ייצוא אצווה מייצר אזהרה עבור ביצועי חומרה בהגדרות הייצוא

בעיה בייצוא אצווה עבור ביצועי חומרה.

בעיה

כאשר אתה בוחר קבצים או רצפים מרובים ליצוא אצווה ב-Premiere Pro, והבחירה שלך מכילה שילוב של קבצים המאפשרים האצת חומרה וקבצים אחרים שאינם מאפשרים זאת, מופיעה אזהרה בעת הניסיון לשנות את התפריט ביצועים.

תיאור

במהלך ייצוא אצווה של קבצים מרוביםיתכן שהתפריט ביצועים תחת וידיאו > הגדרות קידוד לא יציג את תמיכת האצת החומרה הנכונה עבור כל קובץ בבחירה שלך. אם בתפריט ביצועים נקבעה ההגדרה תוכנה בלבד ותנסה לשנות להגדרה 'האצת חומרה', יתכן שיוצג דו-שיח אזהרה:

"חומרת המערכת אינה תומכת בהאצת חומרה עבור ההגדרות הנוכחיות."

יתכן שתראה את אותה אזהרה ב-Adobe Media Encoder בעת עריכת פלטים מרובים בתור או עריכת הגדרות קבועות מראש בתוך דפדפן ההגדרות הקבועות מראש.

פתרון עוקף

אפשרות 1

ייצוא כל קובץ או רצף בנפרד. ייצוא כל קובץ מבטיח שהתפריט ביצועים יציג כהלכה אם האצת חומרה הזמינה עבור כל מקור.

אפשרות 2

כאשר אתה משתמש בייצוא יצווה מתוך Premiere Pro‏, אל תתאים את התפריט ביצועים ובחר באפשרות התור כדי לעבד את הקבצים ב-Adobe Media Encoder. ב Adobe Media Encoder, תוכל לראות את התמיכה בהאצת החומרה של כל עבודה באמצעות ריחוף מעל שם ההגדרה הקבועה מראש או באמצעות פתיחת הגדרות הייצוא עבור כל עבודה בנפרד.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון