שגיאה: There was a problem reading this document (131)‎ (קרתה בעיה בקריאת מסמך זה (131)) | Adobe Reader‏, Acrobat, ‏LiveCycle ES2 (9.0)‎

בעיה

כשאתה מנסה להציג מסמך ב-Adobe Reader או Acrobat, מתקבלת שגיאת "קרתה בעיה בקריאת מסמך זה (131)." השתמשת ב-Adobe ReaderExtensions כדי להחיל זכויות שימוש על מסמכי PDF שבהם מופעלת האפשרות לשמירה מלאה.

לעתים, לפני השגיאה שלעיל, מופיעה ההודעה הבאה:

"קיימת שגיאה בדף זה. ייתכן ש-Acrobat לא יציג את הדף כראוי. אנא פנה לאדם שיצר את מסמך ה-PDF כדי לתקן את הבעיה".

פתרון

השבת את האפשרות Full Save בכלי ReaderExtensions והחל את הזכויות שוב. השבתת אפשרות זו הופכת את תכונת השמירה המצטברת ב-PDF לזמינה. תכונת השמירה המצטברת מגדילה מעט את הקובץ ומאפשרת ל-Acrobat או ל-Reader לבצע את פעולת השמירה מהר יותר ומבלי לפגום בקובץ. אם אינך משתמש בממשק האינטרנט, אלא ב-API להחלת זכויות, באפשרותך להפעיל את השמירה המצטברת באמצעות האובייקט PDFUtilitySaveMode. למידע נוסף, ראה

http://help.adobe.com/he_IL/livecycle/9.0/programLC/help/index.htm?content=001005.html

מידע נוסף

Adobe מתכננת לפתור את הבעיה בשמירה המלאה בהפצה עתידית של ReaderExtensions.  ישנו תיקון זמין עבור LiveCycle ES2 SP2, אז אם תיקון זה דרוש לך - פנה לתמיכת Enterprise.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון