פתרון בעיות לשגיאות מערכת ומסכים קפואים ב-Windows | תוכנות Adobe

למד כיצד לפתור תסמינים של שגיאות מערכת Windows, כגון תיבת דו-שיח ריקה או מהבהבת, סמן או מסך קפואים, מסך כחול, הפעלה מחדש לא צפויה או הודעת שגיאה של Windows.

הערה:

מקבל שגיאה ספציפית בעת שימוש ביישום Adobe? חפש את השגיאה בעזרת הקהילה של Adobe, או בקר ב-קהילת התמיכה של Adobe כדי לקבל עזרה ממומחי הקהילה.

לפני שתתחיל

אם המערכת אינה עומדת בדרישות המינימום של מוצר Adobe, המוצר עשוי שלא לפעול כהלכה. בקר בדף דרישות המערכת של Adobe כדי לוודא שהמערכת עומדת בדרישות המינימום של המוצר שלך.

גבה את כל הקבצים האישיים (לדוגמה, קובצי Photoshop או InDesign שיצרת).

משימות פתרון הבעיות להלן משקפות את ממשק ברירת המחדל של Windows ואת התצוגה הקלאסית של "לוח הבקרה". משימות מסוימות דורשות ממך לאתר קבצים, תיקיות או הרחבות המוסתרים לפי ברירת המחדל.

הצג את "לוח הבקרה" בתצוגה קלאסית

1. פתח את לוח הבקרה.

2. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • (Windows Vista) תצוגה קלאסית
 • (Windows 7‏, Windows 8 ו-Windows 10) הצג לפי > סמלים קטנים

הצג קבצים, תיקיות או הרחבות מוסתרים

עיין בנושאי העזרה הבאים של Windows:

 • (Windows Vista ו-Windows 7) "הצגת קבצים מוסתרים" ו"הצגה או הסתרה של סיומות שמות קבצים"
 • (Windows 8 ו-Windows 10)  "הצגת קבצים מוסתרים" ו"הצגה או הסתרה של סיומות שמות קבצים"

אפשרויות תיקייה ב-Windows 7, Windows 8, ו-Windows 10

פתרון בעיות מערכת בסיסיות

הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת Adobe עשויה להיות תואמת יותר למערכת ההפעלה ומנהלי ההתקן. לפני התקנה של עדכון, ודא שהמערכת עומדת בדרישות.

בקר בדף עדכוני המוצר של Adobe להצגת העדכונים הזמינים למוצר שלך.

עדכונים למערכת ההפעלה Windows משפרים את הביצועים והתאימות שלה ליישומים.

כדי לקבל חבילות שירות ועדכונים של Windows, בקר באתר www.windowsupdate.com. לקבלת עזרה בהתקנת חבילות השירות והעדכונים, פנה לתמיכה הטכנית של Microsoft.

צור מחדש את קובץ ההעדפות של יישום Adobe כדי למנוע בעיות העלולות להיגרם בגלל קובץ העדפות פגום.

קובץ ההעדפות הראשי נקרא Prefs.psp [גרסת מוצר][שם מוצר] Adobe.

ב-Windows גרסאות Vista‏, 7, 8, או 10 קובץ ההעדפות נמצא ב:

Users\[שם משתמש]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe [שם מוצר] [גירסת מוצר]\Adobe [שם מוצר] [גירסת מוצר] Settings\Adobe [שם מוצר] [גירסת מוצר]Prefs.psp

אם אתה צריך דרך מהירה לאפס את ההעדפות שלך, באפשרותך לעשות זאת ברבים מיישומי Adobe באמצעות קיצור מקשים בעת הפעלת המוצר. החזק את המקשים CTRL-SHIFT-ALT לחוצים מיד לאחר שתלחץ לחיצה כפולה על סמל היישום.

צפה בסרטון זה לקבלת הדרכה על איפוס ההעדפות של Photoshop: כיצד לאפס את קובץ ההעדפות של Photoshop CS6

להוראות נוספות, חפש את המילים "restore preferences" ("שחזור העדפות") במערכת העזרה של המוצר שלך.

יישומים או שירותים מסוימים עלולים לגרום לשגיאות מערכת או לקפיאה בעת הפעלה-בו זמנית עם יישומי Adobe. שירותים הם תוכניות מיוחדות המבצעות תפקודים התומכים בתוכניות אחרות.

לפני שתפעיל את יישום Adobe שלך, השבת את היישומים והשירותים האחרים באמצעות אתחול סלקטיבי.

למידע נוסף, חפש את הנושאים הבאים במערכת העזרה של Microsoft Windows:

 • Windows Vista "כיצד לפתור בעיות של שגיאות תצורה באמצעות הכלי 'תצורת מערכת' של Windows Vista" (מזהה מאמר: 950093)
 • Windows 7, 8 ו-10  "הפעלת אתחול סלקטיבי באמצעות תצורת מערכת" 

כדי להשבית פריטי אתחול ושירותים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. צא מכל היישומים.
 2. ב-Windows 7: בחר התחל, הקלד msconfig בתיבה חיפוש והקש על Enter.

  ב-Windows 8 ו-10: לחץ לחיצה ימנית על לחצן התחל ובחר הפעלה, הקלד msconfig בתיבה הפעלה והקש על הזן.

 3. עבור אל הכרטיסייה כללי ולאחר מכן בחר אתחול סלקטיבי.

 4. ב-Windows 7, נווט אל הכרטיסייה אתחול ובחר השבת הכל.

  ב-Windows 8 ו-10, פתח את מנהל המשימות על ידי לחיצה ימנית על שורת המשימות. נווט אל הכרטיסייה אתחול ולאחר מכן בחר השבת.

 5. בחר פריטי אתחול כלהם החיוניים לבדיקת הבעיה. אם אינך בטוח האם פריט חיוני, השאר אותו לא מסומן (לא זמין).
 6. נווט אל הכרטיסייה שירותים ולאחר מכן בחר הסתר את כל שירותי Microsoft.

 7. בחר את הפוך ללא זמין, בחר שוב את FLEXnet Licensing Service ובחר שוב את כל השירותים החיוניים לבדיקת הבעיה. אם אינך בטוח האם פריט חיוני, השאר אותו לא מסומן (לא זמין).

  הערה:

  כאשר תבטל בחירה של טען שירותי מערכת באתחול סלקטיבי, אתה תמחק באופן סופי את כל נקודות השחזור בכלי 'שחזור המערכת'. אם אתה חושש ממחיקה של נקודות השחזור שלך, השאר את האפשרות טען שירותי מערכת מסומנת.

 8. בחר החל והפעל מחדש את Windows.

 9. בעת אתחול Windows, תראה הודעה כי הכלי 'תצורת מערכת' שינה את הדרך בו מופעלת מערכת Windows. לחץ על אישור.

 10. כאשר מופיעה כלי השירות תצורת מערכת, בחר ביטול.

 11. לחץ לחיצה ימנית על הסמלים באזור ההודעות וסגור או השבת כל פריט אתחול שעדיין פעיל.

 12. הפעל את יישום Adobe ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם היישום עדיין אינו פועל כהלכה, הפוך את פריטי האתחול והשירותים לזמינים שוב:
  1. בחר התחל > הפעלה, הקלד msconfig ולאחר מכן בחר אישור.
  2. בחר הפעלה רגילה בכרטיסייה כללי , בחר אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב שלך.
  • אם היישום אינו פועל כהלכה, הפוך את פריטי האתחול והשירותים לזמינים שוב, בזה אחר זה כדי לאתר את הגורם לבעיה:
  1. עבור אל התחל > הפעלה, הקלד msconfig ובחר אישור.
  2. בחר מחדש את פריטי האתחול והשירותים באופן סלקטיבי והפעל מחדש את המחשב.
  3. נסה להפעיל שוב את היישום. אם נתקלת בבעיות, סביר שהשירות או פריט האתחול האחרונים שהפכו שוב לזמינים הם אלו שגרמו לבעיה.

התקנה משולחן העבודה

רכיבי מערכת מסוימים—לדוגמה, מנהלי התקן וכלים להגנה מפני וירוסים—עשויים להתנגש במתקין ולגרום להתקנה שאינה מושלמת או לכישלון בהתקנה. כדי למנוע התנגשויות כאלה, התקן את היישום משולחן העבודה או ממצב פשוט.

 1. העתק את תיקיית יישום Adobe מהתקליטור לשולחן העבודה.
 2. פתח את תיקיית יישום Adobe בשולחן העבודה.
 3. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ Setup.exe, ופעל לפי ההוראות במסך.

 4. הפעל מחדש את Windows. 

התקנה מחדש במצב פשוט

 1. העתק את תיקיית יישום Adobe מהתקליטור לשולחן העבודה.
 2. השבת פריטי אתחול והפעל מחדש את Windows. ראה הפעל את יישום Windows במצב פשוט, לעיל.

 3. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ Setup.exe, ופעל לפי ההוראות במסך.

 4. הפעל מחדש את Windows. 

 5. כאשר נפתח חלון הכלי תצורת מערכת, בחר את אתחול רגיל.

אם התקנה מחדש משולחן העבודה או ממצב פשוט אינה פותרת את הבעיה, נסה להתקין ולהפעיל את יישום Adobe מכונן קשיח אחר.

פתרונות למוצר מסוים

פתרון

מוצרים

Acrobat | Adobe Audition | Adobe Bridge | Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Adobe Reader | AfterEffects | Fireworks | FrameMaker | Illustrator |  InDesign |  Lightroom |  Photoshop | Photoshop Elements | Soundbooth

 

Acrobat | Adobe Premiere Pro | AfterEffects | Encore | Fireworks | FrameMaker | Illustrator |  InDesign | Photoshop | Photoshop Elements

 

Adobe Audition | Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Elements Organizer | Soundbooth

 

Adobe Bridge | Contribute | Dreamweaver | Fireworks | Flash | Illustrator |  InDesign | Photoshop

 

Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Photoshop | Photoshop Elements

 

Adobe Premiere Pro | Adobe Premiere Elements | AfterEffects

הסר תוספי צד שלישי

 1. הסר תוספי צד שלישי מתיקיית plug-ins של היישום(Program Files\Adobe\[גרסת האפליקציה]\Plug-Ins).

  תיקיית plug-ins של Photoshop CS6 ב-Windows 7

 2. הפעל מחדש את היישום:

  • אם הבעיה לא נעלמה, החזר את תוספי לתיקיית plug-ins של היישום ונסה פתרון אחר.
  • אם הבעיה אינה חוזרת, המשך לשלב הבא.
 3. העבר תוסף צד שלישי אחד, בחזרה לתוך תיקיית התוספים של היישום.

 4. הפעל מחדש את היישום ושחזר את הפעולות שגרמו לבעיה להופיע.
 5. בצע אחד מהצעדים הבאים:

  • אם הבעיה אינה חוזרת, התחל שוב בצעד 2.
  • אם הבעיה מופיעה שוב, צור קשר עם מפתח התוסף שאותו העברת אחרון, כדי לבדוק אם קיים עדכון של התוסף.

הפחת את מספר הגופנים הפעילים

גופנים המותקנים עם Windows יכולים לגרום לעתים לבעיות ביישומי Adobe.

להוראות, ראה:

התיקייה 'גופנים' ב-Windows 7


עדכון או התקנה מחדש של QuickTime

גרסה מיושנת או פגומה של Apple QuickTime עלולה למנוע הפעלה או פעולה תקינים של יישומי שמע או וידיאו דיגיטליים של Adobe. 

עדכן את QuickTime: כדי לעדכן את QuickTime, התקן את הגרסה החדשה ביותר מהכתובת www.apple.com/quicktime/download.

התקן מחדש את QuickTime: הסר את QuickTime, מחק את הקבצים והתיקיות הנותרים במערכת של QuickTime, והתקן מחדש את QuickTime. לקבלת עזרה ראה הסרה והתקנה מחדש של iTunes ורכיבי תוכנה אחרים במערכות Windows Vista‏, Windows 7 או Windows 8.


השבת או הסר הרחבות

ההרחבות משפרות את התפקודיות של יישומי Adobe המפורטים לעיל. לקבלת מידע נוסף על הרחבות עיין בעזרה של מנהל ההרחבות של Adobe

השבת הרחבות כדי לפתור בעיות הנגרמות על-ידי הרחבה פגומה או שאינה תואמת.

 1. הפעל את Adobe Extension Manager. (אם מנהל ההרחבות לא מותקן, הורד אותו מכאן.)
 2. בחר את יישום Adobe בו מתרחשת הבעיה.

 3. השבת או הפסק את כל ההרחבות

 4. אם הבעיה נעלמת, הפוך סיומת אחת בכל פעם לזמינה שוב ונסה לעבוד שוב עם יישום Adobe בו אירעה הבעיה. אם זיהית את ההרחבה הבעייתית, הסר אותה.

  כדי להסיר הרחבה:

  1. ב-Extension Manager, בחר את ההרחבה.
  2. בחר File (קובץ) > Remove Extension (הסר הרחבה).


בצע מיטוב של כונני טיוטה

כאשר לא זמין די זיכרון RAM לעריכת תמונה, יישומים אלה משתמשים בקובץ כונן טיוטה. קובץ כונן טיוטה הוא נפח דיסק זמני לאחסון נתונים ולביצוע חישובים.

הגדלה למקסימום של ביצועי קובץ כונן טיוטה יכולה לפתור שגיאות מערכת וקפיאות מערכת. למידע נוסף, חפש את המילים “scratch disk” ("כונן טיוטה") במערכת העזרה של יישום Adobe.

הגדרות כונן טיוטה ב-Photoshop CS6


פתרון בעיות במקודדים/מפענחים

מקודדים/מפענחים שאינם תואמים למערכת ההפעלה או ליישומים גורמים לבעיות הפעלה ולקפיאת יישומים. פתור בעיות במקודדים/מפענחים על-ידי הסרת מקודדים/מפענחים שהותקנו לאחרונה או על-ידי השבתת מקודד/מפענח יחיד בכל פעם וניסיון ליצירת הבעיה.

הערה: הסרת מקודד/מפענח עשויה לגרום לכך שלא תוכל לקרוא קובצי וידאו או שמע, ואף לגרום להפסקת פעולה של יישומים. היזהר בעת הסרת מקודדים/מפענחים. אם אינך בטוח אילו רכיבי codec לשמור במערכת שלך, בחר באפשרות צ'אט בתחתית עמוד זה כדי לדבר עם סוכן של Adobe.

להוראות, ראה:

פתרון בעיות מערכת מתקדם

עדכן את מנהל כרטיס הווידאו

ניתן לקבוע האם מנהל ההתקן מיושן על-ידי שינוי עומק הצבע והרזולוציה של כרטיס המסך.  אם יישום Adobe ממשיך לעבוד כצפוי לאחר שינוי עומק הצבע והרזולציה, אין צורך לעדכן את מנהל ההתקן של כרטיס המסך.

כדי לשנות את עומק הצבע ואת הרזולוציה בהם משתמשת תוכנת Adobe, עיין בנושאי העזרה הבאים של Windows:

 • Windows Vista‏, Windows 7‏, Windows 8 ו-Windows 10  "קבלת התצוגה הטובה ביותר בצג"

הערה: תוכנת Adobe דורשת רזולוציית מסך מינימלית של 1024x768.

במידת הצורך, פנה ליצרן כרטיס הווידאו לקבלת מנהל התקנים מעודכן, או הורד מנהל התקנים מאתר היצרן. (כדי לבדוק מיהו יצרן כרטיס המסך, עיין במאפייני הכרטיס ב'מנהל ההתקנים').

עדכון את מנהל ההתקנים של המדפסת

כדי לקבוע אם מנהל ההתקנים של מדפסת ברירת המחדל שלך מתנגש עם תוכנת Adobe, התקן מדפסת המשתמשת במנהל התקנים PostScript והגדר מדפסת זו כברירת המחדל. (תוכל להתקין מדפסת שאינה מדפסת פיזית).

אם הבעיה אינה חוזרת, אזי מנהל התקן המדפסת בו השתמשת מתנגש עם יישום Adobe. פנה ליצרן המדפסת לקבלת מנהל התקן עדכני.

להוראות, חפש את המילים "add printer" ("הוספת מדפסת") במערכת העזרה של Windows. לפרטים על הגדרת מדפסת PostScript כברירת המחדל, חפש את המילים "change your default printer" ("שינוי מדפסת ברירת המחדל") במערכת העזרה של Windows.

עדכון מנהלי התקן

מנהלי התקן הם קובצי תוכנה שמאפשרים ל-Windows ליצור תקשורת עם התקנים כגון סורקים, עכברים ומקלדות. פנה ליצרן ההתקן כדי לוודא שאתה משתמש במנהל ההתקן העדכני שלו.

לפרטים, עיין בנושאי העזרה הבאים של Windows:

 • Windows Vista‏, Windows 7‏, Windows 8 ו-Windows 10 "פתיחת מנהל ההתקנים" ו"קבלת עזרה בשגיאות של מנהל ההתקנים"

ייתכן שיתרחשו שגיאות מערכת אם חשבון המשתמש שלך פגום, אם אם לחשבון המשתמש שלך אין הרשאות מספקות לקבצים ותיקיות הנדרשים על-ידי יישום Adobe.

הפעל את יישום Adobe מחשבון משתמש חדש צור חשבון משתמש לו הרשאות זהות לאלו של החשבון בו מתרחשת הבעיה. אם הבעיה אינה חוזרת, אזי חשבון המשתמש המקורי כנראה פגום.

להוראות, חפש את הנושאים הבאים במערכת העזרה של Microsoft Windows:

 • Windows Vista‏, Windows 7‏, Windows 8 ו-Windows 10 "יצירת חשבון משתמש חדש"

הפעל את יישום Adobe בחשבון מנהל מערכתצור חשבון משתמש ושנה את הסוג שלו למנהל מערכת .(אם אין לך הרשאות ליצור חשבון מנהל מערכת, פנה למנהל המערכת שלך). אם הבעיה אינה חוזרת, לחשבון המשתמש הסטנדרטי שלך אין את ההרשאות לקבצים ולתיקיות שדורש יישום Adobe.

להוראות, חפש את הנושאים הבאים במערכת העזרה של Microsoft Windows:

 • Windows Vista “שינוי סוג של חשבון משתמש"
 • Windows 7‏, Windows 8 ו-Windows 10 "שינוי סוג חשבון משתמש"

בקרת גישת משתמש

להוראות, חפש את המילים "Turn User Account Control on or off" ("הפעל או הפסק את בקרת חשבון משתמש") במערכת העזרה של Microsoft Windows.

Windows Aero

Windows Aero משפיע על מראה שולחן העבודה שלך. נסה להשבית אותו ובדוק האם הבעיה חוזרת בעת הפעלת יישום Adobe שלך.

להוראות, חפש את המילים "Troubleshoot problems with Windows Aero" ("פתרון בעיות ב-Windows Aero") במערכת העזרה של Windows.

בצע מיטוב של הטיפול בקבצים הזמניים

Windows ויישומים מאחסנים נתונים לעבודה בקבצים זמניים (.tmp) שהם יוצרים בדיסק הקשיח. קבצים מיושנים או מספר חריג של קבצים זמניים עלולים להפריע בביצועי Windows והיישומים.

לפרטים, חפש את הנושאים הבאים במערכת העזרה של Windows:

 • Windows Vista‏, Windows 7‏, Windows 8 ו-Windows 10 "מחיקת קבצים באמצעות 'ניקוי הדיסק'

הגדר את קובץ החלפה לזיכרון וירטואלי לגודל ברירת המחדל

לפרטים, עיין בנושאי העזרה הבאים של Windows:

 • Windows Vista‏, Windows 7‏, Windows 8 ו-Windows 10 "שינוי גודל הזיכרון הווירטואלי"

תקן ובצע איחוי של כוננים קשיחים

להוראות, עיין בנושאי העזרה הבאים של Windows:

 • Windows 7‏, Windows 8 ו-Windows 10 "שיפור הביצועים על-ידי איחוי הדיסק הקשיח"

בצע סריקת וירוסים במערכת

השתמש בתוכנת אנטי-וירוס עדכנית (לדוגמה Symantec Norton AntiVirus או McAfee Virus Scan) ובדוק קיום וירוסים במערכת שלך. זיהומי וירוסים עלולים לפגוע בתוכנה ולגרום לשגיאות מערכת. למידע נוסף, עיין בתיעוד של תוכנת האנטי-וירוס.

פרופילי ICC מסייעים לנהל את מרחבי הצבעים במערכת שלך. שגיאת מערכת עלולה להופיע אם יישום של Adobe מנסה לקבל גישה לפרופיל ICC פגום. בדוק ואבחן בעיות עם פרופילי ICC כדי לקבוע אם הם אלה הגורמים לבעיה:

 1. העבר את כל הפרופילים מהתיקיות הבאות אל שולחן העבודה:
  • Windows/System32/Spool/Drivers/Color 
  • Program Files (x86)/Common Files/Adobe/Color/Profiles/
  • Program Files (x86)/Common Files/Adobe/Color/Profiles/Recommended
  • Windows/System/ WOW 64/Spool/Color/Drivers/Color

 2. הפעל מחדש את יישום Adobe ונסה ליצור שוב את הבעיה.
  • אם הבעיה חוזרת, העבר את הפרופילים חזרה לתיקייה.
  • אם הבעיה אינה חוזרת, העבר פרופיל אחד בכל פעם חזרה לתיקייה עד שתזהה את הפרופיל שגורם לבעיה.

אם קובץ ניזוק, התקנה מחדש של היישום אליו משויך הקובץ שניזוק עשויה לתקן את הבעיה. בצע אחד מהצעדים הבאים:

 • אם השגיאה מציינת איזה קובץ גורם לבעיה,הסר את היישום אליו שייך הקובץ.
 • אם השגיאה מציינת קובץ של Windows, פנה אל Microsoft לקבלת עזרה בהחלפת קובץ זה.

כרטיסי הרחבה פגומים

כרטיסי הרחבה PCI או PCI-X פגומים או שאינם תואמים עלולים לגרום לשגיאות מערכת. כדי לבדוק כרטיסים אלה, כבה את המחשב, הוצא כרטיסי האצת עיבוד, כרטיסי מסך או כל כרטיס הרחבה אחר והפעל מחדש את המחשב.

מודולי RAM

ודא שמודולי זיכרון ה-RAM מותקנים כהלכה, ושאינם גורמים לבעיה. לשם כך, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 • שנה את הסדר של מודולי זיכרון RAM המותקנים.
 • הסר מודולי זיכרון RAM והותר רק את המודולים הנדרשים להפעלת Windows ויישום Adobe ובדוק האם הבעיה לא נעלמה:
  • אם הבעיה נמשכת, החלף את מודולי ה-RAM שהסרת, והסר גם את האחרים, תוך בדיקה כדי לראות אם הבעיה נעלמה או חוזרת.
  • אם הבעיה לא מופיעה שוב, אחד ממודולי ה-RAM או יותר מאלה שהסרת, הוא הגורם לבעיה לקבלת סיוע, צור קשר עם היצרן של זיכרון ה-RAM.לוגו של Adobe

כניסה לחשבון