Adobe Premiere Pro או Media Encoder קורס ביציאה

בעיה

היישומים Adobe Premiere Pro או Media Encoder קורסים במהלך יצוא קובץ.

מתי קורה הדבר?

קריסה זו מתרחשת כאשר בוחרים ב-H.264 או ב-MPEG4 כתבניות היצוא, או אם הן כבר נבחרו כתבנית ברירת המחדל. הדבר מתרחש רק במערכות Windows שמשתמשות במעבדים גרפיים ישנים יותר של Intel עם QuickSync.

פתרון

תוכל לפתור בעיה זו על ידי עדכון מנהלי ההתקנים הגרפיים שברשותך או השבתת המעבד הגרפי של Intel.

עדכון מנהלי ההתקנים הגרפיים

מנהלי התקנים לא מעודכנים יכולים לגרום לשורה של בעיות יציבות. פנה ליצרן המערכת כדי לוודא כי ברשותך מנהל ההתקן העדכני ביותר. תוכל למצוא מידע נוסף כאן: דרישות לגבי המעבד הגרפי ומנהל ההתקן שלו עבור Premiere Pro.

השבת את המעבד הגרפי של Intel

 1. לחץ לחיצה ימנית על הסמל התחל ובחר באפשרות מנהל ההתקנים.

  בחר במנהל ההתקנים

 2. כשתתבקש לכך, לחץ על כן לקבלת אישור מבקרת חשבון המשתמש (UAC).

 3. הרחב את המקטע מתאם תצוגה.

  הרחב את מתאמי התצוגה

 4. לחץ לחיצה ימנית על הערך Intel.

 5. בחר באפשרות השבת התקן.

  בחר באפשרות השבת התקן.

הערה:

הדבר ישים אך רק אם לרשותך יותר ממתאם תצוגה אחד המופיע במנהל ההתקנים.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון