סקירה על הוספה בנפח גדול

התכונה Import Users (העלאה בנפח גדול) מאפשרת לך, כממנהל מערכת ארגוני, ליצור קובץ הכולל זהויות משתמשים ולשלוח קובץ זה לעמוד ניהול המשתמשים של לקוחות הארגון לעיבוד. כל ערך בקובץ מייצג משתמש, ותוצאת העיבוד היא שלכל משתמש נוצר חשבון. מאחר שייתכן כי מדובר באלפי חשבונות, הסטטוס וההתקדמות של העיבוד מוצגים בפניך, וניתן לבטל את עיבוד הקובץ בכל עת.

חשבונות ארגוניים נוצרים כאשר לקוח רוכש הסכם רישיון של Adobe המקצה ללקוח מספר נקוב של רישיונות למוצרים שונים של Adobe. עם השלמת עסקת הרכישה, סוכן ב-Adobe יוצר חשבון לארגון ויוצר משתמש עם הרשאות ניהול מערכת לחשבון זה. מנהל המערכת יכול ליצור ולנהל את חשבונות המשתמש לאנשים בארגון.

הערה:

התכונה Import Users (ייבוא משתמשים) אינה תומכת בכינויי משתמש עם תווים מיוחדים, כגון פסיק (,) ונקודה-פסיק (;).

תפקוד

בעת בחירת קובץ לעיבוד, מתבצעות הבדיקות המקדימות הבאות והודעות שגיאה מוצגות במקרה שהבדיקות נכשלות.

 • קובץ בתבנית CSV
 • כותרת חוקית, אם קיימת
 • 1-5000 ערכים

לכל ערך:

 • כתובת הדואר האלקטרוני חייבת להיות חוקית
 • אפס או יותר תצורות מוצר שצוינו
 • המדינה, אם קיימת, היא חוקית ומדינה שבה Adobe מנהלת עסקים
 • אפשרויות, אם קיימות, הן חוקיות

מקסימום הערכים לקובץ שניתן לעבד בכל פעולת ייבוא הוא 5000.

כשקובץ עובר עיבוד, כל פריט מעובד בנפרד באופן הבא:

דומיין כתובת דואר אלקטרוני

פעולה

חריגים

נתבע על ידי הארגון ובניהול Adobe חשבון משתמש של Adobe נוצר עם כתובת דואר אלקטרוני נתונה. נשלחת הודעת ברוכים הבאים בדואר אלקטרוני.

כבר קיימת הזמנה בעיבוד או חשבון עם כתובת דואר אלקטרוני נתונה כבר קיים.

המדינה, אם קיימת, אינה פתוחה לעסקים עם Adobe.

תצורת מוצר לא חוקית או חריגה מהמכסה.

נתבע על ידי הארגון ובניהול הארגון נוצרת רשומה אישית עם שם המשתמש שצוין. נוסף לתצורות המוצר שצוינו. השימוש בכתובת הדואר האלקטרוני נועד אך ורק לקביעת הדומיין. לא נשלחה הודעה בדואר אלקטרוני.

שם המשתמש כבר קיים.

המדינה, אם קיימת, אינה פתוחה לעסקים עם Adobe.

תצורת מוצר לא חוקית או חריגה מהמכסה.

לא נתבע על ידי הארגון.

נשלחת הזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. לא נוצר חשבון. הזמנה זו קשורה לתצורות המוצר שצוינו.

אם החשבון קיים, נוסף לתצורות המוצר.

כבר קיימים הזמנה או חשבון עם כתובת הדואר האלקטרוני הנתונה.

המדינה, אם קיימת, אינה פתוחה לעסקים עם Adobe.

בתום העיבוד של כל פריטי הקובץ, מופקת הודעת דואר אלקטרוני למשתמש היוזם את הפעולה ומדווחת לו על השלמת הפעולה ואת סיכום התוצאות.

אם פעולת הייבוא מבוטלת, העיבוד מפסיק ברגע שהדבר מתאפשר. עיבוד שכבר הושלם לא ניתן לבטל.

ממשק משתמש

בלוח List Users (רשימת משתמשים) של מסוף מנהל המערכת, מוצג סמל להעלאת קובץ משתמשים. הקובץ חייב להיות מסוג "csv" עם הסיומת csv. הפורמט שלו מתואר להלן.

בעת בחירה לבצע ייבוא, מוצגת תיבת דו-שיח המציגה הנחיות, כולל קישור להורדת קובץ לדוגמה וקישור לעיון ולבחירת קובץ להעלאה ולעיבוד.

ברגע שנבחר קובץ לעיבוד, הוא עובר בדיקה מקדימה לתקפות וכל שגיאה שאותרה מדווחת. אם לא התגלו שגיאות, הקובץ נשמר בשרת והעיבוד מתחיל. ניתן לבצע עיבוד רק של פעולת ייבוא אחת לארגון ברגע נתון (ללא קשר לדומיין), כך שיוזמה נוספת של פעולת ייבוא לא תתאפשר עד להשלמת פעולת הייבוא הראשונה.

כשהקובץ מתקבל לעיבוד, מוצגת שורה בכרטיסייה Import Results (תוצאות העיבוד) בלוח List Users (רשימת משתמשים). הפריט מציג את הפרטים הבאים:

 • שם קובץ
 • תאריך/שעה של ההעלאה והתחלת העיבוד
 • סטטוס (עיבוד / הושלם / בוטל) (מתעדכן מעת לעת)
 • מספר החשבונות שנוצרו (מתעדכן מעת לעת)
 • מספר שגיאות (מתעדכן מעת לעת)
 • קצב העיבוד (פריטים לשנייה) (מתעדכן מעת לעת)
 • זמן משוער שנשאר (מתעדכן מעת לעת)
 • לחצן לביטול הפעולה (רק כשהעיבוד מתבצע)
 • קישור לדיווח (בתום העיבוד)
 • לחצן למחיקת הערך (בתום העיבוד)

לחיצה על שם הקובץ מציגה דוח מוקפץ עם פרטים נוספים על תהליך העיבוד, כשהסטטוס הוא Completed (הושלם) או Canceled (בוטל). מוצגים סיכום מספר הפעולות שהצליחו וסוגי תקלות שונים. רק ערכים שאינם שווים לאפס מוצגים.

בזמן העיבוד, כל המשתמשים שנוצרו מתחילים להיות מוצגים באפשרות Active User List (רשימת משתמשים פעילים) אם מציגים אותה (או שהספירה מתעדכנת אם היא מוצגת).

בזמן העיבוד, הזמנות המשתמשים שהופקו מוצגות באפשרות Pending invites list (רשימת הזמנות בהמתנה) אם מציגים אותה (או שהספירה מתעדכנת אם היא מוצגת).

הדוח זמין בתום העיבוד ומציג את התוצאות לכל ערך שעובד. הדוח כולל שלוש עמודות:

 • מספר שורה
 • כתובת דואר אלקטרוני
 • סטטוס והודעות שגיאה (אם קיימות)

הדוח ממוין לפי מספר שורה ומספרי השורה זהים למספרי השורה המקוריים בקובץ ה-csv.

חשוב: העמוד Import Results (תוצאות ייבוא) מציג דוחות בני 90 יום או פחות. דוחות בני יותר מ-90 יום מוסרים אוטומטית, ללא התערבות מנהל המערכת.

פורמט קובץ

הקובץ המציג את המשתמשים חייב לעמוד בדרישה RFC 4180 (מפרטי קובץ CSV).  אם קיימת, שורת הכותרת חייבת לכלול:

סוג, דואר אלקטרוני, תצורות מוצר, שם משתמש, קוד מדינה, שם פרטי, שם משפחה, אפשרויות

שים לב: שדות אלה עשויים להשתנות מעת לעת. ודא שהכותרת העליונה מתאימה לדוגמה האחרונה מה-Admin Console.

שדות אלה מוגדרים באופן הבא:

שדה

תחביר

פירוש

סוג אחד הערכים הבאים: Adobe ID, מזהה ארגוני, מזהה מאוחד. ערכים אלה שולטים בסוג שם המשתמש שהוקצה למשתמש. לא תלוי רישיות. סוג המזהה חייב להיות חוקי לדומיין.
דואר אלקטרוני

RFC 2822 sec 3.4.1

60 תווים לכל היותר

שם ודומיין. לדומיינים המנוהלים בארגון, נעשה שימוש רק בשם דומיין אחד. שם המשתמש קובע את שם החשבון. לסוגי חשבונות אחרים, כתובת הדואר האלקטרוני משמשת כשם המשתמש וכשם החשבון.
תצורות מוצר רשימה מופרדת בפסיקים של כינויי תצורת המוצר כינוי תצורת המוצר שברצונך להקצות לו את המשתמש. ניתן להקצות את המשתמש לתצורות מוצר מרובות בפעולה אחת; יש להפריד בין שמות התצורות בפסיקים. לדוגמה, "ניהול קהל:מנהל קהל - גישת ברירת מחדל, תוכנית לקוחות בלבד - תוכנית לקוחות - תכנון"
שם משתמש כל מחרוזת. מוגבל ל-ASCII. משמש רק לדומיינים בניהול הארגון. שם חשבון שייעשה בו שימוש למשתמש זה. בעל הדומיין יכול להטיל מגבלות על כתובת דוא"ל ועל כתובת דוא"ל זהה. אורך מרבי 255
קוד מדינה ISO 3166-1 alpha-2 קודי מדינה זהו קוד מדינה בן 2 אותיות (לדוגמה, ארה"ב = US). אם קיים, מסומן כדי להבטיח שהמשתמש הוא מדינה שבה Adobe יכולה לנהל עסקים חוקיים. חייב להיות קיים לחשבונות בניהול הארגון.
שם פרטי מחרוזת אורך מרבי 255
שם משפחה מחרוזת אורך מרבי 255
אפשרויות

רשימת שמות מופרדת בפסיקים. שדה זה נועד לשימוש בעתיד

ערכים צפויים בעתיד:

ללא דואר אלקטרוני: מונע שליחת הודעת ברוכים הבאים בדואר אלקטרוני לחשבונות.

איפוס סיסמה: סימון החשבון לאיפוס סיסמה

הורד

פתרון בעיות בהעלאה בנפח גדול

סעיף זה מסייע בפתרון מצבי שגיאה או בעיות אחרות העלולות להתעורר בשעת שימוש בפונקציה של ייבוא בנפח גדול ב-Adobe Admin Console.

השגיאה "Invalid Configuration Names" (שמות תצורה לא חוקיים)

אם תתקבל הודעת השגיאה "Invalid Configuration Names" (שמות תצורה לא חוקיים) ("INVALID_CONFIGURATIONS"), בדוק את תצורת המוצר ב-Admin Console‏:

 • אם תצורת המוצר היא "Default configuration" (תצורת ברירת מחדל), זוהי תצורה וירטואלית המסופקת כדוגמה. יש לערוך תצורה זו כדי להמיר אותה לתצורת מוצר אמיתית ופעילה.
 • אם תיצור תצורת מוצר חדשה, האפשרות "Default configuration" (תצורת ברירת מחדל) תיעלם.
 • לאחר עריכת תצורת מוצר או יצירת תצורה חדשה, נסה שוב לבצע ייבוא בנפח גדול.

אימות פורמט CSV

אמת את קובץ CSV בעזרת השוואתו לתבנית הדוגמה בלוח המחוונים. השדות החשובים הם שם פרטי, שם משפחה, שם משתמש, כתובת דואר אלקטרוני וקוד מדינה.

אם המשתמש קיים, פעולת הייבוא אינה נכשלת. במקום זאת תראה הודעה שהמשתמש קיים בדוח ההעלאה בנפח גדול.

דוח ההעלאה כולל שגיאות אחרות בנפרד מאזהרות משתמש קיימות.

שגיאת ייבוא

שדות נדרשים לסוגי מזהי המשתמש השונים:

סוג דואר אלקטרוני תצורות מוצר שם משתמש קוד מדינה שם פרטי שם משפחה אפשרויות
Adobe ID חובה אופציונלי אופציונלי אופציונלי אופציונלי אופציונלי אופציונלי
מזהה ארגון חובה חובה אופציונלי אופציונלי אופציונלי אופציונלי אופציונלי
מזהה מאוחד חובה חובה חובה חובה אופציונלי אופציונלי אופציונלי

בעיות ידועות

הודעת שגיאת הייבוא בדוח הייבוא בנפח גדול קטומה כרגע בצד ימין. הדבר יתוקן באחת הגרסאות הקרובות של Admin Console.

מצבים, הודעות וקודי תגובה לשגיאות ייבוא

 

מצב

הודעה

הערות

CSV File Heading line invalid (שורת כותרת של קובץ CSV לא חוקית)

 

שורת כותרת לא חוקית בקובץ CSV. שורת הכותרת חייבת לכלול 

סוג, דואר אלקטרוני, תצורות מוצר, שם משתמש, קוד מדינה, שם פרטי, שם משפחה, אפשרויות

 

הייבוא נדחה בזמן ההעלאה וייבוא באצווה אינו פועל.

CSV File Heading line is missing (שורת כותרת של קובץ CSV חסרה)

 

שורת כותרת לא חוקית בקובץ CSV. שורת הכותרת חייבת לכלול 

סוג, דואר אלקטרוני, תצורות מוצר, שם משתמש, קוד מדינה, שם פרטי, שם משפחה, אפשרויות

 

הייבוא נדחה בזמן ההעלאה וייבוא באצווה אינו פועל.

Improper number of columns in heading line (מספר לא חוקי של עמודות בשורת הכותרת) פורמט קובץ לא חוקי בשורה 2: לעזרה, עיין בקובץ הדוגמה. קובץ csv כולל מספר שגוי של עמודות הייבוא נדחה בזמן ההעלאה וייבוא באצווה אינו פועל.
Improper number of columns in data line (מספר לא חוקי של עמודות בשורת הנתונים)

פורמט קובץ לא חוקי בשורה 2: לעזרה, עיין בקובץ הדוגמה. קובץ csv כולל מספר שגוי של עמודות

הייבוא נדחה בזמן ההעלאה וייבוא באצווה אינו פועל.
No data lines in CSV or 1 data line and missing heading line (אין שורות נתונים בקובץ CSV או שורת נתון 1 ושורת כותרת חסרה) קובץ לא חוקי. הוסף משתמש אחד לפחות לקובץ ונסה שוב. לעזרה, עיין בקובץ הדוגמה.  הייבוא נדחה בזמן ההעלאה וייבוא באצווה אינו פועל.
Type value is invalid (ערך הסוג אינו חוקי)

פורמט קובץ לא חוקי בשורה 2: סוג המשתמש חייב להיות Adobe ID, מזהה ארגוני או מזהה מאוחד. (שורה מספר 2.)

הייבוא נדחה בזמן ההעלאה וייבוא באצווה אינו פועל
Email address is invalid (כתובת דואר אלקטרוני לא חוקית)

פורמט קובץ לא חוקי בשורה 2: (שורה מספר 2.)

הייבוא נדחה בזמן ההעלאה וייבוא באצווה אינו פועל
Email address belongs to another domain (כתובת דואר אלקטרוני שייכת לדומיין אחר) ראה להלן  
Country code invalid: is not two letters (קוד מדינה לא חוקי: לא כולל 2 אותיות) פורמט קובץ לא חוקי בשורה 2: קוד המדינה חייב לעמוד בדרישה ISO 3166-1 alpha-2 (קוד מדינה של שני תווים). (שורה מספר 2.) הייבוא נדחה בזמן ההעלאה וייבוא באצווה אינו פועל. חייב להיות חוקי ומדינה ש- Adobe מנהלת בה עסקים.
Country code is banned (for example, KP)‎ (קוד המדינה מוחרם (למשל KP)) קוד מדינה לא חוקי. מופיע כהודעה בדוח ובסיכום.
Country code is two letters but not a valid code (for example, AB) (קוד המדינה כולל שתי אותיות אך אינו קוד חוקי (לדוגמה, AB)) קוד מדינה לא חוקי. מופיע כהודעה בדוח ובסיכום.
Firstname or Lastname or user name or Options too long (> 255)‎ (שם פרטי, שם משפחה, שם משתמש או אפשרויות ארוכים מדי (גדול מ-255)) פורמט קובץ לא חוקי בשורה 3: המחרוזת ארוכה מ-255 תווים. (שורה מספר 3.) הייבוא נדחה בזמן ההעלאה וייבוא באצווה אינו פועל.
User name not an email address (שם המשתמש אינו כתובת דואר אלקטרוני) שם משתמש לא חוקי.

תלוי אם הארגון דורש זאת.

מופיע גם בסיכום.

User name and email address must match (שם המשתמש וכתובת הדואר האלקטרוני חייבים להיות זהים) שם משתמש לא חוקי. שם המשתמש וכתובת הדואר האלקטרוני חייבים להיות זהים בארגון זה

תלוי אם הארגון דורש זאת.

שם משתמש לא חוקי. מופיע בסיכום

Email address not in proper domain (כתובת דואר אלקטרוני לא בדומיין הנכון) הדומיין של כתובת הדואר האלקטרוני אינו בבעלות הארגון. משתמש זה מנוהל על ידי ארגון אחר או כולל סוג אחר. הדומיין של כתובת הדואר האלקטרוני אינו בבעלות הארגון. מופיע בסיכום.
Options field has illegal value (השדה 'אפשרויות' כולל ערך לא חוקי)   אין בדיקה או הודעות כרגע
שגיאה פנימית Internal error (שגיאה פנימית): <string>  
User already invited (המשתמש כבר הוזמן) המשתמש כבר הוזמן כמשתמש Adobe ID. כבר נשלחה הזמנה. החלק הראשון מופיע בסיכום.
User already in organization (המשתמש כבר קיים בארגון) המשתמש כבר מקושר לארגון. המשתמש xxx> כבר מקושר לארגון שלך. החלק הראשון מופיע בסיכום.
Unsupported Encoding (קידוד לא נתמך)   אין תמיכה בסוג הקידוד.

מספר מקרים ספציפיים:

דומיין ארגוני וסוג

תנאים מוקדמים

פעולה

חריגה

הודעה

d3 is Type3 claimed User u@d3 exists Type3 Add u@d3 as Type1 שגיאה המשתמש כבר מקושר לארגון. משתמש זה כבר קיים
  כלשהו Add u@d3 as Type2 שגיאה הדומיין של כתובת הדואר האלקטרוני אינו בבעלות הארגון. משתמש זה מנוהל על ידי ארגון אחר או כולל סוג אחר.
  User u@d3 exists Type3 Add u@d3 as Type3 שגיאה המשתמש כבר מקושר לארגון. המשתמש u@d3 כבר מקושר לארגון שלך.
  User u@d3 exists Type1 in org Add u@d3 as Type1 שגיאה המשתמש כבר מקושר לארגון. המשתמש u@d3 כבר מקושר לארגון שלך.
  User u@d3 exists Type1 in org Add u@d3 as Type3 שגיאה המשתמש כבר מקושר לארגון. המשתמש u@d3 כבר מקושר לארגון שלך.
 

User u@d3 invited Type1

u@d3 does not exist

Add u@d3 as Type1 שגיאה המשתמש כבר הוזמן כמשתמש Adobe ID. כבר נשלחה הזמנה. 
 

User u@d3 invited Type1

u@d3 does not exist

Add u@d3 as Type3 שגיאה המשתמש כבר הוזמן כמשתמש Adobe ID. כבר נשלחה הזמנה. 
 

User u@d3 invited Type1

u@d3 created Type1 after invite

Add u@d3 as Type1 שגיאה המשתמש כבר הוזמן כמשתמש Adobe ID. כבר נשלחה הזמנה. 
 

User u@d3 invited Type1

u@d3 created Type1 after invite

Add u@d3 as Type3 שגיאה

המשתמש כבר הוזמן כמשתמש Adobe ID. כבר נשלחה הזמנה. 

 

 

User u@d3 invited Type1

u@d3 created Type1 before invite

Add u@d3 as Type1 שגיאה המשתמש כבר הוזמן כמשתמש Adobe ID. כבר נשלחה הזמנה. 
 

User u@d3 invited Type1

u@d3 created Type1 before invite

Add u@d3 as Type3 שגיאה המשתמש כבר הוזמן כמשתמש Adobe ID. כבר נשלחה הזמנה. 
  User u@d3 exists Type1 not in org Add u@d3 as Type3 Success  
  d2 not claimed by this org

Add u@d2 as Type3

שגיאה הדומיין של כתובת הדואר האלקטרוני אינו בבעלות הארגון. משתמש זה מנוהל על ידי ארגון אחר או כולל סוג משתמש אחר.
         
d2 is type 2 claimed User x@y invited Type2 to d2 Add x@y as Type1 שגיאה המשתמש כבר הוזמן כמשתמש Adobe ID. הזמנה כבר נשלחה.
  כלשהו Add u@d3 as Type2 שגיאה הדומיין של כתובת הדואר האלקטרוני אינו בבעלות הארגון. משתמש זה מנוהל על ידי ארגון אחר או כולל סוג אחר.
  כלשהו Add x@y as Type3 שגיאה הדומיין של כתובת הדואר האלקטרוני אינו בבעלות הארגון. משתמש זה מנוהל על ידי ארגון אחר או כולל סוג אחר.
         

פרטי ביצועים

כדי להימנע מעומס יתר, כלל מחזור עבודה של 66.6% הוא חלק מהעיבוד.  אם זמן העיבוד של פריט שונה מהממוצע ביותר מ-10%, הווסת מותאם כך שעיבוד הבקשה יארך רק 2/3 מהזמן בפועל.

בנוסף, צוות תפעולי המנהל את בקר הוויסות גם מגביל את קצב העיבוד.  אם בקר הוויסות מוגדר במפורש, בקר מחזור המשימה אינו פעיל. יש קריאת API כדי לעבור בחזרה לוויסות מבוסס מחזור משימה.

מספר הבקשות המעובדות לשנייה מוצג כדי לספק משוב על הביצועים.

קצב יעד ליצירת 1000 חשבונות כשכל אחד מהם נוסף ל-2 תצורות מוצר הוא חשבון 1 לשנייה, לא כולל מחזור משימה של 66.6%, כך שסביר להניח כי קצב העיבוד יהיה .66 חשבונות לשנייה, או כ-40 חשבונות לדקה.  יצירת 1000 חשבונות בקצב זה אורכת 25 דקות.  יצירת 5000 חשבונות בקצב זה אורכת שעתיים וחמש דקות.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת