שגיאה : Unable to activate (אין אפשרות להפעיל)| מוצרי Macromedia

החל מ-15 בדצמבר, Adobe השביתה את שרת ההפעלה למספר מוצרים של המותג Macromedia:

 • Captivate (גרסה 1.0)
 • Contribute (גרסאות 2.0 ו-3.0)
 • Flash Paper (גרסה 2.0)
 • FreeHand MX
 • Director MX 2004
 • Dreamweaver MX 2004
 • Fireworks MX 2004
 • Flash MX 2004
 • Macromedia Studio MX 2004

אם תתקין מוצרים אלה, ההפעלה תיכשל ותקבל שגיאה (ראה צילום המסך שלהלן):

הערה:

ייתכן שבמסך שלך יופיעו סמל או שם מוצר אחרים. עם זאת, הודעת האזהרה תהיה ללא שינוי.

בצע את השלבים הבאים לתיקון השגיאה:

 1. בחר באפשרות Activate over telephone (הפעל דרך הטלפון) כדי להפעיל את המסך זמנית. במסך הבא לחץ על הקישור You can also activate over the Internet (תוכל להפעיל גם דרך האינטרנט) בחלק התחתון כדי לחזור למסך Enter Your Serial Number (הזן את המספר הסידורי).

 2. כשתונחה לעשות זאת, הזן מספר סידורי חדש.

 3. בחר את המספר הסידורי המתאים מהרשימה שלהלן והזן אותו בשדה המספר הסידורי. זכור מספר סידורי זה לעיון עתידי. 

  מוצר מערכת  מספר סידורי 
  Captivate 1.0         Win CAD100-56042-68297-35422
  Contribute 2.0        Mac CTD200-58042-60375-59091
  Contribute 2.0       Win CTD200-58042-60375-59091
  Contribute 3.0                 Mac CTD300-57733-52324-08489
  Contribute 3.0 Win CTD300-57733-52324-08489
  FlashPaper 2.0 Win FPD200-52016-69247-71242
  Director MX 2004 Win DRD100-50836-87264-59396
  Director MX 2004 Mac DRD100-50836-87264-59396
  Dreamweaver MX 2004  Mac DWD700-56626-60325-58074
  Dreamweaver MX 2004 Win DWD700-56626-60325-58074
  Fireworks MX 2004 Mac FWD700-59515-38218-96725
  Fireworks MX 2004 Win FWD700-59515-38218-96725
  Flash MX 2004 Mac FLD700-59705-99286-82099
  Flash MX 2004 Win FLD700-59705-99286-82099
  Freehand MX Mac FHD110-58402-67227-68568
  Freehand MX Win FHD110-58402-67227-68568
  Macromedia Studio MX 2004 Win WSD700-53923-79263-98262
  Macromedia Studio MX 2004 Mac WSD700-53923-79263-98262
 4. אחרי שהזנת את המספר הסידורי לחץ על Continue (המשך).

זקוק לעזרה?

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון