לקבלת מידע על איתור יומני התקנה, ראה פתרון בעיות בהתקנה באמצעות קובצי יומן וחפש את הקובץ "Install.log" בתיקיה "installers" כדי לפתור שגיאות.

שגיאות הורדה

תרחיש שגיאה סוג השגיאה קוד שגיאה הודעת שגיאה
שגיאות שונות בהורדת JSON
ניתן לנסות מחדש תרחישי שגיאה לשגיאה 'זהה להורדה הנוכחית'
תרחישי שגיאה לשגיאה 'זהה להורדה הנוכחית'
שגיאת הורדה כללית שגיאה מכרעת שגיאת ההורדה HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR = 113
שגיאה בהורדה. לא ניתן להגיע לשרתי Adobe. בדוק את קישוריות
האינטרנט ואת הגדרות חומת האש ונסה שוב.
שגיאת חילוץ שגיאה מכרעת

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
EXTRACTION_ERROR
 = 114

(נכון לעכשיו לא נעשה שימוש בקוד
שגיאה זה בקוד)

לא ניתן לחלץ את הקבצים הדחוסים. לחץ על Retry כדי להוריד את המוצר שוב.
כשל בבדיקת חתימה. שגיאה מכרעת HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
SIGN_CHECK_ERROR =115

(נכון לעכשיו, לא נעשה שימוש
בקוד שגיאה זה בקוד)
נראה שההורדה פגומה.
נסה לבצע הורדה שוב


שגיאה בטיפול בקובץ
(שגיאה פנימית)

שגיאה מכרעת

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
FILE_HANDLING_ERROR =
116


נראה שההורדה פגומה.
נסה לבצע הורדה שוב
כשל באימות שגיאה מכרעת HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_DOWNLOAD_INVALID_FILE
_ERROR = 117
נראה שההורדה פגומה.
נסה לבצע הורדה שוב
הרשת לא זמינה ניתן לנסות מחדש HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
NETWORK_UNAVAILABLE = 118
אין Scrim לרשת.
השרת לא מגיב ניתן לנסות מחדש HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_SERVER_UNRESPONSIVE = 119
השרת לא מגיב. בדוק את הגדרות האינטרנט ואת הגדרות חומת האש ולחץ
על Retry.
הכונן מלא ניתן לנסות מחדש HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_OUTPUT_DISK_FULL = 120
אין מספיק מקום בכונן. פנה מקום בכונן {0} ונסה שוב.
שגיאה בהרשאות הגישה
במהלך ההורדה (שגיאת משתמש/מערכת)
ניתן לנסות מחדש HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_WRITE_PERMISSION = 121
שגיאה בכתיבה למיקום של קובץ זמני. תקן את ההרשאות עבור
המיקום הזמני. אם הבעיה נמשכת, פנה לשירות לקוחות.
השרת אינו
תומך בהורדה בהזרמות מרובות
(שגיאה פנימית)

שגיאה מכרעת HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_HTTP_BYTE_RANGE_NOT
_SUPPORTED = 122
שגיאה בהורדה. לא ניתן להגיע לשרתי Adobe. בדוק את קישוריות
האינטרנט ואת הגדרות חומת האש ונסה שוב.
תצורת הורדה לא חוקית
(שגיאה פנימית)
שגיאה מכרעת HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_INVALID_CONFIGURATION 
= 123
שגיאה בהורדה. לא ניתן להגיע לשרתי Adobe. בדוק את קישוריות
האינטרנט ואת הגדרות חומת האש ונסה שוב.
שגיאת Proxy ניתן לנסות מחדש HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_PROXY_AUTHENTICATION
_REQUIRED = 124
שגיאה בהורדה. לא ניתן להגיע לשרתי Adobe. בדוק את קישוריות
האינטרנט ואת הגדרות חומת האש ונסה שוב.
כתובת URL לא חוקית
שגיאה מכרעת

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
HTTP_INVALID_URL =
125

(כאשר validationUrl לא
חוקי, השגיאה 
HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR 
מוצגת)

שגיאה בהורדה. לא ניתן להגיע לשרתי Adobe. בדוק את קישוריות
האינטרנט ואת הגדרות חומת האש ונסה שוב.
שגיאת אימות שגיאה מכרעת HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
DATA_VALIDATION_ERROR = 126
נראה שההורדה פגומה. נסה לבצע הורדה שוב.

ההתקנה נכשלה.

תרחיש שגיאה סוג השגיאה קוד שגיאה הודעת שגיאה
הקובץ Setup.exe לא קיים או שבדיקת החתימה נכשלה שגיאה מכרעת REG_SETVALUE_FAILURE

התקנה זו
כבר אינה ניתנת להפעלה. הסר את ההתקנה והורד את Creative Cloud שוב
בכתובת https://creative.adobe.com
/products/creative-cloud.

הורד כעת.

שגיאת PIM כללית שגיאה מכרעת HDPIM_STATUS_ERROR = 101 לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
מזהה הפעלה לא חוקי (שגיאה פנימית) שגיאה מכרעת _GUID = 102 לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
התקבלו ארגומנטים לא חוקיים ל-PIM מהחלונית Apps (שגיאה פנימית) שגיאה מכרעת ARGUMENTS = 103

לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין
שוב. הורד כעת.

לשימוש בהתקנה

לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.

לשימוש בהסרת התקנה

לא ניתן להסיר את ההתקנה של המוצר. לחץ על Retry כדי
להסיר שוב.

שגיאת קריאה/כתיבה במסד הנתונים hdpim.db (התקנה פגומה/הרשאות
שגויות).
AAMCorrupt HDPIM_STATUS_DB_ERROR = 105

הורד כעת.

התקנה

לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.

הסרת התקנה 

לא ניתן להסיר את ההתקנה של המוצר. לחץ על Retry כדי
להסיר שוב.

שגיאת ניתוח ב-XML (שגיאה פנימית) שגיאה מכרעת HDPIM_STATUS_XML_ERROR = 106 לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין
שוב.
שגיאה הקשורה ל-JSON
כגון מידע חסר.
שגיאה מכרעת HDPIM_STATUS_JSON_ERROR = 107 נראה שההורדה פגומה. נסה לבצע הורדה שוב.
הפעלת PIM לא זמינה (שגיאה פנימית) שגיאה מכרעת _BUSY = 108 מופע אחר של תוכנת ההתקנה מופעל. המתן שפעולתו תסתיים ונסה שוב.
אין חבילת ליבה ב-JSON (שגיאה פנימית) שגיאה מכרעת

_NOT_SELECTED =
109

(נכון לעכשיו לא נעשה שימוש בקוד
שגיאה זה בקוד)

לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין
שוב.
לא ניתן ליצור שרשור חדש (שגיאה ברמת המערכת) שגיאה מכרעת _CREATE_NEW_THREAD = 110 לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
שגיאת חילוץ שגיאה מכרעת ERROR = 127 לא ניתן לחלץ את הקבצים הדחוסים. לחץ על Retry כדי להוריד את המוצר שוב.
הבדיקה של חתימת החבילה נכשלה. שגיאה מכרעת _GENUINE = 128 נראה שההורדה פגומה. נסה לבצע הורדה שוב.
כאשר התקשורת עם setup.exe מתנתקת ניתן לנסות מחדש HD_SETUP_INT_RET_IPC = 303 לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
כל שגיאה אחרת הקשורה לקובץ Setup.exe ניתן לנסות מחדש HD_SETUP_INT_RET_FAILURE = 301 לא ניתן להתקין את המוצר. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
התקנה בספריית
הבסיס
שגיאה מכרעת _IN_ROOT_DIR = 132 לא ניתן להתקין את המוצר בתיקיית
הבסיס.בחר מיקום התקנה אחר בהעדפות שלך ונסה שוב.

שגיאת התקנה כללית בשל חוסר מקום בכונן שגיאה מכרעת NOT_AVAILABLE = 133

אם אתה יודע איך נקרא אמצעי
האחסון:

אין מספיק מקום בכונן. פנה מקום
ונסה שוב.

אם אינך יודע איך נקרא אמצעי האחסון:

אין מספיק מקום בכונן.

בחר מיקום התקנה אחר בהעדפות שלך או פנה שטח בדיסק ונסה שוב.

שגיאת התקנה כללית שגיאה מכרעת _ERROR = 136

לא ניתן להתקין את המוצר.לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין
שוב.

ב-PIMX של החבילה קיימים פרמטרים שאינם חוקיים לשימוש בתג הפקודה שגיאה מכרעת INVALID_PARAMS = 137 לא ניתן להתקין את המוצר.לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין
שוב.
אין מספיק זיכרון פנוי במערכת, הקצאת הזיכרון נכשלה שגיאה מכרעת NOMEMORY = 138 לא ניתן להתקין את המוצר כיוון שאין מספיק זיכרון פנוי במערכת.
הפעל את המחשב מחדש ונסה שוב
ה-PIMX של החבילה פגום שגיאה מכרעת _CORRUPT_XML = 139 נראה שההורדה פגומה. נסה לבצע הורדה שוב.
אין הרשאות בספריית ההתקנה שגיאה מכרעת

_NO_PERMISSION
= 140,

(נכון לעכשיו לא נעשה שימוש בקוד
שגיאה זה בקוד)

לא ניתן להתקין את המוצר במיקום שנבחר בשל בעיות
בהרשאה. בחר מיקום התקנה אחר בהעדפות שלך ונסה שוב.
לא ניתן ללכוד גרסת קובץ לצורך ביצוע בדיקת גרסה שגיאה מכרעת VERSION = 141 לא ניתן להתקין את המוצר.לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.

נעשה שימוש באסימון לא חוקי ב-PIMX של החבילה שגיאה מכרעת

TOKEN_NOT_RESOLVED
= 142,

(נכון לעכשיו לא נעשה שימוש בקוד
שגיאה זה בקוד)

לא ניתן להתקין את המוצר.לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
הנתיב לקובץ המקור השמור בקובץ zip של החבילה לא קיים שגיאה מכרעת NOT_EXISTS = 143 נראה שההורדה פגומה. נסה לבצע הורדה שוב.
קובץ בשם זהה לשם הספריה כבר קיים במערכת שגיאה מכרעת PATH_ALREADY_USED = 145 הקובץ כבר קיים בנתיב ההתקנה. שנה את שם הקובץ/מחק את הקובץ ונסה שוב
לא ניתן להעביר קובץ במהלך התקנה/הסרת התקנה שגיאה מכרעת בהתקנה, ניתן להתעלם מהשגיאה בהסרת התקנה FILE_MOVE_FAILURE = 146 לא ניתן להעביר את הקובץ. שנה את השם של הקובץ ונסה שוב.
לא ניתן להעתיק קובץ במהלך התקנה/הסרת התקנה

שגיאה מכרעת בהתקנה

ניתן להתעלם משגיאה זו בהסרת התקנה

FILE_COPY_FAILURE = 147 לא ניתן להעתיק את הקובץ.בדוק את ההרשאות ונסה שוב. 
לא ניתן למחוק ספריה במהלך התקנה/הסרת התקנה

שגיאה מכרעת בהתקנה

ניתן להתעלם משגיאה זו בהסרת התקנה

FILE_DELETION_FAILURE
= 150, 

(נכון לעכשיו לא נעשה שימוש בקוד
שגיאה זה בקוד)

לא ניתן למחוק את הקובץ. שנה את שם הקובץ/מחק את הקובץ ונסה שוב.
לא ניתן להגדיר הרשאות לקובץ במהלך התקנה/הסרת התקנה ניתן להתעלם מפריט זה _PERMISSION_FAILURE = 154 הוסף לקובצי היומן.
לא ניתן ליצור
קישור סמלי
שגיאה מכרעת SYMLINK_CREATION_FAILURE = 156 לא ניתן ליצור את הקישור הסמלי. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין
שוב את המוצר.
לא ניתן למחוק קישור סמלי במהלך התקנה/הסרת התקנה

שגיאה מכרעת בהתקנה

ניתן להתעלם משגיאה זו בהסרת התקנה

SYMLINK_DELETION_FAILURE
= 157, 

(נכון לעכשיו לא נעשה שימוש בקוד
שגיאה זה בקוד)

לא ניתן למחוק את הקישור הסמלי.בדוק את ההרשאות
ונסה שוב.
לא ניתן להגדיר שם תצוגה מקומי לקובץ במהלך התקנה ניתן להתעלם מפריט זה _LOC_DISPLAY_NAME_FAILURE = 158 הוסף לקובצי היומן.
לא ניתן ליצור מפתח רישום במהלך התקנה שגיאה מכרעת REGKEY_CREATE_FAILURE = 160 לא ניתן לכתוב את ערך הרישום. בדוק את ההרשאות ונסה שוב.
לא ניתן למחוק מפתח רישום במהלך התקנה ניתן להתעלם מפריט זה REGKEY_DELETE_FAILURE = 161 הוסף לקובצי היומן.
לא ניתן להגדיר קובץ גופנים במהלך התקנה/הסרת התקנה ניתן להתעלם מפריט זה FONT_CONFIGURE_FAILURE = 168 הוסף לקובצי היומן.
לא ניתן להשבית שיקוף wow64

שגיאה מכרעת בהתקנה

ניתן להתעלם משגיאה זו בהסרת התקנה

WOW64_REFLECTION_FAILURE = 171 לא ניתן להתקין את המוצר.לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין שוב.
לא ניתן להגדיר סמל לתיקיה במהלך התקנה ניתן להתעלם מפריט זה FOLDER_ICON_FAILURE = 172 הוסף לקובצי היומן.
לא ניתן לקבל פרטי אבטחה הנוגעים לקובץ/תיקיה במהלך התקנה/הסרת התקנה ניתן להתעלם מפריט זה GET_ACL_FAILURE = 174 הוסף לקובצי היומן.
ספריית ההתקנה שצוינה היא מיקום ברשת שגיאה מכרעת PATH_IS_NETWORK_PATH = 176 לא ניתן לבצע התקנה בכונן רשת. בחר
מיקום אחר להתקנה בהעדפות שלך ונסה להתקין שוב.
נתיב ההתקנה שצוין חורג ממספר התווים המרבי המותר שגיאה מכרעת PATH_EXCEEDS_LIMIT = 177 נתיב ההתקנה שנבחר ארוך מדי. בחר מיקום התקנה אחר בהעדפות שלך ונסה שוב.
נתיב ההתקנה שצוין כולל תווים לא חוקיים שגיאה מכרעת _PATH_HAS_INVALID_CHARS = 178 נתיב ההתקנה כולל תווים לא חוקיים. בחר מיקום התקנה אחר
בהעדפות שלך ונסה שוב.
נתיב ההתקנה שצוין אינו נתיב מלא שגיאה מכרעת PATH_NOT_FULL_PATH = 179 נראה שנתיב ההתקנה אינו חוקי. בחר מיקום התקנה אחר
בהעדפות שלך ונסה שוב.
שפת ההתקנה
שצוינה אינה חוקית

שגיאה מכרעת LANG_NOT_PRESENT = 180 נראה ששפת ההתקנה לא חוקית. בחר שפת התקנה אחרת
בהעדפות שלך ונסה שוב.
לא ניתן ליצור כינוי

שגיאה מכרעת בהתקנה

ניתן להתעלם משגיאה זו בהסרת התקנה

SYMLINK_CREATION_FAILURE = 151 לא ניתן ליצור את הקישור הסמלי. לחץ על Retry כדי להוריד ולהתקין
שוב את המוצר.
לא ניתן למחוק כינוי

שגיאה מכרעת בהתקנה

ניתן להתעלם משגיאה זו בהסרת התקנה

_DELETION_FAILURE = 152 לא ניתן למחוק את הקישור הסמלי. בדוק את ההרשאות ונסה שוב
לא ניתן להתקין בכונן תלוי רישיות שגיאה מכרעת _IS_CASE_SENSITIVE = 181 נראה שנתיב ההתקנה אינו חוקי. בחר מיקום התקנה אחר
בהעדפות שלך ונסה שוב.

הסרת ההתקנה נכשלה

תרחיש שגיאה סוג השגיאה קוד שגיאה הודעה
קובץ ה-XML של הסרת ההתקנה חסר/פגום ניתן להתעלם מפריט זה HDPIM_STATUS_MISSING_
UNINSTALL_XML = 134
הוסף ליומנים
שגיאת הורדה כללית שגיאה מכרעת HDPIM_STATUS_UNINSTALL
_ERROR = 135
לא ניתן להסיר את ההתקנה של המוצר. לחץ על Retry כדי להסיר שוב.

שונות

תרחיש שגיאה סוג השגיאה קוד שגיאה הודעה
התנגשות תהליכים
ניתן לנסות מחדש
HDPIM_STATUS_CONFLICTING_
PROCESS_RUNNING = 131

בהתאם להתנהגות הנוכחית
כאשר העלאת הרשאות אינה מסופקת
ניתן לנסות מחדש
HD_SETUP_INT_RET_ELEVATION = 302
בהתאם להתנהגות הנוכחית

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת