התוכן הבא חל על צפון אמריקה (NA) בלבד.

הזמנות פטורות ממס בארה"ב ובקנדה

כל ההזמנות המבוצעות בארה"ב ובקנדה כפופות למס קנייה. Adobe גובה מס קנייה בהתאם למיקום היעד.

כדי להסיר את מס הקנייה מהזמנתך, פנה אל שירות הלקוחות של Adobe. ספק תעודת מכירה חוזרת או פטור מהמדינה או המחוז שאליהן המוצר שלך יישלח לפני שתבצע את ההזמנה. מכתבים מה-IRS הפוטרים אותך ממס פדרלי אינם תקפים לצורך פטור ממס קנייה.

הערה: לא ניתן לבצע הזמנה פטורה ממס בחנות של Adobe. פנה אל שירות הלקוחות של Adobe כדי לבצע הזמנה ישירה פטורה ממס.

הוכחת סטטוס פטור ממס

Adobe מקבלת את המסמכים הבאים כהוכחות סטטוס פטור ממס:

 • אישור מכירה חוזרת
 • תעודת פטור של תחומי שיפוט מרובים
 • תעודת פטור של מדינה יחידה
 • תעודת פטור ארגונית
 • היתרי שכר ישיר
 • תעודת פטור של ייצור
 • כרטיס אשראי פטור ממס ממשלתי

אישורי מכירה חוזרת

אישור מכירה חוזרת חייב לציין כי הרכישה היא לצורך מכירה חוזרת. רכישה היא לצורך מכירה חוזרת כאשר:

 • היא עומדת למכירה בדומה לפעילות העסקית הרגילה שלך
 • היא עומדת למכירה כחלק פיזי של מוצר אחר
 • היא משמשת להדגמה או לתצוגה תוך שהיא עומדת למכירה בעסק שלך

רכישה אינה לצורך מכירה חוזרת כאשר:

 • אתה תשתמש בה במקום למכור אותה.
 • אתה תשתמש בה לפני שתמכור אותה.
 • אתה תשתמש בה למטרות אישיות.

תעודת פטור ממס או תעודת משווק

תעודת פטור ממס או תעודת משווק תקפה חייבת לכלול:

 • שם וכתובת של Adobe
 • שם וכתובת של הלקוח
 • חתימה עם תאריך של נציג הלקוח המורשה
 • תיאור של המוצרים הנרכשים

יש למלא את כל השדות.

טפסים המונפקים על ידי המדינה

טופס חוקי המונפק על ידי המדינה חייב לכלול:

 • שם וכתובת הלקוח
 • מספר תעודת פטור
 • תאריך הנפקה
 • המדינה והסוכנות המנפיקות את תעודת הפטור  יש להשלים את כל השדות.

החזרי מס

פטור ממס בקנדה חל על מיסי PST ליחידים באונטריו ועל מיסי GST לגופים ממשלתיים. אם אתה יוצר קשר עם ממשלת קנדה לקבלת החזר מס, ציין את מספרי הרישום הבאים של Adobe לצורכי מס (tax ID):

 • GST‏: 892147950‎-RT
 • PST‏ (אונטריו): 6725-8743

 

 

 

 

 

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת