LiveCycle Data Services 3: מצגות מוקלטות של MAX 2009 ב-Adobe TV

מאמר זה מכיל קישורים למספר מצגות מוקלטות של MAX 2009 ב- LiveCycle Data Services 3. 

מספר מפגשים מוקלטים מ- MAX 2009 המציגים מידע על מאפייני מוצר חדשים זמינים באתר האינטרנט MAX.

בנוסף, קיימות מספר ערכות לימוד והדגמות מוצרים מוקלטות של LiveCycle Data Services 3 באתר האינטרנט Adobe Labs: LiveCycle Data Services 3 Videos

מצגות אלה מספקות מבט כולל על רבות מהתכונות החדשות המוצעות ב- LiveCycle Data Services 3.

 

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?