macOS X | הדפסה למדפסות הזרקת דיו גורמת לתוצאות צבע בלתי צפויות

בעיה

(במערכות macOS X בלבד) הדפסה מ-2015.5 Photoshop CC ו-Lightroom Classic 2015.6/Lightroom 6.6 למדפסת הזרקת הדיו בעת שימוש בפרופילי ניר (ניהול צבע על ידי היישום) גורמת לתוצאות צבע בלתי צפויות.

פתרונות/דרכים לעקיפת הבעיה

Lightroom:

עדכון ל-Lightrom Classic 2015.6.1/Lightroom 6.6.1

Photoshop:

עדכון ל-Photoshop CC 2015.5.1

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?