/מפענחים על-ידי הסרת מקודדים/מפענחים שהותקנו לאחרונה או על-ידי השבתת מקודד/מפענח יחיד בכל פעם וניסיון ליצירת הבעיה.

הערה: הסרת מקודד/מפענח עשויה לגרום לכך שלא תוכל לקרוא קובצי וידאו או שמע, ואף לגרום להפסקת פעולה של יישומים. היזהר בעת הסרת מקודדים/מפענחים. אם אינך בטוח מהם המקודדים/מפענחים שיש להשאיר במערכת, לחץ על Chat Now (נהל צ'אט עכשיו) שבתחתית הדף כדי לשוחח עם נציג Adobe.

להוראות, ראה:

פתרון בעיות מערכת מתקדם

עדכן את מנהל ההתקן של כרטיס הווידאו, המדפסת או ההתקנים

עדכן את מנהל כרטיס הווידאו

ניתן לקבוע האם מנהל ההתקן מיושן על-ידי שינוי עומק הצבע והרזולוציה של כרטיס המסך.  אם יישום Adobe ממשיך לעבוד כצפוי לאחר שינוי עומק הצבע והרזולציה, אין צורך לעדכן את מנהל ההתקן של כרטיס המסך.

כדי לשנות את עומק הצבע ואת הרזולוציה בהם משתמשת תוכנת Adobe, עיין בנושאי העזרה הבאים של Windows:

 • Windows Vista‏, Windows 7‏, Windows 8 ו-Windows 10  "קבלת התצוגה הטובה ביותר בצג"

הערה: תוכנת Adobe דורשת רזולוציית מסך מינימלית של 1024x768.

שינוי הגדרות התצוגה

במידת הצורך, פנה ליצרן כרטיס הווידאו לקבלת מנהל התקנים מעודכן, או הורד מנהל התקנים מאתר היצרן. (כדי לבדוק מיהו יצרן כרטיס המסך, עיין במאפייני הכרטיס ב'מנהל ההתקנים').

עדכון את מנהל ההתקנים של המדפסת

כדי לקבוע אם מנהל ההתקנים של מדפסת ברירת המחדל שלך מתנגש עם תוכנת Adobe, התקן מדפסת המשתמשת במנהל התקנים PostScript והגדר מדפסת זו כברירת המחדל. (תוכל להתקין מדפסת שאינה מדפסת פיזית).

אם הבעיה אינה חוזרת, אזי מנהל התקן המדפסת בו השתמשת מתנגש עם יישום Adobe. פנה ליצרן המדפסת לקבלת מנהל התקן עדכני.

להוראות, חפש "הוספת מדפסת" במערכת העזרה של Windows. לפרטים על הגדרת מדפסת PostScript כברירת המחדל, חפש את "שינוי מדפסת ברירת המחדל" במערכת העזרה של Windows.

עדכון מנהלי התקן

מנהלי התקן הם קובצי תוכנה שמאפשרים ל-Windows ליצור תקשורת עם התקנים כגון סורקים, עכברים ומקלדות. פנה ליצרן ההתקן כדי לוודא שאתה משתמש במנהל ההתקן העדכני שלו.

לפרטים, עיין בנושאי העזרה הבאים של Windows:

 • Windows Vista‏, Windows 7‏, Windows 8 ו-Windows 10 "פתיחת מנהל ההתקנים" ו"קבלת עזרה בשגיאות של מנהל ההתקנים"
חלון מנהל ההתקנים

הפעל את יישום Adobe בחשבון משתמש חדש

ייתכן שיתרחשו שגיאות מערכת אם חשבון המשתמש שלך פגום, אם אם לחשבון המשתמש שלך אין הרשאות מספקות לקבצים ותיקיות הנדרשים על-ידי יישום Adobe.

הפעל את יישום Adobe מחשבון משתמש חדש צור חשבון משתמש לו הרשאות זהות לאלו של החשבון בו מתרחשת הבעיה. אם הבעיה אינה חוזרת, אזי חשבון המשתמש המקורי כנראה פגום.

להוראות, חפש את הנושאים הבאים במערכת העזרה של Microsoft Windows:

 • Windows Vista‏, Windows 7‏, Windows 8 ו-Windows 10 "יצירת חשבון משתמש חדש"

הפעל את יישום Adobe בחשבון מנהל מערכתצור חשבון משתמש ושנה את הסוג שלו למנהל מערכת.(אם אין לך הרשאות ליצור חשבון מנהל מערכת, פנה למנהל המערכת שלך).אם הבעיה אינה חוזרת, לחשבון המשתמש הסטנדרטי שלך אין את ההרשאות לקבצים ולתיקיות שדורש יישום Adobe.

להוראות, חפש את הנושאים הבאים במערכת העזרה של Microsoft Windows:

 • Windows Vista “שינוי סוג של חשבון משתמש”
 • Windows 7‏, Windows 8 ו-Windows 10 "שינוי סוג חשבון משתמש"
 •  

(Windows 7 ו-Windows Vista) השבת את בקרת בקרת גישת משתמש או Windows Aero

בקרת גישת משתמש

להוראות, חפש את "הפעל או הפסק את בקרת חשבון משתמש" במערכת העזרה של Microsoft Windows.

החלון User Account Control Settings window (הגדרות בקרת חשבון משתמש)

Windows Aero

Windows Aero משפיע על מראה שולחן העבודה שלך. נסה להשבית אותו ובדוק האם הבעיה חוזרת בעת הפעלת יישום Adobe שלך.

להוראות, חפש את ""פתרון בעיות ב-Windows Aero" במערכת העזרה של Windows.

פתרון בעיות ב-Windows Aero

בצע תחזוקת מערכת

בצע מיטוב של הטיפול בקבצים הזמניים

Windows ויישומים מאחסנים נתונים לעבודה בקבצים זמניים (.tmp) שהם יוצרים בדיסק הקשיח. קבצים מיושנים או מספר חריג של קבצים זמניים עלולים להפריע בביצועי Windows והיישומים.

לפרטים, חפש את הנושאים הבאים במערכת העזרה של Windows:

 • Windows Vista‏, Windows 7‏, Windows 8 ו-Windows 10 "מחיקת קבצים באמצעות 'ניקוי הדיסק'
חלון התקדמות ניקוי הדיסק

הגדר את קובץ החלפה לזיכרון וירטואלי לגודל ברירת המחדל

לפרטים, עיין בנושאי העזרה הבאים של Windows:

 • Windows Vista‏, Windows 7‏, Windows 8 ו-Windows 10 "שינוי גודל הזיכרון הווירטואלי"
שינוי הגדרות הזיכרון הווירטואלי

תקן ובצע איחוי של כוננים קשיחים

להוראות, עיין בנושאי העזרה הבאים של Windows:

 • Windows 7‏, Windows 8 ו-Windows 10 "שיפור הביצועים על-ידי איחוי הדיסק הקשיח"
החלון Disk Defragmenter (מאחה הדיסק)

בצע סריקת וירוסים במערכת

השתמש בתוכנת אנטי-וירוס עדכנית (לדוגמה Symantec Norton AntiVirus או McAfee Virus Scan) ובדוק קיום וירוסים במערכת שלך. זיהומי וירוסים עלולים לפגוע בתוכנה ולגרום לשגיאות מערכת. למידע נוסף, עיין בתיעוד של תוכנת האנטי-וירוס.

פתרון בעיות עם פרופילי ICC

פרופילי ICC מסייעים לנהל את מרחבי הצבעים במערכת שלך. שגיאת מערכת עלולה להופיע אם יישום של Adobe מנסה לקבל גישה לפרופיל ICC פגום. בדוק ואבחן בעיות עם פרופילי ICC כדי לקבוע אם הם אלה הגורמים לבעיה:

 1. העבר את כל הפרופילים מהתיקיות הבאות אל שולחן העבודה:
  • Windows/System32/Spool/Drivers/Color 
  • Program Files (x86)/Common Files/Adobe/Color/Profiles/
  • Program Files (x86)/Common Files/Adobe/Color/Profiles/Recommended
  • Windows/System/ WOW 64/Spool/Color/Drivers/Color
  העברת פרופילים לשולחן העבודה
 2. הפעל מחדש את יישום Adobe ונסה ליצור שוב את הבעיה.
  • אם הבעיה חוזרת, העבר את הפרופילים חזרה לתיקייה.
  • אם הבעיה אינה חוזרת, העבר פרופיל אחד בכל פעם חזרה לתיקייה עד שתזהה את הפרופיל שגורם לבעיה.

זהה את הקובץ שגורם לבעיה

אם קובץ ניזוק, התקנה מחדש של היישום אליו משויך הקובץ שניזוק עשויה לתקן את הבעיה. בצע אחד מהצעדים הבאים:

 • אם השגיאה מציינת איזה קובץ גורם לבעיה,הסר את היישום אליו שייך הקובץ.
 • אם השגיאה מציינת קובץ של Windows, פנה אל Microsoft לקבלת עזרה בהחלפת קובץ זה.

בדוק לקיום כרטיסי הרחבה או מודולי RAM פגומים.

כרטיסי הרחבה פגומים

כרטיסי הרחבה PCI או PCI-X פגומים או שאינם תואמים עלולים לגרום לשגיאות מערכת. כדי לבדוק כרטיסים אלה, כבה את המחשב, הוצא כרטיסי האצת עיבוד, כרטיסי מסך או כל כרטיס הרחבה אחר והפעל מחדש את המחשב.

מודולי RAM

ודא שמודולי זיכרון ה-RAM מותקנים כהלכה, ושאינם גורמים לבעיה. לשם כך, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 • שנה את הסדר של מודולי זיכרון RAM המותקנים.
 • הסר מודולי זיכרון RAM והותר רק את המודולים הנדרשים להפעלת Windows ויישום Adobe ובדוק האם הבעיה לא נעלמה:
  • אם הבעיה נמשכת, החלף את מודולי ה-RAM שהסרת, והסר גם את האחרים, תוך בדיקה כדי לראות אם הבעיה נעלמה או חוזרת.
  • אם הבעיה לא מופיעה שוב, אחד ממודולי ה-RAM או יותר מאלה שהסרת, הוא הגורם לבעיה לקבלת סיוע, צור קשר עם היצרן של זיכרון ה-RAM.עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת